Opłaty dotyczące rynku Forex

Poznaj szczegółowe informacje o naszych wiodących w branży spreadach FX i niskich kosztach finansowania.

Opłaty dotyczące wykonywania zleceń

ForexClassicPlatinumVIP
Forex

Wystąpił błąd

Skontaktuj się z nami, jeśli problem będzie nadal występował

Powyższe ceny są orientacyjnymi minimalnymi spreadami i będą się różnić w zależności od kraju zamieszkania. Aby zobaczyć bieżące i historyczne spready, kliknij tutaj. Dokładny wykaz wszystkich cen jest dostępny na platformie z poziomu zleceń transakcji.

Szczegóły finansowania

Rynek zleceń spot jest używany do natychmiastowych transakcji walutowych. Termin „spot” odnosi się do standardowego sposobu rozliczenia transakcji w ciągu dwóch dni roboczych po jej dacie (opisywane jako T+2) 1. Przykład: transakcja EUR-USD wykonana w poniedziałek zostanie rozliczona w środę (jeśli wtorek lub środa są dniami świątecznymi dla którejkolwiek z tych walut — transakcja zostanie rozliczona w kolejnym dniu roboczym). Okres rozliczenia odnosi się do czasu przydzielonego obu stronom na spełnienie wymogów dotyczących transakcji. W Saxo Banku zlecenia spot nie są rozliczane. Zamiast tego otwarte pozycje utrzymane na koniec dnia transakcyjnego (17:00 czasu standardowego wschodniego - EST) są przedłużane (rolowane) na następny dzień roboczy2.

Rolowanie składa się z dwóch elementów: Punkty swap Tom/Next (cena forward) oraz finansowanie niezrealizowanego zysku/straty (odsetki z tytułu finansowania).

1. Punkty swap Tom/Next (cena forward)
Stawki bid/ask dla każdej waluty są ustalane na podstawie punktów swap podawanych przez banki z listy Tier-1. Do uzyskanych stawek dodawany jest markup, ustalany zgodnie z rodzajem rachunku klienta i na tej podstawie wyliczane są punktów swap dla każdej pary walutowej. Te punkty swap służą do dostosowywania ceny otwarcia pozycji4 rolowanych w następnym dniu roboczym2.

 CLASSICPLATINUMVIP
Punkty swap Tom/Next (cena forward)
Stawki markup/markdown3+/-0,55%+/-0,50%+/-0,45%

2. Finansowanie niezrealizowanego zysku/straty (odsetki z tytułu finansowania)
Niezrealizowane zyski/straty na pozycjach rolowanych na następny dzień podlegają naliczeniu lub potrąceniu odsetek. Niezrealizowane zyski/straty są obliczane w oparciu o różnicę pomiędzy ceną otwarcia pozycji (prawdopodobnie skorygowaną względem poprzednich rolowań) a ceną spot w momencie wykonywania rolowania.

Stawka jest obliczana codzienne w oparciu o oprocentowanie overnight na rynku + markup w wysokości +/- 2,00%. Ostateczna stawka jest używana do dostosowania ceny otwarcia pozycji4.

Przykład: Zlecenie kupna spot 100 000 EURUSD w poniedziałek, sprzedaż spot 100 000 EURUSD we wtorek.

DzieńData rozliczeniaPozycjaOpis
Pon.Dzisiaj („T”)+100 000» Transakcja zakupu 100 000 EURUSD T+2 o godz. 12:00 GMT
Wt.T+1-100 000» Transakcja sprzedaży 100 000 EURUSD T+2 o godz. 03:30 GMT
» Pozycja otwarcia (kupna) rolowana z T+2 do T+3 o godz. 10:00 GMT5
» Niezrealizowany zysk/strata dostępne w module "Pozycje" od 10:00 GMT 6
» Pliki na koniec dnia dostępne od 10:00 GMT
Śr.T+2» Zrealizowany zysk/strata dostępne w module "Pozycje" od 0:00 GMT
» Raport z rolowania dla rynku forex dostępny od 4:00 GMT

1 Standardowy sposób rozliczenia T+2 ma zastosowanie dla większości par walutowych; jednak istnieją wyjątki od tej reguły, np. dla pary USDCAD stosuje się rozliczenie po jednym dniu od daty transakcji (T+1).

2 Konwencja na rynku globalnym jest taka, że data rozliczenia jest rolowana o godzinie 17:00 (standardowy czas wschodni - EST), jednak istnieją wyjątki od tej reguły, np. w przypadku transakcji NZD datę rozliczenia roluje się o godzinie 07:00 czasu nowozelandzkiego.

3Dodatkowy Markup w wysokości +/- 0,30% jest stosowany w przypadku par walutowych z peso meksykańskim (MXN), rublem rosyjskim (RUB), lirą turecką (TRY) oraz randem południowoafrykańskim (ZAR).

4 Ma zastosowanie do domyślnej metodologii rolowania.

5 Z perspektywy polityki najlepszego wykonywania zleceń cena rynkowa każdej waluty jest monitorowana w odniesieniu do sesji giełdowej z najlepszą średnią płynnością. Oznacza to, że ceny rynkowe wszystkich walut, poza SGD, HKD, CNH, THB, są monitorowane podczas europejskiej sesji w godzinach od 08:00 do 10:00 (GMT). W przypadku walut SGD, HKD, CNH oraz THB ceny rynkowe są monitorowane o godzinie 14:00 czasu HKT.

6 Cena otwarcia pozycji jest dostosowana w oparciu o cenę forward i odsetki z tytułu finansowania. W tym czasie można sprawdzić niezrealizowany zysk/stratę w module "Pozycje".

Pozycje kryptowalutowe nie są rozliczane w fizycznych kryptowalutach. Zamiast tego pozycje krypto FX mają rolowaną datę rozliczenia, a wszelkie otwarte pozycje utrzymane na koniec dnia transakcyjnego (17.00 czasu wschodniego) są przedłużane (rolowane) do następnego dnia roboczego zależnie od waluty fiducjarnej.

Rolowanie składa się z dwóch części: punktów swap (jutrzejszej/następnej stawki) oraz finansowania niezrealizowanego zysku/straty (odsetek z tytułu finansowania).

 1. Jutrzejsza/następna stawka (punkty swap)
  Stawka finansowania nocnego (overnight) stosowana do pozycji krypto FX zależy od wielu czynników, w tym od rynku pożyczek krypto, rynku kontraktów futures i ogólnych warunków rynkowych. Punkty swap (jutrzejsza/następna stawka) zależą od różnicy stóp procentowych między stawką finansowania kryptowaluty a stopą procentową waluty fiducjarnej.

  Obecna stawka finansowania krypto FX wynosi 15% rocznie dla pozycji długich i 0% dla pozycji krótkich plus/minus marża różnic stóp procentowych w zależności od rodzaju rachunku; odpowiada to wartościom +/-3,45% (klienci Classic), +/-2,70% (klienci Platinum) i +/-2,33% (klienci VIP). Ostateczna stawka jest używana do dostosowania codziennej ceny otwarcia pozycji.

  Jeśli stawka finansowania kryptowalut dla pozycji długich przekracza 15% rocznie ze względu na warunki rynkowe, takie jak duża zmienność, zamiast tego stosuje się zmienną stopę procentową równą dominującej rynkowej stawce finansowania. Ostateczna stawka składająca się ze stawki finansowania kryptowalut i podanej powyżej marży różnic stóp procentowych służy do dostosowania ceny otwarcia pozycji.
 2. Finansowanie niezrealizowanego zysku/straty (odsetki z tytułu finansowania)
  Niezrealizowane zyski/straty na pozycjach rolowanych na następny dzień podlegają naliczeniu lub potrąceniu odsetek. Niezrealizowane zyski/straty są obliczane w oparciu o różnicę pomiędzy ceną otwarcia pozycji (prawdopodobnie skorygowaną względem poprzednich rolowań) a ceną spot w momencie wykonywania rolowania.

  Stawka jest obliczana w oparciu o codzienne różnice stóp procentowych na rynku z marżą w wysokości +/- 2,00%. Ostateczna stawka jest używana do dostosowania ceny otwarcia pozycji.

Odsetki z tytułu finansowania oraz jutrzejszą/następną stawkę można sprawdzić na platformie transakcyjnej w sekcji Rachunek > Inne> Warunki transakcyjne > Stawki giełdowe.

Rolowania dla poszczególnych pozycji można sprawdzać na platformie w obszarze Rachunek > Raporty historyczne> Swapowanie.

Aby sprawdzić historyczne punkty swap dla par krypto FX, kliknij tutaj.

Więcej informacji na temat naszych opłat ogólnych znajdziesz tutaj.

Aby zapewnić klientom pełną przejrzystość, raz dziennie publikujemy punkty swap używane przy rolowaniu Tom/Next.

Aby przejrzeć historyczne punkty swap, kliknij tutaj.

Zobacz wszystkie nasze ceny

Korzystaj z wyjątkowo konkurencyjnych spreadów i prowizji w ramach wszystkich klas aktywów i otrzymuj jeszcze lepsze stawki w miarę zwiększania wolumenu.

Chcesz zacząć?

Otwórz rachunek w Saxo Banku - licencjonowanym duńskim banku i uzyskaj dostęp do wszystkich klas aktywówPhilip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.