European flags European flags European flags

Představujeme nejlepší evropské akcie

Obchodní inspirace
Søren Otto Simonsen

Senior Investment Editor

Shrnutí:  I když je evropský akciový trh provázán s globální ekonomikou stejně jako všechny ostatní, nabízí investiční příležitosti, které jinde najdete jen těžko. A zatímco americké indexy se čím dál víc soustřeďují na technologické firmy, Evropa nabízí diverzifikovanější investiční prostředí. Abychom lépe ilustrovali možnosti evropského trhu, podíváme se na ty akcie z masivního indexu Euro STOXX 600 s tržní kapitalizací přes 5 miliard euro k datu prvního měření, jež si během pětiletého období vedly nejlépe.


Stručný přehled evropského akciového trhu 

S trochou dobé vůle lze tvrdit, že se evropský akciový trh může pochlubit nejstarší dosud existující burzou. Amsterdamská burza cenných papírů, jejíž kořeny sahají do počátků 17. století, je všeobecně považována za nejstarší dějiště moderního obchodování s akciemi na světě.

Ale ať už s tím má pokročilý věk evropské burzy něco společného, nebo ne, nabízí index Euro STOXX 600 slušně diverzifikovanou skupinu obchodních společností pokrývající všech 11 sektorů GICS. V době vzniku tohoto článku měly v indexu největší zastoupení Finanční instituce s více než 18 %. Mezi prvních pět sektorů patřily ještě Průmyslové podniky, Zdravotnictví, Běžné spotřební zboží a Spotřební zboží volné. Nejmenší zastoupení měly naopak Reality s 1,3 %.

Tato diverzifikace stojí za povšimnutí zejména v kontextu rostoucího rizika koncentrace významných amerických indexů, o němž už nejednou psal náš hlavní akciový stratég Peter Garnry. Ve Spojených státech tvoří čím dál větší část indexů technologické akcie, takže při investování do těchto indexů čelíme stejným rizikům jako při investování do technologických akcií samotných.

Index Euro STOXX 600 se může pochlubit stejně dobrými výsledky jako většina indexů ve zbytku světa. Od prosince 2018 do prosince 2023 zvýšil svou hodnotu zhruba o 40 %. Indexy jako S&P 500 či Nasdaq sice měly v porovnání s tím v tomto pětiletém období vyšší návratnost, to ale do značné míry souvisí s již zmiňovanou rostoucí koncentrací technologických akcií, s níž se pojí i specifická rizika.

Expozici v tomto indexu můžete získat prostřednictvím produktů jako např. iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF, Lyxor Core STOXX 600 ETF, či BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF.

Výsledky za 5 let: Vznik největších evropských firem

Každý z 20 nejlepších akciových titulů vykázal od roku 2019 návratnost přes 180 %. Nejlépe si vedl Novo Nordisk s 433 %. Zároveň se stal Novo Nordisk nejhodnotnější evropskou obchodní společností, tedy firmou s největší tržní kapitalizací. Je zajímavé, že druhou nejhodnotnější firmou je společnost LVMH, která se na žebříčku firem s nejlepšími výsledky umístila až na 20. příčce. ASML, která získala druhou příčku, se stala čtvrtou nejhodnotnější firmou regionu, hned za společností Nestlé, jejíž 70% zhodnocení v průběhu 5 let znamená, že se do našeho seznamu vůbec nedostala. 

Zmiňovaných 20 špičkových firem pochází z 10 různých zemí. Čtyři země mají přitom v tomto žebříčku po třech zástupcích a my jsme hrdí, že jednou z nich je i Dánsko, kde sídlí společnost Saxo. Těmi dalšími jsou Velká Británie, Francie a Švýcarsko. Itálie a Nizozemí mají v seznamu po dvou společnostech a Německo, Švédsko, Irsko a Belgie po jedné.

Zdroje: Bloomberg, Saxo a ChatGPT
Výsledky jsou vypočteny na základě následujících dat:
Index STOXX 600: Cena k poslednímu dni měsíce od prosince 2018 do prosince 2023.
Jednotlivé akciové tituly z indexu STOXX 600: Cena k 1. lednu 2019 – cena k 9. lednu 2024.
Uvedené fondy ETF byly vybrány na základě ratingu Morningstar a četnosti výskytů ve Sděleních klíčových informací na SaxoTraderGo za poslední tři měsíce.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.