Commissies, kosten en margeschema

We zijn volledig transparant over onze kosten dus u weet altijd hoeveel u betaalt om bij ons te beleggen.

Algemene kosten en vergoedingen

Met rekeningwaarde bedoelen we het cashsaldo dat aanwezig is op de vreemde valuta rekening in kwestie.

Munt
Creditrente 
Debetrente  
EUR
Referentiekoers - 1%
Referentiekoers + 8%
USD
Referentiekoers - 1,5%
Referentiekoers + 8%
NOK
Referentiekoers - 1,5%
Referentiekoers + 8%
CHF
Referentiekoers - 1,5%
Referentiekoers + 8%
CAD
Referentiekoers - 1,5%
Referentiekoers + 8%
GBP
Referentiekoers - 1,5%
Referentiekoers + 8%
ZAR
Referentiekoers - 1,5%
Referentiekoers + 8%
TRY 0%  Referentiekoers + 8%

De creditrente is afhankelijk van het cashsaldo op uw Saxo-rekening en is gebaseerd op de stand van de referentiekoers voor de betreffende valuta en de bovenvermelde marge die Saxo in rekening brengt.

Beschikbaar cashsaldo 

 • Op de eerste € 20.000 cash (of een equivalent in een andere valuta) ontvangt u geen rente.
 • Voor het meerdere boven de € 20.000 en tot € 200.000 (of een equivalent in een andere valuta), ontvangt u een variabele rente die evenredig toeneemt met het cashsaldo. Hoe meer cash u aanhoudt, hoe hoger de rente op uw cashsaldo. 
 • Vanaf € 200.000 (of het equivalent in andere valuta) ontvangt u de hoogst mogelijke rente. 

Referentiekoers 

De referentiekoersen worden dagelijks aangepast aan de marktomstandigheden inclusief wijzigingen in het beleid van de centrale banken.  

Maak via onze interactieve calculator zelf een inschatting van de renteopbrengsten op basis van uw cashsaldo in elke valuta. 

De creditrente is onderworpen aan roerende voorheffing en wordt na elke maand (i.p.v. kwartaal) in rekening gebracht met als valutadatum de eerste dag van de nieuwe maand. Ingeval de creditrente door toepassing van de hogervermelde formule negatief zou worden, zal een tarief van 0% toegepast worden. 

Wanneer u een instrument verhandelt in een valuta die verschilt van uw basisvaluta, worden er conversies – waaronder het nemen van winsten en/of verliezen – uitgevoerd met behulp van de middenkoers van de FX-spot op basis van het tijdstip waarop u uw transactie uitvoert, plus/minus 0,50%.

De kosten voor valutaconversie zijn niet van toepassing op het eventuele marginonderpand. Alleen boekingen naar of van de beleggersrekeningen zijn opgenomen, bijvoorbeeld voor het kopen of/verkopen van aandelen, betalen of ontvangen van optiepremies, enzovoort.

De kosten voor valutaconversie vindt u terug in uw 'Transactieoverzicht'.

De rente wordt per dag berekend en per maand verrekend, binnen zeven werkdagen na het einde van elke kalendermaand.

Aan klanten die per telefoon orders plaatsen, wordt een bedrag voor handmatige orders van EUR 15 per order in rekening gebracht. Bepaalde producten die niet op het platform kunnen worden verhandeld, vormen hierop een mogelijke uitzondering.

Aan klanten worden kosten van EUR 60 – of het overeenkomstige bedrag in de rekeningvaluta – in rekening gebracht wanneer de klant online rapporten aanvraagt die via e-mail moeten worden bezorgd. Deze kosten zijn ook van toepassing op verzoeken van derden voor rapporten van bijvoorbeeld auditors.

U kunt formulier 1042-S aanvragen, maar tenzij u aan een of meer van onderstaande voorwaarden voldoet, zijn er verwerkingskosten van 1.000 EUR per inkomensjaar van toepassing:

 • U kunt een bewijs voorleggen dat de belastingdienst formulier 1042-S van u verlangt.
 • Saxo Group heeft het verkeerde Amerikaanse bronbelastingtarief op uw rekening toegepast.

Als er meer dan 10 formulieren per inkomensjaar worden aangevraagd, dan zullen de kosten meer zijn dan 1.000 EUR per jaar.

