Soupis bodů

Počet bodů, které získáte, bude záviset na produktech, které obchodujete, a na velikosti vašich obchodů. Některé produkty vám přinesou více bodů než jiné. Čím více budete obchodovat – například v hodnotě nebo v lotech – tím více bodů získáte.

Níže uvedená tabulka ukazuje, kolik bodů získáte za konkrétní objemy obchodování s různými produkty. Všimněte si, že body se neudělují v přesných násobcích; z různých obchodů můžete například získat 4 body nebo 1234 bodů.

Přejetím doleva nebo doprava zobrazíte více
ProduktObjemBody
FX OpceEUR 10,00040
Akcie/ETF/ETNEUR 10,000250
Futures kontrakty170
Opční kontrakty170
DluhopisyEUR 10,000320
Akciové opce140
Neakciové opce170

Často kladené dotazy

Nemusíte dělat nic. Protože už jste klient Saxo, stáváte se automaticky členem věrnostního programu bez dalších poplatků.

Počet bodů, které získáte, bude záviset na produktech, které obchodujete, a na velikosti vašich obchodů. Některé produkty vám přinesou více bodů než jiné. Čím více budete obchodovat – například v hodnotě nebo v lotech – tím více bodů získáte.

Po spuštění programu Saxo Rewards zůstali stávající klienti na úrovni, na které byli těsně před spuštěním tohoto programu. Pokud jste nový klient, určuje vaši úroveň účtu počáteční vklad. Vstup na úroveň Classic vám zajistí počáteční vklad prostředků ve výši 2 000 EUR, na úroveň Platinum potřebujete 200 000 EUR a vkladem 1 000 000 EUR se dostanete na úroveň VIP. Upgrade začne platit dva pracovní dny potom, co zůstatek na vašem Saxo účtu dosáhne potřebnou částku (např. 1 000 000 EUR k získání úrovně VIP).

Abyste se kvalifikovali pro upgrade, musíte získat určitý počet bodů podle úrovně, na kterou se chcete dostat. Vaše body se počítají klouzavě za poslední tři měsíce včetně aktuálního. Například body, které získáte v lednu, nebudou zahrnuty do vašeho klouzavého součtu od 1. května.

Jakmile splníte podmínky některé úrovně účtu, získáte klouzavé 12mesíční členství. To znamená, že dokud budete klouzavě splňovat bodové kritérium pro vaši úroveň, bude se vám 12měsíční členství prodlužovat. Pokud někdy počet získaných bodů klesne pod hranici kritéria, budete mít lhůtu 12 měsíců, než vás přesuneme na nižší úroveň. Tím získáváte čas znovu získat své body.

Existují dva způsoby, jak můžete získat body vložením prostředků na svůj účet.

1. Čistá vložená částka v průběhu prvních 30 dní

Jako nový klient získáte body na základě čisté částky, kterou si na účet vložíte během prvních 30 dní od prvního vkladu na Váš účet u Saxo Bank.

Získáte 0,6 bodu za každé vložené euro nebo jeho ekvivalent v měně vašeho účtu.

Například při vložení 200 000 EUR byste získali 120 000 bodů, čímž byste se kvalifikovali pro účet na úrovni Platinum.

A na základě stejného principu platí, že v případě vložení 1 000 000 EUR na váš účet byste získali 600 000 bodů, a tím byste se kvalifikovali pro účet na úrovni VIP.

Pokud prostředky vyberete, váš počet bodů se odpovídajícím způsobem sníží.

Na konci každého dne přepočítáme váš bodový zůstatek. Pokud prostředky vyberete, odečteme příslušné body na denním základě. Své body tak můžete pravidelně sledovat. Případné zvýšení úrovně začne platit 2 pracovní dny potom, co zůstatek na vašem Saxo účtu dosáhne potřebné částky.

Mějte prosím na paměti, že při výpočtu bodů během tohoto počátečního 30denního období nebudou brány v úvahu celkové měsíční prostředky pod správou (kromě čisté částky, kterou si vložíte na účet, a čisté hodnoty převodů cenných papírů).

2. Převody cenných papírů v průběhu prvních 30 dní

Jako nový klient Saxo získáte bonusové body na základě čisté hodnoty převodů cenných papírů na váš účet během prvních 30 dní u nás. 

Převody cenných papírů vám přinesou stejný počet bodů jako odpovídající vložení hotovostních prostředků. Počet bodů bude vycházet z hodnoty převedené pozice.

Získáte 0,6 bodu za každé převedené euro nebo jeho ekvivalent v měně vašeho účtu.

