Priser for valuta

Finn informasjon om våre bransjeledende valuta-spreader og lave finansieringskostnader.

Priser for utførelse

Vi har tre prisnivåer. Handler du mer, betaler du mindre.
Finn ut mer om kontonivåene våre

ForexClassicPlatinumVIP
Forex

An error occured

Please contact us if the problem persists

Informasjon om finansiering

Valutaspotmarkedet brukes for hurtigevalutahandler. Begrepet «spot» refererer til standard oppgjørspraksis med to virkedager etter handelsdatoen (kjent som T+2) 1. En EURUSD-handel utført en mandag vil for eksempel gjøres opp på onsdag (forutsatt at tirsdag eller onsdag ikke er en offentlig helligdag for noen av valutalandene. I slikt tilfelle blir handelen gjort opp neste virkedag). Oppgjørsperioden refererer til det tidsrommet som er tilordnet partene for å oppfylle handelsforpliktelsene. I Saxo er det ikke oppgjør for valutaspothandler. I stedet rulleres åpne posisjoner i beholdningen på slutten av en handelsdag (17.00 EST) frem til neste virkedag2.

Rullingen består av to deler; Tom/Next swap-punkter (Forward Pris) og finansiering av urealisert gevinst/tap (finansieringsrente).

1. Tom / Next swap-punkter (Forward Pris)
Rentedifferanser for bid/ask for hver valuta beregnes fra swap-punktene som tilbys av nivå-1 banker Klientspesifikke påslag legges til den beregnede rentedifferansen og brukes deretter til å beregne swap-punkter for hvert valutapar. Disse swap-punktene brukes til å justere åpningskurs for posisjoner 4 som lanseres neste virkedag2.

 CLASSICPLATINUMVIP
Tom/Next swap-punkter (Forward pris)
Påslags-/prisnedsettingskurser3+/- 0,50 %+/- 0,45 %+/- 0,45 %

2. Finansiering av urealisert gevinst/tap (Finansieringsrente)
Urealisert gevinst/tap på posisjoner som rulleres til neste dag er underlagt en kreditt- eller debet-rente. Urealisert gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom åpningskurs for en posisjon (evt. korrigert for tidligere Tom/Next-rulleringer) og spotpris på tidspunktet rulleringen gjøres.

Prisen beregnes ut fra D-lånsrenten i markedet pluss/minus et påslag tilsvarende +/- 2,00 %. Den endelige kursen brukes til å justere åpningskurs på posisjonen4.

Eksempel: Kjøp 100 000 EURUSD spot på mandag, selg 100 000 EURUSD spot på tirsdag.

DagValuteringsdatoPosisjonBeskrivelse
ManI dag («T»)+100 000» Handel med kjøp av 100 000 EURUSD T+2 kl. 12.00 GMT
TirT+1-100 000» Handel med salg av 100 000 EURUSD T+2 kl. 03.30 GMT
» Åpningsposisjonen (kjøp) rullert fra T+2 til T+3 kl. 10.00 GMT5
» Urealisert gevinst/tap tilgjengelig på «Posisjons»-modulen fra 10.00 GMT 6
» Dagsslutt-filer tilgjengelig fra 10.00 GMT
OnsT+2» Urealisert gevinst/tap tilgjengelig på «Posisjons»-modulen fra 00.00 GMT
» Valuta-rollover-rapport tilgjengelig fra kl. 04.00 GMT

1 Standard oppgjør på T+2 gjelder for de fleste valutapar, men det finnes unntak fra denne regelen, for eksempel USDCAD, hvor oppgjøret er én dag etter handelsdatoen (T+1).

2 Konvensjonen på det globale markedet er at valuteringsdatoen rulles frem klokken 17.00 EST (Eastern Standard Time), men det finnes unntak fra denne regelen, for eksempel NZD, som rulles kl. 07.00 New Zealand Daylight Time

3 Et ekstra påslag tilsvarende +/- 0,30 % legges til for valutakrysser med meksikanske peso (MXN), russiske rubler (RUB), tyrkiske lire (TRY) og sørafrikanske rand (ZAR).

4 Gjelder for standard rulleringsmetodikk.

5 Fra et «beste utførelse»-perspektiv observeres markedsprisen for hver valuta i handelsøkten med den gjennomsnittlig beste likviditeten. Dette betyr at markedspriser i alle valutaer, unntatt SGD, HKD, CNH, THB, observeres i den europeiske økten mellom 08.00 og 10.00 GMT. For SGD, HKD, CNH og THB, observeres markedsprisene kl. 14.00 Hongkong-tid.

6 Åpningskursen for posisjonen justeres av forward-prisen og finansieringsrenten. Urealisert gevinst/tap kan da vises i «Posisjons»-modulen.

Krypto FX-posisjoner gjøres ikke opp med fysisk levering av krypto. Krypto FX-posisjoner har i stedet en rullerende valuteringsdato, og alle åpne posisjoner som holdes på slutten av en handelsdag (kl. 17.00 New York-tid), rulleres frem til neste tilgjengelige virkedag, avhengig av fiat-valutaen.

Rulleringen består av to deler; Tom/Next swap-punkter og finansiering av urealisert gevinst/tap (finansieringsrente).

 1. Tom/Next swap-punkter
  Overnattenrentene som brukes på Krypto FX-posisjoner er basert på forskjellige faktorer, inkludert kryptolånemarkedet, futuresmarkedet og generelle markedsforhold. Tom/Next swap-punktene er avledet fra rentedifferansen mellom kryptofinansieringsrenten og renten på fiat-valutaen.

  Den gjeldende Krypto FX-finansieringsrenten er 15 % p.a. for long-posisjoner og 0 % for short-posisjoner pluss/minus et rentepåslag, avhengig av kontonivået; nærmere bestemt +/- 3,45 % (Classic-kunder), +/- 2,70 % (Platinum-kunder) og +/- 2,33 % (VIP-kunder). Den endelige rentesatsen brukes til å justere åpningskursen på posisjonen på daglig basis.

  Hvis kryptofinansieringsrenten for long-posisjoner overstiger nivået på 15 % p.a. på grunn av markedsforhold (f.eks. høy volatilitet), brukes i stedet en flytende rente lik den rådende markedsfinansieringsrenten. Den endelige rentesatsen, som er basert på kryptofinansieringsrenten og rentepåslaget som er angitt ovenfor, brukes til å justere posisjonens åpningskurs.
 2. Finansiering av urealisert gevinst/tap (finansieringsrente)
  Urealisert gevinst/tap på posisjoner som rulleres til neste dag er underlagt kreditt- eller debetrente. Urealisert gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom åpningskursen for en posisjon (ev. korrigert for tidligere Tom/Next-rulleringer) og spotkursen på tidspunktet rulleringen gjøres.

  Rentesatsen beregnes ut fra D-lånsrenten i markedet pluss/minus et påslag tilsvarende +/- 2,00 %. Den endelige rentesatsen brukes til å justere åpningskursen på posisjonen.

Du kan se rentekostnadene knyttet til Tom/Next og finansiering under Konto > Annet > Handelsbetingelser > Handelssatser.

Du kan se rulleringer på enkeltposisjoner i plattformen under Konto > Historiske rapporter> Valutarulleringer.

Hvis du vil se gjennom historiske swap-punkter på Krypto FX-par, kan du klikke her.

Du finner mer informasjon om generelle kostnader og gebyrer her.

For å gi kundene full åpenhet publiserer vi swap-punktene som brukes for tom/next (i morgen / neste dag)-rullering én gang per dag.

Klikk her for å se gjennom historiske swap-punkter.

Se alle prisene våre

Få svært konkurransedyktige spreads og kurtasjer i alle aktivaklasser, og få enda bedre priser når volumet øker.

Er du klar for å komme i gang?

Det tar ca. fem minutter å åpne en konto


Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.