Tilgængelige ordretyper

Markedsordrer

Markedsordre

En markedsordre bruges til at købe eller sælge på den bedste kurs i markedet, når ordren afgives. En markedsorde udløber ved handelsdagens afslutning. Hvis ordren ikke kan gennemføres med det samme, gemmes den i Saxo Banks ordresystem, indtil den kan gennemføres eller udløber.

Immediate or Cancel (IOC) Markedsordre

En Immediate or cancel (IOC) markedsordre fungerer ligesom en markedsordre, der er beskrevet ovenfor. Dog vil en IOC ikke blive gemt til senere gennemførelse, hvis den ikke kan gennemføres med det samme. Hvis ordren ikke kan gennemføres med det samme, bliver den automatisk annulleret. 

Limitordrer

Immediate or Cancel (IOC) Limitordre

Med en Immediate or Cancel (IOC) limitordre afgiver du en ordre om at købe eller sælge på den kurs, du kan se på skærmen, samtidig med, at du angiver en tolerance for, hvor meget den endelige handelskurs kan afvige fra kursen,  du ser på skærmen. Hvis den endelige kurs i markedet afviger mere end den angivne kurstolerance, bliver ordren annulleret. Du kan angive kurstolerancen enten som en procentdel af den aktuelle kurs eller som en fast afstand til kursen. Eftersom ordren er IOC, bliver den annulleret, hvis den ikke kan gennemføres med det samme. 

Limitordre

En limitordre bruges oftest til at hjemtage en gevinst eller til at åbne en position på en bestemt kurs eller bedre.

Limitordren gennemføres når den kan gennemføres i markedet på den angivne limitkurs eller bedre. Hvis ordren ikke kan gennemføres med det samme, forbliver den aktiv indtil det angivne udløbstidspunkt.

En limitordre kan afgives med følgende udløbstidspunkter:

• Dagsordre: Aktiv indtil kl. 17:00 New York tid på dagen, hvor ordren blev placeret, eller samme tidspunkt på næstkommende arbejdsdag, hvis ordren placeres efter kl. 17:00 New York tid.
• Good Till Date (GTD): Aktiv indtil kl. 17:00 New York tid på en bestemt dag
• Good Till Cancelled (GTC): Aktiv indtil annulleret eller gennemført


Stopordrer

Stopordre

En stopordre bruges oftest til at lukke en tabsgivende position, når markedet bevæger sig i en anden retning end forventet. Stop ordrer kan også anvendes til at åbne en position, når markedet rammer et bestemt kursniveau. 

  • En stop ordre til at købe aktiveres, når en handel på størrelse med positionen kan gennemføres på den aktuelle budkurs i markedet.
  • En stop ordre til at sælge aktiveres, når en handel på størrelse med positionen kan gennemføres på den aktuelle udbudskurs i markedet

Eksempel:
Du er lang 1.000.000 EURUSD, og du har afgivet en stop ordre til at sælge, hvis kursen på EURUSD rammer 1,1750. Kursen rammer nu 1,1750, men der findes kun 100.000 EUR på udbudssiden i markedet. Derfor aktiveres stop orden ikke.
Kursen rammer nu 1,1750 igen, men denne gang findes der 1.000.000 EUR på udbudssiden i markedet. Derfor aktiveres stop ordren, og du får solgt 1.000.000 EUR på den bedste kurs i markedet.

Stop ordrerne gennemføres som regel på stopkursen fratrukket eller tillagt det aktuelle kursspænd/spread i valutakrydset.

Stop ordrerne og reglerne for aktivering af stopordrer er indrettet til at beskytte dig mod kortvarige udvidelser i spreadet i forbindelse med offentliggørelse af økonomiske nøgletal eller andre nyheder, der kan have betydning for valutamarkedet. 

Hvis en stop ordre er afgivet som en relateret ordre til en åben position, bliver stop ordren automatisk annulleret, hvis den åbne position lukkes.

Du kan også vælge at placere din stop ordre som "Trailing Stop Ordre". Med trailing stop flyttes stopkursen automatisk, når markedet bevæger sig til fordel for positionen.

Stop limit ordre

En stop limit ordre fungerer i praksis som en stop ordre med den forskel, at der afgives en limitordre - og altså ikke en markedsordre - med en foruddefineret limitkurs, når stop limit ordren aktiveres. Det er ikke muligt at afgive trailing stop limit ordrer. 

Statistisk over eksekveringskvalitet

Nedenfor finder du statistik over gennemførsel af ordrer i de mest handlede valutakryds.

  • Limit IOC Order Statistics
  • Market IOC Order Statistics
  • Average Net Slippage, by price tolerance setting
  • Average Fill Rate, but price tolerance setting
  • Stop Order Statistics
  • Limit Order Statistics
July 2017

Limit IOC Order Statistics

Currency Pair Price Improvement* Zero Slippage* Negative Slippage* Average Net Slippage (pips)* Average Improvement (pips)** Average Tolerance (pips) Fill Rate***
AUDUSD 16.0% 68.4% 15.7% 0.0 1.1 1.1 99.1%
EURGBP 17.7% 63.6% 18.7% 0.0 1.0 1.0 98.9%
EURJPY 27.2% 44.5% 28.3% 0.0 26.6 26.6 98.7%
EURUSD 21.6% 56.8% 21.6% 0.0 3.1 3.1 99.1%
GBPJPY 27.0% 46.0% 27.0% 0.0 2.6 2.6 99.1%
GBPUSD 19.1% 61.4% 19.5% 0.0 1.5 1.5 99.7%
NZDUSD 16.7% 67.6% 15.7% 0.0 0.9 0.9 98.1%
USDCAD 19.5% 61.1% 19.4% 0.0 4.3 4.3 99.2%
USDCHF 18.9% 63.9% 17.3% 0.0 1.0 1.0 99.6%
USDJPY 20.9% 58.2% 20.9% 0.0 3.3 3.3 99.6%
XAGUSD 16.1% 70.6% 13.4% 1.3 18.5 17.2 95.7%
XAUUSD 25.5% 50.1% 24.4% 0.2 27.7 27.5 99.1%

* Calculated from the indicative market price available in the client Quick Trade window at the time of order placement.
**Calculated from the Limit IOC order level.
*** On Limit IOC orders with default price tolerance of 0.01% and above.

 

Limit IOC Order Average Improvement*, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips* 0.1 – 0.2 pips* 0.3 – 0.6 pips* 0.7 – 1.0 pips* > 1.1 pips*
AUDUSD 0.0 0.2 0.4 0.8 19.4
EURGBP 0.0 - - 0.9 7.2
EURJPY 0.1 0.2 0.5 1.1 26.6
EURUSD 0.1 0.2 0.6 1.0 3.2
GBPJPY 0.0 - 0.5 1.1 2.6
GBPUSD 0.1 0.2 0.3 0.9 1.5
NZDUSD 0.0 - - 0.7 21.3
USDCAD 0.1 0.2 0.4 1.0 4.4
USDCHF 0.1 0.2 - 1.0 2.9
USDJPY 0.1 0.2 0.6 1.0 3.4
  0.0 pips* 1 - 10 pips* 11 - 25 pips* 25- 50 pips* > 51 pips*
XAGUSD 0.0 8.3 17.4 37.8 209.5
  0.0 pips* 1 - 10 pips* 11 - 20 pips* 21- 30 pips* > 31 pips*
XAUUSD 0.6 7.7 12.4 24.4 1064.0

* Calculated from the Limit IOC order level.
Note: A hyphen (-) indicates that there were no trade attempts from clients using a Limit IOC order in this currency pair with this price tolerance.

 

Limit IOC Order Fill Rate, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips =< 0.2 pips =< 0.6 pips =< 1.0 pips All
AUDUSD 72.2% 86.8% 89.4% 98.8% 98.8%
EURGBP 79.6% 79.6% 79.6% 98.6% 98.6%
EURJPY 69.1% 70.9% 72.4% 72.2% 98.3%
EURUSD 73.1% 77.8% 81.4% 83.8% 98.6%
GBPJPY 75.0% 75.0% 83.3% 92.9% 99.1%
GBPUSD 62.8% 82.5% 84.9% 86.9% 99.1%
NZDUSD 60.0% 60.0% 60.0% 97.7% 97.7%
USDCAD 65.7% 67.7% 70.7% 82.4% 98.9%
USDCHF 57.1% 85.2% 85.2% 99.5% 99.5%
USDJPY 71.2% 81.3% 82.4% 86.7% 99.1%
0.0 pips =< 10 pips =< 25 pips =< 50 pips All
XAGUSD 100.0% 85.0% 95.7% 95.7% 95.7%
0.0 pips =< 10 pips =< 20 pips =< 30 pips All
XAUUSD 89.0% 91.0% 98.9% 98.9% 98.9%

 

Limit IOC Order Execution Speed

Time in Milliseconds Fill Rate
< 50 90.6%
< 100 96.5%
< 250 99.5%
< 500 99.9%
< 1000 99.9%
Average execution speed 29 milliseconds

 

Resting Stop Order Statistics

Currency Pair Zero Slippage Negative Slippage Average Negative Slippage (pips)* Average Net Slippage (pips)**
AUDUSD 74.7% 25.2% 0.4 0.1
EURGBP 73.7% 26.3% 0.4 0.1
EURJPY 76.2% 23.8% 0.5 0.1
EURUSD 78.7% 21.2% 0.7 0.1
GBPJPY 58.5% 41.5% 0.3 0.1
GBPUSD 60.8% 39.2% 1.0 0.4
NZDUSD 71.6% 28.4% 0.5 0.1
USDCAD 70.0% 30.0% 0.7 0.2
USDCHF 72.9% 27.1% 0.4 0.1
USDJPY 78.9% 21.1% 0.7 0.1
XAGUSD 30.6% 69.4% 40.7 28.3
XAUUSD 50.4% 49.6% 12.0 6.0

* Average slippage based on stop orders that were slipped. Calculated from the stop order level, adjusted for the bid/ask spread at the time of triggering.
** Average slippage based on all stop orders. Calculated from the stop order level, adjusted for the bid/ask spread at the time of triggering.

 

Resting Limit Order Statistics

Currency Pair Price Improvement Zero Slippage Average Price Improvement (pips)* Average Net Price Improvement (pips)**
AUDUSD 24.6% 75.4% 0.3 0.1
EURGBP 22.8% 77.2% 0.3 0.1
EURJPY 23.2% 76.8% 0.4 0.1
EURUSD 22.4% 77.6% 0.8 0.2
GBPJPY 37.8% 62.2% 0.3 0.1
GBPUSD 38.2% 61.8% 0.6 0.2
NZDUSD 26.9% 73.1% 1.8 0.5
USDCAD 29.6% 70.4% 0.3 0.1
USDCHF 22.7% 77.3% 0.9 0.2
USDJPY 23.8% 76.2% 0.7 0.2
XAGUSD 61.6% 38.4% 77.4 47.6
XAUUSD 48.6% 51.4% 14.8 7.2

* Average improvement based on limit orders that were improved. Calculated from the limit order level.
** Average improvement based on all limit orders.

June 2017

Limit IOC Order Statistics

Currency Pair Price Improvement* Zero Slippage* Negative Slippage* Average Net Slippage (pips)* Average Improvement (pips)** Average Tolerance (pips) Fill Rate***
AUDUSD 15.4% 69.8% 14.8% 0.0 0.9 0.9 99.6%
EURGBP 19.3% 60.6% 20.1% 0.0 2.8 2.8 98.8%
EURJPY 26.1% 48.1% 25.8% 0.0 30.3 30.3 99.3%
EURUSD 20.8% 59.1% 20.1% 0.0 3.5 3.5 99.3%
GBPJPY 28.3% 44.0% 27.7% 0.0 3.2 3.2 98.7%
GBPUSD 22.3% 56.1% 21.6% 0.0 1.6 1.6 98.7%
NZDUSD 13.4% 73.3% 13.3% 0.0 0.8 0.8 99.1%
USDCAD 17.1% 66.4% 16.4% 0.0 1.7 1.7 99.6%
USDCHF 16.0% 68.0% 16.0% 0.0 1.0 1.0 99.5%
USDJPY 20.6% 58.1% 21.4% 0.0 3.5 3.5 99.5%
XAGUSD 16.9% 70.1% 13.0% 1.4 23.5 22.1 96.1%
XAUUSD 25.9% 49.3% 24.8% 0.3 19.8 19.5 98.8%

* Calculated from the indicative market price available in the client Quick Trade window at the time of order placement
** Calculated from the Limit IOC order level
*** On Limit IOC orders with default price tolerance of 0.01% and above

 

Limit IOC Order Average Improvement*, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips* 0.1 – 0.2 pips* 0.3 – 0.6 pips* 0.7 – 1.0 pips* > 1.1 pips*
AUDUSD 0.1 0.2 0.5 0.8 6.4
EURGBP 0.1 - - 0.9 56.0
EURJPY 0.1 0.3 0.5 0.9 30.8
EURUSD 0.1 0.2 0.6 1.0 3.6
GBPJPY 0.1 - 0.7 1.0 3.3
GBPUSD 0.1 0.4 0.4 1.0 1.7
NZDUSD 0.0 - - 0.7 44.3
USDCAD 0.1 - - 0.9 1.7
USDCHF 0.0 0.2 - 1.0 2.6
USDJPY 0.1 0.2 0.6 1.0 3.6
  0.0 pips* 1 - 10 pips* 11 - 25 pips* 25- 50 pips* > 51 pips*
XAGUSD 1.9 10.9 18.5 - 552.6
  0.0 pips* 1 - 10 pips* 11 - 20 pips* 21- 30 pips* > 31 pips*
XAUUSD 1.3 6.2 13.1 25.5 748.6

* Calculated from the Limit IOC order level
Note: A hyphen (-) indicates that there were no trade attempts from clients using a Limit IOC order in this currency pair with this price tolerance

 

Limit IOC Order Fill Rate, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips =< 0.2 pips =< 0.6 pips =< 1.0 pips All
AUDUSD 67.9% 79.2% 80.8% 98.9% 98.9%
EURGBP 79.3% 79.3% 79.3% 98.6% 98.6%
EURJPY 75.9% 77.7% 78.0% 80.9% 98.9%
EURUSD 71.4% 77.2% 80.3% 82.9% 98.6%
GBPJPY 100.0% 100.0% 100.0% 98.8% 98.7%
GBPUSD 66.7% 81.1% 83.7% 85.4% 97.8%
NZDUSD 79.3% 79.3% 79.3% 99.0% 99.0%
USDCAD 85.7% 85.7% 85.7% 97.7% 99.6%
USDCHF 84.6% 92.5% 92.5% 99.4% 99.2%
USDJPY 72.4% 81.9% 83.6% 87.7% 99.0%
  0.0 pips =< 10 pips =< 25 pips =< 50 pips All
XAGUSD 82.4% 83.1% 95.6% 95.6% 95.7%
  0.0 pips =< 10 pips =< 20 pips =< 30 pips All
XAUUSD 71.8% 87.1% 98.6% 98.6% 98.6%

 

Limit IOC Order Execution Speed

Time in Milliseconds Fill Rate
< 50 92.2%
< 100 97.3%
< 250 99.6%
< 500 99.9%
< 1000 100.0%
Average execution speed 27 milliseconds

 

Resting Stop Order Statistics

Currency Pair Zero Slippage Negative Slippage Average Negative Slippage (pips)* Average Net Slippage (pips)**
AUDUSD 80.1% 19.9% 0.4 0.1
EURGBP 66.6% 33.4% 13.7 4.6
EURJPY 79.7% 20.3% 0.3 0.1
EURUSD 78.5% 21.5% 0.4 0.1
GBPJPY 63.1% 36.9% 7.0 2.6
GBPUSD 59.4% 40.6% 10.9 4.4
NZDUSD 75.6% 24.4% 2.2 0.5
USDCAD 71.1% 28.9% 0.4 0.1
USDCHF 78.5% 21.5% 0.2 0.0
USDJPY 82.9% 17.1% 0.5 0.1
XAGUSD 18.3% 81.5% 23.7 19.1
XAUUSD 49.3% 50.7% 12.0 6.1

* Average slippage based on stop orders that were slipped. Calculated from the stop order level, adjusted for the bid/ask spread at the time of triggering
** Average slippage based on all stop orders. Calculated from the stop order level, adjusted for the bid/ask spread at the time of triggering

 

Resting Limit Order Statistics

Currency Pair Price Improvement Zero Slippage Average Price Improvement (pips)* Average Net Price Improvement (pips)**
AUDUSD 28.1% 71.9% 1.0 0.3
EURGBP 31.7% 68.3% 9.0 2.9
EURJPY 21.3% 78.7% 1.3 0.3
EURUSD 23.3% 76.7% 0.8 0.2
GBPJPY 40.0% 60.0% 12.2 4.9
GBPUSD 41.8% 58.2% 9.2 3.8
NZDUSD 25.1% 74.9% 1.5 0.4
USDCAD 28.6% 71.4% 0.9 0.2
USDCHF 25.1% 74.9% 0.5 0.1
USDJPY 20.3% 79.7% 1.1 0.2
XAGUSD 70.2% 29.8% 41.5 29.1
XAUUSD 49.4% 50.6% 12.0 5.9

* Average improvement based on limit orders that were improved. Calculated from the limit order level
** Average improvement based on all limit orders. Calculated from the limit order level

May 2017

Limit IOC Order Statistics

Currency Pair Price Improvement* Zero Slippage* Negative Slippage* Average Net Slippage (pips)* Average Improvement (pips)** Average Tolerance (pips) Fill Rate***
AUDUSD 14.9% 71.4% 13.7% 0.0 1.0 1.0 99.4%
EURGBP 18.4% 62.9% 18.7% 0.0 0.9 0.9 99.5%
EURJPY 24.0% 51.1% 24.9% 0.0 46.5 46.5 99.6%
EURUSD 18.4% 63.4% 18.2% 0.0 5.4 5.4 99.7%
GBPJPY 24.6% 50.3% 25.1% 0.0 3.3 3.3 99.0%
GBPUSD 19.9% 60.1% 20.1% 0.0 1.4 1.4 99.3%
NZDUSD 12.2% 75.0% 12.8% 0.0 1.0 1.0 99.3%
USDCAD 17.7% 64.5% 17.8% 0.0 1.5 1.5 99.7%
USDCHF 13.5% 72.4% 14.2% 0.0 1.1 1.1 99.7%
USDJPY 20.1% 58.7% 21.2% 0.0 4.7 4.7 99.6%
XAGUSD 15.5% 72.5% 12.1% 1.5 22.0 20.5 95.2%
XAUUSD 26.2% 47.8% 26.0% 0.2 19.9 19.7 98.9%