Er wordt een servicevergoeding voor stemmen bij volmacht in rekening gebracht aan klanten die zich abonneren op de vergaderingsservices van Saxo Bank. Daarnaast worden er kosten per stem in rekening gebracht voor elke stem of elke wijziging van een stem.

Beschrijving Kosten
Abonnement op service
 EUR 30 p.j. ex. btw
Stem/stem wijzigen
 EUR 5 per stem ex. btw

U kunt hier een overzicht bekijken van onze beschikbare abonnementsservices voor marktgegevens

 • Toeslag telefonische orderuitvoering: € 15/transactie
 • Afschriften & overzichten per post: € 3/afschrift
 • Uitgaande transfer effecten: € 75/lijn
 • Opzoekingen (bijv. nalatenschap en beslaglegging): € 60/uur

Belastingsheffing per markt

Voor Franse large cap-aandelen geldt een belasting op financiële transacties (FTT) van 0,30% voor alle kooptransacties. De volledige lijst met aandelen is te vinden in het officiële aanvraagdecreet (in het Frans) .

De verkoop of aankoop van aandelen in Hongkong is onderworpen aan zegelrechten van 0,10% en aan andere kosten van 0,0085%. Opmerking: Geautomatiseerd handelen van 09:30-16:00 met een pauze van 12:00 - 13:00.

Op aandelen wordt een ITP-heffing (Irish Takeover Panel) van 1,25 euro geheven voor de aan- en verkoop van aandelen, wanneer de transactiewaarde meer dan 12.500 euro bedraagt. Het zegelrecht in Ierland is 1,0% van de transactiewaarde, alleen voor de aanschaf van aandelen.

Vanaf 1 maart 2013 is de Italiaanse belasting op financiële transacties (FTT) van 0,10% van kracht op alle aankopen van Italiaanse aandelen en aan aandelen gekoppelde effecten (d.w.z. certificaten van aandelen) in beursgenoteerde ondernemingen die hun statutaire zetel in Italië hebben. Hier vindt u het ministerieel decreet zoals uitgevaardigd door de Italiaanse minister van Economie en Financiën.

De clearingkosten voor Maleisische aandelen zijn 0,03% (max. 1.000 MYR) en er wordt een zegelrecht van 0,10% (max. 1.000 MYR) in rekening gebracht voor alle aandelen.

Voor de handel in effecten die aan de Singaporese beurs zijn genoteerd, zijn clearingkosten verschuldigd van 0,0325% van de contractwaarde.

Voor effecten die aan de SGX zijn genoteerd, worden naast de gebruikelijke commissies en kosten ook transactiekosten van 0,0075% van de verhandelde waarde in rekening gebracht.

De Johannesburg Stock Exchange past een Securities Transfer Tax (STT) van 0,25% toe bij het openen van een aandelenpositie (op transacties voor aandelenaankoop) - deze belasting is niet van toepassing op Single Stock CFD-transacties.

De Spaanse belasting op financiële transacties (FTT) van 0,20% wordt geheven op alle aankopen van Spaanse aandelen en aan aandelen gekoppelde effecten (d.w.z. certificaten van aandelen) in beursgenoteerde ondernemingen met een kapitalisatie van meer dan 1 miljard EUR. De volledige lijst met aandelen is te vinden op de website van de Spaanse belastingdienst (in het Spaans).

Voor VK-aandelen kunnen een heffing en zegelrecht van het Panel for Takeovers and Mergers (PTM) van toepassing zijn. Zegelrecht wordt toegepast op alle aankooptransacties met een tarief van 0,5% van de transactiewaarde. Er wordt een PTM-heffing van 1 GBP toegepast op koop- en verkooptransacties waarbij de brutowaarde van de transactie meer is dan 10.000 GBP. Let op: voor Ierse geregistreerde aandelen bedraagt het zegelrecht 1% van de transactiewaarde.

Het is gebruikelijk dat bij certificaten van Amerikaanse aandelen een jaarlijkse administratievergoeding per certificaat in rekening wordt gebracht, afhankelijk van de uitgevende bank. Deze vergoeding is bedoeld om de kosten te dekken van banken die operationele procedures uitvoeren die nodig zijn om de aandelencertificaten uit te geven en te verhandelen. De vergoeding wordt normaal gesproken in mindering gebracht in geval van een dividenduitkering. Indien het aandelencertificaat echter geen dividend uitkeert, wordt de vergoeding in rekening gebracht via een aparte boeking.

