Vybírání zisků - konečný risk-off krok? Vybírání zisků - konečný risk-off krok? Vybírání zisků - konečný risk-off krok?

Vybírání zisků - konečný risk-off krok?

Obchodní inspirace
Peter Siks

Shrnutí:  Nejjednodušší způsob, jak snížit tržní riziko, je méně investovat do trhu. To znamená, že prodáte všechny své podíly za hotovost. Existují však důležité nuance, které je třeba si uvědomit, pokud uvažujete o "přechodu na hotovost".


Možnosti expozice

Při nákupu akcií, dluhopisů nebo jiných finančních nástrojů se vystavujete tržnímu riziku. Pravděpodobně jste tak učinili s cílem získat odměnu v podobě výnosu. Níže vidíte vizuální znázornění různých typů expozice, které můžete mít vůči trhu. Pokud jste plně zainvestováni (celý váš kapitál je v trhu), vytvořili jste maximální expozici. Je možné dosáhnout vysokých výnosů, ale je zde také značné riziko.

Uprostřed grafu vidíte modrou značku, kdy vaše portfolio tvoří pouze hotovost. Zde nemáte žádné tržní riziko, ale není třeba dodávat, že nebudete mít ani žádnou šanci na trzích vydělat. Více informací o třetí pozici, shortu, si můžete přečíst zde.

Důvody pro volbu hotovosti

V průběhu času mají trhy tendenci růst. Může se však stát, že se budete cítit nepříjemně z toho, jak se trhy pohybují. Můžete mít například pocit, že ocenění je vzhledem k ekonomickému výhledu příliš vysoké. To by mohlo být důvodem ke snížení expozice prodejem celého portfolia nebo jeho části.

Dalším důvodem pro výběr hotovosti je flexibilita. Mít k dispozici hotovost znamená, že můžete využít příležitostí, které se vám naskytnou. Za třetí, hotovostní pozice vám umožní absorbovat rostoucí požadavky na marži, pokud investujete do složitějších produktů, jako jsou opce. A konečně, slušná hotovostní pozice zvýší vaši úroveň pohodlí a důvěry obecně.

Jinak řečeno: čím více věříte, že trhy porostou, tím více máte tendenci investovat. V souladu s tímto myšlením byste měli snížit svou expozici, pokud vaše přesvědčení klesá.

Jak jít do hotovosti

Pokud se nacházíte ve fázi, kdy si myslíte, že hotovost bude pro vás na nějakou dobu to pravé, podívejme se, jak to vlastně udělat. Nejjednodušší odpovědí je, že můžete uzavřít všechny své pozice, tj. prodat všechny své finanční nástroje. To je nejradikálnější řešení, které by vám ponechalo pouze hotovostní pozici. Existují však i jiné způsoby, jak tohoto výsledku dosáhnout.

  1. Jedním ze způsobů, jak odstranit tržní riziko, může být použití mechanismu ochrany hodnoty účtu (Account value shield). Pomocí něj uzavřete všechny své pozice, pokud hodnota vašeho účtu dosáhne určité (nižší) úrovně. Například pokud máte portfolio v současné době v hodnotě 44 307 EUR a chcete, aby spouštěcím mechanismem pro prodej všeho bylo 42 500 EUR. To znamená, že pokud vaše portfolio klesne na 42,500 EUR, systém automaticky uzavře a prodá vaše pozice. Pokud máte nižší prahovou hodnotu, kterou chcete chránit své portfolio před poklesem, ponechává to prostor pro další růst trhů, kterého byste nedosáhli, kdybyste vše prodali. Berte to jako jakýsi stop loss pod celým vaším portfoliem.

  2. Snižte vaší pozici na polovinu. Tento přístup se opírá o rčení: "Pokud si nejste jisti, snižte své pozice na polovinu". Výsledkem je několik věcí. Zaprvé jste snížili svou expozici na 50 %. Pokud tedy trhy klesnou, vaše ztráta bude také poloviční. Za druhé, pokud trh půjde nahoru, stále můžete generovat výnos. To, zda snížíte své současné pozice o 50 % nebo 90 % (nebo 15 %), zcela závisí na vašem přesvědčení, resp. obavách z aktuálního trhu.

  3. Na vaše pozice aplikujte těsný (trailing) stop. To ponechá růst nedotčený, ale ochrání vás to před prudkým poklesem trhů. Prodejní příkaz stop loss se aktivuje, pokud je dosaženo nižší cenové úrovně. V případě trailing stopu se úroveň stopu zvýší, pokud trh poroste.

Jak vidíte, existuje několik způsobů, jak snížit tržní riziko - jedinou možností není hotovost. Způsob, který si vyberete, závisí výhradně na vašem pohledu na trhy. Pokud jste naprosto přesvědčeni, že vše bude klesat, můžete se rozhodnout vše prodat. Pokud si ale nejste tak jistí, že se nacházíme na hraně velmi silného poklesu trhů, mohou vám lépe vyhovovat jiné přístupy.

Hotovost na vašem účtu

Ať tak či onak, částka na vašem účtu se zvýšila. A zbývá otázka, co s ní udělat. Samozřejmě ji tam můžete nechat. Pak nebudete mít žádnou expozici na trhu a můžete začít znovu investovat, jakmile se přesvědčíte, že "jediná cesta je nahoru". Uvědomte si však, že kupní sílu vaší hotovosti ubírá inflace!

Další možností je investovat hotovost do fondu peněžního trhu, který přináší (určitý) výnos z investice, ačkoli v závislosti na finančních vyhlídkách a měně, ve které je veden, může být výnos i záporný. Některé měny jako například CZK, PLN nebo USD, generují na měnových podúčtech úrok, který můžete u Saxo Bank získat. Více informací se dozvíte zde.

Závěrem

Přechod na hotovost je jedním z nejjednodušších způsobů, jak snížit tržní riziko. A přestože je to jednoduché, tento způsob snížení tržního rizika je často přehlížen. Existuje několik způsobů, jak snížit tržní riziko, které nemusí nutně zahrnovat přechod na hotovost. Přesto nejradikálnějším řešením je prodat vše hned. Existují však i další možnosti v závislosti na vašem pohledu na současné tržní prostředí. Jakmile máte (třeba i 100%) hotovostní pozici, je chytré zvážit existující možnosti, jak tuto hotovostní pozici využít v prostředí s co nejnižším rizikem, např. prostřednictvím fondu peněžního trhu nebo úrokových sazeb na účtech.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.