Vzťahy s investormi

Skupina Saxo sa vďaka svojim flexibilným platformám pre online obchodovanie a širokému produktovému portfóliu stala lídrom v online investovaní.

Skupina Saxo si uvedomuje dôležitosť transparentnosti v rámci svojej snahy zachovať si popredné miesto na trhu. Príslušné informácie a správy sú k dispozícii prostredníctvom stránky www.home.saxo, aby pomohli informovať investorov o organizácii.

Odporúčame vám prečítať si tieto dokumenty, aby ste získali informácie o výkonnosti, filozofii a budúcich cieľoch Saxo.

Vlastnícka štruktúra skupiny Saxo

Saxo Bank A/S je v súkromnom vlastníctve. Každý zo spoluzakladateľov, Kim Fournais a Lars Seier Christensen, vlastnia 25,71 % akcií banky a TPG Capital vlastní 29,26 % akcií. Zvyšné akcie držia minoritní akcionári, medzi ktorých patrí Gold Shine Investment  s vlastníckym podielom 9,9 % a mnohí súčasní a bývalí zamestnanci banky.

Portál pre akcionárov

Ako akcionár skupiny Saxo sa môžete nižšie prihlásiť na Portál pre akcionárov.
Prihláste sa tu >

Financial Reports

Nasledujúce hlavné čísla a pomery poskytujú prehľad finančnej výkonnosti skupiny Saxo Bank.

SAXO BANK GROUP
(DKK million)
2016 2015 * 2014 2013 2012
Operating income 2,929.7 2,126.7 3,006.8 2,861.0 2,966.4
EBITDA 845.2 (109.4) 1,099.0 898.0 605.9
Adjusted EBITDA 954.5 864.7 1,208.1 1,223.3 724.8
Zisk pred zdanením 418.2 (778.4) 564.8 247.4 152.0
Čistý zisk 302.4 (644.6) 381.2 162.2 80.9
Celkový kapitál 4,238.4 3,938.4 4,225.2 3,492.7 3,364.5
Celkové aktíva 43,578.5 33,501.6 36,008.3 27,746.2 25,623.2
Vklady klientov 92,349.9 77,568.0 68,227.2 50,644.0 40,199.0
Spravované aktíva
(správa majetku)
13,314.1 14,227.0 14,101.9 12,845.9 14,633.8
Pomer celkového kapitálu
19.5% 20.7% 19.7% 16.2% 13.5%
Návratnosť kapitálu pred zdanením 10.2% (19.1)% 14.6% 7.2% 4.6%
Počet zamestnancov (koniec roku) 1,639 1,516 1,485 1,406 1,480

* Upozorňujeme, že všetky čísla za rok 2015 obsahujú dopady udalosti vo Švajčiarsku.

Definície si môžete pozrieť v správe o Výročných správach z roku 2016.

Výročné správy skupiny Saxo
Správy o odmeňovaní
Informácie v rámci Supervisory Diamond
Predstavenstvo skupiny Saxo

{{offCanvasCtrl.viewData.name}}

{{offCanvasCtrl.viewData.title}}

{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
Predstavenstvo skupiny Saxo

{{offCanvasCtrl.viewData.name}}

{{offCanvasCtrl.viewData.title}}

{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
Ocenenia a uznania

Naša platforma SaxoTrader vložila slobodu obchodovať do rúk obchodníkov a investorov na celom svete. Táto platforma pravidelne získava najvyššie ocenenia v rámci svojho odvetvia. Je vytvorená tak, aby vám poskytla funkcie, rýchlosť a výkon, ktorý potrebujete.

Ocenenia
ICAAP a správy o rizikách

Skupina Saxo vydáva pravidelné správy ICAAP a správy o rizikách v súlade s finančnými nariadeniami v Dánsku.

Pozrite si všetky správy tu >

Transparentnosť

Na dôkaz svojho záväzku presadzovať zvýšenú transparentnosť v rámci finančného sektora sa skupina Saxo Group iniciatívne rozhodla každý mesiac zverejňovať kľúčové ukazovatele týkajúce sa jej činnosti, predovšetkým spravovaných retailových aktív, ako aj priemerné denné a mesačné obchodované objemy.

2017

USD bn

Jul. 2017 Aug. 2017 Sep. 2017 Oct. 2017 Nov. 2017 Dec. 2017
Commodities - Daily average 1.4 1.7 1.6 1.4 1.4
Commodities - Monthly volume 29.1 38.2 34.2 31.7 29.8
Equities - Daily average 2.4 2.5 2.4 2.3 3.1
Equities - Monthly volume 51.0 57.2 50.8 50.6 68.5
Fixed Income - Daily average 0.3 0.3 0.5 0.4 0.5
Fixed Income - Monthly volume 7.0 8.0 11.5 8.3 11.8
FX - Daily average 11.9 10.7 11.7 10.8 12.6
FX - Monthly volume 249.2 245.1 246.2 237.9 278.2
Total - Daily average 16.0 15.1 16.3 14.9 17.7
Total - Monthly volume 336.4 348.4 342.6 328.5 388.3

USD bn

Jan. 2017 Feb. 2017 Mar. 2017 Apr. 2017 May. 2017 Jun. 2017
Commodities - Daily average 1.1 1.3 1.3  1.3  1.4 1.4 
Commodities - Monthly volume 24.4 25.3 31.0  25.1   33.2 30.5 
Equities - Daily average 1.8 2.1 2.4  2.2   2.4  2.9
Equities - Monthly volume 40.5 42.8 55.3  44.4   54.3  64.2
Fixed Income - Daily average 0.5 0.6 0.7  0.4   0.4 0.4 
Fixed Income - Monthly volume 9.9 12.2 15.2  8.1   8.7  9.7
FX - Daily average 13.4 11.8 12.0  10.3   10.2  11.0
FX - Monthly volume 295.2 235.9 275.2  206.5   235.0  241.6
Total - Daily average 16.8 15.8 16.4  14.2   14.4  15.7
Total - Monthly volume 370.0 316.1 376.7  284.1   331.1  346.0

2016

USD bn

Jul. 2016 Aug. 2016 Sep. 2016 Oct. 2016 Nov. 2016 Dec. 2016
Commodities - Daily average 1.1 1.0 1.1 1.2 1.5 1.1
Commodities - Monthly volume 24.0 22.8 24.4 25.5 33.1 23.8
Equities - Daily average 2.0 1.8 2.6 2.2 2.5 1.9
Equities - Monthly volume 41.3 41.4 57.4 46.1 54.8 42.0
Fixed Income - Daily average 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.4
Fixed Income - Monthly volume 8.0 9.2 9.4 9.0 14.0 8.7
FX - Daily average 11.2 8.1 10.3 10.9 13.5 10.1
FX - Monthly volume 235.6 187.4 225.6 229.2 298.0 222.2
Total - Daily average 14.7 11.3 14.4 14.8 18.2 13.5
Total - Monthly volume 308.9 260.8 316.8 309.8 400.0 296.8

USD bn

Jan. 2016 Feb. 2016 Mar. 2016 Apr. 2016 May. 2016 Jun. 2016
Commodities - Daily average 0.7 1.0 1.0 1.3 1.2 1.2
Commodities - Monthly volume 14.3 21.1 23.9 27.1 26.1 26.8
Equities - Daily average 3.8 3.2 2.3 2.4 2.3 2.6
Equities - Monthly volume 76.9 66.3 53.4 50.9 51.4 58.3
Fixed Income - Daily average 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5
Fixed Income - Monthly volume 4.9 6.3 6.9 6.9 7.6 10.2
FX - Daily average 10.5 10.2 9.5 10.6 9.8 10.2
FX - Monthly volume 209.7 215.1 217.8 223.0 215.8 223.9
Total - Daily average 15.3 14.7 13.1 14.7 13.7 14.5
Total - Monthly volume 305.8 308.8 302.1 307.8 300.9 319.3