Haal meer uit uw portefeuille  dankzij het uitlenen van uw effecten

Ontvang een vergoeding voor het uitlenen van de aandelen, ETF’s en obligaties in uw portefeuille – zonder bijkomende kosten. Activeer gratis en eenvoudig securities lending en laat uw portefeuille voor u werken.

Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden.  

 • Een vergoeding

  In ruil voor het uitlenen van uw effecten ontvangt u een vergoeding van Saxo Bank. 

 • Eenvoudig activeren

  Saxo leent standaard geen effecten uit. U kunt de dienst ‘uitlenen van effecten’ eenvoudig zelf activeren én stopzetten wanneer u dat wilt.

 • U blijft in controle

  U kunt op elk moment uw uitgeleende effecten verkopen, ook als ze zijn uitgeleend. Tevens behoudt u het recht op dividend. 

Het uitlenen van uw effecten is afhankelijk van de vraag in de markt. Het activeren van ‘uitlenen van effecten’ biedt geen garantie op daadwerkelijk uitlenen of rendement.

Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

U leent uw effecten uit aan Saxo Bank in ruil voor een vergoeding en ontvangt een onderpand van 102% tot 120%. Wij zijn dus uw tegenpartij en verantwoordelijk voor de teruggave van uw effecten. Hiermee is de keten voor u duidelijk en gesloten. Saxo Bank gaat op haar beurt het leencircuit in als tegenpartij van professionele leners. U kunt op dagbasis inzien welke aandelen zijn uitgeleend tegen welke vergoeding. De vergoeding  krijgt u maandelijks uitbetaald op uw rekening. 

Welk rendement kan ik behalen?

Welk rendement kan ik behalen?

Voor het uitlenen van uw effecten ontvangt u een vergoeding die Saxo Bank, na aftrek van kosten, 50/50 met u deelt. Wat uw vergoeding precies wordt hangt af van de hoogte van de uitleenvergoeding en het percentage uitgeleende effecten. Dit wordt bepaald door vraag en aanbod in de markt en kan dus fluctueren. Het kan ook voorkomen dat niets wordt uitgeleend en u dus geen vergoeding ontvangt.

Praktijkvoorbeeld
Onderstaand voorbeeld geeft een indicatie van wat de opbrengsten voor uitlenen van effecten kunnen zijn, wanneer uw effecten het gehele jaar worden uitgeleend.

 • Het aandeel ABC heeft een waarde van € 10. U heeft 10.000 aandelen. De waarde is (€ 10 x 10.000) = € 100.000. 
 • De uitleenvergoeding voor het aandeel is 1% op jaarbasis.  
 • De opbrengst wordt als volgt berekend: (€ 10 x 10.000 x 0,01) = € 1.000. U deelt deze opbrengst 50/50 met Saxo Bank. Zodoende is de opbrengst voor u op jaarbasis € 1.000 / 2 = € 500.

Let op: het voorbeeld is indicatief u kunt hier geen rechten aan ontlenen. Percentages worden getoond op jaarbasis maar kunnen fluctueren.

Goed om te weten

Goed om te weten

Wij vinden het belangrijk dat u de werking en risico’s van securities lending goed begrijpt.

Voordelen
U ontvangt een vergoeding van Saxo Bank in ruil voor het uitlenen van uw effecten. Saxo Bank heeft een veilige structuur voor het uitlenen van effecten.  

Risico’s 
Natuurlijk zijn er ook risico's. Het is tenslotte beleggen. Zo loopt u o.a. koersrisico. U kunt uw inleg (deels) verliezen. Ook loopt u tegenpartijrisico, dit betekent dat u een restvordering houdt op Saxo Bank wanneer bij een eventueel faillissement het onderpand niet voldoende is om uw uitgeleende effecten terug te kopen.

Meer weten over de risico’s van het uitlenen van effecten en de zekerheden die we u bieden? Bekijk de veelgestelde vragen of lees de Belangrijke informatie Securities Lending.
Open een rekening

In slechts enkele stappen online geregeld. U kunt het uitlenen van effecten al activeren tijdens het openen van uw rekening, of later in het platform.

Activeer Securities Lending

Eenmalig activeren is voldoende om gebruik te maken van de voordelen. Na activeren worden al uw effecten die in aanmerking komen direct beschikbaar voor uitlenen.

Ontvang een vergoeding

Wij regelen verder alles! U ontvangt maandelijks automatisch uw deel van de vergoedingen die worden uitbetaald in ruil voor het uitlenen van uw effecten.

