Prowizje dla opcji giełdowych

Prowizje

Mamy trzy poziomy cenowe. Płać mniej, handlując więcej.
Dowiedz się więcej o naszych rodzajach rachunków

Swipe left or right for more
Waluta kontraktuClassicPlatinumVIP
EUR
3.002.001.00
GBP
2.501.501.00
USD
3.002.001.25
CHF
4.003.001.00
HKD
30.0020.0010.00
AUD
5.003.001.00

Pozostałe koszty

Kliknij tutaj, aby zobaczyć wszystkie informacje na temat depozytu zabezpieczającego związanego z handlem opcjami w Saxo.

Na naszej platformie możesz subskrybować informacje od wielu dostawców, a także dane rynkowe z różnych giełd. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

Nasze warunki transakcji dla opcji giełdowych znajdziesz tutaj.

Krótkie pozycje w opcjach na akcje i kontrakty utrzymywane przez noc podlegają kosztowi utrzymywania transakcji.

Opcje na akcje:

Koszt utrzymywania transakcji jest obliczany na podstawie wymaganego poziomu dziennego depozytu zabezpieczającego i obowiązuje w przypadku utrzymywania pozycji przez noc.

Stawka finansowania używana do obliczania kosztu utrzymywania transakcji jest oparta na odpowiedniej stawce finansowania Saxo Offer + markup (150 punktów bazowych).

Koszt utrzymywania transakcji = wymóg depozytu zabezpieczającego * czas przechowywania * (stawka finansowania Saxo Offer + Markup) / (365 lub 360 dni).

Opcje na kontrakty:

Koszt utrzymywania transakcji jest obliczany na podstawie wymaganego poziomu dziennego depozytu zabezpieczającego i obowiązuje w przypadku utrzymywania pozycji przez noc.

Stawka finansowania używana do obliczania kosztu utrzymywania transakcji jest oparta na odpowiedniej stawce finansowania Saxo Offer + markup (150 punktów bazowych).

Koszt utrzymywania transakcji = wymóg depozytu zabezpieczającego * czas przechowywania * (stawka finansowania Saxo Offer + Markup) / (365 lub 360 dni).

Podczas transakcji opcjami giełdowymi w Saxo Bank nie są naliczane minimalne opłaty administracyjne. Każda transakcja podlega stałej prowizji na podstawie odpowiedniego rodzaju rachunku.

Więcej informacji na temat naszych opłat ogólnych znajdziesz tutaj.

Zobacz wszystkie nasze ceny

Korzystaj z wyjątkowo konkurencyjnych spreadów i prowizji w ramach wszystkich klas aktywów i otrzymuj jeszcze lepsze stawki w miarę zwiększania wolumenu.

Chcesz zacząć?

Otwórz rachunek w Saxo Banku - licencjonowanym duńskim banku i uzyskaj dostęp do wszystkich klas aktywów


Ostrzeżenie o ryzyku dotyczącym opcji giełdowych

Opcje są oznaczone jako produkt czerwony, ponieważ postrzegane są jako złożony produkt inwestycyjny o wysokim ryzyku.
Duńskie banki mają obowiązek klasyfikowania produktów inwestycyjnych oferowanych klientom detalicznym jako produktów zielonych, żółtych lub czerwonych, w zależności od ich złożoności i powiązanego ryzyka. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Opcje pociągają za sobą ryzyko i nie są odpowiednim instrumentem dla wszystkich inwestorów, ponieważ szczególne czynniki ryzyka związane z handlem opcjami mogą narazić inwestorów na gwałtowne i znaczne straty. Uprawnienia do handlu opcjami podlegają kontroli i zatwierdzeniu przez Saxo Bank A/S. Przed zakupem lub sprzedażą opcji inwestorzy muszą przeczytać dokument poświęcony charakterystyce i czynnikom ryzyka opcji ustandaryzowanych (ODD, options disclosure document).

Inne czynniki ryzyka: Spready, strategie stelaża i inne strategie wieloskładowe (multi-leg) dotyczące opcji mogą wiązać się ze znacznymi kosztami transakcji, w tym z wieloma prowizjami, co może wpłynąć na potencjalne zyski. Są to zaawansowane strategie dotyczące opcji, często obarczone większym oraz bardziej złożonym ryzykiem niż podstawowy handel opcjami.

Realizacja i przydzielanie opcji, szczególnie amerykańskich, może doprowadzić do znacznych strat, zwłaszcza wtedy, gdy wystawiający opcję nie ma dla niej pokrycia. Opcje wygasające in-the-money (ITM) są realizowane automatycznie, natomiast opcje out-of-the-money (OTM) wygasają. W niektórych przypadkach posiadacze długich opcji OTM mogą zdecydować się na wykonanie prawa wynikającego z opcji w przypadku zbliżenia się do ceny bazowej blisko zamknięcia dziennego, np. tzw. ryzyko w dniu realizacji („pin risk”).


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.