ICAAP i sprawozdania dotyczące ryzyka

Sprawozdania dotyczące ICAAP

Zgodnie z duńskimi przepisami finansowymi Saxo Group regularnie publikuje sprawozdania dotyczące ICAAP i ryzyka.  

Celem procesu wewnętrznej oceny adekwatności kapitałowej (Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP) jest określenie adekwatnej kapitalizacji Banku z uwzględnieniem ponoszonego ryzyka, jak również przyszłych zagrożeń wynikających z rozwoju, nowych rynków i poszerzania portfela produktowego.

ICAAP w pełnej wersji przeprowadza się tak często, jak to jest wymagane, przynajmniej raz w roku. Poziomy adekwatności kapitałowej dostosowane do poziomu aktualnego wykorzystania limitu zgłasza się duńskiemu urzędowi nadzoru finansowego (Danish Financial Supervisory Authority, FSA) raz na kwartał.

Sprawozdania dotyczące ryzyka

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymogów kapitałowych (Capital Requirements Regulation, CRR) Saxo Bank A/S ma obowiązek ujawniania informacji dotyczących zaciągniętego przez Bank ryzyka oraz polityk w zakresie zarządzania nim, obliczania wymogów kapitałowych, funduszy własnych, dźwigni finansowej, płynności oraz obciążenia aktywów. 

Saxo Bank zachęca do przeczytania następujących sprawozdań dotyczących ryzyka.

Twoja przeglądarka nie może prawidłowo wyświetlić tej witryny.

Nasza witryna internetowa jest zoptymalizowana, aby działać w  przeglądarce z systemem iOS 9.x oraz na pulpicie z IE 10 lub nowszą wersją. Jeśli używasz starszego systemu lub przeglądarki, witryna może wyglądać dziwnie. Aby poprawić korzystanie z witryny, prosimy o zaktualizowanie przeglądarki lub systemu.