Veelgestelde vragen over Securities Lending

Wat is Securities Lending?  
De term Securities Lending staat voor het uitlenen van effecten. Door hiervan gebruik te maken gaat u ermee akkoord dat de effecten in uw portefeuille door Saxo Bank kunnen worden uitgeleend aan een andere partij. In ruil voor het uitlenen van uw effecten ontvangt u een vergoeding van Saxo Bank.  

Hoe werkt het uitlenen van effecten?  
Als het uitlenen van effecten is ingesteld op uw rekening zijn wij dus uw tegenpartij en verantwoordelijk voor het teruggeven van uw effecten. Saxo Bank werkt samen met gerenommeerde financiële instellingen met veel ervaring op het gebied van het uitlenen van effecten. Deze instellingen verzorgen een deel van de administratie voor Securities Lending. Daarnaast zorgen zij dat de inlenende partij een onderpand afgeeft en houden ze er toezicht op dat het onderpand altijd voldoende is ten opzichte van de waarde van de uitgeleende effecten.  
 
Opmerking: U blijft het marktrisico van koersschommelingen voor uw uitgeleende effecten behouden, net zoals u dat zou behouden indien u deze effecten niet zou uitlenen. Bovendien blijft u de mogelijkheid behouden om uw effecten op elk moment te verkopen. 

Welke partijen lenen effecten uit?  
Partijen met grote aandelenportefeuilles, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, brokers, banken en andere beleggers, zijn actief op de leenmarkt. Maar ook beleggingsfondsen en ETF’s kunnen uitleners van effecten zijn. Ze doen dit omdat ze voor het uitlenen van effecten een vergoeding krijgen die het rendement op hun beleggingsportefeuille vergroot.

Waarom worden effecten geleend?  
Er zijn veel redenen om effecten te lenen op de markt, een aantal voorbeelden: zo kan een partij een korte periode effecten lenen om op tijd te kunnen voldoen aan een acute leveringsverplichting. Daarnaast kunnen Market Makers effecten lenen om risicovolle posities te neutraliseren. Partijen kunnen tevens short gaan met geleende effecten in een poging om deze later op een lagere prijs terug te kopen.  

Wat zijn mijn risico's?  
Omdat Saxo Bank uw tegenpartij is, loopt u tegenpartijrisico op Saxo Bank. Saxo Bank neemt op haar beurt uiteraard de nodige maatregelen. Zo stort Saxo Bank een onderpand in een aparte stichting. Het onderpand vertegenwoordigt een waarde van 102% tot 120% van de waarde van de ingeleende effecten en wordt dagelijks bijgesteld. Wanneer Saxo Bank failliet gaat én het onderpand is niet voldoende om uw uitgeleende effecten terug te kopen, houdt u een restvordering op Saxo Bank. Ook blijft u koersrisico lopen op de uitgeleende effecten.

Welke zekerheden biedt Saxo Bank?  
Bij een eventueel faillissement van Saxo Bank zal Saxo Bank in principe niet meer in staat zijn om de van u geleende effecten terug te leveren. Saxo Bank zorgt er daarom voor dat er voldoende onderpand aanwezig is. Mocht Saxo Bank onverhoopt uw effecten niet terug kunnen leveren als gevolg van een faillissement, dan kunt u als klant aanspraak maken op dit onderpand. Het onderpand vertegenwoordigt een waarde van 102% tot 120% van de waarde van de ingeleende effecten en wordt dagelijks bijgesteld. Saxo Bank heeft hiervoor een stichting opgericht. De stichting zal namens de klanten met het onderpand de effecten terugkopen die van u zijn geleend. Via deze structuur verschaft Saxo Bank u meer zekerheid voor uw uitgeleende effecten. 

Wat gebeurt er als een tegenpartij van Saxobank haar verplichtingen niet nakomt?  

U merkt hier niet direct iets van. Saxo Bank is te allen tijde uw tegenpartij en dus verantwoordelijk voor het terugleveren van de effecten.  

Belangrijke informatie Securities Lending

In de Belangrijke informatie Securities Lending leest u meer over de risico's en de zekerheden die we bieden met betrekking tot het uitlenen van effecten. 

De vergoeding die u ontvangt is gebaseerd op de prijzen die tot stand komen door vraag en aanbod op de uitleenmarkt. Welke vergoeding u precies krijgt voor het uitlenen van een bepaald effect valt dus niet op voorhand te zeggen.  
 