* Calculated from the indicative market price available in the client Quick Trade window at the time of order placement
** Calculated from the Limit IOC order level
*** On Limit IOC orders with default price tolerance of 0.01% and above

Limit IOC Order Average Improvement*, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips* 0.1 – 0.2 pips* 0.3 – 0.6 pips* 0.7 – 1.0 pips* > 1.1 pips*
AUDUSD 0.0 0.1 0.5 0.7 18.5
EURGBP 0.0 - 0.4 0.9 3.2
EURJPY 0.1 0.1 0.4 0.9 47.0
EURUSD 0.1 0.2 0.6 1.0 5.5
GBPJPY 0.0 - 0.4 1.1 3.4
GBPUSD 0.1 0.2 0.5 0.9 1.5
NZDUSD 0.1 - - 0.7 48.6
USDCAD 0.0 - 0.7 1.0 1.5
USDCHF 0.0 0.2 - 1.0 5.9
USDJPY 0.1 0.2 0.6 0.9 4.9
  0.0 pips* 1 - 10 pips* 11 - 25 pips* 25- 50 pips* > 51 pips*
XAGUSD 2.4 5.8 18.1 52.0 350.5
  0.0 pips* 1 - 10 pips* 11 - 20 pips* 21- 30 pips* > 31 pips*
XAUUSD 0.5 4.6 12.7 24.9 833.8

* Calculated from the Limit IOC order level
Note: A hyphen (-) indicates that there were no trade attempts from clients using a Limit IOC order in this currency pair with this price tolerance

Limit IOC Order Fill Rate, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips =< 0.2 pips =< 0.6 pips =< 1.0 pips All
AUDUSD 83.5% 86.8% 88.7% 99.1% 99.2%
EURGBP 76.9% 76.9% 77.8% 99.3% 99.5%
EURJPY 78.5% 82.4% 89.4% 90.1% 99.6%
EURUSD 71.8% 77.1% 83.4% 85.7% 99.6%
GBPJPY 91.7% 91.7% 97.8% 98.5% 99.1%
GBPUSD 77.3% 86.9% 91.4% 92.1% 99.2%
NZDUSD 81.0% 81.0% 81.0% 99.2% 99.3%
USDCAD 77.8% 77.8% 78.9% 95.3% 99.7%
USDCHF 72.0% 73.1% 73.1% 99.6% 99.7%
USDJPY 66.8% 74.5% 78.0% 83.5% 99.4%
  0.0 pips =< 10 pips =< 25 pips =< 50 pips All
XAGUSD 97.1% 88.5% 95.8% 95.9% 96.0%
  0.0 pips =< 10 pips =< 20 pips =< 30 pips All
XAUUSD 82.9% 93.0% 98.8% 98.8% 98.9%

Limit IOC Order Execution Speed

Time in Milliseconds Fill Rate
< 50 90.3%
< 100 96.7%
< 250 99.7%
< 500 99.9%
< 1000 100.0%
Average execution speed 29 milliseconds

Resting Stop Order Statistics

Currency Pair Zero Slippage Negative Slippage Average Negative Slippage (pips)* Average Net Slippage (pips)**
AUDUSD 75.7% 24.3% 0.4 0.1
EURGBP 79.3% 20.7% 0.3 0.1
EURJPY 80.5% 19.5% 0.3 0.1
EURUSD 83.1% 16.9% 0.7 0.1
GBPJPY 58.1% 41.9% 0.4 0.1
GBPUSD 71.3% 28.7% 0.4 0.1
NZDUSD 70.4% 29.6% 2.4 0.7
USDCAD 76.8% 23.2% 0.2 0.1
USDCHF 81.8% 18.2% 0.2 0.0
USDJPY 85.2% 14.8% 0.4 0.1
XAGUSD 29.1% 70.3% 23.1 16.1
XAUUSD 46.3% 53.6% 11.3 6.1

* Average slippage based on stop orders that were slipped. Calculated from the stop order level, adjusted for the bid/ask spread at the time of triggering
** Average slippage based on all stop orders. Calculated from the stop order level, adjusted for the bid/ask spread at the time of triggering

Resting Limit Order Statistics

Currency Pair Price Improvement Zero Slippage Average Price Improvement (pips)* Average Net Price Improvement (pips)**
AUDUSD 24.1% 75.9% 0.2 0.1
EURGBP 17.8% 82.2% 0.2 0.0
EURJPY 18.7% 81.3% 0.2 0.0
EURUSD 18.8% 81.2% 0.2 0.0
GBPJPY 35.6% 64.4% 0.4 0.1
GBPUSD 34.6% 65.4% 0.4 0.1
NZDUSD 25.7% 74.3% 0.3 0.1
USDCAD 21.5% 78.5% 0.2 0.0
USDCHF 21.4% 78.6% 0.2 0.1
USDJPY 17.3% 82.7% 0.3 0.1
XAGUSD 61.0% 39.0% 33.0 20.1
XAUUSD 48.3% 51.7% 12.1 5.8

* Average improvement based on limit orders that were improved. Calculated from the limit order level
** Average improvement based on all limit orders. Calculated from the limit order level

April 2017

Limit IOC Order Statistics

Currency Pair Price Improvement* Zero Slippage* Negative Slippage* Average Net Slippage (pips)* Average Improvement (pips)** Average Tolerance (pips) Fill Rate***
AUDUSD 14.3% 72.4% 13.3% 0.0 1.0 1.0 99.5%
EURGBP 19.5% 61.4% 19.1% 0.0 0.9 0.9 99.3%
EURJPY 24.9% 50.3% 24.8% 0.0 1.4 1.4 99.1%
EURUSD 18.2% 64.0% 17.9% 0.0 1.4 1.3 99.3%
GBPJPY 26.5% 47.3% 26.2% 0.0 2.1 2.1 99.1%
GBPUSD 20.2% 59.8% 20.0% 0.0 1.3 1.3 99.0%
NZDUSD 13.3% 75.8% 10.8% 0.0 0.7 0.7 99.8%
USDCAD 17.1% 65.7% 17.2% 0.0 1.5 1.5 99.5%
USDCHF 13.8% 69.7% 16.5% 0.0 1.1 1.1 99.6%
USDJPY 21.5% 56.2% 22.3% 0.0 2.3 2.3 99.4%
XAGUSD 16.7% 70.8% 12.5% 1.7 19.3 17.6 95.8%
XAUUSD 28.9% 44.3% 26.8% 0.4 27.4 27.0 98.5%

