Se juridisk menu

Whistleblowing

Saxo Bank har forpligtet sig til at opretholde de højeste standarder for åbenhed, integritet og ansvar og har derfor etableret et whistleblowing-system, som ikke kun omfatter medarbejdere, men også kunder, partnere og andre interessenter. 
Hvis du mod vores forventning oplever tilfælde af overtrædelse af gældende love, politikker, retningslinjer, Saxo Bank-koncernens egne politikker m.m. fra Saxo Bank-koncernens side, kan du indberette forholdet i fuld fortrolighed. Du kan også vælge at indberette forholdet anonymt.

Alle begrundede mistanker, der indberettes via whistleblowing-systemet, vil blive behandlet grundigt, og i sager, hvor lovgivningen tillader det, giver vi dig feedback, hvis du anmoder om det.

Link til vores whistleblowing-system: saxobank.ethicspoint.com

Hvis du vil klage over eksempelvis en konkret handel eller over, at du ikke har modtaget et tilfredsstillende svar, skal du normalt sende en sådan klage via vores kanal for klager, som du finder her.