Orders and Execution

Understøttede ordrer

Følgende ordretyper er tilgængelige:

Quick trade ordrer til øjeblikkelig gennemførelse af en handel med eller uden en foruddefineret kurstolerance.
Derudover kan du bruge Limit, Marked, Stop og Stop Limit ordrer med forskellige løbetider, f.eks. dagsordrer, good-til-cancelled (GTC), mv.I forbindelse med alle stop ordrer har du mulighed for at tilvælge trailing stops.

I forbindelse med alle stop ordrer har du mulighed for at tilvælge trailing stop funktionaliteten.

Alle stop og limitordrer kan placere som enten:

  • Dagsordre: Aktiv indtil kl. 17:00 New York tid på dagen, hvor ordren blev placeret, eller samme tidspunkt på næstkommende arbejdsdag, hvis ordren placeres efter kl. 17:00 New York tid.
  • Good Till Date (GTD): Aktiv indtil kl. 17:00 New York tid på en bestemt dag
  • Good Till Cancelled (GTC): Aktiv indtil annulleret eller gennemført
Markedsordrer

En markedsordre bruges til at købe eller sælge på den bedste kurs tilgængelig i markedet på det aktuelle tidspunkt.

Med Quick Trade Marked IOC (Immediate-or-Cancel) ordrer købes eller sælges der så meget som muligt på det aktuelle tidspunkt. I praksis placeres ordren med en 5 sekunders TTL (Time-to-Live), hvilket betyder at systemet vil arbejde i 5 sekunder for at gennemføre ordren. En Quick Trade Marked IOC ordre kan resultere i delvis gennemførelse af den oprindelige ordre. Hvis ordren ikke kan gennemføres i sin helhed, vil den resterende del blive annulleret. Det er ikke muligt at tilføje kurstolerance til en Marked IOC ordre.

Med almindelige markedsordrer enten køber eller sælger du så meget som muligt på den bedste kurs i markedet. En almindelig markedsordre kan resultere i delvis gennemførelse af den samlede ordre. Hvis hele ordren ikke kan gennemføres, vil den resterende del af ordren forblive aktiv, indtil den udløber.

Limitordrer

En limitordre bruges oftest til at hjemtage en gevinst eller til at åbne en position på en bestemt kurs eller bedre.

  • Købs limitordrer kan kun placeres under den aktuelle kurs i markedet
  • Salgs limitordrer kan kun placeres over den aktuelle kurs i markedet

En Quick Trade (hurtig handel) Limit IOC (Immediate-or-Cancel) ordre kan betragtes som en instruktion om øjeblikkeligt at købe eller sælge så meget som muligt af ordren på en bestemt kurs eller bedre. Når ordren er placeret, vil systemet arbejde i 5 sekunder for at gennemføre ordren. En Quick Trade Limit IOC ordre kan resultere i delvis gennemførelse af ordrer. Hvis hele ordren ikke kan gennemføres, vil den resterende andel blive annulleret.

En almindelig limitordre kan betragtes som en instruktion om enten at købe eller sælge på en bestemt kurs eller på en henholdsvis lavere eller højere kurs. Løbetiden er valgfri og ordren kan placeres som ""good-til-cancelled"" (GTC), så den er aktiv, indtil den annulleres. Hvis hele ordren ikke kan gennemføres, vil den resterende andel blive annulleret.

Stopordrer

En stopordre bruges oftest til at begrænse et tab på et bestemt kursniveau. Alle stopordrer aktiveres på baggrund af kursen på den modsatte side af kursspændet.

  • En købsstopordre aktiveres på baggrund af budkursen i markedet
  • En salgsstopordre aktiveres på baggrund af udbudskursen i markedet

Ordrerne gennemføres som regel på stopkursen fratrukket eller tillagt det aktuelle kursspænd/spread i valutakrydset.

Stop ordrer gennemføres på transparente kurser og størstedelen af stopordrer gennemføres på det forventede niveau defineret af kunden. Du kan læse mere i vores statistik omkring gennemførelse af stopordrer.

Hos Saxo Bank har du mulighed for at placere både almindelige stopordrer og stop limit ordrer.

Med almindelige stop ordrer placeres der automatisk en markedsordre, når kursen rammer dit stop loss kursniveau.

Med stop limit ordrer placeres der automatisk en limitordre, når kursen rammer dit stop loss kursniveau. Du vil derfor kun få gennemført hele eller dele af ordren, hvis limitkursen er tilgængelig i markedet. Hvis du kun får gennemført en del af ordren, vil den resterende andel forblive aktiv i markedet indtil udløbstidspunktet.

Manuel ordreeksekvering

Det er normalvist kun et meget begrænset antal af den samlede mængde af ordrer, der kræver manuel behandling.