Onderstaand voorbeeld geeft een indicatie wat de opbrengsten voor het uitlenen van effecten kunnen zijn, wanneer uw effecten het gehele jaar worden uitgeleend: 

 • Mevrouw Van Duijvenvoorde heeft 5.000 aandelen De Boerderij NV. Elk aandeel heeft een waarde van € 10. De waarde is (€ 10 x 5.000) = € 50.000
 • De uitleenvergoeding voor het aandeel is 1% op jaarbasis.
 • De opbrengst wordt als volgt berekend: (€ 50.000 x 0,01) = € 500. 
U deelt deze opbrengst 50/50 met Saxo Bank. Zodoende is de opbrengst op jaarbasis € 500 / 2 = € 250. Op maandbasis is dat dus € 250 / 12 =  €20,83. De vergoeding krijgt u maandelijks uitbetaald op uw rekening. 
 
Let op: het voorbeeld is indicatief, u kunt hier geen rechten aan ontlenen. Percentages worden getoond op jaarbasis maar kunnen fluctueren. Als de vergoeding op maandbasis op minder dan 0,25 cent uitkomt, wordt deze niet uitgekeerd, maar opgeteld bij de vergoeding van de volgende maand. 

Waarom deel ik de opbrengsten met Saxo Bank?  
Saxo Bank regelt alles voor u. U leent uw stukken uit aan Saxo Bank waardoor u geen risico loopt op andere partijen dan Saxo Bank. Saxo Bank gaat op haar beurt het 'leen-circuit’ in, waarbij Saxo Bank tegenpartij is van professionele inleners. Saxo Bank zorgt om die reden voor onderpand. We zullen daarnaast het gehele proces administreren, uitvoeren en constant monitoren. Daarom delen wij, na aftrek van kosten, de opbrengsten met de klant.  

Ontvang ik dividend/coupon over de uitgeleende effecten? 
Indien uw effecten zijn uitgeleend tijdens de uitkering van dividend of een couponbetaling, dan ontvangt u een dividend of coupon vervangende betaling. Voor Amerikaanse effecten wordt op deze vervangende betaling dezelfde Amerikaanse bronbelasting ingehouden als normaliter van toepassing is op regulier dividend of couponbetalingen uit deze effecten. 

 

Als u kiest voor uitlenen, kunnen alle effecten in uw portefeuille die daarvoor in aanmerking komen uitgeleend. U kunt dus niet aangeven welke effecten u aanbiedt en welke niet. Daarnaast kunt u niet kiezen op welke momenten u effecten aanbiedt voor uitlenen.  

Uiteraard kunt u er op ieder gewenst moment voor kiezen om het uitlenen van effecten stop te zetten, door contact op te nemen met onze klantenservice. Zo zit u nergens aan vast.  

Leent Saxo Bank mijn effecten standaard uit?  
Nee, Saxo Bank kiest ervoor om haar klanten zelf de keuze te laten maken of ze hun effecten wel of niet willen uitlenen via een zogenaamde ‘opt-in’ mogelijkheid. U beslist dus zelf om wel of niet de dienst uitlenen van effecten te activeren. In tegenstelling tot een aantal discount brokers is Saxo Bank bovendien uitermate transparant over haar activiteiten rondom het uitlenen van effecten. Saxo Bank keert een vergoeding uit aan haar klanten en vanaf het begin wordt er helder gecommuniceerd over het delen van de opbrengsten.  

Leent Saxo al mijn in aanmerking komende effecten uit?  

Niet per se. Naar bepaalde effecten is meer vraag dan naar andere, en deze vraag kan fluctueren. Dit betekent ook dat het mogelijk is dat u geen rendement heeft middels het uitlenen van uw effecten. 
Wie is de eigenaar bij het uitlenen van effecten?  
Bij het uitlenen van effecten behoudt u het economisch eigendom over de uitgeleende effecten. Dit betekent ook dat u koersrisico blijft lopen. U kunt uw effecten daarnaast gewoon verkopen zoals u gewend bent. 

Kan ik naar AVA's als ik mijn effecten uitleen?  
Nee, het juridisch eigendom verplaatst bij het uitlenen van effecten naar de lenende partij. U heeft tijdens het uitlenen dus geen stemrecht bij een Algemene aandeelhoudersvergadering. Wanneer u het uitlenen van effecten heeft geactiveerd kunt u zich dus niet meer aanmelden voor vergaderingen.  

Kan ik mijn uitgeleende effecten verkopen? 
Zeker weten. U kunt uw effecten gewoon verkopen zoals u gewend bent. U ontvangt de verkoopprijs van de aandelen op uw rekening, direct na verkoop. Wel zo handig. 
Heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact op.

260.000+

Dagelijkse transacties

1.200.000+

Klanten

95+ mld

EUR geadministreerd vermogen

30+ jaar

Ervaring in de beleggingssector

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland