Handelsbetingelser for obligasjoner

Vis handelsbetingelser for:

Retningslinjer for ordreutførelse

Du kan få mer informasjon om våre retningslinjer for ordreutførelser her.

Handelstider

Handelstider for offline telefonhandel med obligasjoner er 24 timer i døgnet på hverdager.

Minste handelsstørrelser

Minste handelsstørrelse kan være forskjellig fra obligasjon til obligasjon.

Når du handler obligasjoner offline i en annen valuta enn kontovalutaen er minste handelsstørrelse alltid minimum 50.000 USD eller tilsvarende i en annen valuta. Minste handelsstørrelse kan noen ganger være større for visse obligasjoner.

Saxo Bank har ikke mulighet til å motta ordre som er mindre enn den definerte minste handelsstørrelsen.

 

Retningslinjer for ordreutførelse

Du kan få mer informasjon om våre retningslinjer for ordreutførelse her

Handelstider

Handelstider for onlinehandel med obligasjoner (CET):

Australia and New Zealand09:00 – 17:00Tokyo hours
Asia09:00 – 18:00Tokyo hours
Central Eastern Europe08:00 – 17:00London hours
Middle East and Africa08:00 – 17:00London hours
European market (corporate and government)08:00 – 17:00London hours
US market (government)22:00 – 16:00New York hours
US market (corporate)09:00 – 16:00New York hours
Latin America09:00 – 16:00New York hours

Utenfor online handelstidspunkter, kan obligasjoner handles offline 24/5

Minimum handelsstørrelser

Minste handelsstørrelse kan være forskjellig fra obligasjon til obligasjon.

Når du handler obligasjoner online i en annen valuta enn kontovalutaen er minste handelsstørrelse alltid minimum 10.000 USD eller tilsvarende i en annen valuta. Minste handelsstørrelse kan noen ganger være større for visse obligasjoner.

Saxo Bank har ikke mulighet til å motta ordre som er mindre enn den definerte minste handelsstørrelsen.

Saxo Bank gir ingen råd vedrørende eventuelle skattemessige problemstillinger knyttet til noen av våre tjenester.

Kunder rådes til å søke rådgivning av uavhengige finansielle rådgivere, revisorer eller advokater med hensyn til skatteeffekter av de respektive tjenestene. På en uformell basis gir vi skattelette på amerikanske produkter, dersom IRS dokumentasjonen er på plass og hvis kundens hjemland har en dobbeltbeskatningstraktat på plass med USA.

Få vite mer om hvordan du overfører obligasjoner til din konto i Saxo Bank her.

Håndtering av selskapshendelser

Statsobligasjoner for USA, Storbritannia, Frankrike, Canada og Tyskland: Kupongbetaling for disse markedene skjer kontraktsmessig på den annonserte betalingsdatoen i henhold til verdipapirets vilkår. Eventuelle avvik i betalingen blir overført til klienten etter betalingsdatoen hvis vilkårene endres.

For alle andre markeder: Kupongbetalinger for andre markeder gjøres når betalingen er mottatt av Saxo.

Selskapsobligasjoner: Kupongbetalinger for andre markeder gjøres når betalingen er mottatt av Saxo.

Statsobligasjoner for USA, Storbritannia, Frankrike, Canada og Tyskland: Forfallsbetaling for disse markedene skjer kontraktsmessig på den annonserte betalingsdatoen i henhold til verdipapirets vilkår.

Eventuelle avvik (debet eller kredit av midler) i betalingen blir overført til klienten etter betalingsdatoen hvis vilkårene endres mellom kunngjøringsdatoen og utbetalingsdatoen.

For alle andre markeder gjøres betalingen for statsobligasjoner når den er mottatt av Saxo.

Selskapsobligasjoner:  Betalingen for selskapsobligasjoner gjøres når den er mottatt av Saxo.

Slike hendelser formidles med alle relevante opplysninger og alternativer som er tilgjengelige for Saxo. Kunder som deltar samtykker i et forslag fra en tredjepart eller utsteder, for eksempel en endring i verdipapirets vilkår.

Kupongutbetalinger og obligasjonsinnløsninger, både ordinære og ekstraordinære, vil bli kreditert den respektive konto med gjeldende standard kildeskatt fratrukket. Saxo Bank kan i øyeblikket verken støtte eller tilby fordelaktige kildeskattesatser som er tilgjengelige på bakgrunn av bosted eller juridisk status. Det kan ta noen virkedager, fra kupongen eller innløsningens oppgjørsdag, å behandle utbetalingen.

Selskapshendelser kan føre med seg vederlag i form av produkter som ikke støttes. I tilfeller med slike vederlag rådes kunden til å overføre det aktuelle vederlaget til en annen megler ved mottak. Saxo Bank har ikke noe ansvar for tap eller forpliktelser som måtte oppstå. Saxo Bank anbefaler klienter å lese vilkårene i tilbudsdokumentene.

Valutaalternativer videreformidles ikke til klienter. Når et valutaalternativ kunngjøres innenfor rammen av en hendelse, blir betalingen behandlet i henhold til den angitte valutaen i verdipapirnoteringen.

Dagen før en selskapshendelse er planlagt å tre i kraft (eks-datoen), blir åpne ordre slettet for visse hendelsestyper.

Følgende viser hva som skjer:

Hendelsestype:Ordrer slettes aldriOrdres slettes alltidRegel angitt nedenfor
Obligasjonskupongerx
Innløsning av obligasjonx
Delvis innløsningx
Innhenting av samtykkerx
Opplysningspliktx
Trekkx
Payment in kind (betaling i ytterligere verdipapirer)x
Byttetilbudx
Avviklingx
Fusjoner og fusjoner med valgx
Fortrinnsrettemisjonx
Oppkjøpstilbudx

Ved utbytte og utstedelse av tegningsretter vil alle åpne ordrer for det gitte instrumentet bli slettet hvis endringen i markedskursen er beregnet til å være over 20 % på grunn av selskapshendelsen.

Opplysningsplikt kan forekomme der det finnes lovmessige krav fra utstederens stiftelsesland av skatterelaterte årsaker, eller hvis utsteder tilbyr eierne betaling for deltakelse.

Statsobligasjoner for USA, Storbritannia, Frankrike, Canada og Tyskland: Betaling for disse markedene skjer kontraktsmessig på betalingsdatoen som utstederen har kunngjort.

Eventuelle avvik (debet eller kredit av midler) i betalingen blir overført til klienten etter betalingsdatoen hvis vilkårene endres mellom kunngjøringsdatoen og utbetalingsdatoen.

Provenyet inkluderer kupong- og hovedstolbetaling i henhold til reduksjonen i pool factor.

For andre markeder gjøres betalingen for innløsning av statsobligasjoner når den er mottatt av Saxo.

Selskapshendelser kan forekomme i forskjellige markeder der visse dokumenter og opplysninger om eiere kan være obligatorisk. I slike tilfeller kommer Saxo Bank til å spesifisere dette nærmere i varselet om hendelsen, for å gi kunden beskjed om tilleggskravene som må oppfylles innen den angitte fristen. Klienter anbefales å lese informasjonen i varselet om hendelsen. Eventuelle dokumenter deles med klienter i en egen e-post. Klienter rådes til å ta kontakt med sin rådgiver ved eventuelle juridiske eller compliance-relaterte spørsmål.

Ved manglende eller ufullstendige dokumenter kan klientinstruksjoner avvises. Intet ansvar vil bli akseptert ved manglende eller ufullstendige dokumenter.

I slike tilfeller anbefales klienter å svare på den opprinnelige e-postmeldingen fra Saxo Bank, hvor tilleggskravene er angitt. Ethvert avvik fra kravene i den opprinnelige e-posten kan føre til forsinkelser eller ikke-aksept av dokumentene/instruksjonene.

For exchange offers, customers holding a position in their portfolio will have the possibility to elect prior to the deadline. Please note that any holdings that have elected to exchange, will be debited on the instruction deadline date and will be booked on a dummy security (represented by a LOCK  symbol). This is to prevent elected holdings from being sold before the payment date. The exchange entitlement will be booked upon receipt from the agent.

In the case where scale back of exchange occurs, holdings not accepted will be unblocked and proceeds for the accepted exchange instructions will be booked upon receipt from the agent.

I forbindelse med selskapshendelser kan utstedere tilby vederlag i form av verdipapirer notert i andre markeder. I slike tilfeller må de aktuelle verdipapirene først overføres og registreres i de respektive markedene før de blir tilgjengelig for handel. Slike bevegelser kan ta ekstra tid. I løpet av overføringsperioden blokkeres det aktuelle verdipapiret for handel.

Beholdningen i det likviderte selskapet fjernes. Eventuelt likvidasjonsoverskudd utbetales ved mottak.

Likvidasjonsoverskudd behandles på tre forskjellige måter:

  • Fjerning av beholdning uten verdi: Hvis utstederen kunngjør likvidasjonen, kan fjerningen av beholdningen gjennomføres uten noen form for utbetaling. Det er ingen garanti for betaling ved avviklinger.
  • Delvis fjerning av beholdning med betaling: Utsteder kan kunngjøre en delvis fjerning av beholdningen, med proveny beregnet og fastsatt i møtene eller eventuelt av retten.
  • Fullstendig fjerning av beholdning med betaling: Utsteder kan kunngjøre en fjerning av hele beholdningen, med proveny beregnet og fastsatt i møtene eller eventuelt av retten.

Obligatoriske selskapshendelser behandles på eks-datoen og resulterer i omsettelige rettigheter. Imidlertid er betalingsdatoen for hendelsen i noen tilfeller ikke bekreftet eller senere enn den omsettelige perioden. I slike tilfeller vil Saxo knytte rettigheten til et fiktivt verdipapir for å blokkere for handel i instrumentet. Resulterende rettigheter bokføres klientkontoene så snart de mottas fra agenten.

For obligatoriske fusjoner finnes det forskjellige utfall:

  1. Kontanter (utbetales på utbetalingsdato)
  2. Aksje (tildeles på eks-dato med fremtidig valuteringsdato)
  3. Blanding av kontanter og aksjer (tildeles på eks-dato med fremtidig valuteringsdato)

Ved fusjoner med valgalternativer kan kundene gjøre valgene sine før fristen. Vær oppmerksom på at eventuell beholdning som tilbys fusjonspartneren, blir debitert på fristdatoen oppgitt i instruksjonene, og blir deretter bokført til et fiktivt verdipapir. Dette er for å forhindre at den aktuelle beholdningen omsettes i markedet. Vederlaget for fusjonen bokføres ved mottak fra agenten.

Ved en eventuell avkorting vil beholdningen som ikke er akseptert, bli gjort tilgjengelig igjen, mens provenyet for beholdingen som er akseptert bokføres så snart som praktisk mulig etter mottak fra agenten.

Enkelte ganger involverer selskapshendelser instrumenter som klienter ikke kan omsette på nettet via Saxo Bank.

Under disse omstendighetene er prosedyren som følger:

Posisjoner i nye instrumenter som ikke kan omsettes på nettet, tildelt som følge av en selskapshendelse, blir bokført på kundens konto. Instrumentet blir kun lagt til i kundekontoen for rapporteringsformål.

Statsobligasjoner for USA, Storbritannia, Frankrike, Canada og Tyskland: Forfallsbetaling for disse markedene skjer kontraktsmessig på utbetalingsdatoen som utstederen har kunngjort.

Eventuelle avvik (debet eller kredit av midler) i betalingen blir overført til klienten etter betalingsdatoen hvis vilkårene endres mellom kunngjøringsdato og betalingsdato.

For andre markeder gjøres betalingen for innløsning av statsobligasjoner når den er mottatt av Saxo.

Selskapsobligasjoner:  Betalingen for innløsning av statsobligasjoner gjøres når den er mottatt av Saxo.

Resulterende vederlag som betales som renter, tildeles på faktisk grunnlag etter mottak fra agent, for den kvalifiserte eierandelen per registreringsdato. Slike utdelinger blir ikke gjort i kontanter.

Kunder som har aksjer på registreringsdatoen får muligheten til å tegne nye aksjer. Tilbudet om å kjøpe nye aksjer kan ikke overføres.

Tilbud om fortrinnsrett kunngjøres med en av følgende muligheter for å tegne:

Tegningsforhold – Klienter kan tegne i henhold til tegningsforholdet

Kvantum kunngjort med mulighet til å tegne for et beløp i aksjer – tegn for ett av de tilgjengelige alternativene.

Kvantum kunngjort med mulighet til å tegne for et antall aksjer – tegn for ett av de tilgjengelige alternativene i portalen

Minimum og/eller flere og/eller maksimum antall aksjer – Bruk kommentarseksjonen til å oppgi antall aksjer du ønsker å tegne for, i henhold til vilkårene for hendelsen. Ved manglende informasjon tegnes et minsteantall aksjer, i henhold til varselet.

Minimum og/eller flere og/eller maksimum beløp i aksjer – Bruk kommentarseksjonen til å oppgi beløpet du ønsker å tegne for, i henhold til vilkårene for hendelsen. Ved manglende informasjon tegnes et minstebeløp i aksjer, i henhold til varselet.

Tegningskostnadene belastes fra kundekontoene på fristdatoen. Ved utilstrekkelig kontantbeholdning blir klientinstruksjonene avvist, uten forvarsel og uten ansvar for tap.

Spesielle og sjeldne selskapshendelser som ikke faller inn under disse beskrivelsene, kan forekomme. Saxo Bank håndterer slike selskapshendelser i klientens beste interesse, i den grad tiden og driftsprosedyrene tillater det.

Skatter og avgifter kan også forekomme ved andre selskapshendelser enn kontantutbytte, for eksempel ved aksjeutbytte eller fusjoner. Slike skatter og avgifter sendes fra Saxo Bank til kundens konto ved mottak fra agenten.

Klienter har muligheten til å godta eventuelle bud på aksjene i forbindelse med oppkjøp. Vær oppmerksom på at eventuell beholdning som tilbys den overtakende parten, blir debitert på fristdatoen oppgitt i instruksjonene, og blir deretter bokført til et fiktivt verdipapir. Vederlaget for verdipapirene bokføres ved mottak fra agenten.

Er du klar for å komme i gang?

Det tar ca. fem minutter å åpne en konto

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.