* Calculated from the indicative market price available in the client Quick Trade window at the time of order placement 
** Calculated from the Limit IOC order level
*** On Limit IOC orders with default price tolerance of 0.01% and aboveLimit IOC Order Average Improvement *, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips* 0.1 – 0.2 pips* 0.3 – 0.6 pips* 0.7 – 1.0 pips* > 1.1 pips*
AUDUSD 0.0 0.2 0.5 0.8 4.1
EURGBP 0.0 0.1 0.5 0.9 1.4
EURJPY 0.1 0.1 0.6 0.9 1.5
EURUSD 0.1 0.2 0.6 0.9 1.5
GBPJPY 0.1 0.0 0.4 1.0 2.2
GBPUSD 0.2 0.2 0.6 1.0 1.4
NZDUSD 0.0 0.2 0.5 0.8 1.2
USDCAD 0.0 0.4 0.6 1.0 1.5
USDCHF - 0.2 0.5 1.0 1.7
USDJPY 0.0 0.2 0.6 0.9 2.5
0.0 pips* 1 - 10 pips* 11 - 25 pips* 25- 50 pips* > 51 pips*
XAGUSD 5.9 10.2 19.5 - 142.0
0.0 pips* 1 - 10 pips* 11 - 20 pips* 21- 30 pips* > 31 pips*
XAUUSD 1.2 6.0 13.3 25.0 912.0

* Calculated from the Limit IOC order level
Note: A hyphen (-) indicates that there were no trade attempts from clients using a Limit IOC order in this currency pair with this price toleranceLimit IOC Order Fill Rate, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips =< 0.2 pips =< 0.6 pips =< 1.0 pips All
AUDUSD 86.2% 79.4% 93.3% 98.6% 98.8%
EURGBP 66.7% 75.8% 91.9% 98.3% 98.6%
EURJPY 68.6% 71.3% 72.0% 96.1% 99.0%
EURUSD 73.3% 70.0% 82.3% 92.5% 98.5%
GBPJPY 68.2% 69.6% 78.4% 94.4% 99.0%
GBPUSD 72.7% 79.8% 85.6% 94.5% 98.6%
NZDUSD 91.7% 92.9% 97.5% 99.3% 99.5%
USDCAD 70.4% 72.4% 81.4% 98.0% 99.5%
USDCHF 0.0% 75.0% 95.6% 99.1% 99.3%
USDJPY 69.1% 70.5% 78.1% 91.6% 99.1%
  0.0 pips =< 10 pips =< 25 pips =< 50 pips All
XAGUSD 70.8% 76.1% 94.9% 94.9% 95.2%
0.0 pips =< 10 pips =< 20 pips =< 30 pips All
XAUUSD 85.7% 88.2% 98.4% 98.4% 98.5%Limit IOC Order Execution Speed

Time in Milliseconds Fill Rate
< 50 88.5%
< 100 95.3%
< 250 99.6%
< 500 99.9%
< 1000 100.0%
Average execution speed 32Resting Stop Order Statistics

Currency Pair Zero Slippage Negative Slippage Average Negative Slippage (pips)* Average Net Slippage (pips)**
AUDUSD 78.7% 21.3% 0.5 0.1
EURGBP 77.9% 22.1% 0.3 0.1
EURJPY 78.5% 21.5% 0.2 0.0
EURUSD 79.9% 20.1% 0.3 0.1
GBPJPY 65.1% 34.9% 0.3 0.1
GBPUSD 65.5% 34.5% 0.3 0.1
NZDUSD 77.5% 22.5% 0.3 0.1
USDCAD 69.4% 30.6% 0.4 0.1
USDCHF 77.4% 22.6% 0.7 0.2
USDJPY 83.3% 16.7% 0.6 0.1
XAGUSD 47.0% 53.0% 52.8 28.0
XAUUSD 49.1% 50.9% 34.4 17.5

* Average slippage based on stop orders that were slipped. Calculated from the stop order level, adjusted for the bid/ask spread at the time of triggering
** Average slippage based on all stop orders. Calculated from the stop order level, adjusted for the bid/ask spread at the time of triggeringResting Limit Order Statistics

Currency Pair Price Improvement Zero Slippage Average Price Improvement (pips)* Average Net Price Improvement (pips)**
AUDUSD 29.4% 70.6% 0.7 0.2
EURGBP 26.0% 74.0% 1.0 0.2
EURJPY 25.0% 75.0% 4.9 1.2
EURUSD 22.5% 77.5% 1.8 0.4
GBPJPY 34.3% 65.7% 2.8 1.0
GBPUSD 34.6% 65.4% 0.6 0.2
NZDUSD 28.7% 71.3% 0.4 0.1
USDCAD 27.2% 72.8% 0.9 0.3
USDCHF 21.6% 78.4% 1.9 0.4
USDJPY 21.5% 78.5% 1.3 0.3
XAGUSD 67.0% 33.0% 43.3 29.0
XAUUSD 53.8% 46.2% 17.3 9.3

* Average improvement based on limit orders that were improved. Calculated from the limit order level
** Average improvement based on all limit orders. Calculated from the limit order level

March 2017

Limit IOC Order Statistics

Currency Pair Price Improvement* Zero Slippage* Negative Slippage* Average Net Slippage (pips)* Average Improvement (pips)** Average Tolerance (pips) Fill Rate***
AUDUSD 18.1% 64.9% 17.0% 0.0 1.1 1.1 99.1%
EURGBP 20.4% 58.9% 20.7% 0.0 0.9 0.9 99.3%
EURJPY 24.3% 51.0% 24.7% 0.0 1.5 1.5 99.5%
EURUSD 19.6% 61.5% 18.9% 0.0 1.3 1.3 99.4%
GBPJPY 27.1% 47.1% 25.8% 0.0 1.7 1.7 98.8%
GBPUSD 23.1% 55.7% 21.2% 0.0 1.6 1.6 99.0%
NZDUSD 15.9% 68.6% 15.6% 0.0 0.7 0.7 98.8%
USDCAD 17.7% 64.6% 17.7% 0.0 1.4 1.4 99.6%
USDCHF 15.7% 69.8% 14.5% 0.0 1.2 1.2 99.7%
USDJPY 23.0% 54.5% 22.4% 0.0 1.6 1.6 99.3%
XAGUSD 18.6% 67.5% 13.8% 1.8 21.8 20.0 95.7%
XAUUSD 29.0% 43.5% 27.6% 0.3 16.3 16.0 98.5%

* Calculated from the indicative market price available in the client Quick Trade window at the time of order placement 
** Calculated from the Limit IOC order level
*** On Limit IOC orders with default price tolerance of 0.01% and aboveLimit IOC Order Average Improvement *, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips* 0.1 – 0.2 pips* 0.3 – 0.6 pips* 0.7 – 1.0 pips* > 1.1 pips*
AUDUSD 0.1 0.2 0.5 0.8 22.9
EURGBP 0.1 0.1 - 0.9 6.1
EURJPY 0.0 0.4 - 1.0 1.5
EURUSD 0.1 0.2 0.6 1.0 1.3
GBPJPY 0.1 - 0.6 0.8 1.7
GBPUSD 0.1 0.2 0.7 1.1 1.7
NZDUSD 0.0 0.1 - 0.7 2.1
USDCAD 0.1 - - 1.0 1.4
USDCHF 0.0 0.2 - 1.0 3.1
USDJPY 0.1 0.2 0.6 1.0 1.7
  0.0 pips* 1 - 10 pips* 11 - 25 pips* 25- 50 pips* > 51 pips*
XAGUSD 4.5 9.3 19.4 - 1135.4
  0.0 pips* 1 - 10 pips* 11 - 20 pips* 21- 30 pips* > 31 pips*
XAUUSD 1.2 5.5 12.6 22.8 374.4

* Calculated from the Limit IOC order level
Note: A hyphen (-) indicates that there were no trade attempts from clients using a Limit IOC order in this currency pair with this price toleranceLimit IOC Order Fill Rate, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips =< 0.2 pips =< 0.6 pips =< 1.0 pips All
AUDUSD 73.5% 76.5% 78.0% 98.1% 99.0%
EURGBP 72.6% 73.0% 73.0% 98.7% 99.3%
EURJPY 84.6% 81.3% 81.3% 92.5% 99.5%
EURUSD 75.3% 77.7% 79.7% 85.1% 99.2%
GBPJPY 92.3% 92.3% 96.6% 96.9% 98.8%
GBPUSD 68.9% 77.4% 82.2% 83.3% 98.5%
NZDUSD 70.7% 73.5% 73.5% 98.5% 98.8%
USDCAD 71.2% 71.2% 71.2% 75.8% 99.6%
USDCHF 85.7% 93.8% 93.8% 99.6% 99.7%
USDJPY 62.3% 67.2% 73.1% 78.8% 99.0%
  0.0 pips =< 10 pips =< 25 pips =< 50 pips All
XAGUSD 79.5% 81.4% 95.5% 95.5% 95.7%
  0.0 pips =< 10 pips =< 20 pips =< 30 pips All
XAUUSD 79.2% 82.1% 98.3% 98.3% 98.5%Resting Stop Order Statistics

Currency Pair Zero Slippage Negative Slippage Average Negative Slippage (pips)* Average Net Slippage (pips)**
AUDUSD 78.2% 21.8% 0.6 0.1
EURGBP 74.0% 26.0% 0.6 0.2
EURJPY 76.8% 23.2% 2.5 0.6
EURUSD 79.1% 20.9% 0.5 0.1
GBPJPY 63.7% 36.3% 0.6 0.2
GBPUSD 64.2% 35.8% 0.4 0.1
NZDUSD 72.3% 27.7% 1.3 0.4
USDCAD 74.5% 25.5% 0.5 0.1
USDCHF 77.9% 22.1% 0.3 0.1
USDJPY 83.1% 16.9% 0.6 0.1
XAGUSD 53.9% 45.9% 45.3 20.3
XAUUSD 47.8% 52.2% 14.6 7.6

* Average slippage based on stop orders that were slipped. Calculated from the stop order level, adjusted for the bid/ask spread at the time of triggering
** Average slippage based on all stop orders. Calculated from the stop order level, adjusted for the bid/ask spread at the time of triggeringResting Limit Order Statistics

Currency Pair Price Improvement Zero Slippage Average Price Improvement (pips)* Average Net Price Improvement (pips)**
AUDUSD 23.5% 76.5% 0.3 0.1
EURGBP 22.2% 77.8% 0.3 0.1
EURJPY 18.4% 81.6% 0.3 0.1
EURUSD 19.6% 80.4% 0.3 0.1
GBPJPY 33.3% 66.7% 0.3 0.1
GBPUSD 34.2% 65.8% 0.3 0.1
NZDUSD 24.9% 75.1% 0.2 0.1
USDCAD 20.0% 80.0% 0.3 0.1
USDCHF 20.0% 80.0% 0.4 0.1
USDJPY 16.8% 83.2% 0.5 0.1
XAGUSD 60.0% 40.0% 31.4 18.8
XAUUSD 50.5% 49.5% 10.5 5.3

* Average improvement based on limit orders that were improved. Calculated from the limit order level
** Average improvement based on all limit orders. Calculated from the limit order level

February 2017

Limit IOC Order Statistics

Currency Pair Price Improvement* Zero Slippage* Negative Slippage* Average Net Slippage (pips)* Average Improvement (pips)** Average Tolerance (pips) Fill Rate***
AUDUSD 18.5% 63.1% 18.4% 0.0 0.8 0.8 99.3%
EURGBP 22.6% 56.1% 21.3% 0.0 0.9 0.9 98.7%
EURJPY 25.0% 49.0% 26.0% 0.0 1.3 1.3 99.7%
EURUSD 19.8% 60.3% 19.8% 0.0 1.2 1.2 99.5%
GBPJPY 29.7% 39.9% 30.4% 0.0 1.8 1.8 98.6%
GBPUSD 23.7% 52.8% 23.5% 0.0 1.4 1.4 98.6%
NZDUSD 16.5% 66.7% 16.8% 0.0 0.7 0.7 98.7%
USDCAD 18.5% 62.5% 19.0% 0.0 1.4 1.4 99.7%
USDCHF 16.9% 66.3% 16.8% 0.0 1.0 1.0 99.5%
USDJPY 23.1% 53.0% 23.9% 0.0 1.5 1.5 99.1%
XAGUSD 16.4% 70.7% 12.9% 0.7 25.5 24.8 96.8%
XAUUSD 28.7% 43.1% 28.2% 0.1 12.6 12.6 98.3%

* Calculated from the indicative market price available in the client Quick Trade window at the time of order placement 
** Calculated from the Limit IOC order level
*** On Limit IOC orders with default price tolerance of 0.01% and aboveLimit IOC Order Average Improvement *, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips* 0.1 – 0.2 pips* 0.3 – 0.6 pips* 0.7 – 1.0 pips* > 1.1 pips*
AUDUSD 0.1 0.1 0.4 0.8 42.2
EURGBP 0.1 - - 0.9 5.7
EURJPY 0.1 - - 1.1 1.3
EURUSD 0.1 0.2 0.5 1.0 1.3
GBPJPY 0.0 0.4 0.7 1.0 1.8
GBPUSD 0.1 0.2 0.7 1.0 1.4
NZDUSD 0.1 - - 0.7 2.9
USDCAD 0.0 - - 1.0 1.4
USDCHF 0.1 0.2 - 1.0 3.9
USDJPY 0.1 0.2 0.5 1.0 1.6
  0.0 pips* 1 - 10 pips* 11 - 25 pips* 25- 50 pips* > 51 pips*
XAGUSD 1.7 3.4 18.5 35.0 5451.8
  0.0 pips* 1 - 10 pips* 11 - 20 pips* 21- 30 pips* > 31 pips*
XAUUSD 0.7 4.3 12.3 23.8 60.3

* Calculated from the Limit IOC order level
Note: A hyphen (-) indicates that there were no trade attempts from clients using a Limit IOC order in this currency pair with this price toleranceLimit IOC Order Fill Rate, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips =< 0.2 pips =< 0.6 pips =< 1.0 pips All
AUDUSD 77.5% 80.5% 81.1% 98.6% 99.1%
EURGBP 84.3% 84.3% 84.3% 98.6% 98.8%
EURJPY 38.5% 38.5% 38.5% 52.9% 99.7%
EURUSD 67.6% 73.2% 75.9% 90.2% 99.3%
GBPJPY 81.8% 83.8% 84.6% 93.4% 98.6%
GBPUSD 68.6% 76.9% 77.2% 78.8% 98.3%
NZDUSD 90.0% 90.0% 90.0% 98.6% 98.7%
USDCAD 85.7% 85.7% 85.7% 98.9% 99.7%
USDCHF 85.7% 90.9% 90.9% 99.5% 99.5%
USDJPY 75.6% 77.0% 79.4% 87.3% 98.9%
  0.0 pips =< 10 pips =< 25 pips =< 50 pips All
XAGUSD 82.8% 83.8% 96.6% 96.6% 96.9%
  0.0 pips =< 10 pips =< 20 pips =< 30 pips All
XAUUSD 78.6% 82.8% 98.1% 98.1% 98.2%


Resting Stop Order Statistics

Currency Pair Zero Slippage Negative Slippage Average Negative Slippage (pips)* Average Net Slippage (pips)**
AUDUSD 79.2% 20.8% 0.3 0.1
EURGBP 72.9% 27.1% 0.2 0.1
EURJPY 79.7% 20.3% 0.2 0.0
EURUSD 79.9% 20.1% 0.6 0.1
GBPJPY 62.1% 37.9% 0.3 0.1
GBPUSD 66.4% 33.6% 0.3 0.1
NZDUSD 74.2% 25.8% 0.3 0.1
USDCAD 69.6% 30.4% 1.8 0.5
USDCHF 73.6% 26.4% 0.5 0.1
USDJPY 80.1% 19.9% 0.5 0.1
XAGUSD 62.8% 37.2% 37.7 14.1
XAUUSD 47.7% 52.3% 34.0 17.8

* Average slippage based on stop orders that were slipped. Calculated from the stop order level, adjusted for the bid/ask spread at the time of triggering
** Average slippage based on all stop orders. Calculated from the stop order level, adjusted for the bid/ask spread at the time of triggeringResting Limit Order Statistics

Currency Pair Price Improvement Zero Slippage Average Price Improvement (pips)* Average Net Price Improvement (pips)**
AUDUSD 24.3% 75.7% 0.3 0.1
EURGBP 27.3% 72.7% 0.4 0.1
EURJPY 22.9% 77.1% 0.4 0.1
EURUSD 24.3% 75.7% 0.4 0.1
GBPJPY 39.8% 60.2% 0.4 0.2
GBPUSD 34.6% 65.4% 0.4 0.1
NZDUSD 24.2% 75.8% 0.4 0.1
USDCAD 34.1% 65.9% 1.3 0.4
USDCHF 37.5% 62.5% 0.3 0.1
USDJPY 20.7% 79.3% 0.4 0.1
XAGUSD 61.2% 38.8% 25.5 15.6
XAUUSD 51.3% 48.7% 20.7 10.7

* Average improvement based on limit orders that were improved. Calculated from the limit order level
** Average improvement based on all limit orders. Calculated from the limit order level

January 2017

Limit IOC Order Statistics

Currency Pair Price Improvement* Zero Slippage* Negative Slippage* Average Net Slippage (pips)* Average Improvement (pips)** Average Tolerance (pips) Fill Rate***
AUDUSD 25.7% 51.0% 23.3% 0.0 1.4 1.4 99.2%
EURGBP 27.7% 46.9% 25.5% 0.0 0.9 0.9 97.6%
EURJPY 28.5% 41.1% 30.4% 0.0 1.3 1.3 99.1%
EURUSD 26.7% 48.0% 25.3% 0.0 1.3 1.2 98.7%
GBPJPY 31.7% 33.4% 34.9% 0.0 1.5 1.6 97.8%
GBPUSD 25.6% 47.3% 27.2% 0.0 1.2 1.2 97.8%
NZDUSD 21.5% 57.3% 21.2% 0.0 0.7 0.7 98.4%
USDCAD 25.1% 50.9% 24.0% 0.0 1.3 1.3 98.9%
USDCHF 23.3% 52.3% 24.4% 0.0 1.0 1.0 98.7%
USDJPY 28.3% 41.8% 29.9% 0.0 1.5 1.5 97.7%
XAGUSD 23.7% 59.4% 16.9% 1.2 18.3 17.1 93.5%
XAUUSD 30.3% 37.8% 31.9% 0.0 12.1 12.2 98.0%

* Calculated from the indicative market price available in the client Quick Trade window at the time of order placement 
** Calculated from the Limit IOC order level
*** On Limit IOC orders with default price tolerance of 0.01% and aboveLimit IOC Order Average Improvement *, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips* 0.1 – 0.2 pips* 0.3 – 0.6 pips* 0.7 – 1.0 pips* > 1.1 pips*
AUDUSD 0.0 0.1 - 0.8 145.1
EURGBP 0.0 - - 0.9 6.5
EURJPY - - 0.5 - 1.3
EURUSD 0.0 0.1 0.5 1.0 1.3
GBPJPY - 0.1 0.5 - 1.6
GBPUSD 0.0 0.1 0.5 1.0 1.2
NZDUSD 0.0 - - 0.7 3.0
USDCAD 0.0 - - 1.0 1.3
USDCHF 0.0 - - 1.0 2.0
USDJPY 0.0 0.1 0.6 1.0 1.5
  0.0 pips* 1 - 10 pips* 11 - 25 pips* 25- 50 pips* > 51 pips*
XAGUSD - - 17.0 - 85.9
  0.0 pips* 1 - 10 pips* 11 - 20 pips* 21- 30 pips* > 31 pips*
XAUUSD 0.0 4.8 12.0 24.0 59.0

* Calculated from the Limit IOC order level
Note: A hyphen (-) indicates that there were no trade attempts from clients using a Limit IOC order in this currency pair with this price toleranceLimit IOC Order Fill Rate, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips =< 0.2 pips =< 0.6 pips =< 1.0 pips All
AUDUSD 65.6% 68.1% 68.1% 97.7% 98.5%
EURGBP 63.0% 63.0% 63.0% 97.0% 97.7%
EURJPY - - 100.0% 100.0% 99.1%
EURUSD 67.0% 70.5% 75.4% 83.9% 98.5%
GBPJPY - 100.0% 83.3% 83.3% 97.8%
GBPUSD 66.7% 79.7% 79.2% 80.3% 97.2%
NZDUSD 63.6% 63.6% 63.6% 98.2% 98.5%
USDCAD 50.0% 50.0% 50.0% 92.6% 98.9%
USDCHF 58.3% 58.3% 58.3% 98.3% 98.7%
USDJPY 59.1% 71.4% 75.9% 84.1% 97.2%
  0.0 pips =< 10 pips =< 25 pips =< 50 pips All
XAGUSD - - 93.5% 93.5% 93.5%
  0.0 pips =< 10 pips =< 20 pips =< 30 pips All
XAUUSD 64.1% 75.2% 97.6% 97.7% 97.9%

Note: A hyphen (-) indicates that there were no trade attempts from clients using a Limit IOC order in this currency pair with this price toleranceResting Stop Order Statistics

Currency Pair Zero Slippage Negative Slippage Average Negative Slippage (pips)* Average Net Slippage (pips)**
AUDUSD 78.9% 21.1% 0.3 0.1
EURGBP 76.0% 24.0% 0.3 0.1
EURJPY 72.3% 27.7% 0.3 0.1
EURUSD 80.7% 19.3% 0.4 0.1
GBPJPY 57.8% 42.2% 0.4 0.2
GBPUSD 60.0% 40.0% 0.4 0.2
NZDUSD 70.0% 30.0% 0.3 0.1
USDCAD 69.2% 30.8% 0.3 0.1
USDCHF 75.5% 24.5% 0.7 0.2
USDJPY 78.7% 21.3% 0.5 0.1
XAGUSD 14.0% 86.0% 100.5 86.4
XAUUSD 52.5% 47.5% 8.2 3.9

* Average slippage based on stop orders that were slipped. Calculated from the stop order level, adjusted for the bid/ask spread at the time of triggering
** Average slippage based on all stop orders. Calculated from the stop order level, adjusted for the bid/ask spread at the time of triggeringResting Limit Order Statistics

Currency Pair Price Improvement Zero Slippage Average Price Improvement (pips)* Average Net Price Improvement (pips)**
AUDUSD 21.7% 78.3% 0.3 0.1
EURGBP 27.0% 73.0% 0.4 0.1
EURJPY 26.5% 73.5% 0.4 0.1
EURUSD 24.8% 75.2% 0.5 0.1
GBPJPY 38.3% 61.7% 0.5 0.2
GBPUSD 39.7% 60.3% 0.4 0.2
NZDUSD 31.7% 68.3% 0.3 0.1
USDCAD 30.8% 69.2% 0.5 0.1
USDCHF 24.6% 75.4% 0.5 0.1
USDJPY 23.5% 76.5% 0.3 0.1
XAGUSD 68.6% 31.4% 77.0 52.8
XAUUSD 47.0% 53.0% 7.7 3.6

* Average improvement based on limit orders that were improved. Calculated from the limit order level
** Average improvement based on all limit orders. Calculated from the limit order level

Risikoadvarsel for valutahandel

Valuta er kategoriseret som et rødt produkt, fordi det vurderes som et investeringsprodukt med en høj kompleksitet og en høj risiko.


Danske banker har pligt til at kategorisere investeringsprodukter, der tilbydes retail-kunder, som grønne, gule eller røde, afhængigt af produktets kompleksitet og risiko.

Din browser kan ikke vise websiden korrekt

Vores hjemmeside er blevet optimeret og bruger nu iOS 9.X og IE10 eller nyere. Hvis du bruger et ældre system eller en anden browser, kan vores hjemmeside se anderledes ud. For at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside, opfordrer vi dig til at opdatere din browser eller dit system.