Informacje dotyczące depozytu zabezpieczającego

Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi depozytów zabezpieczających i innymi informacjami związanymi z transakcjami objętymi depozytem zabezpieczającym w Saxo.

Profesjonalne stawki depozytu zabezpieczającego podano w informacjach o depozytach zabezpieczających dla klientów profesjonalnych.

Wstępny i docelowy depozyt zabezpieczający na utrzymanie pozycji mają na celu ochronę przed niekorzystnymi warunkami rynkowymi poprzez utworzenie bufora między zdolnością handlową a poziomem zamknięcia pozycji z powodu niewystarczającego depozytu zabezpieczającego.

 1. Wstępny depozyt zabezpieczający: poprzedzająca transakcję kontrola depozytu zabezpieczającego dla złożonych zleceń — przy otwarciu nowej pozycji na rachunku musi być wystarczająca ilość wolnych środków, aby spełnić wymóg wstępnego depozytu zabezpieczającego.
 2. Docelowy depozyt zabezpieczający (na utrzymanie pozaycji): podlegająca ciągłej kontroli minimalna ilość środków pieniężnych lub innego zatwierdzonego zabezpieczenia, która musi być obecna na rachunku w celu podtrzymania otwartych pozycji. Wykorzystanie depozytu jest obliczane na podstawie docelowego depozytu zabezpieczającego. Gdy wymóg docelowego depozytu zabezpieczającego przestaje być spełniany, następuje zamknięcie pozycji (close-out).

Więcej informacji o wstępnym i docelowym depozycie zabezpieczającym można uzyskać tutaj.

Istnieją dwa różne wymogi w zakresie depozytu zabezpieczającego

 • Wstępny depozyt zabezpieczający: poprzedzająca transakcję kontrola depozytu zabezpieczającego dla złożonych zleceń.
 • Docelowy depozyt zabezpieczający: ciągła kontrola depozytu zabezpieczającego (minimalny depozyt zabezpieczający, który musi być obecny na rachunku w celu podtrzymania otwartych pozycji). Docelowy depozyt zabezpieczający służy do obliczania wykorzystania depozytu.

Wstępny oraz docelowy depozyt zabezpieczający dla kontraktu CFD na pojedynczą akcję zależy od ratingu tej akcji. Saxo wyznacza 6 różnych ratingów akcji. Rating ten opiera się na kapitalizacji rynku, płynności i zmienności aktywa bazowego.

Rating SaxoWstępny depozyt zabezpieczającyDocelowy depozyt zabezpieczający
120%10%
220%15%
325%20%
435%30%
555%50%
6110%100%

Znajdź swoją lokalną akcję za pomocą poniższego linku i sprawdź, jaki ma rating depozytu zabezpieczającego.

Wyświetl depozyty zabezpieczające kontraktów CFD na pojedyncze akcje.

Istnieją dwa różne wymogi w zakresie depozytu zabezpieczającego

 • Wstępny depozyt zabezpieczający: poprzedzająca transakcję kontrola depozytu zabezpieczającego dla złożonych zleceń.
 • Docelowy depozyt zabezpieczający: ciągła kontrola depozytu zabezpieczającego (minimalny depozyt zabezpieczający, który musi być obecny na rachunku w celu podtrzymania otwartych pozycji). Docelowy depozyt zabezpieczający służy do obliczania wykorzystania depozytu.

Kontraktami CFD na indeksy o wstępnym depozycie zabezpieczającym 5% można handlować na rynku walutowym przy dźwigni finansowej 20:1.


