Algemene kosten

We zijn volledig transparant over onze kosten dus u weet altijd hoe veel het kost om bij ons te handelen en te beleggen.

De rekeningwaarde van uw subrekening is:

 • Het valutagedateerde kassaldo van de rekening
 • Plus of minus de waarde van niet-gerealiseerde winsten of verliezen van openstaande CFD's, FX forwards en futures op de rekening
 • Plus de marktwaarde van eventuele FX-opties op de rekening

De volgende rentetarieven zijn van toepassing op bedragen die bij Saxo Bank zijn gestort:

Net Free Equity boven USD 15.000 (of het equivalent daarvan):

 • Rente die wordt betaald over het volledige bedrag op de rekening is het hoogste bedrag van biedprijzen op de markt minus 3% en nul

Positieve Net Free Equity tot USD 15.000 (of het equivalent daarvan):

 • Geen rente op rekening

Negatieve Net Free Equity:

 • Rente wordt in rekening gebracht tegen vraagtarief op de markt plus 8%, maar nooit minder dan 8%

De volgende rentetarieven zijn van toepassing op bedragen die bij Saxo Bank zijn gestort:

 • Voor positieve Net Free Equity zal de rente het hoogste bedrag zijn van marktbiedprijzen minus een toeslag en nul. Rente wordt betaald over het volledige bedrag voor alle rekeningwaarden.
 • Voor negatieve Net Free Equity zal de rente gelijk zijn aan marktvraagprijzen plus een toeslag, maar nooit minder dan de toeslag. Rente wordt berekend over het volledige bedrag voor alle rekeningwaarden

Met ingang van 1 maart 2017 berekent Saxo Bank negatieve rente over ons standaardaanbod in de betreffende referentievaluta's. De kosten worden toegepast op saldi boven de drempel die momenteel wordt aangegeven in onderstaande tabel.

Bij de primaire beleggersrekening wordt deze drempel toegepast op de beschikbare net free equity en, in het geval van subrekeningen, op de rekeningwaarde. De negatieve rente wordt dagelijks berekend voor het rekeningcreditsaldo dat de drempel overschrijdt en wordt aan het eind van elke maand afgeschreven van de primaire beleggersrekeningen of subrekeningen voor de renteperiode van de voorgaande maand.

De in rekening gebrachte tarieven zijn onderhevig aan wijzigingen.

De door de centrale banken gehanteerde referentierentetarieven worden continu gecontroleerd door Saxo Bank. Als de referentietarieven veranderen, zal Saxo Bank de negatieve rentetarieven vanaf de eerste komende maand aanpassen.

DrempelNegatieve rente (per jaar)
EUR100.000–0,50%
CHF100.0000,75%
DKK750.0000,60%

Wanneer u een instrument verhandelt in een valuta die verschilt van uw basisvaluta, worden er conversies – waaronder handelswinsten/-verliezen – uitgevoerd met behulp van de middenkoers van de FX-spot op basis van het tijdstip waarop u uw positie sluit, plus/minus 1 procent. We rekenen Platinum-klanten niet meer dan plus/minus 0,75% en VIP's niet meer dan plus/minus 0,5%.

De kosten voor valutaconversie zijn niet van toepassing op het margeonderpand. Alleen de settlement van werkelijke betalingen naar of van de beleggersrekening is opgenomen, bijvoorbeeld voor kopen/verkopen van contante aandelen, betalen/ontvangen van optiepremie, enzovoort.

Het tarief dat wordt gebruikt voor de valutaconversie van bedragen die naar uw rekening zijn geboekt, wordt op de handelsplatforms weergegeven onder het rapport 'Uitgevoerde transacties'.

