ICAAP og risikorapporter

Saxo Group utgir jevnlig ICAAP og risikorapporter i samsvar med det danske økonomiregelverket.

Hensikten med en intern kapitalvurderingsprosess (ICAAP) er å bestemme tilstrekkelig kapitalisering av banken på bakgrunn av foreliggende risiko samt fremtidig risiko som følge av vekst, nye markeder og utvidelse av produktporteføljen.

En full ICAAP gjennomføres så ofte som nødvendig, men minst én gang i året. Kapitaldekningen, justert etter den aktuelle rammeutnyttelsen, rapporteres til det danske Finanstilsynet hver kvartal.

Ifølge kapitaldekningsforordningen (CRR) skal Saxo Bank A/S offentliggjøre informasjon om bankens risiko og retningslinjer knyttet til risikostyring, beregning av kapitalkrav, egne midler, belåning, likviditet og heftelser.

Saxo Bank inviterer deg til å lese følgende risikorapporter.