En ordre kan kræve manuel behandling hvis:

  • Det samlede handelsbeløb er højere end hvad der kan handles automatisk
  • Markedet viser store udsving eller svag likviditet
  • Der handles i et illikvidt valutakryds

Ved svag likviditet i markedet kan det også være nødvendigt at tjekke de tilgængelige kurser manuelt for at sikre, at det angivne handelsbeløb faktisk kan gennemføres med den aktuelle likviditet i markedet.

Delvis gennemførelse af ordrer

En ordre kan blive delvist gennemført, hvis der ikke er tilstrækkelig med likviditet i markedet på den angivne limitkurs eller handelsbeløbet overstiger, hvad der aktuelt er tilgængeligt i markedet.

En Quick Trade (hurtig handel) ordre vil forsøge at gennemføre hele ordren indenfor 5 sekunder, hvorefter ordren vil udløbe. Hvis en Quick Trade ordre kun kan delvist gennemføres, vil den resterende andel blive annulleret.

En almindelig ordre vil fortsat være i markedet, indtil det samlede beløb er gennemført indenfor den valgte løbetid. Hvis ordren kun gennemføres delvist, vil den resterende andel forblive aktiv, indtil ordren udløber.


May 2017

Limit IOC Order Statistics

Currency Pair Price improvement* Zero Slippage* Negative slippage* Average Net Slippage (pips)* Average Improvement (pips)** Average Tolerance (pips) Fill Rate***
AUDUSD 14.9% 71.4% 13.7% 0.0 1.0 1.0 99.4%
EURGBP 18.4% 62.9% 18.7% 0.0 0.9 0.9 99.5%
EURJPY 24.0% 51.1% 24.9% 0.0 46.5 46.5 99.6%
EURUSD 18.4% 63.4% 18.2% 0.0 5.4 5.4 99.7%
GBPJPY 24.6% 50.3% 25.1% 0.0 3.3 3.3 99.0%
GBPUSD 19.9% 60.1% 20.1% 0.0 1.4 1.4 99.3%
NZDUSD 12.2% 75.0% 12.8% 0.0 1.0 1.0 99.3%
USDCAD 17.7% 64.5% 17.8% 0.0 1.5 1.5 99.7%
USDCHF 13.5% 72.4% 14.2% 0.0 1.1 1.1 99.7%
USDJPY 20.1% 58.7% 21.2% 0.0 4.7 4.7 99.6%
XAGUSD 15.5% 72.5% 12.1% 1.5 22.0 20.5 95.2%
XAUUSD 26.2% 47.8% 26.0% 0.2 19.9 19.7 98.9%

* Calculated from the indicative market price available in the client Quick Trade window at the time of order placement
** Calculated from the Limit IOC order level
*** On Limit IOC orders with default price tolerance of 0.01% and above

Limit IOC Order Average Improvement*, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips* 0.1 – 0.2 pips* 0.3 – 0.6 pips* 0.7 – 1.0 pips* > 1.1 pips*
AUDUSD 0.0 0.1 0.5 0.7 18.5
EURGBP 0.0 - 0.4 0.9 3.2
EURJPY 0.1 0.1 0.4 0.9 47.0
EURUSD 0.1 0.2 0.6 1.0 5.5
GBPJPY 0.0 - 0.4 1.1 3.4
GBPUSD 0.1 0.2 0.5 0.9 1.5
NZDUSD 0.1 - - 0.7 48.6
USDCAD 0.0 - 0.7 1.0 1.5
USDCHF 0.0 0.2 - 1.0 5.9
USDJPY 0.1 0.2 0.6 0.9 4.9
  0.0 pips* 1 - 10 pips* 11 - 25 pips* 25- 50 pips* > 51 pips*
XAGUSD 2.4 5.8 18.1 52.0 350.5
  0.0 pips* 1 - 10 pips* 11 - 20 pips* 21- 30 pips* > 31 pips*
XAUUSD 0.5 4.6 12.7 24.9 833.8

* Calculated from the Limit IOC order level
Note: A hyphen (-) indicates that there were no trade attempts from clients using a Limit IOC order in this currency pair with this price tolerance

Limit IOC Order Fill Rate, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips =< 0.2 pips =< 0.6 pips =< 1.0 pips All
AUDUSD 83.5% 86.8% 88.7% 99.1% 99.2%
EURGBP 76.9% 76.9% 77.8% 99.3% 99.5%
EURJPY 78.5% 82.4% 89.4% 90.1% 99.6%
EURUSD 71.8% 77.1% 83.4% 85.7% 99.6%
GBPJPY 91.7% 91.7% 97.8% 98.5% 99.1%
GBPUSD 77.3% 86.9% 91.4% 92.1% 99.2%
NZDUSD 81.0% 81.0% 81.0% 99.2% 99.3%
USDCAD 77.8% 77.8% 78.9% 95.3% 99.7%
USDCHF 72.0% 73.1% 73.1% 99.6% 99.7%
USDJPY 66.8% 74.5% 78.0% 83.5% 99.4%
  0.0 pips =< 10 pips =< 25 pips =< 50 pips All
XAGUSD 97.1% 88.5% 95.8% 95.9% 96.0%
  0.0 pips =< 10 pips =< 20 pips =< 30 pips All
XAUUSD 82.9% 93.0% 98.8% 98.8% 98.9%

