Pointkatalog

Det antal point du optjener, afhænger af de produkter du handler samt størrelsen af dine handler. På visse produkter optjener du flere point end på andre, og jo mere du handler – i værdi eller lots for eksempel – jo flere point optjener du.

Nedenstående tabel viser, hvor mange point du optjener på handelsvolumen på forskellige produkter. Bemærk, at pointene ikke tildeles i disse nøjagtige multipla.

Swipe left or right for more
ProduktVolume*Points
Handel med valutaoptioner10.000 EUR40
Handel med aktier, ETF’er og ETN’er10.000 EUR250
Handel med futures170
Handel med kontraktoptioner170
Handel med obligationer10.000 EUR320
Handel med aktieoptioner140
Handel med optioner der ikke er relateret til aktier170

Ofte stillede spørgsmål

Du behøver ikke at foretage dig noget. Da du allerede er Saxo Bank-kunde, er du automatisk med i vores loyalitetsprogram uden nogen ekstra omkostninger.

Det antal point du optjener, afhænger af de produkter du handler samt størrelsen af dine handler. På visse produkter optjener du flere point end på andre, og jo mere du handler – i værdi eller lots for eksempel – jo flere point optjener du.

For at blive berettiget til en opgradering skal du optjene et bestemt antal bonuspoint, som afhænger af, hvilken kontotype du ønsker. Dine point beregnes løbende over de seneste tre måneder samt den indeværende måned. Eksempelvis vil de point, du optjener i januar, ikke blive medtaget i dit løbende total fra 1. maj.

Når du kvalificerer dig til en kontotype, får du et løbende 12-måneders medlemskab. Det betyder, at hvis du fortsat overholder det løbende pointkriterium for din kontotype, så fornys dit 12-måneders medlemskab også. Hvis du på noget tidspunkt kommer under det kvalificerende pointkriterium, har du en 12-måneders henstandsperiode, før vi flytter dig til et lavere niveau, så du får tid til at optjene nye bonuspoint.

Du optjener point ved at indbetale penge på din konto på to måder.

1. Nettoindskud i de første 30 dage

Som ny Saxo Bank-kunde optjener du rewards-point beregnet ud fra dit nettoindskud på kontoen i løbet af de første 30 dage fra din første indbetaling som kunde.

Et indskud på 15 000 DKK giver dig eksempelvis 1.200 rewards-point.

Hvis du hæver penge, reduceres din pointsaldo tilsvarende.

Vi beregner din pointsaldo ved hver dags afslutning og fratrækker point dagligt, hvis du hæver penge, så du hele tiden har overblik over dine point. Hvis du skifter kontotype i opadgående retning, træder dette i kraft, to arbejdsdage efter at saldoen på din konto har nået det niveau, der kvalificerer dig til at skifte kontotype.

Bemærk, at dine samlede aktiver under forvaltning (bortset fra dit nettoindskud og dine værdipapiroverførsler) ikke tages i betragtning ved beregningen af point i denne første 30-dages-periode.


2. Værdipapiroverførsler i de første 30 dage

Som ny Saxo Bank-kunde får du rewards-point beregnet ud fra dine netto-værdipapiroverførsler i dine første 30 dage som kunde. 

Overførsel af værdipapirer giver dig samme antal point som et kontant nettoindskud. Antallet af point afhænger af værdien af de overførte positioner.

Hvis du f.eks. overfører positioner med en værdi på 15.000 DKK, optjener du 1.200 rewards-point.

Hvis du hæver penge, reduceres din pointsaldo tilsvarende.

Vi beregner din pointsaldo ved hver dags afslutning og fratrækker point dagligt, hvis du hæver penge, så du hele tiden har overblik over dine point. Hvis du skifter kontotype i opadgående retning, træder dette i kraft, to arbejdsdage efter at saldoen på din konto har nået det niveau, der kvalificerer dig til at skifte kontotype.

