Ogranicz straty i uwolnij zyski Ogranicz straty i uwolnij zyski Ogranicz straty i uwolnij zyski

Ogranicz straty i uwolnij zyski

Thought Starters 2 min na przeczytanie

Saxo Group

Podsumowanie:  Niewłaściwe określenie wielkości pozycji jest dla wielu traderów, zwłaszcza początkujących, główną przyczyną złych wyników. Obliczenie odpowiedniej wielkości pozycji dla inwestycji pozwala lepiej kontrolować ryzyko i zmaksymalizować zwroty względem podjętego ryzyka.


Co to jest określanie wielkości pozycji i do czego się przydaje? 

Określanie wielkości pozycji dotyczy optymalnej liczby jednostek zainwestowanych w papiery wartościowe z uwzględnieniem 1) ryzyka rachunku i 2) ryzyka transakcji. Wielu traderów ustala wielkość zleceń losowo, jednak obliczenie odpowiedniej wielkości pozycji pomoże zachować kontrolę nad ryzykiem spadku cen w razie niekorzystnej pozycji oraz zoptymalizować zyski w razie zrealizowania koncepcji transakcji. Traderzy powinni obliczać wielkość pozycji za pomocą przemyślanej metodologii opartej na danych zamiast podejmować decyzje pod wpływem emocji.

Jak obliczyć optymalną wielkość pozycji  

Ryzyko rachunku  

Pierwszym krokiem do ustalenia odpowiedniej wielkości pozycji jest określenie ryzyka rachunku. Zwykle jest to procent całej wartości rachunku (posiadana gotówka + zainwestowane środki). Traderzy detaliczni używają zwykle maksymalnie 2% wartości rachunku, co oznacza, że na ryzyko jest narażone maksymalnie 2% jego wartości. 

Jeśli na przykład Twoja wartość rachunku wynosi 100 000 USD (80 000 w gotówce i 20 000 w papierach wartościowych), nie powinno się ryzykować więcej niż 2000 USD na każdej transakcji.

Zaletą reguły 2% jest to, że jeśli przestrzegasz jej ściśle, to do utraty środków na koncie doszłoby dopiero po dziesiątkach kolejnych transakcji ze stratą 2%.

Reguła 2% jest tylko jedną z metod ustalania ryzyka rachunku. Można wybrać dowolny procent, na przykład 1%. Więcej informacji o ustalaniu ryzyka rachunku za pomocą reguły 2% znajdziesz tutaj.

Ryzyko inwestycyjne


Po ustaleniu ryzyka rachunku należy wskazać, gdzie zlecenie stop loss w danej trasakcji ma zostać umieszczone. W przypadku handlu akcjami ryzyko inwestycyjne to różnica między ceną początkową a ceną stop loss.  

Jeśli na przykład planujesz kupić akcje firmy Microsoft w cenie 250 USD i ustawić poziom stop loss równy 230 USD, ryzyko inwestycyjne wynosi 20 USD na akcję.

Jedną z metod ustalania poziomów stop loss jest użycie metody średniej rzeczywistego zasięgu, o której więcej informacji można znaleźć tutaj.

Optymalna wielkość pozycji 

Optymalna wielkość pozycji na transakcję jest obliczana przez podzielenie ryzyka rachunku przez wielkość transakcji. W naszym przykładzie z firmą Microsoft jest to równe 2000 USD/20 USD = 100. Innymi słowy, uwzględniając wartość rachunku i poziom stop loss, można kupić 100 akcji firmy Microsoft, aby mieć pewność, że strata nie przekroczy 2% łącznego kapitału.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.