Orders and Execution

Understøttede ordrer

Følgende ordretyper er tilgængelige:

Quick trade ordrer til øjeblikkelig gennemførelse af en handel med eller uden en foruddefineret kurstolerance.
Derudover kan du bruge Limit, Marked, Stop og Stop Limit ordrer med forskellige løbetider, f.eks. dagsordrer, good-til-cancelled (GTC), mv.I forbindelse med alle stop ordrer har du mulighed for at tilvælge trailing stops.

I forbindelse med alle stop ordrer har du mulighed for at tilvælge trailing stop funktionaliteten.

Alle stop og limitordrer kan placere som enten:

 • Dagsordre: Aktiv indtil kl. 17:00 New York tid på dagen, hvor ordren blev placeret, eller samme tidspunkt på næstkommende arbejdsdag, hvis ordren placeres efter kl. 17:00 New York tid.
 • Good Till Date (GTD): Aktiv indtil kl. 17:00 New York tid på en bestemt dag
 • Good Till Cancelled (GTC): Aktiv indtil annulleret eller gennemført

Markedsordrer

En markedsordre bruges til at købe eller sælge på den bedste kurs tilgængelig i markedet på det aktuelle tidspunkt.

Med Quick Trade Marked IOC (Immediate-or-Cancel) ordrer købes eller sælges der så meget som muligt på det aktuelle tidspunkt. I praksis placeres ordren med en 5 sekunders TTL (Time-to-Live), hvilket betyder at systemet vil arbejde i 5 sekunder for at gennemføre ordren. En Quick Trade Marked IOC ordre kan resultere i delvis gennemførelse af den oprindelige ordre. Hvis ordren ikke kan gennemføres i sin helhed, vil den resterende del blive annulleret. Det er ikke muligt at tilføje kurstolerance til en Marked IOC ordre.

Med almindelige markedsordrer enten køber eller sælger du så meget som muligt på den bedste kurs i markedet. En almindelig markedsordre kan resultere i delvis gennemførelse af den samlede ordre. Hvis hele ordren ikke kan gennemføres, vil den resterende del af ordren forblive aktiv, indtil den udløber.

Limitordrer

En limitordre bruges oftest til at hjemtage en gevinst eller til at åbne en position på en bestemt kurs eller bedre.

 • Købs limitordrer kan kun placeres under den aktuelle kurs i markedet
 • Salgs limitordrer kan kun placeres over den aktuelle kurs i markedet

En Quick Trade (hurtig handel) Limit IOC (Immediate-or-Cancel) ordre kan betragtes som en instruktion om øjeblikkeligt at købe eller sælge så meget som muligt af ordren på en bestemt kurs eller bedre. Når ordren er placeret, vil systemet arbejde i 5 sekunder for at gennemføre ordren. En Quick Trade Limit IOC ordre kan resultere i delvis gennemførelse af ordrer. Hvis hele ordren ikke kan gennemføres, vil den resterende andel blive annulleret.

En almindelig limitordre kan betragtes som en instruktion om enten at købe eller sælge på en bestemt kurs eller på en henholdsvis lavere eller højere kurs. Løbetiden er valgfri og ordren kan placeres som ""good-til-cancelled"" (GTC), så den er aktiv, indtil den annulleres. Hvis hele ordren ikke kan gennemføres, vil den resterende andel blive annulleret.

Stopordrer

En stopordre bruges oftest til at begrænse et tab på et bestemt kursniveau. Alle stopordrer aktiveres på baggrund af kursen på den modsatte side af kursspændet.

 • En købsstopordre aktiveres på baggrund af budkursen i markedet
 • En salgsstopordre aktiveres på baggrund af udbudskursen i markedet

Ordrerne gennemføres som regel på stopkursen fratrukket eller tillagt det aktuelle kursspænd/spread i valutakrydset.

Stop ordrer gennemføres på transparente kurser og størstedelen af stopordrer gennemføres på det forventede niveau defineret af kunden. Du kan læse mere i vores statistik omkring gennemførelse af stopordrer.

Hos Saxo Bank har du mulighed for at placere både almindelige stopordrer og stop limit ordrer.

Med almindelige stop ordrer placeres der automatisk en markedsordre, når kursen rammer dit stop loss kursniveau.

Med stop limit ordrer placeres der automatisk en limitordre, når kursen rammer dit stop loss kursniveau. Du vil derfor kun få gennemført hele eller dele af ordren, hvis limitkursen er tilgængelig i markedet. Hvis du kun får gennemført en del af ordren, vil den resterende andel forblive aktiv i markedet indtil udløbstidspunktet.

Manuel ordreeksekvering

Det er normalvist kun et meget begrænset antal af den samlede mængde af ordrer, der kræver manuel behandling.

En ordre kan kræve manuel behandling hvis:

 • Det samlede handelsbeløb er højere end hvad der kan handles automatisk
 • Markedet viser store udsving eller svag likviditet
 • Der handles i et illikvidt valutakryds

Ved svag likviditet i markedet kan det også være nødvendigt at tjekke de tilgængelige kurser manuelt for at sikre, at det angivne handelsbeløb faktisk kan gennemføres med den aktuelle likviditet i markedet.

Delvis gennemførelse af ordrer

En ordre kan blive delvist gennemført, hvis der ikke er tilstrækkelig med likviditet i markedet på den angivne limitkurs eller handelsbeløbet overstiger, hvad der aktuelt er tilgængeligt i markedet.

En Quick Trade (hurtig handel) ordre vil forsøge at gennemføre hele ordren indenfor 5 sekunder, hvorefter ordren vil udløbe. Hvis en Quick Trade ordre kun kan delvist gennemføres, vil den resterende andel blive annulleret.

En almindelig ordre vil fortsat være i markedet, indtil det samlede beløb er gennemført indenfor den valgte løbetid. Hvis ordren kun gennemføres delvist, vil den resterende andel forblive aktiv, indtil ordren udløber.
Gennemførselsstatistikker for ordre-drevet handel​

Nedenfor finder du statistik over gennemførsel af ordrer i de mest handlede valutakryds.

 • Limit IOC Order Statistics
 • Market IOC Order Statistics
 • Average Net Slippage, by price tolerance setting
 • Average Fill Rate, but price tolerance setting
 • Stop Order Statistics
 • Limit Order Statistics

March 2017

Limit IOC Order Statistics 

Currency Pair Price Improvement Zero Slippage Negative Slippage Average Net Slippage (pips)* Average Improvement (pips)** Fill Rate***
AUDUSD 18.1% 64.9% 17.0% 0.0 1.1 99.1%
EURGBP 20.4% 58.9% 20.7% 0.0 0.9 99.3%
EURJPY 24.3% 51.0% 24.7% 0.0 1.5 99.5%
EURUSD 19.6% 61.5% 18.9% 0.0 1.3 99.4%
GBPJPY 27.1% 47.1% 25.8% 0.0 1.7 98.8%
GBPUSD 23.1% 55.7% 21.2% 0.0 1.6 99.0%
NZDUSD 15.9% 68.6% 15.6% 0.0 0.7 98.8%
USDCAD 17.7% 64.6% 17.7% 0.0 1.4 99.6%
USDCHF 15.7% 69.8% 14.5% 0.0 1.2 99.7%
USDJPY 23.0% 54.5% 22.4% 0.0 1.6 99.3%
XAGUSD 18.6% 67.5% 13.8% 1.8 21.8 95.7%
XAUUSD 29.0% 43.5% 27.6% 0.3 16.3 98.5%

* Calculated from the indicative market price available in the client Quick Trade window at the time of order placement
** Calculated from the limit IOC order level
*** On Limit IOC orders with default price tolerance of 0.01% and above

Limit IOC Average Net Slippage (negative) / Improvement (positive)*, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips 0.1 – 0.2 pips 0.3 – 0.6 pips 0.7 – 1.0 pips > 1.1 pips
AUDUSD 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
EURGBP 0.1 0.0 - 0.0 0.0
EURJPY 0.0 0.3 - 0.0 0.0
EURUSD 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
GBPJPY 0.1 - 0.1 -0.2 0.0
GBPUSD 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
NZDUSD 0.0 0.0 - 0.0 0.0
USDCAD 0.1 - - 0.0 0.0
USDCHF 0.0 0.0 - 0.0 0.0
USDJPY 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
XAGUSD 4.5 - - 0.0 1.8
XAUUSD 1.2 - - 0.1 0.3

* Calculated from the indicative market price available in the client Quick Trade window at the time of order placement
Note: A hyphen (-) indicates that there were no trade attempts from clients using a Limit IOC order in this currency pair with this price tolerance

Limit IOC Average Fill Rate, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips 0.1 – 0.2 pips 0.3 – 0.6 pips 0.7 – 1.0 pips > 1.1 pips
AUDUSD 73.5% 84.8% 97.7% 99.1% 100.0%
EURGBP 72.6% 80.0% - 99.3% 100.0%
EURJPY 84.6% 66.7% - 100.0% 99.5%
EURUSD 75.3% 86.6% 86.9% 99.6% 99.4%
GBPJPY 92.3% - 100.0% 100.0% 98.8%
GBPUSD 68.9% 85.8% 92.7% 99.1% 99.0%
NZDUSD 70.7% 87.5% - 98.8% 100.0%
USDCAD 71.2% - - 100.0% 99.6%
USDCHF 85.7% 100.0% - 99.6% 100.0%
USDJPY 62.3% 80.9% 96.5% 98.9% 99.3%
XAGUSD 79.5% - - 100.0% 95.7%
XAUUSD 79.2% - - 72.7% 98.5%

