Priser for børsnoterte opsjoner

Finn informasjon om våre bransjeledende kurtasjesatser for opsjoner, skreddersydd for våre aktive tradere.

Kurtasje

Vi har tre prisnivåer. Handler du mer, betaler du mindre.
Finn ut mer om kontonivåene våre

Swipe left or right for more
KontraktClassicPlatinumVIP
USD (aksjeopsjoner)
3,002,000,85
EUR (aksjeopsjoner)
3,002,001,00
GBP (aksjeopsjoner)
2,501,501,00
CHF (aksjeopsjoner)
4,003,001,00
HKD (aksjeopsjoner)
30,0020,0010,00
USD (cash-indeksopsjoner)
6,003,000,85
USD (futuresopsjoner)
6,003,000,85
AUD (aksjeopsjoner)
5.003.001.00

Andre kostnader

Klikk her for å se all informasjon om marginer som gjelder opsjonshandel hos Saxo.

På plattformen vår kan du abonnere på en rekke nyhetsleverandører samt markedsdata i sanntid fra forskjellige børser. Klikk her for mer informasjon.

Du kan gå gjennom handelsbetingelsene våre for børsnoterte opsjoner her.

For shortposisjoner over natten i aksje- og kontraktopsjoner påløper det en administrasjonskostnad.

Aksjeopsjoner:

Administrasjonskostnaden beregnes på grunnlag av det daglige marginkravet og legges til når en posisjon holdes over natten.

Finansieringsrenten som brukes til beregning av administrasjonskostnaden baseres på Saxos finansieringsrente (Offer) + påslag (150 bp).

Administrasjonskostnad = marginkrav * beholdningstid * (Saxos finansieringsrente (Offer) + påslag) / (365 eller 360 dager).

Kontraktopsjoner:

Administrasjonskostnaden beregnes på grunnlag av det daglige marginkravet og legges til når en posisjon holdes over natten.

Finansieringsrenten som brukes til beregning av administrasjonskostnaden baseres på Saxos finansieringsrente (Offer) + påslag (150 bp).

Administrasjonskostnad = marginkrav * beholdningstid * (Saxos finansieringsrente (Offer) + påslag) / (365 eller 360 dager).

Når du handler børsnoterte opsjoner hos Saxo Bank, er det ingen minimum handelsgebyrer. Et fast gebyr gjelder for alle handler, basert på det aktuelle kontonivået.

Du finner mer informasjon om de generelle kostnadene her.

Se alle prisene våre

Få svært konkurransedyktige spreads og kurtasjer i alle aktivaklasser, og få enda bedre priser når volumet øker.

Er du klar for å komme i gang?

Det tar ca. fem minutter å åpne en konto

Risikoadvarsel for børsnoterte opsjoner

En opsjon kategoriseres som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.
Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys privatkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko. Klikk her for mer informasjon

Opsjoner involverer risiko og er ikke egnet for alle investorer, ettersom de spesielle risikoene knyttet til opsjonshandel kan gjøre investorene utsatt for potensielt raske og betydelige tap. Rettigheter til opsjonshandel skal gjennomgås og godkjennes av Saxo Bank A/S. Før investorene kjøper eller selger en opsjon, må de lese Characteristics & Risks of Standardized Options, også kjent som opsjonsinformasjonsdokumentet (ODD). Der beskrives karakteristikken og risikoene ved handel av opsjoner på børs.

Andre risikoer: Spreads, straddles og andre multiple-leg-opsjonstrategier kan medføre betydelige transaksjonskostnader, inkludert flere kurtasjer, som kan ha en innvirkning på potensiell avkastning.  Disse er avanserte opsjonsstrategier og omfatter ofte større og mer kompleks risiko enn grunnleggende opsjonshandel.

Innløsning og tilordning av opsjoner, særlig amerikanske, kan føre til betydelig tap, særlig hvis utstederen av opsjonen er «udekket». Opsjoner som utløper in-the-money, er underlagt automatisk innløsning, mens opsjoner som er out-of-the-money, utløper. I enkelte tilfeller kan innehavere av lange OTM-opsjoner velge å innløse dem hvis det er svært nært underliggende pris for daglig oppgjør, f.eks. «Pin risk» (sikre risiko).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.