Bemærk, at dine samlede aktiver under forvaltning (bortset fra dit nettoindskud og dine værdipapiroverførsler) ikke tages i betragtning ved beregningen af point i denne første 30-dages-periode.


3. Indskud og aktiver under forvaltning efter den første 30-dages-periode

Når der er gået 30 dage, siden du oprettede din konto, optjener du fortsat point for de beløb, du har stående hos os. Men da beløbene kan være blevet konverteret fra kontanter til positioner, vil de point, du optjener, være baseret på gennemsnittet af dine samlede aktiver under forvaltning på din konto og ikke på kontantsaldoen. Det vil sige den samlede værdi på kontoen, herunder indskud og åbne positioner.

Dine rewards-point beregnes ud fra det månedlige gennemsnit af dine aktiver under forvaltning, og du får dine point to handelsdage inden udgangen af hver måned.

Hvis det månedlige gennemsnit af dine aktiver under forvaltning for eksempel er 75 000 DKK, optjener du 250 rewards-point hver måned.

Bemærk, at dine aktiver under forvaltning ikke indgår i vores beregninger i de første 30 dage efter kontooprettelsen. I den periode baserer vi beregningen af rewards-point på dit nettoindskud på kontoen samt værdipapiroverførsler til kontoen som beskrevet ovenfor.

Hvis du ikke lever op til kriterierne for din kontotype, flytter vi dig ikke til et lavere niveau med det samme. I stedet starter du på en 12-måneders henstandsperiode. Det betyder, at du kan fortsætte med at nyde godt af alle fordelene ved din aktuelle kontotype i mindst 12 måneder mere.

Dette bør give dig tid til at optjene nok bonuspoint til igen at kvalificere dig til din aktuelle kontotype. Hvis du lykkes med dette, starter dit 12-måneders medlemskab påny. Vi vil kun overveje at flytte dig til et lavere niveau, hvis du ikke er i stand til at leve op til pointkriterierne for din kontotype på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af henstandsperioden.

Dine point indsættes automatisk på din konto, men der kan gå op til 24 timer, før dine optjente point kan ses på din konto.
 1. Dit Saxo Rewards-niveau er strengt personligt for din egen kundekonto og kan ikke overføres. Misbrug af Saxo Rewards-programmet i uoverensstemmelse med programmets formål og hensigt (som f.eks. satsning på og/eller udnyttelse af eventuelle tekniske begrænsninger) kan medføre en eller flere af følgende:
  1. Inddragelse af eventuelle Saxo Rewards-point, du har fået tildelt, som kan betragtes som uberettigede.
  2. At du diskvalificeres fra Saxo Rewards-programmet, og at du bliver frataget dine fordele.
 2. Saxo Bank forbeholder sig retten til efter eget skøn at afgøre, hvilken adfærd eller aktivitet der udgør misbrug af Saxo Rewards-programmet, og kan kræve, at du holder Saxo Bank skadesløs for ethvert tab og/eller enhver skade, der måtte opstå som følge af et sådant misbrug.
 3. Saxo Bank forbeholder sig retten til når som helst at foretage ændringer i Saxo Rewards-programmet, herunder disse vilkår. Dette omfatter (men er ikke begrænset til) ændringer som f.eks.:
   1. Kvalifikationskrav og/eller betingelser for kontotyper.
   2. Den type fordele, der knytter sig til de forskellige niveauer (alt efter hvad der er relevant).
   3. Gyldighedsperioden for Saxo Rewards-point.
   4. Særlige egenskaber, tilbud og/eller kampagner (alt efter hvad der er relevant), som gælder for de forskellige kontotyper.
 4. Du accepterer, at du selv har ansvaret for at holde dig ajour med eventuelle ændringer, som Saxo Bank måtte implementere i Saxo Rewards-programmet fra tid til anden.

Saxo Rewards

Saxo Rewards

Invester mere, betal mindre, og få bedre service med vores nye loyalitetsprogram.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.