Kontrakty CFD na indeksy (w normalnych warunkach rynkowych)

 CFD na indeksWstępny depozyt zabezpieczającyDocelowy depozyt zabezpieczający
US 30 Wall Street5%2,5%
US 5005%2,5%
US Tech 100 NAS5%2,5%
Belgium 2010%5%
Denmark 2010%5%
EU Stocks 505%2.5%
France 405%2.5%
Germany 305%2.5%
Germany Mid-Cap 5010%5%
Germany Tech 3010%5%
Italy 4010%5%
Netherlands 2510%5%
Norway 2510%5%
Portugal 2010%5%
South Africa 4020%10%
Spain 3510%5%
Sweden 3010%5%
Switzerland 2010%5%
UK 1005%2,5%
UK Mid 25010%5%
Australia 2005%2,5%
Japan 2255%2,5%
Hong Kong10%5%

Szczegóły kontraktów CFD na indeksy (wygasa)

CFD na indeksWstępny depozyt zabezpieczającyDocelowy depozyt zabezpieczający
China 5010%5%
India 5010%5%
Singapore10%5%
Taiwan10%5%
US200010%5%

Istnieją dwa różne wymogi w zakresie depozytu zabezpieczającego

 • Wstępny depozyt zabezpieczający: poprzedzająca transakcję kontrola depozytu zabezpieczającego dla złożonych zleceń.
 • Docelowy depozyt zabezpieczający: ciągła kontrola depozytu zabezpieczającego (minimalny depozyt zabezpieczający, który musi być obecny na rachunku w celu podtrzymania otwartych pozycji). Docelowy depozyt zabezpieczający służy do obliczania wykorzystania depozytu.

Kontraktami CFD na Forex o wstępnym depozycie zabezpieczającym 3,33% można handlować przy dźwigni finansowej 30:1.

Nazwa instrumentuSymbolWstępny depozyt zabezpieczającyDocelowy depozyt zabezpieczający
WALUTY
Euro/Dolar amerykańskiEURUSDEC3,33%1,66%
Euro/Jen japońskiEURJPYRY3,33%1,66%
Euro/Frank szwajcarskiEURCHFRF3,33%1,66%
Euro/Funt brytyjskiEURGBPRP3,33%1,66%
Funt brytyjski/Dolar amerykańskiGBPUSDBP3,33%1,66%
Dolar australijski/Dolar amerykańskiAUDUSDAD3,33%1,66%
Indeks USDUSDINDEX20%10%

Istnieją dwa różne wymogi w zakresie depozytu zabezpieczającego

 • Wstępny depozyt zabezpieczający: poprzedzająca transakcję kontrola depozytu zabezpieczającego dla złożonych zleceń.
 • Docelowy depozyt zabezpieczający: ciągła kontrola depozytu zabezpieczającego (minimalny depozyt zabezpieczający, który musi być obecny na rachunku w celu podtrzymania otwartych pozycji). Docelowy depozyt zabezpieczający służy do obliczania wykorzystania depozytu.

Kontraktami CFD na towary o wstępnym depozycie zabezpieczającym 10% można handlować przy dźwigni finansowej 10:1.

Nazwa instrumentuSymbolWstępny depozyt zabezpieczającyDocelowy depozyt zabezpieczający

METALE
ZłotoGOLD5%2,5%
SrebroSILVER10%5%
PlatynaPLATINUM10%5%
PalladPALLADIUM10%5%
Miedź USCOPPERUS10%5%


ENERGIA
Ropa Crude US (WTI)OILUS10%5%
Ropa Crude UK (Brent)OILUK10%5%
Olej opałowyHEATINGOIL10%5%
Benzyna USGASOLINEUS10%5%
Olej napędowyGASOILUK10%5%
Gaz ziemny USNATGAS10%5%
Emisje CO2EMISSIONS10%5%


PRODUKTY ROLNE
KukurydzaCORN10%5%
PszenicaWHEAT10%5%
SojaSOYBEANS10%5%


TOWARY NIETRWAŁE
Cukier nr 11 NYSUGARNY10%5%
Kawa NYCOFFEE10%5%
Kakao NYCOCOA10%5%


MIĘSO
Bydło rzeźneLIVECATTLE10%5%

Istnieją dwa różne wymogi w zakresie depozytu zabezpieczającego

 • Wstępny depozyt zabezpieczający: poprzedzająca transakcję kontrola depozytu zabezpieczającego dla złożonych zleceń.
 • Docelowy depozyt zabezpieczający: ciągła kontrola depozytu zabezpieczającego (minimalny depozyt zabezpieczający, który musi być obecny na rachunku w celu podtrzymania otwartych pozycji). Docelowy depozyt zabezpieczający służy do obliczania wykorzystania depozytu.

