ICAAP i sprawozdania dotyczące ryzyka

Zgodnie z duńskimi przepisami finansowymi Saxo Group regularnie publikuje sprawozdania dotyczące ICAAP i ryzyka.

Celem procesu wewnętrznej oceny adekwatności kapitałowej (Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP) jest określenie adekwatnej kapitalizacji Banku z uwzględnieniem ponoszonego ryzyka, jak również przyszłych zagrożeń wynikających z rozwoju, nowych rynków i poszerzania portfela produktowego.

ICAAP w pełnej wersji przeprowadza się tak często, jak to jest wymagane, przynajmniej raz w roku. Poziomy adekwatności kapitałowej dostosowane do poziomu aktualnego wykorzystania limitu zgłasza się duńskiemu urzędowi nadzoru finansowego (Danish Financial Supervisory Authority, FSA) raz na kwartał.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymogów kapitałowych (Capital Requirements Regulation, CRR) Saxo Bank A/S ma obowiązek ujawniania informacji dotyczących zaciągniętego przez Bank ryzyka oraz polityk w zakresie zarządzania nim, obliczania wymogów kapitałowych, funduszy własnych, dźwigni finansowej, płynności oraz obciążenia aktywów.

Saxo Bank zachęca do przeczytania następujących sprawozdań dotyczących ryzyka.


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.