ICAAP og risikorapporter

Saxo Group utgir jevnlig ICAAP og risikorapporter i samsvar med det danske økonomiregelverket.

Hensikten med en intern kapitalvurderingsprosess (ICAAP) er å bestemme tilstrekkelig kapitalisering av banken på bakgrunn av foreliggende risiko samt fremtidig risiko som følge av vekst, nye markeder og utvidelse av produktporteføljen.

En full ICAAP gjennomføres så ofte som nødvendig, men minst én gang i året. Kapitaldekningen, justert etter den aktuelle rammeutnyttelsen, rapporteres til det danske Finanstilsynet hver kvartal.

Ifølge kapitaldekningsforordningen (CRR) skal Saxo Bank A/S offentliggjøre informasjon om bankens risiko og retningslinjer knyttet til risikostyring, beregning av kapitalkrav, egne midler, belåning, likviditet og heftelser.

Saxo Bank inviterer deg til å lese følgende risikorapporter.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.