Ordreutførelse

Støttede ordretyper

Følgende ordretyper er tilgjengelige:

Quick Trade ordre for umiddelbar handel, med eller uten forhåndsdefinert pristoleranse. Videre har man mulighet til å legge in ""resting""- grenseordre, markedsordre, stoppordre, og Stop grenseordre for ordre med lengre varighet f.eks. Day Order (D.O.) Good Till Cancelled (G.T.C) osv.

Bevegelige stopp (trailing stop), der stoppnivået beveger seg parallelt med markedskursen, støttes for alle stoppordretypene.

Alle "resting"-stoppordre og -grenseordre kan plasseres som enten:

 • Dagsordre (D.O) – utløper automatisk på slutten av den aktuelle virkedagen (dvs. kl. 17.00 EST (Eastern Standard Time, New York), eller den påfølgende forretningsdagen for en ordre som mottas etter kl 17.00 EST)
 • Gyldig til annullert (GTC, Good till Cancelled) – ordren forblir åpen inntil den kanselleres eller eksekveres
 • Gyldig til dato (GTD, Good till Date) – ordren utløper automatisk ved slutten av den personlig valgte virkedagen

Markedsordre

En markedsordre benyttes til å kjøpe eller selge umiddelbart til den beste prisen tilgjengelig.

Quick Trade IOC (Immediate-or-Cancelled / Umiddelbart-eller-kansellert)- markedsordre er en instruksjon om å kjøpe eller selge umiddelbart så mye som mulig av ordrens størrelse. At ordren er umiddelbar innebærer at ordren plasseres med en fem sekunders levetid (Time-to-Live, TTL), og dersom hele posisjonen ikke fylles vil man derfor kunne få en delvis fylt posisjon. Dersom ikke hele ordren fylles, vil resterende del av ordren kanselleres etter fem sekunder. Pristoleranse kan ikke tilføyes en IOC-markedsordre, hvilket betyr at en kunde ikke kan sette et prisområde der man ønsker eksekvering.

"Resting"-markedsordre er en markedsordre med en daglig varighet der man vil kjøpe eller selge umiddelbart så mye som mulig til den beste tilgjengelige prisen. En "resting"- markedsordre kan medføre delvis fylte posisjoner. Hvis ikke hele ordren fylles, vil ordren fortsatt være aktiv for den resterende mengden inntil utløpet av den valgte varigheten.

Limit-ordrer

Grenseordrer brukes til å ta gevinst eller kommer seg inn i markedet på til et bestemt kursnivå:

 • Grenseordrer for kjøp kan kun plasseres under gjeldende markedskurs
 • Grenseordrer for salg kan kun plasseres over gjeldende markedskurs

Quick Trade IOC- grenseordre (Immediate-or-Cancel / Umiddelbar-eller-kanseller) er en instruksjon om å umiddelbart kjøpe eller selge så mye som mulig av ordrens størrelse til et forhåndsdefinert prisnivå. At ordren er umiddelbar innebærer at ordren plasseres med en fem sekunders levetid (Time-to-Live, TTL), og dersom hele posisjonen ikke fylles vil man derfor kunne få en delvis fylt posisjon. Dersom ikke hele ordren fylles, vil resterende del av ordren kanselleres etter fem sekunder.

"Resting"- grenseordre er en ordre som arbeider den gitte varigheten (Dag, Good-to-Cancelled, osv) inntil det spesifikke prisnivået trigges, eller at ordren kanselleres eller utløper. En "resting"- grensesordre kan medføre delvis fylte posisjoner. Hvis ikke hele ordren fylles, vil ordren fortsatt være aktiv for den resterende mengden inntil utløpet av den valgte varigheten.

Stoppordrer

En Stoppordre brukes normalt for å begrense tap på et gitt prisnivå. Alle Stoppordre blir trigget av prisen på motsatt side av spreadet. Denne typen ordre fylles som regel på stoppnivået justert for spreadet på gjeldende tidspunkt.

En Stoppordre satt til Kjøp behandles som en Stopp hvis Bid. En Stoppordre satt til Selg behandles som en Stopp hvis Offer. Stopp hvis Bid ordre brukes som regel for å begrense tap på Short-posisjoner. Stopp hvis Offer ordre brukes som regel for å begrense tap på Long-posisjoner. Dette er for å forhindre ordre fra å bli trigget på grunn av et midlertidig stort spread (kanskje bare i et brøkdels sekund) i motsetning til at faktiske kjøpere og selgere er tilstede i markedet.

 • Stopp hvis Bid ordre satt til Kjøp blir, når de trigges, som oftest fylt på ordrenivå tillagt kundens spread. I volatile markeder med store prisbevegelser kan ordren fylles til markedets daværende Offer-pris.
 • Stopp hvis Offer ordre satt til Selg blir, når de trigges, som oftest fylt på stoppordrenivået fratrukket kundens spread. I volatile markeder med store prisbevegelser kan ordren fylles til markedets daværende Bid-pris.

Saxo Banks ordrehåndteringssystem har visse kundebeskyttelsesmekanismer på plass som sikrer at de aller fleste ordre fylles på transparente priser uten "slippage". Her kan du se vår historiske stoppordre statistikk.

Resting Stopp-Grenseordre - En Stopp-Grenseordre med varierende varighet (Dag, Good-Til-Cancelled osv.) som er passiv i Saxo satt til den trigges, kanselleres eller utløper. Når prisen blir trigget konverteres en Resting Stopp-Grenseordre til en Resting Grenseordre på det valgte stopp-nivået. En Resting Grenseordre kan resultere i delvis fylte posisjoner. Hvis ordren ikke kan fylles i sin helhet vil den resterende andelen bli forsøkt fylt i løpet av den valgte varigheten for ordren.

Manuell ordreeffektuering

Vanligvis er det kun en svært liten del av ordrene som plasseres hos Saxo Bank, som krever manuell innblanding.

Manuell innblanding kan forekomme dersom:

 • For stor ordrestørrelse for automatisk utførelse
 • Markedet er volatilt og/eller illikvid
 • Handel i et valutapar som med lite likviditet

Under ikke-likvide markedsforhold er det færre markedsdeltakere, og dermed må meglerne kontrollere kursen og at det ønskede handelsbeløpet faktisk er tilgjengelig i markedet.

Delvis utført ordre

En delvis fylt posisjon kan forekomme i en situasjon der det ikke er nok likviditet tilgjengelig til prisnivået, og/eller til den størrelsen kunden ønsker å handle.

En Quick Trade- ordre vil arbeide med å fylle hele ordren, så lenge den klarer dette innen dets fem sekunders levetid (Time-to-Live, TTL). Dersom ikke hele posisjonen er fylt vil ordren utløpe, og ordren for en eventuell resterende mengde vil kanselleres.

En "resting"- ordre vil arbeide inntil hele posisjonen er fylt, eller så lenge ordrens varighet er satt til (f.eks. Dag, Good-Til-Cancelled, osv). Hvis en "resting"- ordre bare fylles delvis, vil ordren på resterende mengde fortsatt arbeide over den valgte varighet.
Ordredreven Eksekveringsstatistikk​

The tables below show the following execution statistics for Saxo Bank’s most trading FX spot instruments:

 • Limit IOC Order Statistics
 • Limit IOC Average Net Slippage, by price tolerance setting
 • Limit IOC Average Fill Rate, but price tolerance setting
 • Resting Stop Order Statistics
 • Resting Limit Order Statistics

March 2017

Limit IOC Order Statistics 

Currency Pair Price Improvement Zero Slippage Negative Slippage Average Net Slippage (pips)* Average Improvement (pips)** Fill Rate***
AUDUSD 18.1% 64.9% 17.0% 0.0 1.1 99.1%
EURGBP 20.4% 58.9% 20.7% 0.0 0.9 99.3%
EURJPY 24.3% 51.0% 24.7% 0.0 1.5 99.5%
EURUSD 19.6% 61.5% 18.9% 0.0 1.3 99.4%
GBPJPY 27.1% 47.1% 25.8% 0.0 1.7 98.8%
GBPUSD 23.1% 55.7% 21.2% 0.0 1.6 99.0%
NZDUSD 15.9% 68.6% 15.6% 0.0 0.7 98.8%
USDCAD 17.7% 64.6% 17.7% 0.0 1.4 99.6%
USDCHF 15.7% 69.8% 14.5% 0.0 1.2 99.7%
USDJPY 23.0% 54.5% 22.4% 0.0 1.6 99.3%
XAGUSD 18.6% 67.5% 13.8% 1.8 21.8 95.7%
XAUUSD 29.0% 43.5% 27.6% 0.3 16.3 98.5%

* Calculated from the indicative market price available in the client Quick Trade window at the time of order placement
** Calculated from the limit IOC order level
*** On Limit IOC orders with default price tolerance of 0.01% and above

Limit IOC Average Net Slippage (negative) / Improvement (positive)*, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips 0.1 – 0.2 pips 0.3 – 0.6 pips 0.7 – 1.0 pips > 1.1 pips
AUDUSD 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
EURGBP 0.1 0.0 - 0.0 0.0
EURJPY 0.0 0.3 - 0.0 0.0
EURUSD 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
GBPJPY 0.1 - 0.1 -0.2 0.0
GBPUSD 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
NZDUSD 0.0 0.0 - 0.0 0.0
USDCAD 0.1 - - 0.0 0.0
USDCHF 0.0 0.0 - 0.0 0.0
USDJPY 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
XAGUSD 4.5 - - 0.0 1.8
XAUUSD 1.2 - - 0.1 0.3

* Calculated from the indicative market price available in the client Quick Trade window at the time of order placement
Note: A hyphen (-) indicates that there were no trade attempts from clients using a Limit IOC order in this currency pair with this price tolerance

Limit IOC Average Fill Rate, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips 0.1 – 0.2 pips 0.3 – 0.6 pips 0.7 – 1.0 pips > 1.1 pips
AUDUSD 73.5% 84.8% 97.7% 99.1% 100.0%
EURGBP 72.6% 80.0% - 99.3% 100.0%
EURJPY 84.6% 66.7% - 100.0% 99.5%
EURUSD 75.3% 86.6% 86.9% 99.6% 99.4%
GBPJPY 92.3% - 100.0% 100.0% 98.8%
GBPUSD 68.9% 85.8% 92.7% 99.1% 99.0%
NZDUSD 70.7% 87.5% - 98.8% 100.0%
USDCAD 71.2% - - 100.0% 99.6%
USDCHF 85.7% 100.0% - 99.6% 100.0%
USDJPY 62.3% 80.9% 96.5% 98.9% 99.3%
XAGUSD 79.5% - - 100.0% 95.7%
XAUUSD 79.2% - - 72.7% 98.5%

Note: A hyphen (-) indicates that there were no trade attempts from clients using a Limit IOC order in this currency pair with this price tolerance

Resting Stop Order Statistics

Currency Pair Price Improvement Zero Slippage Negative Slippage Average Price Improvement (pips)* Average Negative Slippage (pips)*
AUDUSD - 92.1% 7.9% - 0.7
EURGBP - 96.6% 3.4% - 0.1
EURJPY - 93.6% 6.4% - 1.7
EURUSD - 86.5% 13.5% - 0.4
GBPJPY - 82.6% 17.4% - 0.8
GBPUSD - 80.1% 19.9% - 0.6
NZDUSD - 100.0% 0.0% - -
USDCAD - 100.0% 0.0% - -
USDCHF - 96.5% 3.5% - 0.3
USDJPY - 90.5% 9.4% - 0.4
XAGUSD - 92.1% 7.9% - 113.2
XAUUSD - 63.6% 36.4% - 13.5

* Calculated from the stop order level, adjusted for the bid/ask spread at the time of triggering

February 2017

Limit IOC Order Statistics

Currency Pair Price Improvement Zero Slippage Negative Slippage Average Net Slippage (pips)* Average Improvement (pips)** Fill Rate***
AUDUSD 18.5% 63.1% 18.4% 0.0 0.8 99.3%
EURGBP 22.6% 56.1% 21.3% 0.0 0.9 98.7%
EURJPY 25.0% 49.0% 26.0% 0.0 1.3 99.7%
EURUSD 19.8% 60.3% 19.8% 0.0 1.2 99.5%
GBPJPY 29.7% 39.9% 30.4% 0.0 1.8 98.6%
GBPUSD 23.7% 52.8% 23.5% 0.0 1.4 98.6%
NZDUSD 16.5% 66.7% 16.8% 0.0 0.7 98.7%
USDCAD 18.5% 62.5% 19.0% 0.0 1.4 99.7%
USDCHF 16.9% 66.3% 16.8% 0.0 1.0 99.5%
USDJPY 23.1% 53.0% 23.9% 0.0 1.5 99.1%
XAGUSD 16.4% 70.7% 12.9% 0.7 25.5 96.8%
XAUUSD 28.7% 43.1% 28.2% 0.1 12.6 98.3%

* Calculated from the indicative market price available in the client Quick Trade window at the time of order placement
** Calculated from the limit IOC order level
*** On Limit IOC orders with default price tolerance of 0.01% and above

Limit IOC Average Net Slippage*, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips 0.1 – 0.2 pips 0.3 – 0.6 pips 0.7 – 1.0 pips > 1.1 pips
AUDUSD 0.1 0.0 0,0 0.0 0.0
EURGBP 0.1 - - 0.0 0.0
EURJPY 0.1 - - 0.1 0.0
EURUSD 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
GBPJPY 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0
GBPUSD 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
NZDUSD 0.1 - - 0.0 -0.1/td>
USDCAD 0.0 - - 0.0 0.0
USDCHF 0.1 0.0 - 0.0 0.0
USDJPY 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
XAGUSD 1.7 - - 0.0 0.7
XAUUSD 0.7 - - 0.6 0.0