Limit IOC Order Execution Speed

Time in milliseconds Fill Rate
< 50 90.3%
< 100 96.7%
< 250 99.7%
< 500 99.9%
< 1000 100.0%
Average execution speed 29 milliseconds

Resting Stop Order Statistics

Currency Pair Zero Slippage Negative Slippage Average Negative Slippage (pips)* Average Net Slippage (pips)**
AUDUSD 75.7% 24.3% 0.4 0.1
EURGBP 79.3% 20.7% 0.3 0.1
EURJPY 80.5% 19.5% 0.3 0.1
EURUSD 83.1% 16.9% 0.7 0.1
GBPJPY 58.1% 41.9% 0.4 0.1
GBPUSD 71.3% 28.7% 0.4 0.1
NZDUSD 70.4% 29.6% 2.4 0.7
USDCAD 76.8% 23.2% 0.2 0.1
USDCHF 81.8% 18.2% 0.2 0.0
USDJPY 85.2% 14.8% 0.4 0.1
XAGUSD 29.1% 70.3% 23.1 16.1
XAUUSD 46.3% 53.6% 11.3 6.1

* Average slippage based on stop orders that were slipped. Calculated from the stop order level, adjusted for the bid/ask spread at the time of triggering
** Average slippage based on all stop orders. Calculated from the stop order level, adjusted for the bid/ask spread at the time of triggering

Resting Limit Order Statistics

Currency Pair Price improvement Zero Slippage Average Price Improvement (pips)* Average Net Price Improvement (pips)**
AUDUSD 24.1% 75.9% 0.2 0.1
EURGBP 17.8% 82.2% 0.2 0.0
EURJPY 18.7% 81.3% 0.2 0.0
EURUSD 18.8% 81.2% 0.2 0.0
GBPJPY 35.6% 64.4% 0.4 0.1
GBPUSD 34.6% 65.4% 0.4 0.1
NZDUSD 25.7% 74.3% 0.3 0.1
USDCAD 21.5% 78.5% 0.2 0.0
USDCHF 21.4% 78.6% 0.2 0.1
USDJPY 17.3% 82.7% 0.3 0.1
XAGUSD 61.0% 39.0% 33.0 20.1
XAUUSD 48.3% 51.7% 12.1 5.8

* Average improvement based on limit orders that were improved. Calculated from the limit order level
** Average improvement based on all limit orders. Calculated from the limit order level

April 2017

Limit IOC Order Statistics

Currency Pair Price Improvement* Zero Slippage* Negative slippage* Average Net Slippage (pips)* Average Improvement (pips)** Average Tolerance (pips) Fill Rate***
AUDUSD 14.3% 72.4% 13.3% 0.0 1.0 1.0 99.5%
EURGBP 19.5% 61.4% 19.1% 0.0 0.9 0.9 99.3%
EURJPY 24.9% 50.3% 24.8% 0.0 1.4 1.4 99.1%
EURUSD 18.2% 64.0% 17.9% 0.0 1.4 1.3 99.3%
GBPJPY 26.5% 47.3% 26.2% 0.0 2.1 2.1 99.1%
GBPUSD 20.2% 59.8% 20.0% 0.0 1.3 1.3 99.0%
NZDUSD 13.3% 75.8% 10.8% 0.0 0.7 0.7 99.8%
USDCAD 17.1% 65.7% 17.2% 0.0 1.5 1.5 99.5%
USDCHF 13.8% 69.7% 16.5% 0.0 1.1 1.1 99.6%
USDJPY 21.5% 56.2% 22.3% 0.0 2.3 2.3 99.4%
XAGUSD 16.7% 70.8% 12.5% 1.7 19.3 17.6 95.8%
XAUUSD 28.9% 44.3% 26.8% 0.4 27.4 27.0 98.5%

* Calculated from the indicative market price available in the client Quick Trade window at the time of order placement 
** Calculated from the Limit IOC order level
*** On Limit IOC orders with default price tolerance of 0.01% and aboveLimit IOC Order Average Improvement *, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips* 0.1 – 0.2 pips* 0.3 – 0.6 pips* 0.7 – 1.0 pips* > 1.1 pips*
AUDUSD 0.0 0.2 0.5 0.8 4.1
EURGBP 0.0 0.1 0.5 0.9 1.4
EURJPY 0.1 0.1 0.6 0.9 1.5
EURUSD 0.1 0.2 0.6 0.9 1.5
GBPJPY 0.1 0.0 0.4 1.0 2.2
GBPUSD 0.2 0.2 0.6 1.0 1.4
NZDUSD 0.0 0.2 0.5 0.8 1.2
USDCAD 0.0 0.4 0.6 1.0 1.5
USDCHF - 0.2 0.5 1.0 1.7
USDJPY 0.0 0.2 0.6 0.9 2.5

