Náš expertní tým

Naši interní stratégové nabízejí prakticky využitelné poznatky ze všech globálních trhů, tříd aktiv a obchodovatelných nástrojů.

 • Althea Spinozzi
  Seniorní specialistka na strategie fixních příjmů 

  Althea Spinozzi nastoupila do Saxo Bank v roce 2017 a působí jako specialistka na strategie fixních příjmů. Althea provádí analýzy v oblasti fixních příjmů a přímo pomáhá klientům při výběru dluhopisů...

 • John Hardy
  Vedoucí oddělení Forex strategií

  John Hardy nastoupil do Saxo Bank v roce 2002 a vede Forex strategie od října 2007. Zaměřuje se na strategie a analýzy měnových trhů na základě ekonomických dat...

 • Ole S. Hansen
  Vedoucí oddělení komoditních strategií

  Ole Hansen je od roku 2010 vedoucím komoditních strategií. Zaměřuje se na sestavování strategií a analýz globálních komoditních trhů na základě ekonomických dat...

 • Peter Garnry 
  Vedoucí oddělení akciových strategií

  Peter Garnry nastoupil do společnosti Saxo Bank v roce 2010. Působí jako vedoucí kapitálových strategií. V roce 2016 převzal odpovědnost za tým kvantitativních strategií, který se specializuje na aplikování počítačových...

 • Steen Jakobsen
  Hlavní ekonom a CIO

  Má více než 25 let zkušeností v oblasti obchodování a investování, což z něj dělá vysoce renomovaného a respektovaného hlavního ekonoma. Často působí jako host na CNBC...

 • Charu Chanana
  Manažerka tržních strategií

  Charu Chanana působí jako manažerka tržních strategií společnosti Saxo Markets v Singapuru. Má více než 10leté zkušenosti s finančními trhy. Naposledy pracovala jako vedoucí ekonomka pro Asii ve společnosti Continuum Economics...
 • Christopher Dembik
  Vedoucí oddělení makroekonomické analýzy

  Christopher Dembik nastoupil do Saxo Bank v roce 2014 a působí jako vedoucí oddělení makroekonomické analýzy. Jde o talentovaného analytika, kterého často citují mezinárodní média...
 • Jessica Amir
  Manažerka tržních strategií

  Jessica Amir nastoupila do Saxo s více než 14letou zkušeností s finančními trhy. Zaměřuje se na poskytování strategií a nabízí inspiraci k investicím. Analytické poznatky se snaží sdílet přístupnou formou...
 • Redmond Wong
  Manažer tržních strategií, Velká Čína

  Redmond Wong působí jako manažer tržních strategií v hongkongské pobočce Saxo Markets. Má za sebou 30letou kariéru v oblasti hedgeových fondů, soukromého kapitálu, správy investic, institucionálního prodeje a proprietárního obchodování...

Začít je snadné

Založte si účet

Odešlete svou žádost během pouhých 5 minut

Vložte prostředky

Vkládejte peněžní prostředky rychle a bezpečně bankovním převodem

Zvládnete to sami

Začněte obchodovat na platformě, která odpovídá vašim zkušenostem a potřebám

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.