Například při převodu 200 000 EUR byste získali 120 000 bodů, čímž byste se kvalifikovali pro účet na úrovni Platinum.

A na základě stejného principu platí, že v případě převodu 1 000 000 EUR na váš účet byste získali 600 000 bodů, a tím byste se kvalifikovali pro účet na úrovni VIP.

Pokud ze svého účtu vyberete prostředky nebo převedete cenné papíry, sníží se váš bodový zůstatek odpovídajícím způsobem.

Na konci každého dne přepočítáme váš bodový zůstatek. Pokud ze svého účtu vyberete prostředky nebo převedete cenné papíry, odečteme příslušné body na denním základě. Své body tak můžete pravidelně sledovat. Případné zvýšení úrovně začne platit 2 pracovní dny potom, co zůstatek na vašem Saxo účtu dosáhne potřebné částky.

Mějte prosím na paměti, že při výpočtu bodů během tohoto počátečního 30denního období nebudou brány v úvahu celkové měsíční prostředky pod správou (kromě čisté částky, kterou si vložíte na účet, a čisté hodnoty převodů cenných papírů).

3. Vložené prostředky a měsíční prostředky pod správou v průběhu času

Po 30 dnech od otevření účtu budete i nadále dostávat body za finanční prostředky, které u nás držíte, ale protože tyto prostředky mohou být převedeny z hotovosti na pozice, budou se body, které obdržíte, počítat podle průměrných prostředků pod správou vašeho účtu, a nikoli podle hotovostního zůstatku. Jedná se o celkovou hodnotu vašeho účtu, včetně případných vkladů prostředků a otevřených pozic.

Vaše body se počítají na základě průměrných měsíčních prostředků pod správou. Body obdržíte 2 obchodní dny před koncem každého měsíce.

Získáte 0,025 bodu za každé euro pod správou nebo jeho ekvivalent v měně vašeho účtu. Například průměrné prostředky pod správou ve výši 10 000 EUR vám každý měsíc přinesou více než 250 bodů.

Všimněte si, že prostředky pod správou nebudeme zahrnovat do výpočtů v průběhu prvních 30 dnů od otevření vašeho účtu. Během tohoto období budeme zohledňovat čistou částku, kterou si vložíte na účet, a čistou hodnotu převodů cenných papírů, jak je popsáno výše.

Pokud nesplníte bodové kritérium pro danou úroveň, nepřesuneme vás na nižší úroveň hned. Místo toho vám začne běžet 12měsíční lhůta odkladu. To znamená, že můžete využívat všechny výhody své aktuální úrovně účtu po dobu nejméně dalších 12 měsíců.

To vám dá čas na získání dostatečného množství bodů, abyste znovu splnili podmínky pro aktuální úroveň. Pokud je splníte, 12mesíční klouzavé členství se vám obnoví. Přesun na nižší úroveň zvážíme jenom v případě, že během období odkladu nesplníte kritérium bodů potřebných pro vaší úroveň.

Body se na účty automaticky připisují denně, takže je třeba počkat 24 hodin, než se vám získané body objeví na účtu.
 1. Vaše úroveň v programu Saxo Rewards platí pouze pro váš vlastní klientský účet a je nepřenosná. Zneužití programu Saxo Rewards, které je v rozporu s účelem a záměrem programu (jako je podvod nebo využití jakéhokoli nezamýšleného technického omezení) může vést k:
  1. odebrání všech bodů Saxo Rewards, které vám byly připsány a které mohou být označeny za neplatné, nebo
  2. diskvalifikaci z programu Saxo Rewards a odebrání bonusů.
 2. Společnost Saxo si vyhrazuje právo rozhodnout, jaké chování nebo aktivita představuje zneužití programu Saxo Rewards, a může požadovat, abyste ji odškodnili za jakékoli ztráty nebo škody vyplývající z takového zneužití.
 3. Společnost Saxo si vyhrazuje právo kdykoli upravit program Saxo Rewards, včetně těchto podmínek. To zahrnuje (mimo jiné) následující změny:
   1. požadavky a podmínky k získání nároku,
   2. typy bonusů, které plynou z různých úrovní (podle potřeby),
   3. doba platnosti bodů Saxo Rewards,
   4. speciální funkce, nabídky a propagační akce (podle potřeby), které mohou být k dispozici pro různé úrovně.
 4. Souhlasíte s tím, že jste zodpovědní za získávání informací o jakýchkoli změnách, které může společnost Saxo čas od času implementovat do programu Saxo Rewards.

Saxo Rewards

Saxo Rewards

Obchodujte více, plaťte méně a získejte lepší služby díky novému věrnostnímu programu.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.