Priser for råvarehandel

Finn informasjon om våre svært konkurransedyktige priser på handel av råvarer, i form av CFD-er, futures, opsjoner, spotmetaller og ETC-er.

Kurtasje

Vi har tre prisnivåer. Handler du mer, betaler du mindre.
Finn ut mer om kontonivåene våre

Forex spotClassicPlatinumVIP
Forex spot

An error occured

Please contact us if the problem persists

Begynn å handle med Saxo i dag

Det tar fem minutter å åpne en konto

Andre kostnader

Du finner mer informasjon om de generelle kostnadene her.

Se alle prisene våre

Få svært konkurransedyktige spreads og kurtasjer i alle aktivaklasser, og få enda bedre priser når volumet øker.

Er du klar for å komme i gang?

Det tar ca. fem minutter å åpne en konto

Advarsel om råvarerisiko

CFD-er på råvarer, futures, spotmetaller og opsjoner kategoriseres som røde produkter fordi de vurderes som investeringsprodukter med høy kompleksitet og risiko. Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys privatkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko. Klikk her for mer informasjon.

ETF-er på råvarer kategoriseres som gule eller røde produkter avhengig av det individuelle instrumentet.
Opsjoner involverer risiko og er ikke egnet for alle investorer, ettersom de spesielle risikoene knyttet til opsjonshandel kan gjøre investorene utsatt for potensielt raske og betydelige tap. Rettigheter til opsjonshandel skal gjennomgås og godkjennes av Saxo Bank A/S. Før investorene kjøper eller selger en opsjon, må de lese Characteristics & Risks of Standardized Options, også kjent som opsjonsinformasjonsdokumentet (ODD). Der beskrives karakteristikken og risikoene ved handel av opsjoner på børs.

Andre risikoer: Spreads, straddles og andre multiple-leg-opsjonstrategier kan medføre betydelige transaksjonskostnader, inkludert flere kurtasjer, som kan ha en innvirkning på potensiell avkastning. Disse er avanserte opsjonsstrategier og omfatter ofte større og mer kompleks risiko enn grunnleggende opsjonshandel.

Innløsning og tilordning av opsjoner, særlig amerikanske, kan føre til betydelig tap, særlig hvis utstederen av opsjonen er «udekket». Opsjoner som utløper in-the-money, er underlagt automatisk innløsning, mens opsjoner som er out-of-the-money, utløper. I enkelte tilfeller kan innehavere av lange OTM-opsjoner velge å innløse dem hvis det er svært nært underliggende pris for daglig oppgjør, f.eks. «Pin risk» (sikre risiko).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.