 

0.0 pips* 1 - 10 pips* 11 - 25 pips* 25- 50 pips* > 51 pips*
XAGUSD 5.9 10.2 19.5 - 142.0

 

0.0 pips* 1 - 10 pips* 11 - 20 pips* 21- 30 pips* > 31 pips*
XAUUSD 1.2 6.0 13.3 25.0 912.0

* Calculated from the Limit IOC order level
Note: A hyphen (-) indicates that there were no trade attempts from clients using a Limit IOC order in this currency pair with this price toleranceLimit IOC Order Fill Rate, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips =< 0.2 pips =< 0.6 pips =< 1.0 pips All
AUDUSD 86.2% 79.4% 93.3% 98.6% 98.8%
EURGBP 66.7% 75.8% 91.9% 98.3% 98.6%
EURJPY 68.6% 71.3% 72.0% 96.1% 99.0%
EURUSD 73.3% 70.0% 82.3% 92.5% 98.5%
GBPJPY 68.2% 69.6% 78.4% 94.4% 99.0%
GBPUSD 72.7% 79.8% 85.6% 94.5% 98.6%
NZDUSD 91.7% 92.9% 97.5% 99.3% 99.5%
USDCAD 70.4% 72.4% 81.4% 98.0% 99.5%
USDCHF 0.0% 75.0% 95.6% 99.1% 99.3%
USDJPY 69.1% 70.5% 78.1% 91.6% 99.1%
  0.0 pips =< 10 pips =< 25 pips =< 50 pips All
XAGUSD 70.8% 76.1% 94.9% 94.9% 95.2%

 

0.0 pips =< 10 pips =< 20 pips =< 30 pips All
XAUUSD 85.7% 88.2% 98.4% 98.4% 98.5%Limit IOC Order Execution Speed

Time in milliseconds Fill Rate
< 50 88.5%
< 100 95.3%
< 250 99.6%
< 500 99.9%
< 1000 100.0%
Average execution speed 32Resting Stop Order Statistics

Currency Pair Zero Slippage Negative Slippage Average Negative Slippage (pips)* Average Net Slippage (pips)**
AUDUSD 78.7% 21.3% 0.5 0.1
EURGBP 77.9% 22.1% 0.3 0.1
EURJPY 78.5% 21.5% 0.2 0.0
EURUSD 79.9% 20.1% 0.3 0.1
GBPJPY 65.1% 34.9% 0.3 0.1
GBPUSD 65.5% 34.5% 0.3 0.1
NZDUSD 77.5% 22.5% 0.3 0.1
USDCAD 69.4% 30.6% 0.4 0.1
USDCHF 77.4% 22.6% 0.7 0.2
USDJPY 83.3% 16.7% 0.6 0.1
XAGUSD 47.0% 53.0% 52.8 28.0
XAUUSD 49.1% 50.9% 34.4 17.5

* Average slippage based on stop orders that were slipped. Calculated from the stop order level, adjusted for the bid/ask spread at the time of triggering
** Average slippage based on all stop orders. Calculated from the stop order level, adjusted for the bid/ask spread at the time of triggeringResting Limit Order Statistics

Currency Pair Price improvement Zero Slippage Average Price Improvement (pips)* Average Net Price Improvement (pips)**
AUDUSD 29.4% 70.6% 0.7 0.2
EURGBP 26.0% 74.0% 1.0 0.2
EURJPY 25.0% 75.0% 4.9 1.2
EURUSD 22.5% 77.5% 1.8 0.4
GBPJPY 34.3% 65.7% 2.8 1.0
GBPUSD 34.6% 65.4% 0.6 0.2
NZDUSD 28.7% 71.3% 0.4 0.1
USDCAD 27.2% 72.8% 0.9 0.3
USDCHF 21.6% 78.4% 1.9 0.4
USDJPY 21.5% 78.5% 1.3 0.3
XAGUSD 67.0% 33.0% 43.3 29.0
XAUUSD 53.8% 46.2% 17.3 9.3

* Average improvement based on limit orders that were improved. Calculated from the limit order level
** Average improvement based on all limit orders. Calculated from the limit order level

March 2017

Limit IOC Order Statistics

Currency Pair Price Improvement* Zero Slippage* Negative slippage* Average Net Slippage (pips)* Average Improvement (pips)** Average Tolerance (pips) Fill Rate***
AUDUSD 18.1% 64.9% 17.0% 0.0 1.1 1.1 99.1%
EURGBP 20.4% 58.9% 20.7% 0.0 0.9 0.9 99.3%
EURJPY 24.3% 51.0% 24.7% 0.0 1.5 1.5 99.5%
EURUSD 19.6% 61.5% 18.9% 0.0 1.3 1.3 99.4%
GBPJPY 27.1% 47.1% 25.8% 0.0 1.7 1.7 98.8%
GBPUSD 23.1% 55.7% 21.2% 0.0 1.6 1.6 99.0%
NZDUSD 15.9% 68.6% 15.6% 0.0 0.7 0.7 98.8%
USDCAD 17.7% 64.6% 17.7% 0.0 1.4 1.4 99.6%
USDCHF 15.7% 69.8% 14.5% 0.0 1.2 1.2 99.7%
USDJPY 23.0% 54.5% 22.4% 0.0 1.6 1.6 99.3%
XAGUSD 18.6% 67.5% 13.8% 1.8 21.8 20.0 95.7%
XAUUSD 29.0% 43.5% 27.6% 0.3 16.3 16.0 98.5%

* Calculated from the indicative market price available in the client Quick Trade window at the time of order placement 
** Calculated from the Limit IOC order level
*** On Limit IOC orders with default price tolerance of 0.01% and aboveLimit IOC Order Average Improvement *, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips* 0.1 – 0.2 pips* 0.3 – 0.6 pips* 0.7 – 1.0 pips* > 1.1 pips*
AUDUSD 0.1 0.2 0.5 0.8 22.9
EURGBP 0.1 0.1 - 0.9 6.1
EURJPY 0.0 0.4 - 1.0 1.5
EURUSD 0.1 0.2 0.6 1.0 1.3
GBPJPY 0.1 - 0.6 0.8 1.7
GBPUSD 0.1 0.2 0.7 1.1 1.7
NZDUSD 0.0 0.1 - 0.7 2.1
USDCAD 0.1 - - 1.0 1.4
USDCHF 0.0 0.2 - 1.0 3.1
USDJPY 0.1 0.2 0.6 1.0 1.7
  0.0 pips* 1 - 10 pips* 11 - 25 pips* 25- 50 pips* > 51 pips*
XAGUSD 4.5 9.3 19.4 - 1135.4
  0.0 pips* 1 - 10 pips* 11 - 20 pips* 21- 30 pips* > 31 pips*
XAUUSD 1.2 5.5 12.6 22.8 374.4

* Calculated from the Limit IOC order level
Note: A hyphen (-) indicates that there were no trade attempts from clients using a Limit IOC order in this currency pair with this price toleranceLimit IOC Order Fill Rate, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips =< 0.2 pips =< 0.6 pips =< 1.0 pips All
AUDUSD 73.5% 76.5% 78.0% 98.1% 99.0%
EURGBP 72.6% 73.0% 73.0% 98.7% 99.3%
EURJPY 84.6% 81.3% 81.3% 92.5% 99.5%
EURUSD 75.3% 77.7% 79.7% 85.1% 99.2%
GBPJPY 92.3% 92.3% 96.6% 96.9% 98.8%
GBPUSD 68.9% 77.4% 82.2% 83.3% 98.5%
NZDUSD 70.7% 73.5% 73.5% 98.5% 98.8%
USDCAD 71.2% 71.2% 71.2% 75.8% 99.6%
USDCHF 85.7% 93.8% 93.8% 99.6% 99.7%
USDJPY 62.3% 67.2% 73.1% 78.8% 99.0%
  0.0 pips =< 10 pips =< 25 pips =< 50 pips All
XAGUSD 79.5% 81.4% 95.5% 95.5% 95.7%
  0.0 pips =< 10 pips =< 20 pips =< 30 pips All
XAUUSD 79.2% 82.1% 98.3% 98.3% 98.5%Resting Stop Order Statistics

Currency Pair Zero Slippage Negative Slippage Average Negative Slippage (pips)* Average Net Slippage (pips)**
AUDUSD 78.2% 21.8% 0.6 0.1
EURGBP 74.0% 26.0% 0.6 0.2
EURJPY 76.8% 23.2% 2.5 0.6
EURUSD 79.1% 20.9% 0.5 0.1
GBPJPY 63.7% 36.3% 0.6 0.2
GBPUSD 64.2% 35.8% 0.4 0.1
NZDUSD 72.3% 27.7% 1.3 0.4
USDCAD 74.5% 25.5% 0.5 0.1
USDCHF 77.9% 22.1% 0.3 0.1
USDJPY 83.1% 16.9% 0.6 0.1
XAGUSD 53.9% 45.9% 45.3 20.3
XAUUSD 47.8% 52.2% 14.6 7.6

