NLNL-positionsize-M NLNL-positionsize-M NLNL-positionsize-M

Hoe u uw ideale positieomvang bepaalt

Thought Starters 2 minuten leestijd

Saxo Group

Samenvatting:  Voor veel beleggers, en vooral voor beginnende beleggers, is een niet-passende positieomvang een van de veel voorkomende oorzaak van tegenvallende beleggingsprestaties. Door het bepalen van de juiste positieomvang kunt u het risico beter beheersen en de risicorendementsverhouding verbeteren.


Level: Starter


Wat is positieomvang en waarom zou ik het toepassen? 

Positieomvang verwijst naar de grootte van 1 positie binnen de totale portefeuille. Hoewel veel beleggers de ordergrootte op willekeurige wijze bepalen, kan het bepalen van de juiste positieomvang u helpen om uw risico te beperken en uw winsten te optimaliseren als uw visie werkelijkheid wordt. Beleggers zouden hun ideale positieomvang moeten bepalen met behulp van een weloverwogen en strategische methode – in plaats van dat ’het onderbuikgevoel’ de besluitvorming beïnvloedt. 

Hoe u uw ideale positieomvang bepaalt  

Rekeningrisico  

De eerste stap naar het toepassen van een geschikte positieomvang is het bepalen van uw vermogen waarmee u belegt. Het is een vuistregel onder traders dat u nooit meer dan 2% van uw vermogen mag verliezen in een transactie. Dit betekent niet dat de exposure (= blootstelling) maar 2% mag zijn. Om dat te borgen wordt er bij deze aanpak gewerkt met stop-lossorders. Als u bijvoorbeeld een vermogen hebt van € 100.000 (€ 80.000 in contanten en € 20.000 in effecten), zou u daarvan niet meer dan 2%, ofwel € 2.000, moeten riskeren op een transactie.  

Als u strikt vasthoudt aan het toepassen van de 2%-regel, is het voordeel dat u tientallen achtereenvolgende transacties met 2% verlies zou moeten maken om al het geld op uw rekening te verliezen in plaats van het risico dat u alles verliest bij één transactie. 

Bedenk dat de 2%-regel slechts één manier is om uw risico te bepalen. U kunt elk percentage kiezen waarbij u zich comfortabel voelt, zoals bijvoorbeeld 1%.

Transactierisico  

Na het bepalen van het maximale risico ten opzichte van uw vermogen, moet u vaststellen waar u uw stop-loss plaatst voor de betreffende transactie. Als u in aandelen belegt, is het transactierisico de afstand tussen de instapkoers en de stop-losskoers.  

Als u bijvoorbeeld van plan bent om een (fictief) aandeel XYZ te kopen voor € 250 en een stop-loss te plaatsen op € 230, is uw transactierisico € 20 per aandeel. 


Ideale positieomvang 

De ideale positieomvang per transactie wordt berekend door het maximale verlies dat u wilt maken te delen door de transactieomvang. In het voorbeeld van XYZ is dit gelijk aan het bedrag dat u totaal zou kunnen riskeren volgens de rekeningmethode gedeeld door het bedrag aan transactierisico, oftewel: € 2.000/€ 20 = 100 aandelen. Met andere woorden, gezien uw vermogen en stop-lossniveau kunt u 100 aandelen XYZ kopen om uw risico binnen de perken te houden. 

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland