Opłaty dotyczące obligacji

Poznaj szczegółowe informacje dotyczące naszych konkurencyjnych prowizji od obligacji dla transakcji online i offline.

Prowizje

Mamy trzy poziomy cenowe. Płać mniej, handlując więcej.
Dowiedz się więcej o naszych rodzajach rachunków

Swipe left or right for more
Typ obligacjiClassicPlatinumVIP
Obligacje skarbowe UE0,20% (min. 80 EUR)0,10% (min. 60 EUR)0,05% (min. 50 EUR)
Amerykańskie obligacje skarbowe0,20% (min. 80 EUR)0,10% (min. 60 EUR)0,05% (min. 50 EUR)
Obligacje korporacyjne — UE i amerykańskie0,20% (min. 80 EUR)0,10% (min. 60 EUR)0,05% (min. 50 EUR)
Obligacje rynków wschodzących0,20% (min. 80 EUR)0,10% (min. 60 EUR)0,05% (min. 50 EUR)

Wysokość prowizji odpowiada równowartości w walucie, w której dokonywana jest transakcja.

W przypadku amerykańskich obligacji skarbowych obowiązuje dodatkowa uwzględniona w cenie zewnętrzna opłata za realizację wynosząca 0,0004%.

Pozostałe koszty

Więcej informacji na temat naszych opłat ogólnych znajdziesz tutaj.

Zobacz wszystkie nasze ceny

Korzystaj z wyjątkowo konkurencyjnych spreadów i prowizji w ramach wszystkich klas aktywów i otrzymuj jeszcze lepsze stawki w miarę zwiększania wolumenu.

Chcesz zacząć inwestować już teraz?

Otwórz rachunek Saxo w zaledwie kilku krokach i uzyskaj dostęp do wszystkich klas aktywów


Ostrzeżenie o ryzyku w przypadku obligacji

Obligacje dzielą się na kategorie oznaczone kolorem zielonym, żółtym lub czerwonym, w zależności od cech danego instrumentu. Duńskie banki mają obowiązek klasyfikowania produktów inwestycyjnych oferowanych klientom detalicznym jako produktów zielonych, żółtych lub czerwonych, w zależności od złożoności produktu i ryzyka z nim związanego. W przypadku większości obligacji, a zwłaszcza obligacji korporacyjnych, ceny kupna i sprzedaży nie są dostępne publicznie i przejrzyste, gdyż do większości transakcji dochodzi poza rynkiem regulowanym. Transakcje na obligacjach odbywają się w trybie pozagiełdowym (Over-the-Counter, OTC), gdzie Saxo Bank jest kontrahentem, dlatego też obowiązują warunki zawierania transakcji poza handlem giełdowym. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.