* Average slippage based on stop orders that were slipped. Calculated from the stop order level, adjusted for the bid/ask spread at the time of triggering
** Average slippage based on all stop orders. Calculated from the stop order level, adjusted for the bid/ask spread at the time of triggeringResting Limit Order Statistics

Currency Pair Price improvement Zero Slippage Average Price Improvement (pips)* Average Net Price Improvement (pips)**
AUDUSD 23.5% 76.5% 0.3 0.1
EURGBP 22.2% 77.8% 0.3 0.1
EURJPY 18.4% 81.6% 0.3 0.1
EURUSD 19.6% 80.4% 0.3 0.1
GBPJPY 33.3% 66.7% 0.3 0.1
GBPUSD 34.2% 65.8% 0.3 0.1
NZDUSD 24.9% 75.1% 0.2 0.1
USDCAD 20.0% 80.0% 0.3 0.1
USDCHF 20.0% 80.0% 0.4 0.1
USDJPY 16.8% 83.2% 0.5 0.1
XAGUSD 60.0% 40.0% 31.4 18.8
XAUUSD 50.5% 49.5% 10.5 5.3

* Average improvement based on limit orders that were improved. Calculated from the limit order level
** Average improvement based on all limit orders. Calculated from the limit order level

February 2017

Limit IOC Order Statistics

Currency Pair Price Improvement* Zero Slippage* Negative slippage* Average Net Slippage (pips)* Average Improvement (pips)** Average Tolerance (pips) Fill Rate***
AUDUSD 18.5% 63.1% 18.4% 0.0 0.8 0.8 99.3%
EURGBP 22.6% 56.1% 21.3% 0.0 0.9 0.9 98.7%
EURJPY 25.0% 49.0% 26.0% 0.0 1.3 1.3 99.7%
EURUSD 19.8% 60.3% 19.8% 0.0 1.2 1.2 99.5%
GBPJPY 29.7% 39.9% 30.4% 0.0 1.8 1.8 98.6%
GBPUSD 23.7% 52.8% 23.5% 0.0 1.4 1.4 98.6%
NZDUSD 16.5% 66.7% 16.8% 0.0 0.7 0.7 98.7%
USDCAD 18.5% 62.5% 19.0% 0.0 1.4 1.4 99.7%
USDCHF 16.9% 66.3% 16.8% 0.0 1.0 1.0 99.5%
USDJPY 23.1% 53.0% 23.9% 0.0 1.5 1.5 99.1%
XAGUSD 16.4% 70.7% 12.9% 0.7 25.5 24.8 96.8%
XAUUSD 28.7% 43.1% 28.2% 0.1 12.6 12.6 98.3%

* Calculated from the indicative market price available in the client Quick Trade window at the time of order placement 
** Calculated from the Limit IOC order level
*** On Limit IOC orders with default price tolerance of 0.01% and aboveLimit IOC Order Average Improvement *, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips* 0.1 – 0.2 pips* 0.3 – 0.6 pips* 0.7 – 1.0 pips* > 1.1 pips*
AUDUSD 0.1 0.1 0.4 0.8 42.2
EURGBP 0.1 - - 0.9 5.7
EURJPY 0.1 - - 1.1 1.3
EURUSD 0.1 0.2 0.5 1.0 1.3
GBPJPY 0.0 0.4 0.7 1.0 1.8
GBPUSD 0.1 0.2 0.7 1.0 1.4
NZDUSD 0.1 - - 0.7 2.9
USDCAD 0.0 - - 1.0 1.4
USDCHF 0.1 0.2 - 1.0 3.9
USDJPY 0.1 0.2 0.5 1.0 1.6
  0.0 pips* 1 - 10 pips* 11 - 25 pips* 25- 50 pips* > 51 pips*
XAGUSD 1.7 3.4 18.5 35.0 5451.8
  0.0 pips* 1 - 10 pips* 11 - 20 pips* 21- 30 pips* > 31 pips*
XAUUSD 0.7 4.3 12.3 23.8 60.3

* Calculated from the Limit IOC order level
Note: A hyphen (-) indicates that there were no trade attempts from clients using a Limit IOC order in this currency pair with this price toleranceLimit IOC Order Fill Rate, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips =< 0.2 pips =< 0.6 pips =< 1.0 pips All
AUDUSD 77.5% 80.5% 81.1% 98.6% 99.1%
EURGBP 84.3% 84.3% 84.3% 98.6% 98.8%
EURJPY 38.5% 38.5% 38.5% 52.9% 99.7%
EURUSD 67.6% 73.2% 75.9% 90.2% 99.3%
GBPJPY 81.8% 83.8% 84.6% 93.4% 98.6%
GBPUSD 68.6% 76.9% 77.2% 78.8% 98.3%
NZDUSD 90.0% 90.0% 90.0% 98.6% 98.7%
USDCAD 85.7% 85.7% 85.7% 98.9% 99.7%
USDCHF 85.7% 90.9% 90.9% 99.5% 99.5%
USDJPY 75.6% 77.0% 79.4% 87.3% 98.9%
  0.0 pips =< 10 pips =< 25 pips =< 50 pips All
XAGUSD 82.8% 83.8% 96.6% 96.6% 96.9%
  0.0 pips =< 10 pips =< 20 pips =< 30 pips All
XAUUSD 78.6% 82.8% 98.1% 98.1% 98.2%


