European flags European flags European flags

Poznajcie najlepsze europejskie akcje

Søren Otto Simonsen

Senior Investment Editor

Podsumowanie:  Mimo iż europejski rynek akcji jest tak samo powiązany z globalną gospodarką, jak każdy inny, zapewnia on okazje inwestycyjne, które mogą być trudne do znalezienia gdzie indziej. Podczas gdy amerykańskie indeksy są coraz bardziej zdominowane przez spółki technologiczne, Europa oferuje bardziej zdywersyfikowane otoczenie inwestycyjne. Aby podkreślić niektóre z europejskich możliwości, prezentujemy akcje osiągające najlepsze wyniki w ciągu ostatnich 5 lat w ramach olbrzymiego indeksu Euro STOXX 600 o kapitalizacji rynkowej wynoszącej +5 mld EUR w pierwszym dniu pomiaru.


Europejski rynek akcji w skrócie 

Przy odrobinie dobrej woli można by argumentować, że europejski rynek akcji jest najstarszą światową giełdą. Powszechnie uważa się, że giełda w Amsterdamie, której korzenie sięgają 1600 r., jest najstarszym nowożytnym miejscem obrotu akcjami. 

Niezależnie od statusu tej europejskiej giełdy jako starego wyjadacza, indeks Euro STOXX 600 oferuje całkiem dobrze zdywersyfikowaną grupę spółek obejmujących wszystkie z 11 tak zwanych sektorów GICS. W momencie pisania tego tekstu największą część indeksu - nieco ponad 18% - stanowią spółki finansowe. W pierwszej piątce znajdują się ponadto przemysł, opieka zdrowotna, konsumpcyjne dobra pierwszej potrzeby i luksusowe, natomiast najmniejszy udział mają nieruchomości (1,3%).

Dywersyfikacja ta jest warta odnotowania, w szczególności w kontekście rosnącego ryzyka koncentracji na głównych indeksach amerykańskich, o czym wielokrotnie pisał Peter Garnry, nasz dyrektor ds. strategii rynków akcji. W przypadku tych indeksów akcje spółek technologicznych stanowią coraz większą ich część, co oznacza, że rośnie również ryzyko inwestycyjne związane z akcjami takich spółek. 

Indeks Euro STOXX 600 osiąga takie same solidne wyniki, jak większość indeksów na całym świecie. W efekcie od grudnia 2018 r. do grudnia 2023 r. odnotował wzrost o około 40%. Dla porównania, takie indeksy, jak np. S&P 500 czy Nasdaq, odnotowały wyższe zwroty w okresie ostatnich pięciu lat, wynika to jednak w znacznej mierze ze wspomnianej powyżej rosnącej koncentracji branży technologicznej na tych indeksach, która wiąże się również z określonym ryzykiem.

Ekspozycję na ten indeks można uzyskać za pośrednictwem takich produktów, jak ETF iShares STOXX Europe 600 UCITS, ETF Lyxor Core STOXX 600 i ETF BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS.

Pięcioletnie wyniki: powstają największe europejskie spółki

Od 2019 r. akcje 20 spółek osiągające najlepsze wyniki wygenerowały zwrot powyżej 180%, z czego najlepszy wynik (433%) uzyskała spółka Novo Nordisk. Oznacza to również, że Novo Nordisk stała się najbardziej wartościową spółką w Europie pod względem kapitalizacji rynkowej. Co ciekawe, drugą co do wartości spółką jest LVMH, która zajmuje 20. miejsce pod względem generowanych wyników. ASML, druga najlepsza spółka pod względem wyników, znalazła się na czwartym miejscu wśród najbardziej wartościowych spółek w regionie, tuż za Nestlé, która - z pięcioletnim wynikiem na poziomie 70% - nie znalazła się na naszej liście. 

20 spółek o najlepszych wynikach pochodzi z 10 różnych krajów. Cztery z tych krajów reprezentowane są przez trzy firmy, z których jednym, o czym mamy przyjemność poinformować, jest Dania (w której siedzibę ma również Saxo). Pozostałe kraje to Wielka Brytania, Francja i Szwajcaria. Włochy i Holandia reprezentowane są przez dwie spółki, podczas gdy Niemcy, Szwecja, Irlandia i Belgia mają po jednej spółce na naszej liście.

Akcje 20 spółek o najlepszych wynikach na indeksie Stoxx 600 (5 lat) (%)

Picture123

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.