Vzťahy s investormi

Skupina Saxo sa vďaka svojim flexibilným platformám pre online obchodovanie a širokému produktovému portfóliu stala lídrom v online investovaní.

Skupina Saxo si uvedomuje dôležitosť transparentnosti v rámci svojej snahy zachovať si popredné miesto na trhu. Príslušné informácie a správy sú k dispozícii prostredníctvom stránky www.home.saxo, aby pomohli informovať investorov o organizácii.

Odporúčame vám prečítať si tieto dokumenty, aby ste získali informácie o výkonnosti, filozofii a budúcich cieľoch Saxo.

Vlastnícka štruktúra skupiny Saxo

Saxo Bank A/S je v súkromnom vlastníctve. Každý zo spoluzakladateľov, Kim Fournais a Lars Seier Christensen, vlastnia 25,71 % akcií banky a TPG Capital vlastní 29,26 % akcií. Zvyšné akcie držia minoritní akcionári, medzi ktorých patrí Gold Shine Investment  s vlastníckym podielom 9,9 % a mnohí súčasní a bývalí zamestnanci banky.

Portál pre akcionárov

Ako akcionár skupiny Saxo sa môžete nižšie prihlásiť na Portál pre akcionárov.
Prihláste sa tu >

Finančné správy

Nasledujúce hlavné čísla a pomery poskytujú prehľad finančnej výkonnosti skupiny Saxo Bank.

SKUPINA SAXO BANK
(milióny DKK)
2015 * 2014 2013 2012 2011
Tržby z bežnej činnosti 2,126.7 3,006.8 2,861.0 2,966.4 3,526.9
EBITDA ** (109.4) 1,099.0 898.0 605.9 1,155.6
Zisk pred zdanením (778.4) 564.8 247.4 152.0 847.9
Čistý zisk (644.6) 381.2 162.2 80.9 617.8
Celkový kapitál 3,938.4 4,225.2 3,492.7 3,364.5 3,240.0
Celkové aktíva 33,501.6 36,008.3 27,746.2 25,623.2 27,018.2
Vklady kolaterálu
klientov
77,568.0 68,227.2 50,644.0 40,199.0 35,275.3
Spravované aktíva 
(správa majetku)
14,227.0 14,101.9 12,845.9 14,633.8 12,240.0
Pomer celkového kapitálu,
pomer solventnosti 
20.7% 19.7% 16.2% 13.5% 14.5%
Návratnosť kapitálu
pred zdanením 
(19.1)% 14.6% 7.2% 4.6% 27.7%
Priemerný počet zamestnancov 1,494 1,456 1,362 1,522 1,413

* Upozorňujeme, že všetky čísla za rok 2015 obsahujú dopady udalosti vo Švajčiarsku.
** Čistý zisk pred zdanením, depreciácia, amortizácia, príjmy od pridružených spoločností a spoločných podnikov a úrokových výdavkov nesúvisiacich s obchodovaním, atď.
Definície si môžete pozrieť v správe o Výročných správach z roku 2015.

Výročné správy skupiny Saxo
Správy o odmeňovaní
Informácie v rámci Supervisory Diamond
Predstavenstvo skupiny Saxo

{{offCanvasCtrl.viewData.name}}

{{offCanvasCtrl.viewData.title}}

{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
Predstavenstvo skupiny Saxo

{{offCanvasCtrl.viewData.name}}

{{offCanvasCtrl.viewData.title}}

{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
Ocenenia a uznania

Naša platforma SaxoTrader vložila slobodu obchodovať do rúk obchodníkov a investorov na celom svete. Táto platforma pravidelne získava najvyššie ocenenia v rámci svojho odvetvia. Je vytvorená tak, aby vám poskytla funkcie, rýchlosť a výkon, ktorý potrebujete.

Ocenenia
ICAAP a správy o rizikách

Skupina Saxo vydáva pravidelné správy ICAAP a správy o rizikách v súlade s finančnými nariadeniami v Dánsku.

Pozrite si všetky správy tu >

Transparentnosť

Aby sme demonštrovali našu snahu o väčšiu transparentnosť vo finančnom odvetví, skupina Saxo sa ujala iniciatívy a každý mesiac publikuje hlavné číselné hodnoty, ktoré sa vzťahujú k jej činnosti. Konkrétne sa jedná o objem spravovaných retailových aktív a denné priemerné a mesačné objemy obchodov.

2016

Denný priemer (mld. USD) Mesačný objem (mld. USD) Vklady kolaterálu od klientov na účely obchodovania (mld. USD)
Jan. 2016 12.9 258 10.79
Feb. 2016 12.3 259 10.95
Mar. 2016 11 254 11.64
Apr. 2016 12.4 260 12.06
Máj 2016 11.6 255 12.22
Jún 2016 11.9 261 12.25
Júl 2016 12.6 265 12.79
Aug. 2016 9.6 221 12.89
Sep. 2016 12.1 266 13.17
Okt. 2016 12.6 266 13.01
Nov. 2016 15.6 344 12.95

2015

Denný priemer (mld. USD) Mesačný objem (mld. USD) Vklady kolaterálu od klientov na účely obchodovania (mld. USD)
Jan. 2015 14.4 302 10.47
Feb. 2015 9 179 11.09
Mar. 2015 11.4 250 10.91
Apr. 2015 10.1 222 11.31
Máj 2015 10.4 219 11.46
Jún 2015 11 241 11.41
Júl 2015 7.9 181 11.45
Aug. 2015 10.5 220.4 11
Sep. 2015 9.8 216 10.73
Okt. 2015 9.9 218 11.24
Nov. 2015 10.4 218 11.41
Dec. 2015 9.8 226 11.29

2014

Denný priemer (mld. USD) Mesačný objem (mld. USD) Vklady kolaterálu od klientov na účely obchodovania (mld. USD)
Jan. 2014 13.8 303 8.12
Feb. 2014 13.2 264 8.68
Mar. 2014 11.4 239 8.89
Apr. 2014 10.2 214 9.08
Máj 2014 10.6 234 9.32
Jún 2014 10.8 228 9.61
Júl 2014 9.8 215 9.71
Aug. 2014 10.1 212 10.01
Sep. 2014 14.6 321 9.90
Okt. 2014 17.1 392 9.97
Nov. 2014 15.0 299 11.37
Dec. 2014 12.5 287 11.1

2013

Denný priemer (mld. USD) Mesačný objem (mld. USD) Vklady kolaterálu od klientov na účely obchodovania (mld. USD)
Jan. 2013 19.4 427 6.22
Feb. 2013 18.4 367 6.26
Mar. 2013 15.1 317 6.4
Apr. 2013 15.6 342 6.49
Máj 2013 14.4 331 6.62
Jún 2013 14.6 292 6.45
Júl 2013 11.9 273 6.83
Aug. 2013 10.6 232 7.14
Sep. 2013 10.5 220 7.54
Okt. 2013 10.4 238 7.66
Nov. 2013 11.4 251 7.83
Dec. 2013 10.7 235 8.02

Váš prehliadať nedokáže túto webovú stránku správne zobraziť.

Naša webová stránka je optimalizovaná pre prehliadače na operačnom systéme iOS 9.x a IE 10 alebo vyššom. Ak používate starší systém alebo prehliadač, stránka sa nemusí zobrazovať správne. Pre lepší výsledok, rosím, aktualizuje svoj prehliadač alebo systém.