* Calculated from the indicative market price available in the client Quick Trade window at the time of order placement
Note: A hyphen (-) indicates that there were no trade attempts from clients using a Limit IOC order in this currency pair with this price tolerance

 

Limit IOC Average Fill Rate, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips 0.1 – 0.2 pips 0.3 – 0.6 pips 0.7 – 1.0 pips > 1.1 pips
AUDUSD 77.5% 87.3% 93.8% 99.3% 100.0%
EURGBP 84.3% - - 98.8% 100.0%
EURJPY 38.5% - - 100.0% 99.7%
EURUSD 67.6% 84.2% 93.9% 99.8% 99.5%
GBPJPY 81.8% 100.0% 86.7% 100.0% 98.6%
GBPUSD 68.6% 84.8% 91.3% 96.3% 98.6%
NZDUSD 90.0% - - 98.7% 100.0%
USDCAD 85.7% - - 100.0% 99.7%
USDCHF 85.7% 100.0% - 99.5% 100.0%
USDJPY 75.6% 81.9% 94.5% 98.9% 99.1%
XAGUSD 82.8% - - 100.0% 96.8%
XAUUSD 78.6% 0.0% - 80.6% 98.2%

Note: A hyphen (-) indicates that there were no trade attempts from clients using a Limit IOC order in this currency pair with this price tolerance

 

Resting Stop Order Statistics

Currency Pair Price Improvement Zero Slippage Negative Slippage Average Price Improvement (pips)* Average Negative Slippage (pips)*
AUDUSD - 79.2% 20.8% - 0.3
EURGBP - 72.9% 27.1% - 0.2
EURJPY - 79.7% 20.3% - 0.2
EURUSD - 79.9% 20.1% - 0.6
GBPJPY - 62.1% 37.9% - 0.3
GBPUSD - 66.4% 33.6% - 0.3
NZDUSD - 74.2% 25.8% - 0.3
USDCAD - 69.6% 30.4% - 1.8
USDCHF - 73.6% 26.4% - 0.5
USDJPY - 80.1% 19.9% - 0.5
XAGUSD - 62.8% 37.2% - 37.7
XAUUSD - 47.7% 52.3% - 34.0

* Calculated from the stop order level, adjusted for the bid/ask spread at the time of triggering

 

Resting Limit Order Statistics

Currency Pair Price Improvement Zero Slippage Negative Slippage Average Improvement (pips)* Average Slippage (pips)*
AUDUSD 83.0% 17.0% - 0.9 -
EURGBP 85.4% 14.6% - 0.9 -
EURJPY 85.1% 14.9% - 1.7 -
EURUSD 85.6% 14.4% - 1.3 -
GBPJPY 88.9% 11.1% - 1.9 -
GBPUSD 87.7% 12.3% - 1.4 -
NZDUSD 84.1% 15.9% - 0.8 -
USDCAD 88.7% 11.3% - 1.4 -
USDCHF 87.8% 12.2% - 1.0 -
USDJPY 84.6% 15.4% - 1.4 -
XAGUSD 95.2% 4.8% - 26.4 -
XAUUSD 89.0% 11.0% - 19.0 -

* Calculated from the limit order level

January 2017

Limit IOC Order Statistics

Currency Pair Price Improvement Zero Slippage Negative Slippage Average Net Slippage (pips)* Average Improvement (pips)** Fill Rate***
AUDUSD 25.7% 51.0% 23.3% 0.0 1.4 99.2%
EURGBP 27.7% 46.9% 25.5% 0.0 0.9 97.6%
EURJPY 28.5% 41.1% 30.4% 0.0 1.3 99.1%
EURUSD 26.7% 48.0% 25.3% 0.0 1.2 98.7%
GBPJPY 31.7% 33.4% 34.9% 0.0 1.6 97.8%
GBPUSD 25.6% 47.3% 27.2% 0.0
1.2 97.8%
NZDUSD 21.5% 57.3% 21.2% 0.0 0.7 98.4%
USDCAD 25.1% 50.9% 24.0% 0.0 1.3 98.9%
USDCHF 23.3% 52.3% 24.4% 0.0 1.0 98.7%
USDJPY 28.3% 41.8% 29.9% 0.0 1.5 97.7%
XAGUSD 23.7% 59.4% 16.9% 2.5 20.2 93.5%
XAUUSD 30.3% 37.8% 31.9% 0.3 12.2 98.0%