Bewaarkosten voor aandelen, ETF's/ETC's en obligaties

Voor rekeningen met posities in aandelen, ETF's/ETC's of obligaties gelden bewaarkosten van 0,25% per jaar met een maandelijks minimumbedrag van EUR 5,00. We rekenen Platinum-klanten niet meer dan plus/minus 0,20% per jaar en VIP's niet meer dan plus/minus 0,12% per jaar. De minimale bewaarkosten worden altijd op een standaardrekening toegepast. De bewaarkosten worden dagelijks berekend met de waarden aan het einde van de dag en worden per maand in rekening gebracht. De bedragen kunnen verschillen per regio.

Minimumbedrag
Bewaarkosten Classic per jaar Bewaarkosten Platinum per jaarBewaarkosten VIP per jaarMaandelijks minimumbedrag
Aandelen en ETF's/ETC's0,25%0,20%0,12%EUR 5,00
Obligaties0,25%0,20%0,12%EUR 5,00

Btw

Over bewaarkosten wordt btw berekend, dus dit komt bovenop de bewaarkosten:

Fysieke personen

 • wonend in de EU; Deens btw-tarief van 25% is van toepassing
 • wonend buiten de EU, er wordt geen btw toegepast door Saxo Bank A/S

Zakelijke/institutionele klant

 • gevestigd in Denemarken; Deens btw-tarief van 25% is van toepassing
 • gevestigd in de EU (behalve Denemarken); er wordt geen btw toegepast door Saxo Bank A/S als een geldig Europees btw-nummer wordt verstrekt.* Er wordt een factuur met verlegde heffing verstrekt.
 • gevestigd in de EU (behlave Denemarken); Deense VAT van 25% wordt toegepast als er geen geldig Europees btw-nummer wordt verstrekt.
 • gevestigd buiten de EU; er wordt geen btw toegepast door Saxo Bank A/S, maar de lokale btw-regels zijn mogelijk van toepassing

*Alleen een Europees btw-nummer dat verifieerbaar is op de website van de Europese commissie: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html?local=en wordt geregistreerd als geldig Europees btw-nummer. Als het btw-nummer voor de EU niet kan worden geverifieerd, neemt u contact op met de lokale belastingdienst.

Er worden kosten bij inactiviteit ten bedrage van USD 100,00 (of het gelijkwaardige bedrag in de rekeningvaluta) in rekening gebracht als de klant geen transacties uitvoert op zijn/haar rekening gedurende een periode van 6 aaneengesloten maanden (180 dagen).

De rente wordt per dag berekend en per maand gesetteld, binnen zeven werkdagen na het einde van elke kalendermaand.

Rente op uw hoofdrekening wordt berekend op basis van NFE (Net Free Equity).

Rente op uw subrekeningen wordt berekend op basis van de rekeningwaarde.

Aangezien NFE wordt berekend op basis van de openstaande handelsposities voor al uw rekeningen, is het van belang dat er voldoende saldo beschikbaar is op uw hoofdrekening.

Anders loopt u het risico dat u debetrente verschuldigd bent op uw hoofdrekening, welke debetrente hoger is dan de creditrente voor uw subrekening(en).

Aan klanten die per telefoon, chat of e-mail orders plaatsen, wordt een bedrag voor handmatige orders van EUR 50 per order in rekening gebracht.  Bepaalde producten die niet op het platform kunnen worden verhandeld, vormen hierop een mogelijke uitzondering.

Uw Net Free Equity is:

 • Het kassaldo met valutadatum op uw primaire beleggersrekening
 • Plus of minus eventuele niet-gerealiseerde winsten of verliezen van openstaande CFD's, FX-forwards en futures op uw primaire beleggersrekening
 • Plus de marktwaarde van eventuele FX-opties op uw primaire beleggersrekening
 • Minus de marge die vereist is voor het financieren van openstaande posities op uw primaire beleggersrekening en subrekeningen

Margefinanciering voor Net Free Equity

De vereiste voor margefinanciering kan afwijken van de vereiste voor margehandel. Bekijk de volledige lijst met contante onderpanden voor margefinanciering die worden gehanteerd voor de berekening van Net Free Equity onder onze Algemene zakelijke voorwaarden.