Resting Stop Order Statistics

Currency Pair Zero Slippage Negative Slippage Average Negative Slippage (pips)* Average Net Slippage (pips)**
AUDUSD 79.2% 20.8% 0.3 0.1
EURGBP 72.9% 27.1% 0.2 0.1
EURJPY 79.7% 20.3% 0.2 0.0
EURUSD 79.9% 20.1% 0.6 0.1
GBPJPY 62.1% 37.9% 0.3 0.1
GBPUSD 66.4% 33.6% 0.3 0.1
NZDUSD 74.2% 25.8% 0.3 0.1
USDCAD 69.6% 30.4% 1.8 0.5
USDCHF 73.6% 26.4% 0.5 0.1
USDJPY 80.1% 19.9% 0.5 0.1
XAGUSD 62.8% 37.2% 37.7 14.1
XAUUSD 47.7% 52.3% 34.0 17.8

* Average slippage based on stop orders that were slipped. Calculated from the stop order level, adjusted for the bid/ask spread at the time of triggering
** Average slippage based on all stop orders. Calculated from the stop order level, adjusted for the bid/ask spread at the time of triggeringResting Limit Order Statistics

Currency Pair Price improvement Zero Slippage Average Price Improvement (pips)* Average Net Price Improvement (pips)**
AUDUSD 24.3% 75.7% 0.3 0.1
EURGBP 27.3% 72.7% 0.4 0.1
EURJPY 22.9% 77.1% 0.4 0.1
EURUSD 24.3% 75.7% 0.4 0.1
GBPJPY 39.8% 60.2% 0.4 0.2
GBPUSD 34.6% 65.4% 0.4 0.1
NZDUSD 24.2% 75.8% 0.4 0.1
USDCAD 34.1% 65.9% 1.3 0.4
USDCHF 37.5% 62.5% 0.3 0.1
USDJPY 20.7% 79.3% 0.4 0.1
XAGUSD 61.2% 38.8% 25.5 15.6
XAUUSD 51.3% 48.7% 20.7 10.7

* Average improvement based on limit orders that were improved. Calculated from the limit order level
** Average improvement based on all limit orders. Calculated from the limit order level

January 2017

Limit IOC Order Statistics

Currency Pair Price Improvement* Zero Slippage* Negative slippage* Average Net Slippage (pips)* Average Improvement (pips)** Average Tolerance (pips) Fill Rate***
AUDUSD 25.7% 51.0% 23.3% 0.0 1.4 1.4 99.2%
EURGBP 27.7% 46.9% 25.5% 0.0 0.9 0.9 97.6%
EURJPY 28.5% 41.1% 30.4% 0.0 1.3 1.3 99.1%
EURUSD 26.7% 48.0% 25.3% 0.0 1.3 1.2 98.7%
GBPJPY 31.7% 33.4% 34.9% 0.0 1.5 1.6 97.8%
GBPUSD 25.6% 47.3% 27.2% 0.0 1.2 1.2 97.8%
NZDUSD 21.5% 57.3% 21.2% 0.0 0.7 0.7 98.4%
USDCAD 25.1% 50.9% 24.0% 0.0 1.3 1.3 98.9%
USDCHF 23.3% 52.3% 24.4% 0.0 1.0 1.0 98.7%
USDJPY 28.3% 41.8% 29.9% 0.0 1.5 1.5 97.7%
XAGUSD 23.7% 59.4% 16.9% 1.2 18.3 17.1 93.5%
XAUUSD 30.3% 37.8% 31.9% 0.0 12.1 12.2 98.0%

* Calculated from the indicative market price available in the client Quick Trade window at the time of order placement 
** Calculated from the Limit IOC order level
*** On Limit IOC orders with default price tolerance of 0.01% and aboveLimit IOC Order Average Improvement *, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips* 0.1 – 0.2 pips* 0.3 – 0.6 pips* 0.7 – 1.0 pips* > 1.1 pips*
AUDUSD 0.0 0.1 - 0.8 145.1
EURGBP 0.0 - - 0.9 6.5
EURJPY - - 0.5 - 1.3
EURUSD 0.0 0.1 0.5 1.0 1.3
GBPJPY - 0.1 0.5 - 1.6
GBPUSD 0.0 0.1 0.5 1.0 1.2
NZDUSD 0.0 - - 0.7 3.0
USDCAD 0.0 - - 1.0 1.3
USDCHF 0.0 - - 1.0 2.0
USDJPY 0.0 0.1 0.6 1.0 1.5
  0.0 pips* 1 - 10 pips* 11 - 25 pips* 25- 50 pips* > 51 pips*
XAGUSD - - 17.0 - 85.9
  0.0 pips* 1 - 10 pips* 11 - 20 pips* 21- 30 pips* > 31 pips*
XAUUSD 0.0 4.8 12.0 24.0 59.0

