Cash gaan - de ultieme risicoreductie? Cash gaan - de ultieme risicoreductie? Cash gaan - de ultieme risicoreductie?

Cash gaan - de ultieme risicoreductie?

Starten met beleggen
Peter Siks

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  De eenvoudigste manier om uw marktrisico te verminderen is door minder in de markt te beleggen. Dit betekent dat u al uw aandelen verkoopt voor contant geld. Maar er zijn belangrijke nuances waarvan u zich bewust moet zijn als u overweegt 'cash te gaan'.


Level: Any experience


Manieren om exposure te krijgen

Wanneer u aandelen, obligaties of enig ander financieel instrument koopt, stelt u zich bloot aan het marktrisico (in het Engels: exposure). Waarschijnlijk wilt u in ruil voor deze blootstelling beloond worden met een soort rendement. Hieronder ziet u een visuele voorstelling van verschillende soorten blootstelling aan de markt. Als u volledig belegd bent (al uw kapitaal is geïnvesteerd), heeft u maximale blootstelling gecreëerd, het groene deel van onderstaande grafiek. Hoge opbrengsten zijn mogelijk, maar er is ook een aanzienlijk risico.

In het midden van de grafiek ziet u een blauwe markering, waarbij uw portefeuille alleen uit contanten bestaat. Hier heeft u geen marktrisico, maar u heeft uiteraard ook geen kans om geld te verdienen op de markten. In het rood vindt u de derde positie, short. Meer daarover leest u hier.

Redenen om cash te gaan

Na verloop van tijd gaan de markten meestal omhoog. Maar er kunnen momenten zijn waarop u zich ongemakkelijk voelt bij de ontwikkeling van de markten. U kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben dat de waarderingen te hoog zijn gezien de economische vooruitzichten. Dit kan een reden zijn om uw blootstelling te verminderen door uw portefeuille geheel of gedeeltelijk te verkopen.

Een andere reden om voor contant geld te kiezen is flexibiliteit. Als u contant geld bij de hand hebt, kunt u inspelen op kansen die zich onderweg voordoen. Ten derde kunt u met een kaspositie stijgende margevereisten opvangen als u in complexere producten zoals opties belegt. Ten slotte zal een goede kaspositie uw comfort en vertrouwen in het algemeen vergroten.

Anders gezegd: hoe sterker u gelooft dat de markten zullen stijgen, hoe meer u geneigd bent te beleggen. Volgens deze gedachtegang moet u uw blootstelling verminderen als uw overtuiging afneemt. 

Hoe ga je cash

Als u op een punt bent gekomen waarop u denkt dat een tijdje cash gaan voor u de juiste keuze is, laten we dan eens kijken hoe u dat eigenlijk doet. Het gemakkelijkste antwoord is dat u al uw posities kunt sluiten, d.w.z. al uw financiële instrumenten verkopen. Dat is de meest radicale oplossing waardoor u alleen nog cash overhoudt. Maar er zijn andere manieren om dat resultaat te bereiken.

  1. Een manier om uw marktrisico weg te nemen is een ondergrens instellen zodat uw posities automatisch worden verkocht wanneer deze wordt bereikt. Hiermee sluit u al uw posities als de waarde van uw rekening een bepaald (lager) niveau bereikt. Als u bijvoorbeeld een portefeuille hebt die momenteel 44.307 EUR waard is en u wilt dat de trigger om alles te verkopen 42.500 EUR is. Dit betekent dat als uw portefeuille daalt tot EUR 42.500 het systeem automatisch uw posities zal sluiten en verkopen. Bij een lagere drempel wilt u uw portefeuille beschermen tegen een daling, dit laat ruimte voor een verdere stijging van de markten, die u niet zou krijgen als u alles zou verkopen. Zie het als een soort stop loss onder uw hele portefeuille. 

  2. Halveer je positie. Deze aanpak leunt op het gezegde: "Als je niet zeker bent, halveer je posities". Dit resulteert in een paar dingen. Ten eerste hebt u uw blootstelling teruggebracht tot 50%. Dus, als de markten dalen, zal uw verlies ook de helft zijn. Ten tweede, als de markt stijgt, kunt u nog steeds rendement maken. Of u uw huidige posities met 50% of 90% (of 15%) vermindert, hangt volledig af van uw overtuiging, of zorgen, over de huidige markt.

  3. Pas Trailing Stops toe op uw posities. Bij deze wordt de ondergrens van uw portefeuille aangepast naar boven bij stijgende markten, maar beschermt u tegen een scherpe daling van de markten. Een stop loss verkooporder wordt geactiveerd als een lager prijsniveau wordt bereikt. In het geval van een Trailing Stop zal het stopniveau worden verhoogd als de markt stijgt.

Zoals u ziet, zijn er verschillende manieren om uw marktrisico te beperken - all cash gaan is niet de enige mogelijkheid. Welke methode u kiest, hangt volledig af van uw visie op de markten.

Cash op uw rekening

Hoe dan ook, de hoeveelheid geld op uw rekening is toegenomen. En dan blijft de vraag wat je ermee moet doen. U kunt het natuurlijk gewoon laten staan. Dan hebt u geen blootstelling aan de markt en kunt u weer gaan beleggen zodra u ervan overtuigd bent dat 'the only way is up'. Maar wees u ervan bewust dat de inflatie de koopkracht van uw geld wegvreet!

Een andere mogelijkheid is om uw geld te beleggen in een geldmarktfonds dat (enig) rendement geeft op uw belegging, hoewel deze ook negatieve rendementen kunnen hebben, afhankelijk van de financiële vooruitzichten en de valuta waarin het is genoteerd.

Wrap up

Cash gaan is een van de eenvoudigste manieren om uw marktrisico te verminderen. En hoewel dat eenvoudig is, wordt deze methode om het marktrisico te verminderen vaak over het hoofd gezien. Er zijn verschillende manieren om het marktrisico te verminderen, die niet noodzakelijkerwijs inhouden dat u volledig in cash moet gaan. Toch is het de meest radicale oplossing om alles nu te verkopen. Maar er bestaan andere opties, afhankelijk van uw visie op de huidige marktomgeving. Als u eenmaal een (misschien zelfs 100%) kaspositie heeft, is het slim om de mogelijkheden af te wegen die er zijn om die kaspositie in te zetten in een zo laag mogelijk risico via bijvoorbeeld een geldmarktfonds.

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België