Note: A hyphen (-) indicates that there were no trade attempts from clients using a Limit IOC order in this currency pair with this price tolerance

Resting Stop Order Statistics

Currency Pair Price Improvement Zero Slippage Negative Slippage Average Price Improvement (pips)* Average Negative Slippage (pips)*
AUDUSD - 92.1% 7.9% - 0.7
EURGBP - 96.6% 3.4% - 0.1
EURJPY - 93.6% 6.4% - 1.7
EURUSD - 86.5% 13.5% - 0.4
GBPJPY - 82.6% 17.4% - 0.8
GBPUSD - 80.1% 19.9% - 0.6
NZDUSD - 100.0% 0.0% - -
USDCAD - 100.0% 0.0% - -
USDCHF - 96.5% 3.5% - 0.3
USDJPY - 90.5% 9.4% - 0.4
XAGUSD - 92.1% 7.9% - 113.2
XAUUSD - 63.6% 36.4% - 13.5

* Calculated from the stop order level, adjusted for the bid/ask spread at the time of triggering

February 2017

Limit IOC Order Statistics

Currency Pair Price Improvement Zero Slippage Negative Slippage Average Net Slippage (pips)* Average Improvement (pips)** Fill Rate***
AUDUSD 18.5% 63.1% 18.4% 0.0 0.8 99.3%
EURGBP 22.6% 56.1% 21.3% 0.0 0.9 98.7%
EURJPY 25.0% 49.0% 26.0% 0.0 1.3 99.7%
EURUSD 19.8% 60.3% 19.8% 0.0 1.2 99.5%
GBPJPY 29.7% 39.9% 30.4% 0.0 1.8 98.6%
GBPUSD 23.7% 52.8% 23.5% 0.0 1.4 98.6%
NZDUSD 16.5% 66.7% 16.8% 0.0 0.7 98.7%
USDCAD 18.5% 62.5% 19.0% 0.0 1.4 99.7%
USDCHF 16.9% 66.3% 16.8% 0.0 1.0 99.5%
USDJPY 23.1% 53.0% 23.9% 0.0 1.5 99.1%
XAGUSD 16.4% 70.7% 12.9% 0.7 25.5 96.8%
XAUUSD 28.7% 43.1% 28.2% 0.1 12.6 98.3%

* Calculated from the indicative market price available in the client Quick Trade window at the time of order placement
** Calculated from the limit IOC order level
*** On Limit IOC orders with default price tolerance of 0.01% and above

Limit IOC Average Net Slippage (negative) / Improvement (positive)*, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips 0.1 – 0.2 pips 0.3 – 0.6 pips 0.7 – 1.0 pips > 1.1 pips
AUDUSD 0.1 0.0 0,0 0.0 0.0
EURGBP 0.1 - - 0.0 0.0
EURJPY 0.1 - - 0.1 0.0
EURUSD 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
GBPJPY 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0
GBPUSD 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
NZDUSD 0.1 - - 0.0 -0.1/td>
USDCAD 0.0 - - 0.0 0.0
USDCHF 0.1 0.0 - 0.0 0.0
USDJPY 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
XAGUSD 1.7 - - 0.0 0.7
XAUUSD 0.7 - - 0.6 0.0

* Calculated from the indicative market price available in the client Quick Trade window at the time of order placement
Note: A hyphen (-) indicates that there were no trade attempts from clients using a Limit IOC order in this currency pair with this price tolerance

 

Limit IOC Average Fill Rate, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips 0.1 – 0.2 pips 0.3 – 0.6 pips 0.7 – 1.0 pips > 1.1 pips
AUDUSD 77.5% 87.3% 93.8% 99.3% 100.0%
EURGBP 84.3% - - 98.8% 100.0%
EURJPY 38.5% - - 100.0% 99.7%
EURUSD 67.6% 84.2% 93.9% 99.8% 99.5%
GBPJPY 81.8% 100.0% 86.7% 100.0% 98.6%
GBPUSD 68.6% 84.8% 91.3% 96.3% 98.6%
NZDUSD 90.0% - - 98.7% 100.0%
USDCAD 85.7% - - 100.0% 99.7%
USDCHF 85.7% 100.0% - 99.5% 100.0%
USDJPY 75.6% 81.9% 94.5% 98.9% 99.1%
XAGUSD 82.8% - - 100.0% 96.8%
XAUUSD 78.6% 0.0% - 80.6% 98.2%

Note: A hyphen (-) indicates that there were no trade attempts from clients using a Limit IOC order in this currency pair with this price tolerance

 

Resting Stop Order Statistics

Currency Pair Price Improvement Zero Slippage Negative Slippage Average Price Improvement (pips)* Average Negative Slippage (pips)*
AUDUSD - 79.2% 20.8% - 0.3
EURGBP - 72.9% 27.1% - 0.2
EURJPY - 79.7% 20.3% - 0.2
EURUSD - 79.9% 20.1% - 0.6
GBPJPY - 62.1% 37.9% - 0.3
GBPUSD - 66.4% 33.6% - 0.3
NZDUSD - 74.2% 25.8% - 0.3
USDCAD - 69.6% 30.4% - 1.8
USDCHF - 73.6% 26.4% - 0.5
USDJPY - 80.1% 19.9% - 0.5
XAGUSD - 62.8% 37.2% - 37.7
XAUUSD - 47.7% 52.3% - 34.0

* Calculated from the stop order level, adjusted for the bid/ask spread at the time of triggering

 

Resting Limit Order Statistics

Currency Pair Price Improvement Zero Slippage Negative Slippage Average Improvement (pips)* Average Slippage (pips)*
AUDUSD 83.0% 17.0% - 0.9 -
EURGBP 85.4% 14.6% - 0.9 -
EURJPY 85.1% 14.9% - 1.7 -
EURUSD 85.6% 14.4% - 1.3 -
GBPJPY 88.9% 11.1% - 1.9 -
GBPUSD 87.7% 12.3% - 1.4 -
NZDUSD 84.1% 15.9% - 0.8 -
USDCAD 88.7% 11.3% - 1.4 -
USDCHF 87.8% 12.2% - 1.0 -
USDJPY 84.6% 15.4% - 1.4 -
XAGUSD 95.2% 4.8% - 26.4 -
XAUUSD 89.0% 11.0% - 19.0 -

* Calculated from the limit order level

January 2017

Limit IOC Order Statistics

Currency Pair Price Improvement Zero Slippage Negative Slippage Average Net Slippage (pips)* Average Improvement (pips)** Fill Rate***
AUDUSD 25.7% 51.0% 23.3% 0.0 1.4 99.9%
EURGBP 27.7% 46.9% 25.5% 0.0 0.9 97.9%
EURJPY 28.5% 41.1% 30.4% 0.0 1.3 99.0%
EURUSD 26.7% 48.0% 25.3% 0.0 1.2 98.6%
GBPJPY 31.7% 33.4% 34.9% 0.0 1.6 97.7%
GBPUSD 25.6% 47.3% 27.2% 0.0
1.2 97.8%
NZDUSD 21.5% 57.3% 21.2% 0.0 0.7 98.4%
USDCAD 25.1% 50.9% 24.0% 0.0 1.3 98.9%
USDCHF 23.3% 52.3% 24.4% 0.0 1.0 98.6%
USDJPY 28.3% 41.8% 29.9% 0.0 1.5 97.6%
XAGUSD 23.7% 59.4% 16.9% 2.5 20.2 93.5%
XAUUSD 30.3% 37.8% 31.9% 0.3 12.2 98.0%

* Calculated from the indicative market price available in the client Quick Trade window at the time of order placement
** Calculated from the limit IOC order level
*** On Limit IOC orders with default price tolerance of 0.01%

 

Market IOC Order Statistics

Currency Pair Price Improvement Zero Slippage Negative Slippage Average Improvement (pips)* Average Slippage (pips)* Fill Rate
AUDUSD 0.1% 99.8% 0.1% 0.1 -0.1 100%
EURGBP 0.0% 100.0% 0.0% 0.0 0.0 100%
EURJPY 0.0% 100.0% 0.0% 0.0 0.0 100%
EURUSD 0.3% 99.2% 0.5% 0.2 -0.2 100%
GBPJPY 1.9% 98.1% 0.0% 0.3 0.0 100%
GBPUSD 0.6% 99.0% 0.5% 0.3 -0.2 100%
NZDUSD 0.0% 100.0% 0.0% 0.0 0.0 100%
USDCAD 0.4% 98.6% 1.1% 0.2 -0.3 100%
USDCHF 0.0% 100.0% 0.0% 0.0 0.0 100%
USDJPY 1.0% 97.6% 1.4% 0.2 -0.2 100%
XAGUSD 1.5% 97.3% 1.1% 14.8 -18.3 100%
XAUUSD 0.1% 99.1% 0.8% 1.0 -5.1 100%

*Calculated from the indicative market price available in the client Quick Trade window at the time of order placement

 

Average Net Slippage*, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips 0.1 – 0.2 pips 0.3 – 0.6 pips 0.7 – 1.0 pips > 1.1 pips
AUDUSD 0.1 0.0 - 0.0 0.0
EURGBP 0.1 - - 0.0 0.0
EURJPY - - 0.0 - 0.0
EURUSD 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
GBPJPY - 0.0 0.1 - 0.0
GBPUSD 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0
NZDUSD 0.0 - - 0.0 0.0
USDCAD 0.1 - - 0.0 0.0
USDCHF 0.0 - - 0.0 0.0
USDJPY 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
XAGUSD - - - - 2.5
XAUUSD 1.2 - - - 0.3

* Calculated from the indicative market price available in the client Quick Trade window at the time of order placement
Note: A hyphen (-) indicates that there were no trade attempts from clients using a Limit IOC order in this currency pair with this price tolerance

 

Average Fill Rate, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips 0.1 – 0.2 pips 0.3 – 0.6 pips 0.7 – 1.0 pips > 1.1 pips
AUDUSD 65.6% 76.3% - 98.7% 100.0%
EURGBP 63.0% - - 97.7% 100.0%
EURJPY - - 100.0% - 99.1%
EURUSD 67.0% 82.2% 94.2% 96.3% 98.8%
GBPJPY - 100.0% 75.0% - 97.9%
GBPUSD 66.7% 81.9% 55.6% 96.8% 97.8%
NZDUSD 73.3% - - 98.7% 100.0%
USDCAD 50.0% - - 100.0% 98.9%
USDCHF 61.5% - - 98.7% 100.0%
USDJPY 59.1% 73.6% 94.0% 96.6% 97.7%
XAGUSD - - - - 93.8%
XAUUSD 64.6% - - - 97.9%

Note: A hyphen (-) indicates that there were no trade attempts from clients using a Limit IOC order in this currency pair with this price tolerance

 

Stop Order Statistics

Currency Pair Price Improvement Zero Slippage Negative Slippage Average Price Improvement (pips)* Average Negative Slippage (pips)*
AUDUSD - 78.9% 21.1% - 0.3
EURGBP - 76.0% 24.0% - 0.3
EURJPY - 72.3% 27.7% - 0.3
EURUSD - 80.7% 19.3% - 0.4
GBPJPY - 57.8% 42.2% - 0.4
GBPUSD - 60.0% 40.0% - 0.4
NZDUSD - 70.0% 30.0% - 0.3
USDCAD - 69.2% 30.8% - 0.3
USDCHF - 75.5% 24.5% - 0.7
USDJPY - 78.7% 21.3% - 0.5
XAGUSD - 14.0% 86.0% - 100.5
XAUUSD - 52.5% 47.5% - 8.2

* Calculated from the stop order level, adjusted for the bid/ask spread at the time of triggering

 

Limit Order Statistics

Currency Pair Price Improvement Zero Slippage Negative Slippage Average Improvement (pips)* Average Slippage (pips)*
AUDUSD 80.8% 19.2% - 1.1 -
EURGBP 84.4% 15.6% - 1.3 -
EURJPY 84.7% 15.3% - 1.2 -
EURUSD 84.9% 15.1% - 1.2 -
GBPJPY 88.0% 12,0% - 1.9 -
GBPUSD 88.6% 11.4% - 1.6 -
NZDUSD 87.4% 12.6% - 0.9 -
USDCAD 88.7% 11.3% - 1.4 -
USDCHF 85.8% 14.2% - 1.4 -
USDJPY 86.0% 14.0% - 1.4 -
XAGUSD 91.6% 8.4% - 30.9 -
XAUUSD 88.1% 12.9% - 15.7 -

* Calculated from the limit order level

Risikoadvarsel for valutahandel

Valuta er kategoriseret som et rødt produkt, fordi det vurderes som et investeringsprodukt med en høj kompleksitet og en høj risiko.


Danske banker har pligt til at kategorisere investeringsprodukter, der tilbydes retail-kunder, som grønne, gule eller røde, afhængigt af produktets kompleksitet og risiko.

Din browser kan ikke vise websiden korrekt

Vores hjemmeside er blevet optimeret og bruger nu iOS 9.X og IE10 eller nyere. Hvis du bruger et ældre system eller en anden browser, kan vores hjemmeside se anderledes ud. For at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside, opfordrer vi dig til at opdatere din browser eller dit system.