Valuta spot handelsbetingelser

Farver på Trade Tickets (handelsknapper)

Når du handler valuta og valutaterminskontrakter i Saxo Banks handelsplatform, vil handelsknapperne enten være røde (for salg) eller blå (for køb), såfremt:

  • Kurserne er i realtid
  • Markedet er åben

På instrumenter, hvor kursen ikke er i realtid eller markedet er lukket, vil kurserne være farvet grå.

Hvis instrumentet ikke kan handles, kan du ikke klikke på handelsknapperne.

Ved handel med valutaoptioner angiver farverne på handelsknapperne følgende:

  • Grøn - realtidskurser er tilgængelige til automatisk gennemførelse

  • Gul - kurserne er tilgængelige som RFQ (request for quote). En dealer skal manuelt stille en kurs til kunden, hvorefter knappen bliver grøn og giver mulighed for handel.

  • Lilla - markedet er lukket (almindelig handel og RFQ er ikke tilgængelige)

 

Direkte handel på prisen

Saxo Bank gennemfører kundernes ordrer på baggrund af en ordre-drevet model. Dette gælder på tværs af Saxo Banks brede vifte af instrumenter med undtagelse af valutaoptioner, der fortsat handles på baggrund af en kurs-drevet model (grøn kurs).

Med en ordre-drevet model får du adgang til at handle på kurser, der er baseret på Saxo Banks faktiske samlede likviditet. Med kurstolerance kan du handle endnu mere effektivt, så du ikke risikerer at gå glip af en handel eller få gennemført din ordre på en dårligere kurs end ventet, hvis markedet bevæger sig i mellemtiden. Derudover har du med kurstolerance mulighed for at modtage kursjusteringer til din fordel efter en handel er gennemført. Med en ordre-drevet model får du også mulighed for at få dele af din ordre gennemført, hvis der ikke er tilstrækkeligt med likviditet tilgængelig på limitkursen og/eller det angivne handelsbeløb.

Kurstolerancen angiver afvigelsen fra den aktuelle kurs i markedet, som en kunde er villig til at acceptere. Afvigelsen kan angives i pips eller procent. Standardindstillingen er 0,01% af spotkursen på alle valutakryds, men det er muligt at definere kurstolerancen for hver enkelt valutakryds.

Du kan bruge flere forskellige ordretyper til at åbne eller lukke en position. Se mere under ""ordregennemførelse"".

Tom/Next Rollover

Alle valutapositioner, der er åbne over natten, vil blive justeret på baggrund af renten i de to valutaer og eventuelle ikke-realiserede gevinster og tab. Denne proces kendes som ""Tom/Next Rollover"" og alle valutapositioner, der er åbne kl. 17:00 New York tid vil automatisk blive videreført til næste handelsdag.

Når en position ""rulles"" fra den ene dag til den anden, vil de beregnede swap points blive fratrukket eller lagt til valutapositionernes åbningskurs. Du kan læse mere under "Tom/Next Rollover".

Minimum handelsstørrelse

Hvis den samlede handelsstørrelse på en handel er lavere end minimumsbeløbet for gebyrfri handel, vil der blive tillagt et ekstra handelsgebyr på 10$ for at dække udgifter til administration.

Det er ikke muligt at placere ordrer med et samlet handelsbeløb, der er lavere end valutakrydset minimum handelsstørrelse. Du kan dog altid lukke eventuelle åbne positioner.

Valuta handel åbningstider

Saxo Bank holder åben for valutahandel fra mandag morgen kl. 5:00 lokal tid i Sydney til fredag eftermiddag kl. 17:00 EST (New York tid).

Bemærk dog at nogle valutakryds har andre åbningstider som vist i tabellen herunder:

Currency cross Trading Hours
RON 08:15 to 17:00 CET
ILS 07:00 to 17:00 CET
SAR, AED 07:00 to 15:00 CET
HRK 07:00 to 15:00 GMT
RUB 07:00 GMT to 19:00 GMT*
Precious metals (XAU, XAG, XPD, XPT**) 18:00 to 17:00 EST

* For alle kryds med metaller gælder der særlige åbningstider i forbindelse med amerikanske ferieperioder.
** Såfremt der ikke kan findes likviditet i markedet, kan disse åbningstider senere indskrænkes.

