Beperk uw verliezen en bescherm uw winsten Beperk uw verliezen en bescherm uw winsten Beperk uw verliezen en bescherm uw winsten

Beperk uw verliezen en bescherm uw winsten

Starten met beleggen 2 minuten leestijd

Saxo Group

Samenvatting:  Voor veel beleggers, en vooral voor beginnende beleggers, is een slechte positieomvangbepaling vaak de oorzaak van matige beleggingsprestaties. Door het bepalen van een juiste positieomvang voor een order, kunt u het risico beter beheersen en de risicorendementsverhouding verbeteren.


Wat is positieomvangbepaling en waarom zou ik het toepassen? 

Positieomvangbepaling verwijst naar het ideale aantal eenheden dat in een effect wordt belegd, gezien uw 1) rekeningrisico en 2) transactierisico. Hoewel veel beleggers de ordergrootte op willekeurige wijze bepalen, zal het bepalen van de juiste positieomvang u helpen om uw terugvalrisico te beperken als uw inzet zich ongunstig ontwikkelt en om uw winsten te optimaliseren als uw beleggingsidee werkelijkheid wordt. Beleggers zouden hun ideale positieomvang moeten bepalen met behulp van een weloverwogen en strategische methode – in plaats van dat de onderbuikde besluitvorming beïnvloedt. 

Hoe u uw ideale positieomvang bepaalt  

Rekeningrisico  

De eerste stap naar het toepassen van een geschikte positieomvangbepaling is het bepalen van uw rekeningrisico. Dit wordt doorgaans uitgedrukt als een percentage van uw totale rekeningwaarde (beschikbare contanten + belegd geld). Het is een vuistregel onder beleggers dat u nooit meer dan 2% van uw rekeningwaarde moet gebruiken, wat betekent dat u nooit meer dan 2% van uw rekeningwaarde risico laat lopen. 

Als u bijvoorbeeld een rekeningwaarde hebt van 100.000 USD (80.000 in contanten en 20.000 in effecten), zou u niet meer dan 2.000 USD moeten riskeren op een transactie.  

Als u strikt vasthoudt aan het toepassen van de 2%-regel, is het voordeel dat u tientallen achtereenvolgende transacties met 2% verlies zou moeten maken om al het geld op uw rekening te verliezen. 

Bedenk dat de 2%-regel slechts één manier is om uw rekeningrisico te bepalen. U kunt elk percentage kiezen waarbij u zich comfortabel voelt, zoals bijvoorbeeld 1%. Meer informatie over het bepalen van uw rekeningrisico met behulp van de 2%-regel vindt u hier.

Transactierisico  


Na het bepalen van het rekeningrisico moet u vaststellen waar u uw stop-loss plaatst voor de betreffende transactie. Als u in aandelen belegt, is het transactierisico de afstand tussen de instapkoers en de stop-losskoers.  

Als u bijvoorbeeld van plan bent om een aandeel Microsoft te kopen voor 250 USD en een stop-loss te plaatsen op 230 USD, is uw transactierisico 20 USD per aandeel. 

Een manier voor het bepalen van stop-lossniveaus is gebruikmaken van de Average True Range- methode , waarover u hier meer kunt lezen.

Ideale positieomvang 

De ideale positieomvang per transactie wordt berekend door het rekeningrisico te delen door de transactieomvang. In ons voorbeeld met Microsoft is dit gelijk aan 2.000 USD/20 USD = 100. Met andere woorden, gezien uw rekeningwaarde en stop-lossniveau kunt u 100 aandelen Microsoft kopen om er zeker van te zijn dat u niet meer dan 2% van uw totale kapitaal verliest. 

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België