Omezení možných ztrát a uvolnění prostoru pro zisk Omezení možných ztrát a uvolnění prostoru pro zisk Omezení možných ztrát a uvolnění prostoru pro zisk

Omezení možných ztrát a uvolnění prostoru pro zisk

Niečo na zamyslenie 2 minutes to read

Saxo Group

Summary:  Nevhodně zvolené velikosti pozic bývají u mnoha obchodníků, zvláště začátečníků, častou hlavní příčinou neuspokojivého obchodního výkonu. Při matematickém výpočtu správné velikosti pozice u daného obchodu budete schopni lépe řídit riziko a maximalizovat návratnost vzhledem k přijatému riziku.


V čem spočívá stanovení velikosti pozice a jak tuto metodu použít? 

Stanovení velikosti pozice označuje ideální počet jednotek investovaných do cenného papíru vzhledem k 1) riziku na vašem účtu a 2) riziku obchodu. Je pravda, že mnoho obchodníků určuje velikost obchodu náhodně, avšak výpočet její správné velikosti vám usnadní řízení rizika větší ztráty, pokud vám sázka nevyjde, a optimalizaci zisku, pokud se váš obchodní nápad realizuje. Obchodníci by si měli vypočítat ideální velikost pozice pomocí informované a strategické metodologie – a nerozhodovat se jen podle vnitřního pocitu. 

Jak vypočítat ideální velikost pozice  

Riziko na účtu    

Prvním krokem ke stanovení správné velikosti pozice je určení rizika na vašem účtu. To se obvykle vyjadřuje jako procento celkové hodnoty účtu (disponibilní hotovost + investované peníze). Obecné pravidlo mezi retailovými obchodníky je nepoužívat více než 2 % hodnoty účtu, což znamená, že riziku nikdy nevystavujete více než 2 % jeho hodnoty. 

Pokud je například hodnota vašeho účtu 100 000 USD (80 000 v hotovosti a 20 000 v cenných papírech), neměli byste při žádném obchodu riskovat více než 2000 USD.  

Výhodou uplatňování pravidla 2 % je, že při jeho striktním dodržování byste museli realizovat desítky po sobě jdoucích 2% obchodů se ztrátou, abyste přišli o peníze na svém účtu. 

Nezapomeňte, že pravidlo 2 % je jen jedním ze způsobů určení rizika na vašem účtu. Měli byste zvolit takové procento, které pro sebe považujete za komfortní, například 1 %. 

Riziko obchodu   


Po určení rizika na účtu je třeba stanovit, kam umístit úroveň stop-loss u daného obchodu. Pokud obchodujete s akciemi, představuje riziko vzdálenost mezi vstupní cenou a cenou stop-loss.  

Pokud máte například v plánu nakoupit Microsoft za 250 USD a úroveň stop-loss nastavíte na 230 USD, riziko obchodu je 20 USD na akcii. 

Ideální velikost pozice 

Ideální velikost pozice vypočítáte vydělením rizika na účtu velikostí obchodu. V našem příkladu s Microsoftem by to bylo 2000 USD/20 USD = 100. Jinými slovy, při dané hodnotě vašeho účtu a úrovni stop-loss můžete nakoupit 100 akcií Microsoftu, abyste měli jistotu, že neztratíte více než 2 % vašeho celkového kapitálu. 

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.