ICAAP i sprawozdania dotyczące ryzyka

Zgodnie z duńskimi przepisami finansowymi Saxo Group regularnie publikuje sprawozdania dotyczące ICAAP i ryzyka.

Celem procesu wewnętrznej oceny adekwatności kapitałowej (Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP) jest określenie adekwatnej kapitalizacji Banku z uwzględnieniem ponoszonego ryzyka, jak również przyszłych zagrożeń wynikających z rozwoju, nowych rynków i poszerzania portfela produktowego.

ICAAP w pełnej wersji przeprowadza się tak często, jak to jest wymagane, przynajmniej raz w roku. Poziomy adekwatności kapitałowej dostosowane do poziomu aktualnego wykorzystania limitu zgłasza się duńskiemu urzędowi nadzoru finansowego (Danish Financial Supervisory Authority, FSA) raz na kwartał.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymogów kapitałowych (Capital Requirements Regulation, CRR) Saxo Bank A/S ma obowiązek ujawniania informacji dotyczących zaciągniętego przez Bank ryzyka oraz polityk w zakresie zarządzania nim, obliczania wymogów kapitałowych, funduszy własnych, dźwigni finansowej, płynności oraz obciążenia aktywów.

Saxo Bank zachęca do przeczytania następujących sprawozdań dotyczących ryzyka.

Saxo Bank A/S (główna siedziba)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Dania

Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiaze sie z ryzykiem. Czytaj dalej. Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostepnilismy dokumenty zawierajace kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzysci zwiazanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierajace kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej. Czytaj dalej

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.