Specielle dage og tider for handel med metaller i valutakryds
Holiday Date Special Trading Hours
Martin Luther King Holiday 2017 16-Jan-17 Trading halt at 13:00 US EST,
Trading resumes at 18:00 US EST
President's Day 2017 20-Feb-17 Trading halt at 13:00 US EST,
Trading resumes at 18:00 US EST
Good Friday 2017 14-Apr-17 Closed
Memorial Day 2017 29-May-17 Trading halt at 13:00 US EST,
Trading resumes at 18:00 US EST
Independence Day 2017 04-Jul-17 Trading halt at 13:00 US EST,
Trading resumes at 18:00 US EST
Labor Day 2017 04-Sep-17 Trading halt at 13:00 US EST,
Trading resumes at 18:00 US EST
Thanksgiving Day 2017 23-Nov-17 Trading halt at 13:00 US EST,
Trading resumes at 18:00 US EST
Christmas 2017 25-Dec-17 Closed
New Year 2018 01-Jan-18 Closed

Vær opmærksom på at Saxo Banks åbningstider for handel med metaller følger CME Groups feriekalender, der kan findes på CME Groups offentlige hjemmeside.

Valørdage

De fleste valutapositioner har valørdag to dage senere (T+2). Dette betyder, at positionerne afregnes to arbejdsdage efter dagen, hvor handlen er eksekveret. Der er dog undtagelser til denne regel. USDTRY, USDRUB og USDCAD har alle valør dag dagen efter handlen (T+1).

Hos Saxo Bank bliver valutapositioner ikke afviklet. I stedet bliver åbne positioner (positioner som er åbne ved handelsdagens afslutning) rullet (”rolled”) videre til næste handelsdag, som beskrevet under ”Valuta rollovers”.

FIFO

Når du lukker en åben position i en valuta, bruger Saxo Bank FIFO-reglen, hvilket betyder, at den første position som du har åbnet, bliver lukket først.

Eksempel: Du handler EURUSD og åbner følgende positioner:
1) køb 1M EURUSD
2) køb 1M EURUSD
3) sælg 1M EURUSD
4) sælg 2M EURUSD
Total solgt 1M EURUSD

Den første long position 1) vil være lukket i forbindelse med short position 3), den anden long position 2) vil være lukket i forbindelse med short position 4), hvilket efterlader en short position i EURUSD på 1M ved handelsdagens afslutning.

FX NOP Value

Valuta NOP værdien (Net Open Position Value) er summen af alle individuelle valutaeksponeringer på tværs af alle valutapositioner konverteret til basevalutaen på kontoen.

Hvis din NOP værdi overskrider den øvre grænse for NOP, vil du udelukkende have mulighed for at afgive ordrer, der lukker eksisterende positioner i valutaprodukter eller reducerer NOP værdien. Hvis du forsøger at handle, imens NOP grænseværdien er overskredet, vil du modtage en fejlmeddelelse, der angiver, at din NOP grænseværdi er overskredet.

Du kan finde en detaljeret beregning af NOP værdien under ”Konto” – ”Kontoeksponering” i webconnect, www.onlinewebconnect.com eller i SaxoTrader.

 

 

Updated 15th November, 2016


FX Forward Outrights Trading Conditions

Høj likviditet

Med over 123  forskellige valutaterminskontrakter kan du nyde godt af likviditet fra alle de største valutakryds.

Vælg din egen valørdato

Med valutaterminskontrakter vælger du selv en valørdato for din handel.

Kursspænd (spreads)

Saxo Bank giver adgang til en direkte kurs, der er baseret på Saxo Banks samlede likviditet fra samarbejdspartnere og andre samlingspunkter for likviditet.

Kursspænd (spreads) kan variere afhængig af valutakrydset og handelsbeløbet.

Updated 15th November, 2016

Risikoadvarsel for valutahandel

Valuta er kategoriseret som et rødt produkt, fordi det vurderes som et investeringsprodukt med en høj kompleksitet og en høj risiko.


Danske banker har pligt til at kategorisere investeringsprodukter, der tilbydes retail-kunder, som grønne, gule eller røde, afhængigt af produktets kompleksitet og risiko.

Din browser kan ikke vise websiden korrekt

Vores hjemmeside er blevet optimeret og bruger nu iOS 9.X og IE10 eller nyere. Hvis du bruger et ældre system eller en anden browser, kan vores hjemmeside se anderledes ud. For at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside, opfordrer vi dig til at opdatere din browser eller dit system.