* Calculated from the indicative market price available in the client Quick Trade window at the time of order placement
** Calculated from the limit IOC order level
*** On Limit IOC orders with default price tolerance of 0.01% and above

 

Limit IOC Average Net Slippage*, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips 0.1 – 0.2 pips 0.3 – 0.6 pips 0.7 – 1.0 pips > 1.1 pips
AUDUSD 0.1 0.0 - 0.0 0.0
EURGBP 0.1 - - 0.0 0.0
EURJPY - - 0.0 - 0.0
EURUSD 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
GBPJPY - 0.0 -0.1 - 0.0
GBPUSD 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0
NZDUSD 0.0 - - 0.0 0.0
USDCAD 0.1 - - 0.0 0.0
USDCHF 0.0 - - 0.0 0.0
USDJPY 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
XAGUSD - - - - 2.5
XAUUSD 1.2 - - - 0.3

* Calculated from the indicative market price available in the client Quick Trade window at the time of order placement
Note: A hyphen (-) indicates that there were no trade attempts from clients using a Limit IOC order in this currency pair with this price tolerance

 

Limit IOC Average Fill Rate, by price tolerance setting

Currency Pair 0.0 pips 0.1 – 0.2 pips 0.3 – 0.6 pips 0.7 – 1.0 pips > 1.1 pips
AUDUSD 65.6% 76.3% - 98.7% 100.0%
EURGBP 63.0% - - 97.7% 100.0%
EURJPY - - 100.0% - 99.1%
EURUSD 67.0% 82.2% 94.2% 96.3% 98.8%
GBPJPY - 100.0% 75.0% - 97.9%
GBPUSD 66.7% 81.9% 55.6% 96.8% 97.8%
NZDUSD 73.3% - - 98.7% 100.0%
USDCAD 50.0% - - 100.0% 98.9%
USDCHF 61.5% - - 98.7% 100.0%
USDJPY 59.1% 73.6% 94.0% 96.6% 97.7%
XAGUSD - - - - 93.8%
XAUUSD 64.6% - - - 97.9%

Note: A hyphen (-) indicates that there were no trade attempts from clients using a Limit IOC order in this currency pair with this price tolerance

 

Resting Stop Order Statistics

Currency Pair Price Improvement Zero Slippage Negative Slippage Average Price Improvement (pips)* Average Negative Slippage (pips)*
AUDUSD - 78.9% 21.1% - 0.3
EURGBP - 76.0% 24.0% - 0.3
EURJPY - 72.3% 27.7% - 0.3
EURUSD - 80.7% 19.3% - 0.4
GBPJPY - 57.8% 42.2% - 0.4
GBPUSD - 60.0% 40.0% - 0.4
NZDUSD - 70.0% 30.0% - 0.3
USDCAD - 69.2% 30.8% - 0.3
USDCHF - 75.5% 24.5% - 0.7
USDJPY - 78.7% 21.3% - 0.5
XAGUSD - 14.0% 86.0% - 100.5
XAUUSD - 52.5% 47.5% - 8.2

* Calculated from the stop order level, adjusted for the bid/ask spread at the time of triggering

 

Resting Limit Order Statistics

Currency Pair Price Improvement Zero Slippage Negative Slippage Average Improvement (pips)* Average Slippage (pips)*
AUDUSD 80.8% 19.2% - 1.1 -
EURGBP 84.4% 15.6% - 1.3 -
EURJPY 84.7% 15.3% - 1.2 -
EURUSD 84.9% 15.1% - 1.2 -
GBPJPY 88.0% 12.0% - 1.9 -
GBPUSD 88.6% 11.4% - 1.6 -
NZDUSD 87.4% 12.6% - 0.9 -
USDCAD 88.7% 11.3% - 1.4 -
USDCHF 85.8% 14.2% - 1.4 -
USDJPY 86.0% 14.0% - 1.4 -
XAGUSD 91.6% 8.4% - 30.9 -
XAUUSD 88.1% 12.9% - 15.7 -

* Calculated from the limit order level

Advarsel om valutarisiko

Valuta er kategorisert som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.


Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys privatkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko.

Din nettleser kan ikke vise dette nettstedet slik det egentlig er.

Vår hjemmeside er optimalisert for bruk av et system som kjører iOS 9.x og for IE 10 eller nyere. Hvis du bruker et eldre system eller nettleser, kan nettsiden se litt merkelig ut. For å forbedre din opplevelse på siden, må du oppdatere nettleseren eller systemet.