* Calculated from the Limit IOC order level
Note: A hyphen (-) indicates that there were no trade attempts from clients using a Limit IOC order in this currency pair with this price toleranceLimit IOC Order Fill Rate, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips =< 0.2 pips =< 0.6 pips =< 1.0 pips All
AUDUSD 65.6% 68.1% 68.1% 97.7% 98.5%
EURGBP 63.0% 63.0% 63.0% 97.0% 97.7%
EURJPY - - 100.0% 100.0% 99.1%
EURUSD 67.0% 70.5% 75.4% 83.9% 98.5%
GBPJPY - 100.0% 83.3% 83.3% 97.8%
GBPUSD 66.7% 79.7% 79.2% 80.3% 97.2%
NZDUSD 63.6% 63.6% 63.6% 98.2% 98.5%
USDCAD 50.0% 50.0% 50.0% 92.6% 98.9%
USDCHF 58.3% 58.3% 58.3% 98.3% 98.7%
USDJPY 59.1% 71.4% 75.9% 84.1% 97.2%
  0.0 pips =< 10 pips =< 25 pips =< 50 pips All
XAGUSD - - 93.5% 93.5% 93.5%
  0.0 pips =< 10 pips =< 20 pips =< 30 pips All
XAUUSD 64.1% 75.2% 97.6% 97.7% 97.9%

Note: A hyphen (-) indicates that there were no trade attempts from clients using a Limit IOC order in this currency pair with this price toleranceResting Stop Order Statistics

Currency Pair Zero Slippage Negative Slippage Average Negative Slippage (pips)* Average Net Slippage (pips)**
AUDUSD 78.9% 21.1% 0.3 0.1
EURGBP 76.0% 24.0% 0.3 0.1
EURJPY 72.3% 27.7% 0.3 0.1
EURUSD 80.7% 19.3% 0.4 0.1
GBPJPY 57.8% 42.2% 0.4 0.2
GBPUSD 60.0% 40.0% 0.4 0.2
NZDUSD 70.0% 30.0% 0.3 0.1
USDCAD 69.2% 30.8% 0.3 0.1
USDCHF 75.5% 24.5% 0.7 0.2
USDJPY 78.7% 21.3% 0.5 0.1
XAGUSD 14.0% 86.0% 100.5 86.4
XAUUSD 52.5% 47.5% 8.2 3.9

* Average slippage based on stop orders that were slipped. Calculated from the stop order level, adjusted for the bid/ask spread at the time of triggering
** Average slippage based on all stop orders. Calculated from the stop order level, adjusted for the bid/ask spread at the time of triggeringResting Limit Order Statistics

Currency Pair Price improvement Zero Slippage Average Price Improvement (pips)* Average Net Price Improvement (pips)**
AUDUSD 21.7% 78.3% 0.3 0.1
EURGBP 27.0% 73.0% 0.4 0.1
EURJPY 26.5% 73.5% 0.4 0.1
EURUSD 24.8% 75.2% 0.5 0.1
GBPJPY 38.3% 61.7% 0.5 0.2
GBPUSD 39.7% 60.3% 0.4 0.2
NZDUSD 31.7% 68.3% 0.3 0.1
USDCAD 30.8% 69.2% 0.5 0.1
USDCHF 24.6% 75.4% 0.5 0.1
USDJPY 23.5% 76.5% 0.3 0.1
XAGUSD 68.6% 31.4% 77.0 52.8
XAUUSD 47.0% 53.0% 7.7 3.6

* Average improvement based on limit orders that were improved. Calculated from the limit order level
** Average improvement based on all limit orders. Calculated from the limit order level

Risikoadvarsel for valutahandel

Valuta er kategoriseret som et rødt produkt, fordi det vurderes som et investeringsprodukt med en høj kompleksitet og en høj risiko.


Danske banker har pligt til at kategorisere investeringsprodukter, der tilbydes retail-kunder, som grønne, gule eller røde, afhængigt af produktets kompleksitet og risiko.

Din browser kan ikke vise websiden korrekt

Vores hjemmeside er blevet optimeret og bruger nu iOS 9.X og IE10 eller nyere. Hvis du bruger et ældre system eller en anden browser, kan vores hjemmeside se anderledes ud. For at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside, opfordrer vi dig til at opdatere din browser eller dit system.