Priser for handel med aksjer

Her finner du detaljert informasjon om våre attraktive priser og lave handelskostnader.

Kurtasje

Vi arbeider med tre ulike kontotyper: classic, platinum og VIP. Jo mer du handler, desto bedre priser får du. Du kan lese mer om kontotypene våre her.

Børs - NordenClassicPlatinumVIP
Børs - Norden

An error occured

Please contact us if the problem persists

Børs Nord-Amerika og CanadaClassicPlatinumVIP
Børs Nord-Amerika og Canada

An error occured

Please contact us if the problem persists

Børs - EuropaClassicPlatinumVIP
Børs - Europa

An error occured

Please contact us if the problem persists

Børs - Asia/Stillehavsområdet og Sør-AfrikaClassicPlatinumVIP
Børs - Asia/Stillehavsområdet og Sør-Afrika


Alle priser som vises på denne siden tilbys til nye Saxo-kunder. Eksisterende kunder kan få tilgang til prisinformasjon direkte i handelsplattformen.

Faktisk pris varierer avhengig av kundens bostedsland. Kurtasjesatser kan variere fra denne siden sammenlignet med det som vises på plattformen. I slike tilfeller gjelder kurtasjesatsen som vises på plattformen.

An error occured

Please contact us if the problem persists

Prisene over er veiledende og vil variere i henhold til bostedsland. Full oversikt av nøyaktig prising er tilgjengelig gjennom plattformens handelsvindu.

Andre kostnader

Vi gjennomfører aksjeordrer ved hjelp av smart orderrutingteknologi (SOR), som henter likviditet fra flere arenaer, inkludert regulerte børser og MTFer, for å optimalisere gjennomføringsrater og fyllingsgrader.

Få en oversikt over de tilgjengelige abonnementstjenestene for markedsdata her

Du bruke en prosentandel av aksjenes verdi som marginsikkerhet for å øke markedseksponeringen når du handler valuta, CFD-er og futures. For å se en komplett liste over tilgjengelige aksjer og ETF-er, sammen med deres sikkerhetsverdier, kan du klikke her.

Du kan gå gjennom handelsbetingelsene våre for aksjer her.

Depotgebyr for aksjer, ETF-er/ETC-er og obligasjoner

Depotgebyr p.a.
Classic-kontoPlatinum-konto VIP-konto Månedlig minimumsgebyr
Aksjer og ETF-er/ETC-er0,12 %0,12 %0,12 %0 NOK
Obligasjoner0,12 %0,12 %0,12 %0 NOK

 

Merverdiavgift (MVA)

Depotgebyr er en momspliktig tjeneste, så merverdiavgift legges til på toppen av depotgebyret:

Fysiske personer

  • bosatt i EU: dansk merverdiavgift på 25 % gjelder
  • bosatt utenfor EU: ingen merverdiavgift belastes av Saxo Bank A/S

Bedrift- og institusjonskunder

  • som har forretningssted i Danmark: dansk MVA på 25 % gjelder
  • som har forretningssted i EU (unntatt Danmark): ingen MVA belastes av Saxo Bank A/S hvis et gyldig momsregistreringsnummer for EU oppgis.* Faktura for omvendt avgift blir sendt ut.
  • som har forretningssted i EU (unntatt Danmark): dansk MVA på 25 % belastes hvis et gyldig momsregistreringsnummer for EU ikke oppgis.
  • som har forretningssted utenfor EU: ingen MVA belastes av Saxo Bank A/S, men lokale momsregler kan gjelde

*Bare momsregistreringsnummer for EU som kan verifiseres gjennom EU-kommisjonens nettsted:  http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html?local=en kan registreres som gyldig mojavascript:void(0);msregistreringsnummer for EU. Hvis momsregistreringsnummeret for EU ikke kan verifiseres, må du kontakte de lokale merverdiavgiftsmyndighetene.

For overføringer av aksjer til en konto utenfor Saxo Bank påløper et uttaksgebyr. Gebyrene er som følgende:

  • Danske aksjer: 25 EUR per ISIN (maks. 100 EUR)
  • Andre aksjer: 50 EUR per ISIN (maks. 160 EUR)

Skatter og avgifter kan forekomme ved andre selskapshendelser enn kontantutbytte, for eksempel ved aksjeutbytte eller fusjoner. Når slike skatter og avgifter forekommer, vil Saxo Bank debitere det aktuelle beløpet fra kundens konto.

Du finner mer informasjon om generelle kostnader og gebyrer her.

Spesielle avgifter gjelder for aksjetransaksjoner i enkelte aksjemarkeder. Du kan se beskatningen som gjelder for hvert marked her.

Se alle prisene våre

Få svært konkurransedyktige spreads og kurtasjer i alle aktivaklasser, og få enda bedre priser når volumet øker.

Er du klar for å komme i gang?

Det tar ca. fem minutter å åpne en konto


Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.