Forex ceník

Zjistěte podrobnosti o našich špičkových Forex spreadech a nízkých nákladech na financování.

Ceny za realizaci

Používáme tři cenové úrovně. Čím více obchodujete, tím méně platíte.
Zjistěte více o našich úrovních účtů

ForexClassicPlatinumVIP
Forex

Došlo k chybě

Kontaktujte nás prosím, pokud problém nezmizí.

Podrobnosti financování

Forex spotový trh se používá k okamžitým měnovým obchodům. Výraz spot představuje standardní dohodu o vypořádání za dva dny po datu uskutečnění obchodu (označení T + 2) 1. Příklad: V pondělí se realizoval obchod EURUSD, který bude vypořádán ve středu (pokud v úterý ani ve středu u žádné z měn nenastává státní svátek – v takovém případě se obchod vypořádá následující pracovní den). Období pro vypořádání představuje množství času přidělené oběma stranám, aby mohly splnit povinnosti související s daným obchodem. Obchody na Forex spotu se v Saxo nevypořádávají. Místo toho se otevřené pozice držené na konci obchodního dne (17:00 EST) přerolují na následující pracovní den 2.

Rollover se skládá ze dvou částí: Swapové body Tom/Next (forwardová cena) a financování nerealizovaného zisku/ztráty (úrok za financování).

1. Swapové body Tom/Next (forwardová cena)
Úrokové sazby bid/ask pro jednotlivé měny se odvozují ze swapových bodů vyhlašovaných bankami 1. stupně. K odvozeným úrokovým sazbám se přičtou přirážky specifické pro klienty a výsledná hodnota se následně použije k výpočtu swapových bodů pro každý měnový pár. Tyto swapové body se použijí k úpravě otevírací ceny pozic4 přerolovaných na následující pracovní den2.

 CLASSICPLATINUMVIP
Swapové body Tom/Next (forwardová cena)
Sazba přirážky/srážky3+/-0,65 %+/-0,55 %+/-0,45 %

2. Financování nerealizovaného zisku/ztráty (úrok za financování)
Na jakýkoli nerealizovaný zisk/ztrátu z pozic, které se přerolují z jednoho dne na den příští, se vztahuje úrokový kredit nebo debet. Nerealizovaný zisk/ztráta se vypočítá jako rozdíl mezi otevírací cenou pozice (může být opravena předchozími rollovery Tom/Next) a spotovou cenou v čase realizace rolloveru.

Sazba se vypočítá podle denní tržní úrokové míry přes noc plus/minus přirážka odpovídající ±2,00 %. Konečná sazba slouží k úpravě otevírací ceny pozice 4.

Příklad: Nakoupíte spot 100 000 EURUSD v pondělí a prodáte spot 100 000 EURUSD v úterý.

DenDatum vypořádáníPozicePopis
PoDnes (T)+100 000» Obchod na nákup 100 000 EURUSD T + 2 v čase 12:00 GMT
ÚtT + 1−100 000» Obchod na prodej 100 000 EURUSD T + 2 v čase 03:30 GMT
» Otevřená pozice (nákup) se přerolovala z T + 2 na T + 3 v 10:00 GMT5
» Nerealizovaný zisk/ztráta k dispozici v modulu Pozice od 10:00 GMT6
» Záznamy z konce dne k dispozici od 10:00 GMT
StT + 2» Realizovaný zisk/ztráta k dispozici v modulu Pozice od 00:00 GMT
» Forex rollover report k dispozici od 04:00 GMT

1 Standardní dohoda o vypořádání T + 2 platí pro většinu měnových párů. Existují ale výjimky z tohoto pravidla, například USDCAD, kde je dohoda o vypořádání jeden den po datu obchodu (T + 1).

2 Dohoda globálního trhu je taková, že se datum vypořádání přeroluje na 17:00 EST. Existují ale výjimky z tohoto pravidla, například NZD, který se přeroluje na 07:00 novozélandského letního času.

3 Další přirážka ve výši ±0,30 % platí pro směnné kurzy mexického pesa (MXN), ruského rublu (RUB), turecké liry (TRY) a jihoafrického randu (ZAR).

4 Platí pro výchozí metodologii rolloveru.

5 Z pohledu provádění pokynů za nejlepších podmínek se tržní cena každé měny sleduje v průběhu obchodní seance s nejlepší průměrnou likviditou. To znamená, že tržní ceny ve všech měnách kromě SGD, HKD, CNH a THB se sledují v evropské seanci mezi 08:00 a 10:00 GMT. Pro SGD, HKD, CNH a THB se tržní ceny sledují od 14:00 hongkongského času.

6 Otevírací cena pozice se upraví forwardovou cenou a úrokem za financování a ve stejné chvíli je možné zobrazit v modulu Pozice nerealizovaný zisk/ztrátu.

Pozice s kryptoměnami na FX se nevypořádávají ve formě fyzických kryptoměn. Místo toho mají tyto pozice klouzavé datum vypořádání a u veškerých otevřených pozic držených na konci obchodního dne (v 17:00 východního času v USA) dojde k rolloveru na další dostupný obchodní den v závislosti na fiat měně.

Rollover se skládá ze dvou částí: Swapové body Tom/Next a financování nerealizovaného zisku/ztráty (úrok za financování).

 1. Swapové body Tom/Next
  Sazba financování přes noc používaná u pozic s kryptoměnami na FX vychází z několika faktorů, mezi něž patří situace na trhu s půjčkami v kryptoměnách a na termínovém trhu, jakož i obecná situace na trzích. Swapové body Tom/Next se odvozují z rozdílu mezi sazbou financování kryptoměn a úrokovou sazbou u fiat měny.

  Aktuálně používaná sazba financování kryptoměn na FX je 15 % p.a. u dlouhých pozic a 0 % u krátkých pozic plus/minus přirážka u úrokové sazby podle úrovně vašeho účtu; to odpovídá +/-3,45 % (u klientů Classic), +/-2,70 % (u klientů Platinum) a +/-2,33 % (u klientů VIP). Konečná sazba slouží ke každodenní úpravě otevírací ceny pozice.

  Pokud z důvodu situace na trhu, jako je vysoká volatilita, překročí sazba financování kryptoměn u dlouhých pozic úroveň 15 % p.a., bude místo ní použita plovoucí sazba odpovídající sazbě financování, která na trhu převažuje. Na základě konečné sazby složené ze sazby financování kryptoměn a výše uvedené přirážky u úrokové sazby se upraví otevírací cena dané pozice.
 2. Financování nerealizovaného zisku/ztráty (úrok za financování)
  Na jakýkoli nerealizovaný zisk/ztrátu z pozic, které se přerolují z jednoho dne na den příští, se vztahuje úrokový kredit nebo debet. Nerealizovaný zisk/ztráta se vypočítá jako rozdíl mezi otevírací cenou pozice (může být opravena předchozími rollovery Tom/Next) a spotovou cenou v čase realizace rolloveru.

  Sazba se vypočítá podle denní tržní úrokové míry přes noc plus/minus přirážka odpovídající ±2,00 %. Konečná sazba slouží k úpravě otevírací ceny pozice.

Hodnoty Tom/Next a úrokové poplatky z financování si můžete zobrazit na obchodní platformě v nabídce Účet > Jiné > Podmínky obchodování > Obchodní ceny.

Rollovery u jednotlivých pozic si můžete na platformě zobrazit v nabídce Účet > Historické zprávy > Forex rollovery.

Pokud si chcete zobrazit historické swapové body u kryptoměnových FX párů, klikněte prosím zde.

Získejte více informací o našich souhrnných poplatcích a sazbách zde.

Abychom pro klienty zajistili úplnou transparentnost, publikujeme jednou za den swapové body použité pro rollover Tom/Next.

Historické swapové body si můžete prohlédnout zde.

Prohlédněte si všechny naše ceny

Získejte vysoce konkurenceschopné spready a provize na všechny třídy aktiv a k tomu při nárůstu objemu ještě lepší sazby.

Jste připraveni začít?

Založte si v několika krocích Saxo účet a zajistěte si přístup ke všem třídám aktiv.


Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.