Kontraktami CFD na obligacje o wstępnym depozycie zabezpieczającym 10% można handlować na rynku walutowym przy dźwigni finansowej 10:1.

Wstępny depozyt zabezpieczającyDocelowy depozyt zabezpieczającyProdukt/instrument
20%10%5-letnie niemieckie obligacje skarbowe (BOBL)
2-letnie niemieckie obligacje skarbowe (SCHATZ)
20%10%10-letnie niemieckie obligacje skarbowe (Bund)
20%10%10-letnie francuskie obligacje skarbowe (OAT)
20%10%10-letnie włoskie obligacje skarbowe (BTP)

Domyślnie stosowane są detaliczne stawki depozytu zabezpieczającego. Możesz zwrócić się o zmianę kategorii na klienta profesjonalnego na żądanie, aby korzystać z mniejszych wymagań w zakresie depozytu zabezpieczającego*. Aby przeczytać więcej o zaletach rachunków profesjonalnych oraz tego, jak uzyskać tę kategorię, kliknij tutaj.

Aby zapoznać się z omówieniem depozytów zabezpieczających dla klientów profesjonalnych na żądanie, kliknij tutaj.

Możliwość częściowego wykorzystania niektórych instrumentów jako depozytu zabezpieczającego (tylko dla klientów profesjonalnych)

Saxo Bank pozwala na wykorzystywanie pewnej części inwestycji w określone akcje i fundusze ETF jako zabezpieczenia transakcji objętych depozytem zabezpieczającym. Wartość zabezpieczenia akcji lub pozycji ETF zależy od ratingu poszczególnych akcji lub funduszy ETF — zapoznaj się z tabelą konwersji poniżej.

Rating
1
2
3
4
5
6
Wartość zabezpieczenia pozycji
75%
50%
50%
25%
0%
0%

Przykład: 75% wartości pozycji na akcjach lub funduszach ETF z ratingiem 1 można wykorzystać jako zabezpieczenie (zamiast gotówki) do realizowania transakcji na produktach z depozytem zabezpieczającym, takich jak forex, kontrakty CFD, futures i opcje. Saxo Bank zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zaprzestania użycia pozycji na akcjach lub funduszach ETF jako depozytu zabezpieczającego dla większych wielkości pozycji lub portfeli akcji uznanych za obarczone wysokim ryzykiem.

Aby uzyskać pełną listę dostępnych akcji, ratingów i wartości zabezpieczeń, kliknij tutaj.

Aby uzyskać pełną listę dostępnych funduszy ETF, ratingów i wartości zabezpieczeń, kliknij tutaj.

Saxo pozwala na wykorzystywanie pewnej części inwestycji w określone obligacje jako zabezpieczenia transakcji objętych depozytem zabezpieczającym.

Wartość pozycji na obligacjach jako zabezpieczenia zależy od ratingu konkretnych obligacji, jak przedstawiono poniżej:

Definicja ratingu*Procent do użycia jako zabezpieczenie
Najwyższy rating (AAA)95%
Bardzo wysoka jakość (AA)90%
Wysoka jakość (A)80%

* rating nadawany wewnętrznie przez Saxo Bank

Przykład: 80% wartości rynkowej pozycji na obligacji z ratingiem A można wykorzystać jako zabezpieczenie (zamiast gotówki) do realizowania transakcji na produktach z depozytem zabezpieczającym, takich jak forex, kontrakty CFD lub futures i opcje.

Saxo Bank zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zaprzestania użycia pozycji na obligacjach jako depozytu zabezpieczającego.

Aby uzyskać więcej informacji lub poprosić o sporządzenie ratingu i potraktowanie konkretnej lub potencjalnej pozycji na obligacjach jako zabezpieczenia, wyślij wiadomość e-mail na adres fixedincome@saxobank.com lub skontaktuj się z opiekunem rachunku.

Chcesz od razu zacząć?

Otwarcie rachunku zajmuje około 5 minut


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiaze sie z ryzykiem. Czytaj dalej. Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostepnilismy dokumenty zawierajace kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzysci zwiazanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierajace kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej. Czytaj dalej

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.