De dividendkosten worden bepaald in de deposito-overeenkomst tussen de depositobank en het bedrijf, op basis van sectornormen. De deposito-overeenkomst wordt gearchiveerd bij de SEC en is publiek toegankelijk.

De vergoeding per aandelencertificaat is niet afhankelijk van het totaalbedrag aan dividend dat wordt betaald, maar van de hoeveelheid aandelen die wordt aangehouden.

Specifieke beurs- en marktomstandigheden

Wanneer u via the Hong Kong Stock Connect handelt in Chinese A-aandelen die aan de beurzen van Shanghai en Shenzhen zijn genoteerd, zijn de volgende kosten van toepassing:

Zegelrecht (in rekening gebracht door SAT, alleen voor verkoper)0,05%
Afhandelingskosten (in rekening gebracht door SSE/SZSE)0,00341%
Effectenkosten (in rekening gebracht door CSRC)0,002%
Overdrachtskosten (in rekening gebracht door ChinaClear / HKSCC)0,004%
Portefeuillekosten, op basis van waardeplaat (in rekening gebracht door CCASS)0,008% tot 0,003%

Let op: de volgende voorwaarden zijn van toepassing op de North Bound Stock Connect (Hong Kong - Shanghai/Shenzhen):

HandelsvalutaCNH (RMB)
OrdertypesAlleen limietorders, de gehele dag (dagorder)
Orderprijslimieten)Doorgaans ± 10% van de laatste sluitingsprijs
Max. ordergrootte1 miljoen aandelen
ContractgrootteKopen (100) Verkopen (1)
TickgrootteCNH 0.01
Geen wijziging van ordersOrders moeten worden geannuleerd en opnieuw ingevoerd
DaghandelNiet toegestaan – wat op T wordt gekocht, kan alleen op of na T +1 worden verkocht
Alleen verkopenSommige symbolen worden door de beurs gecategoriseerd als enkel te verkopen op bepaalde datums
Dagelijks quotumKlik hier voor meer informatie

Let op: Northbound Trading is gesloten op de dag voorafgaand aan een officiële feestdag in Hongkong.
Klik hier om de maandelijkse HKEX-kalender te bekijken.

Voor meer informatie en details gaat u naar de speciale website van HKEx Stock Connect.

Het indirecte clearingregime biedt indirecte cliënten dezelfde bescherming als directe cliënten van clearingleden (zoals Saxo Bank) hebben op de ctp, bijv. tegenpartijrisico op de ctp. De regels voor indirecte clearing breiden de door de ctp gesteunde beperking van het tegenpartijrisico verder uit tot de indirecte clearingcliënt via een aparte netto- of bruto-omnibusrekening bij de ctp.

Krachtens Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2154 van de Commissie van 22 september 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen betreffende indirecte clearingovereenkomsten, is indirecte clearing geen vereiste krachtens EMIR; het is optioneel voor "een cliënt" (Saxo Bank) om indirecte clearing aan te bieden aan "indirecte cliënten" (U).

Saxo Bank houdt klantposities aan in een gesegregeerde omnibusrekening op naam van Saxo Bank. Dit biedt niet dezelfde bescherming voor indirecte cliënten die posities aanhouden in een indirecte gesegregeerde omnibusrekening (netto of bruto) bij de centrale tegenpartij.

Vanuit het oogpunt van handel en uitvoering handelt een klant van Saxo Bank in futures en/of opties op de beurs en worden orders voor uitvoering naar de gereglementeerde locatie gerouteerd. Alle voordelen die onder het reglement van de beurs vallen, blijven dus van toepassing. De transactie tussen Saxo Bank en de WLC is echter geen geclearde transactie die wordt erkend door de CCP (Central Counterparty Clearing House). Dit betekent ook dat de WLC niet hetzelfde niveau van bescherming heeft in het geval van wanbetaling binnen de clearingketen en is blootgesteld aan het tegenpartijrisico ten opzichte van Saxo Bank A/S.

  Klaar om aan de slag te gaan?

  Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

  Beleggen brengt risico's mee. U kunt uw inleg verliezen.

  Saxo Bank
  Bijkantoor België,
  Italiëlei 124, Bus 101
  2000, Antwerpen,
  België

  In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

  Neem contact op met Saxo

  Select region

  België
  België