Statistikk for ordredrevet utførelse

Utled verdien av potensielle prisforbedringer for hver handel. Få bedre kontroll over din trading og oppnå en optimal balanse mellom fyllprosent og prisnivå gjennom fullt definerbare ordrer.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Saxo utfører ordrer for kundene, kan du se vår Policy for ordreutførelse.

For å demonstrere sin forpliktelse til økt gjennomsiktighet og rettferdig behandling av kunder har Saxo Bank tatt initiativ til å publisere statistikk for valutaordreutførelse for å hjelpe kundene med å evaluere kvaliteten i ordreutførelsen når de skal vurdere hvem som er den beste tjenesteleverandøren.

Vi er stolte over at disse statistikkene illustrerer hvordan interessene til Saxo Bank samsvarer med kundenes interesser med tanke på god utførelse til gode priser, uten asymmetrisk kursfall.

Tabellene nedenfor viser følgende statistikk for utførelse publisert månedlig for Saxo Bank sine mest omsatte valutapar i spotmarkedet:

 • Statistikk for limit IOC-ordre
 • Gjennomsnittlig forbedring for limit-IOC-ordrer, basert på kurstoleranseinnstilling
 • Fyllprosent for limit IOC-ordre, basert på kurstoleranseinnstilling
 • Utførelseshastighet for limit IOC-ordre
 • Statistikk for markedsordre
 • Utførelseshastighet for markedsordre
 • Statistikk om hvilende stoppordre
 • Statistikk om hvilende limit-ordre

Limit IOC Order Statistics

Currency PairPositive Slippage*Zero Slippage*Negative Slippage*Average Net Slippage (PIPS)*Fill Rate***
AUDUSD24.2%56.5%19.3%0.099.5%
EURGBP18.9%62.7%18.4%0.099.8%
EURJPY21.3%56.1%22.6%0.099.8%
EURUSD21.3%60.1%18.6%0.099.8%
GBPJPY26.5%49.3%24.3%0.099.7%
GBPUSD24.9%53.1%22.0%0.099.6%
NZDUSD18.0%64.3%17.7%0.099.1%
USDCAD18.2%65.1%16.7%0.099.8%
USDCHF15.1%71.0%13.9%0.099.7%
USDJPY16.0%69.8%14.2%0.099.8%
XAGUSD29.5%54.3%16.2%7.187.3%
XAUUSD33.6%38.6%27.8%0.797.0%

* Calculated from the indicative market price available in the client Quick Trade window at the time of order placement.
** On Limit IOC orders with default price tolerance of 0.01% and above.

 

Limit IOC Order Average Improvement *, by price tolerance setting

Currency Pair0.0 PIPS*0.1 – 0.2 PIPS*0.3 – 0.6 PIPS*0.7 – 1.0 PIPS*> 1.1 PIPS*
AUDUSD0.10.20.50.83.1
EURGBP0.00.20.40.98.1
EURJPY0.10.00.01.01.4
EURUSD0.10.20.41.04.8
GBPJPY0.10.00.00.06.4
GBPUSD0.10.20.31.04.1
NZDUSD0.00.00.50.73.8
USDCAD0.10.20.50.03.0
USDCHF0.00.20.60.92.9
USDJPY0.00.10.51.06.2
0.0 PIPS*1 - 10 PIPS*11 - 25 PIPS*25- 50 PIPS*> 51 PIPS*
XAGUSD10.512.431.536.3299.0
0.0 PIPS*1 - 10 PIPS*11 - 20 PIPS*21- 30 PIPS*> 31 PIPS*
XAUUSD3.57.519.30.0557.0

* Calculated from the Limit IOC order level.
Note: A hyphen (-) indicates that there were no trade attempts from clients using a Limit IOC order in this currency pair with this price tolerance.

 

Limit IOC Order Fill Rate, by price tolerance setting

Currency Pair0.0 PIPS=< 0.2 PIPS=< 0.6 PIPS=< 1.0 PIPSAll
AUDUSD71.6%71.7%72.8%93.2%93.7%
EURGBP77.8%78.2%78.8%98.6%98.7%
EURJPY70.0%70.0%70.0%73.1%99.0%
EURUSD75.3%75.9%76.0%77.6%96.3%
GBPJPY68.0%68.0%68.0%68.0%97.5%
GBPUSD74.2%74.3%75.3%76.2%96.7%
NZDUSD88.9%88.9%89.4%98.7%98.8%
USDCAD79.1%79.6%81.3%81.3%98.2%
USDCHF86.0%86.1%86.2%98.9%99.0%
USDJPY86.2%88.8%89.1%98.6%98.9%
0.0 PIPS=< 10 PIPS=< 25 PIPS=< 50 PIPSAll
XAGUSD69.8%70.9%83.6%84.0%86.0%
0.0 PIPS=< 10 PIPS=< 20 PIPS=< 30 PIPSAll
XAUUSD59.5%60.0%93.2%93.2%94.2%

 

Limit IOC Order Execution Speed

Time in MillisecondsFill Rate
< 5084.4%
< 10096.6%
< 25099.6%
< 50099.9%
< 1000100.0%
Average execution speed in milliseconds36

 

Market Order Statistics

AUDUSD21.6%55.4%23.0%0.0100.0%
EURGBP18.9%62.6%18.5%0.0100.0%
EURJPY20.9%58.5%20.6%0.0100.0%
EURUSD19.8%59.7%20.5%0.0100.0%
GBPJPY26.7%44.8%28.5%0.0100.0%
GBPUSD24.3%52.0%23.7%0.0100.0%
NZDUSD18.3%63.1%18.6%0.0100.0%
USDCAD17.1%64.4%18.4%0.0100.0%
USDCHF14.1%71.0%14.9%0.0100.0%
USDJPY13.3%71.2%15.5%0.0100.0%
XAGUSD27.2%46.0%26.7%-0.3100.0%
XAUUSD31.2%37.4%31.4%-0.2100.0%
AUDUSD21.6%55.4%23.0%0.0100.0%

* Average improvement based on all market orders. Calculated from the indicative market price 

 

Market Order Execution Speed

Time in millisecondsFill Rate
< 5086.2%
< 10096.6%
< 25098.9%
< 50099.5%
< 1000100.0%
Average execution speed in milliseconds38

 

Resting Stop Order Statistics

Currency PairNo SlippageNegative SlippageAverage Negative Slippage (PIPS)*Average Net Slippage (PIPS)**
AUDUSD77.1%22.9%0.20.04
EURGBP77.9%22.1%0.20.04
EURJPY78.7%21.3%0.10.03
EURUSD72.3%27.7%0.40.09
GBPJPY62.5%37.5%0.30.09
GBPUSD59.6%40.4%0.30.13
NZDUSD67.9%32.1%0.20.05
USDCAD73.2%26.8%0.20.06
USDCHF77.7%22.3%0.20.04
USDJPY68.4%31.6%0.40.11
XAGUSD9.8%90.2%62.154.62
XAUUSD27.7%72.3%49.734.99

* Average slippage based on stop orders that were slipped. Calculated from the stop order level, adjusted for the bid/ask spread at the time of triggering.
** Average slippage based on all stop orders. Calculated from the stop order level, adjusted for the bid/ask spread at the time of triggering.

 

Resting Limit Order Statistics

Currency PairPrice improvementZero SlippageAverage Price
Improvement (PIPS)*
Average Net Price
Improvement (PIPS)**
AUDUSD16.1%83.9%0.20.0
EURGBP24.6%75.4%0.40.1
EURJPY16.1%83.9%0.50.1
EURUSD20.8%79.2%0.20.1
GBPJPY29.5%70.5%0.20.1
GBPUSD34.4%65.6%0.20.1
NZDUSD25.0%75.0%0.10.0
USDCAD21.4%78.6%0.20.0
USDCHF19.2%80.8%0.20.0
USDJPY18.1%81.9%0.20.0
XAGUSD95.8%4.2%17.316.6
XAUUSD69.6%30.4%10.87.5

* Average improvement based on limit orders that were Improvement.
** Average improvement based on all limit orders. Calculated from the limit order level.

Markedsordre

En markedsordre er en instruksjon om å handle så mye av ordren som mulig til de beste tilgjengelige betingelsene i markedet. En markedsordre er gyldig ut dagen. Hvis Saxo mener det er mulig å utføre en markedsordre umiddelbart ved bruk av egen likviditet, gjør vi det. Ordren vil ellers rutes til en tredjepart for utførelse. Hvis det ikke er mulig å fylle hele ordren umiddelbart, vil Saxo fortsette å forsøke å utføre ordren til det aktuelle markedet stenger.

Immediate or Cancel (IOC) markedsordre

En Immediate or Cancel (IOC)-markedsordre ligner på en standard markedsordre (beskrevet ovenfor). Det er en instruksjon om å handle umiddelbart til de beste tilgjengelige betingelsene, men Saxo vil ikke forsøke å utføre ordren gjentatte ganger hvis den ikke fylles umiddelbart. Hvis Saxo mener det er mulig å utføre en IOC-markedsordre umiddelbart ved bruk av egen likviditet, gjør vi det. Hvis ikke vil ordren rutes til en tredjepart for utførelse. En ordre som ikke fylles umiddelbart, vil kanselleres.

Immediate eller Cancel (IOC) Limit Order

En Immediate eller Cancel (IOC) Limit Order er en ordre som handler til den prisen som vises på skjermen, hvis den fortsatt er tilgjengelig og underlagt en definert toleranse. Toleranse lar deg kontrollere prisområdet ved å definere differensial for minimumspris (ved salg) og differensial for maksimumspris (ved kjøp) som du er komfortabel med å godta. Toleranse kan spesifiseres enten som et fast prisintervall eller en prosent av gjeldende markedspris. Saxo kan fylle ordren med en dårligere pris enn den du ser på skjermen, forutsatt at prisdifferansen ikke overskrider den spesifiserte toleransen. Hvis en bedre pris er tilgjengelig vil Saxo gi deg den fulle fordelen ved den tilgjengelige forbedringen ved å fylle ordren til en bedre pris. Som med en IOC-markedsordre, hvis Saxo ikke kan besørge tilstrekkelig likviditet på egenhånd, kan ordren rutes eksternt. En ordre som ikke fylles umiddelbart, vil kanselleres.

Limit-ordre

En limit-ordre er en ordre som handles til en spesifisert pris eller bedre, dersom det er mulig innenfor et angitt tidsrom. Følgende ordrevarigheter er tilgjengelig:

 • Dagsordre (DO): Gyldig til handelen offisielt stenger på dagen ordren opprettes (eller neste virkedag for ordrer godtatt i helger).

 • Gyldig til dato (GTD – Good till Date): Gyldig til handelen på valgt dato offisielt avsluttes.

 • Gyldig til annullert (GTC – Good till Cancelled): Gyldig på ubestemt tid eller til den kanselleres av deg.

En limit-ordre blir aktiv når markedskursen når en valgt pris. Hvis Saxo mener det er mulig å utføre en limit-ordre umiddelbart ved bruk av egen likviditet, gjør vi det. Ordren vil ellers rutes til en tredjepart for utførelse. På ethvert tidspunkt der det ikke er nok likviditet tilgjengelig fra Saxos egne beholdning eller eksternt til å fylle ordren til en spesifisert pris eller bedre, reverseres det gjenværende av ordren til en "ventende ordre".

Stoppordre

En stoppordre brukes normalt til å lukke en posisjon når markedet går feil vei for å begrense tapet. Det kan også brukes til å åpne en posisjon når markedet beveger seg forbi et valgt nivå. En stoppordre kan ha en lignende varighet som en limit-ordre (se ovenfor). En stoppordre som legges inn for kjøp behandles som en «Stop if Bid». En stoppordre som legges inn for salg behandles som en «Stop if Offer». 

 • En stoppordre om å selge utløses når tilbudskursen som observeres på et primært interbank-utførelsesstednår det spesifiserte prisnivået. Når den aktiveres, behandles ordren som en markedsordre.

 • En stoppordre om å kjøpe utløses når kjøpsprisen som observeres på et primært interbank-utførelsesstednår det spesifiserte prisnivået. Når den aktiveres, behandles ordren som en markedsordre.

Denne ordningen er designet for å beskytte deg mot risikoen for at en stoppordre utføres som resultatet av bredere spreads uten at markedet faktisk beveger seg. Dette kan skje rundt offentliggjøring av økonomisk statistikk eller til tider med lavere likviditet, som ved rullering på valuteringsdato eller når markedet åpner og stenger. Dette betyr at en stoppordre aldri vil utføres til det spesifiserte nivået, men alltid med spreaden fra stoppnivået som differanse. Hvis en ordre gjelder for en åpen posisjon, kanselleres den automatisk når posisjonen lukkes. Trigger-nivået for en stoppordre kan angis for å følge etter markedsutviklingen. I dette tilfellet beveger trigger-nivået seg samme vei når markedet går i din favør. Trigger-nivået for en trailing stop-ordre beveger seg i trinn som velges når ordren opprettes.

Stop limit-ordre

En Stop limit-ordre fungerer på samme måte som en stoppordre. Men når den utløses forvandles den til en Limit-ordre med en forvalgt limit-pris, i stedet for å eksekvere med neste tilgjengelige pris. Deretter behandles den som en limit-ordre. Denne ordretypen gir deg litt beskyttelse mot dårlig oppfyllelse i illikvide eller sprikende markeder. Trailing stop limit-ordrer er ikke tilgjengelig.

 

1 En stoppordre vil bli utløst for en pris som observeres på et primært interbank-utførelsessted som første prioritet. Hvis det ikke er tilgjengelig likviditet på et primært interbank-utførelsessted, forbeholder Saxo Bank seg retten til å benytte et sekundært interbank-utførelsessted eller en alternativ likviditetsleverandør.

Se alle prisene våre

Få svært konkurransedyktige spreads og kurtasjer i alle aktivaklasser, og få enda bedre priser når volumet øker.

Er du klar for å komme i gang?

Det tar ca. fem minutter å åpne en konto

Advarsel om valutarisiko

Valuta er kategorisert som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.
Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys privatkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko. Klikk her for mer informasjon

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.