Beleggen met een
professionele status

Om als professioneel belegger te worden aangemerkt, moet u voldoen aan een aantal criteria. U kunt vervolgens kiezen voor meer handelsflexibiliteit en -mogelijkheden. Daarbij geldt wel dat u niet langer de bescherming geniet die voor retailbeleggers gelden, en u wordt geacht bekend te zijn met de bijbehorende risico's. Lees verder voor meer informatie.

Wat zijn de criteria?

Wat zijn de criteria?

Als u voldoet aan ten minste twee van de volgende criteria, komt u mogelijk in aanmerking om gekwalificeerd te worden als professionele belegger:

 • Minimale transactieomvang en -volume: u heeft in elk van de afgelopen vier kwartalen ten minste tien transacties van significante omvang verricht in een relevant beleggingsinstrument.

 • Omvang van portefeuille: u heeft een beleggingsportefeuille en een kassaldo van een gezamenlijke waarde van meer dan € 500.000,-.

 • Professionele ervaring: u bent minstens een jaar in de financiële sector werkzaam (geweest) waar u een beroep uitoefent (heeft uitgeoefend) waarbij kennis van de beoogde beleggingsdiensten, beleggingsactiviteiten of nevendiensten vereist is of was.
Onderaan deze pagina vindt u meer informatie over de criteria.

Welke bescherming geldt er wel en niet voor professionele beleggers?

Om minder ervaren beleggers te beschermen bestaan er uitgebreide voorschriften. Als u echter met meer flexibiliteit wilt handelen, kunt u ervoor kiezen om afstand te doen van bepaalde beschermingsmaatregelen door een professionele status aan te vragen. Lees de volgende informatie zorgvuldig door zodat u zich bewust bent van de beschermingsmaatregelen waarvan u als professionele belegger afstand doet en de (extra) risico's die u daardoor kunt lopen.

 • Beschermingsmaatregelen die u behoudt

  • Uw rekening valt onder het Depositogarantiestelsel. Het Depositogarantiestelsel vergoedt een maximum bedrag van € 100.000 per rekeninghouder per bancaire instelling. Voor de berekening van de vergoeding worden alle tegoeden die u bij Saxo Bank heeft bij elkaar opgeteld. Heeft u meerdere rekeningen, dan geldt het totale positieve saldo van alle rekeningen met een maximum van € 100.000.
  • Saxo Bank is als bank aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening te Den Haag, het KiFiD. Komt u er met ons niet uit, dan is het mogelijk om uw klacht, voor te leggen aan de Geschillencommissie van het KiFiD, zie www.kifid.nl.
  • Wij dienen als bank te voldoen aan de verplichtingen rondom Best Execution zoals beschreven in ons Orderuitvoeringsbeleid.
  • U behoudt het recht om een andere categorisering aan te vragen, bijvoorbeeld als retail belegger waarbij u een hogere mate van wettelijke bescherming ontvangt.
 • Beschermingsmaatregelen waarvan u afstand doet

  • Beperkingen op de maximale hefboom voor retail beleggers zijn niet van toepassing op professionele beleggers. Let wel, zonder maximale hefboom loopt u een verhoogd financieel risico.
  • Omdat u de risico's begrijpt die gepaard gaan met handel in complexe financiële producten, zullen wij u geen beperkingen opleggen in de instrumenten waarin u kunt handelen.
  • We zullen u mogelijk geen gestandaardiseerde risicowaarschuwingen geven omdat u de verbonden risico’s al begrijpt.

Professionele mogelijkheden

Handelen in turbo's met hogere hefboom
Als professionele belegger valt u niet onder de door de AFM ingestelde beschermingsmaatregelen aangaande de maximale hefboom van turbo’s waarin u kunt handelen. Dit betekent dat u voor het uitvoeren van uw beleggingsstrategie niet beperkt bent in de turbo’s waarin u kunt handelen.

Handelen in Amerikaanse ETF’s, closed-end beleggingsfondsen en andere instrumenten zonder Essentiële Informatiedocument
Als professionele belegger valt u niet onder de reikwijdte van PRIIPS. Dit betekent dat u ook kunt handelen in instrumenten zonder Essentiële informatiedocument, zoals Amerikaanse ETF’s of closed-end beleggingsfondsen.

Meer informatie over de criteria

 • Minimale transactieomvang en -volume

  U heeft in de afgelopen vier kwartalen (met Saxo en/of andere providers), per kwartaal minstens 10 transacties van aanzienlijke omvang uitgevoerd in een relevant product. Relevante producten zijn onder meer: Futures, opties en turbo’s.

  De gemiddelde frequentie van transacties kan bij één aanbieder zijn, of bij een combinatie van meerdere aanbieders. We zullen u vragen om gescande kopieën van afschriften voor elke handelsactiviteit buiten Saxo.

 • Omvang van portefeuille

  De omvang van uw beleggingsportefeuille (bij Saxo en/of andere aanbieders), inclusief kassaldi en financiële instrumenten, is meer dan EUR 500.000.

  Voorbeelden van een beleggingsportefeuille kunnen zijn: een portefeuille bestaand uit (een combinatie van) aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, ETF’s, opties en/of futures.

  Voorbeelden die niet worden geaccepteerd zijn: bedrijfspensioen, niet-verhandelbare activa, onroerend goed, luxe auto's, sieraden. Als het een portefeuille buiten Saxo betreft, kunnen we u vragen om gescande kopieën van afschriften van andere aanbieders.

 • Professionele ervaring

  U werkt of heeft minstens één jaar in de financiële sector gewerkt, in een professionele functie die kennis van relevante producten vereist.

  Wij zullen u vragen om details over uw functie en hoe u hierin voldoende kennis en ervaring heeft opgedaan, en kunnen u indien nodig om bewijs hiervan vragen

Als u niet hebt gevonden wat u zocht, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.

Zo vraagt u een professionele status aan

Open een rekening

Open een Saxo-rekening in drie eenvoudige stappen

Log in op het platform

En klik door naar: Uw rekening > Accountstatus > Professionele status aanvragen

Aanvraag verzenden

Vul het formulier in en verstuur eventuele ondersteunende informatie

Al klant bij Saxo?

Ga op uw platform via het menu naar: Uw rekening > Accountstatus > Professionele status aanvragen. Nu aanmelden

Andere rekeningtypes

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland