Saxo Bank

Althea Spinozzi

Vedúci oddelenia stratégie fixného výnosu

Althea Spinozzi pôsobí ako vedúca oddelenia stratégie fixného výnosu v Saxo. Jej kľúčovou zodpovednosťou je rozvíjať investičnú stratégiu firmy s fixným výnosom prostredníctvom hĺbkovej výskumnej analýzy trhov s fixným výnosom. Althea sa podieľa na poskytovaní využiteľných informácií o štátnych a podnikových dlhopisoch v USA, Spojenom kráľovstve a Európe.

Pochopenie reakcií trhu na Trumpovu politiku

Althea Spinozzi

Vedúci oddelenia stratégie fixného výnosu


Dluhopisy: Co dělat, než se inflace stabilizuje

Althea Spinozzi

Vedúci oddelenia stratégie fixného výnosu


Fixní výnos: Zachovejte klid a využijte příležitosti

Althea Spinozzi

Vedúci oddelenia stratégie fixného výnosu


Prečo je dôležité zahrnúť dlhopisy do svojho investičného portfólia?

Althea Spinozzi

Vedúci oddelenia stratégie fixného výnosu


Dluhopisy na rtech všech

Althea Spinozzi

Vedúci oddelenia stratégie fixného výnosu


Konec kapitalismu v USA

Althea Spinozzi

Vedúci oddelenia stratégie fixného výnosu


Geopolitické napätie nedokáže zastaviť rast dlhodobých sadzieb

Althea Spinozzi

Vedúci oddelenia stratégie fixného výnosu"Vyššie na dlhšie" znamená "kým sa niečo nepokazí"

Althea Spinozzi

Vedúci oddelenia stratégie fixného výnosu


Fixní výnos: Zvyšovat či nezvyšovat? Toť otázka

Althea Spinozzi

Vedúci oddelenia stratégie fixného výnosu


Náš tím expertov

Naši interní stratégovia poskytujú praktické analýzy svetových trhov, tried aktív a obchodovateľných nástrojov.

Začať je ľahké

Vytvorte si účet

Odoslanie žiadosti trvá len 5 minút

Vložte finančné prostriedky

Finančné prostriedky môžete rýchlo a bezpečne poslať prostredníctvom platobnej karty alebo bankového prevodu

Spravte to svojpomocne

Začnite obchodovať na platforme, ktorá vyhovuje vašim skúsenostiam a potrebám

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.