Om te voorkomen dat u debetrente moet betalen op uw rekening, moet u voldoende contante onderpanden aanhouden om te zorgen voor een positief saldo voor Net Free Equity.

Aan klanten op het Classic-serviceniveau worden kosten van USD 50 – of het overeenkomstige bedrag in de rekeningvaluta – in rekening gebracht wanneer de klant online rapporten aanvraagt die per post of e-mail moeten worden bezorgd. Deze kosten zijn ook van toepassing op verzoeken van derden voor rapporten van bijvoorbeeld auditors.

U kunt formulier 1042-S aanvragen, maar tenzij u aan een of meer van onderstaande voorwaarden voldoet, zijn er verwerkingskosten van EUR 1.000 per inkomensjaar van toepassing:

 • U kunt bewijs overleggen dat de belastingdienst formulier 1042-S van u verlangt.
 • Saxo Group heeft het verkeerde Amerikaanse bronbelastingtarief op uw rekening toegepast.

Als er meer dan 10 formulieren per inkomensjaar worden aangevraagd, dan zullen de kosten meer zijn dan EUR 1.000 per jaar.

Er wordt een servicevergoeding voor stemmen bij volmacht in rekening gebracht aan klanten die zich abonneren op de vergaderingsservices van Saxo Bank. Daarnaast worden er kosten per stem in rekening gebracht voor elke stem of elke wijziging van een stem.

BeschrijvingKosten
Abonnement op service
EUR 30 p.j. ex. btw
Stem/stem wijzigen
EUR 5 per stem ex. btw

De abonnementskosten voor de service worden aan het eind van elk kwartaal in rekening gebracht en zijn niet restitueerbaar. Klanten die zich in hetzelfde kwartaal abonneren en weer uitschrijven, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Indien dit van toepassing is, worden de abonnementskosten voor de service tegen een valutaconversiepremie naar de betreffende lokale valuta geconverteerd. De abonnementskosten voor de service worden voor het eerst in rekening gebracht aan het eind van Q4 2020 en voor Q3 2020 worden geen abonnementskosten in rekening gebracht.

De kosten per stem worden op het moment van stemmen in rekening gebracht. Indien dit van toepassing is, worden de kosten per stem tegen een valutaconversiepremie naar de betreffende lokale valuta geconverteerd. De kosten per stem gelden vanaf 3 september 2020 en worden voor het eerst in rekening gebracht aan het eind van Q4 2020.

Bekijk al onze prijzen

U krijgt uiterst concurrerende spreads en commissies over alle assetcategorieën en u ontvangt nog betere tarieven naarmate uw volume toeneemt.

Klaar om aan de slag te gaan?

Een rekening openen kost rond de 5 minuten

Saxo Bank A/S the Netherlands
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Netherlands

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland

Ken de risico’s
Alle handel brengt risico’s met zich mee. Meer info. Om u te helpen meer inzicht te krijgen in de risico’s hebben wij een reeks Essentiële-informatiedocumenten (Eid’s) voor u samengesteld, waarin de risico’s en het rendement met betrekking tot elk product wordt uiteengezet. Op ons handelsplatform kunt u nog aanvullende Essentiële-informatiedocumenten vinden. Meer info

Deze website is wereldwijd toegankelijk, maar de informatie op de website is gerelateerd aan Saxo Bank A/S en is niet specifiek voor Saxo Bank Nederland, wat een entiteit is die wordt gereguleerd door De Autoriteit Financiële Markten(AFM).

De informatie op deze site is niet bedoeld voor inwoners van de VS en België en zijn niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door personen die in een land of jurisdictie waar zulke verspreiding en het gebruik in strijd zijn met de lokale wetgeving of regelgeving zou zijn.

Apple, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc. die geregistreerd zijn in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc.