Makro: Ekonomia zamków z piasku Makro: Ekonomia zamków z piasku Makro: Ekonomia zamków z piasku

Makro: Ekonomia zamków z piasku

Peter Garnry

Główny strateg inwestycyjny

Podsumowanie:  Gdy wkraczamy w trzeci kwartał 2024 r., wzrost gospodarczy pozostaje solidny, sektory takie jak obronność, sztuczna inteligencja i produkcja leków na otyłość kwitną, a ceny aktywów są rekordowo wysokie. Ale czy czynniki takie jak niezrównoważone wydatki fiskalne w USA, wstrząsy geopolityczne lub ponure trendy demograficzne mogą zniszczyć naszą kruchą gospodarkę? W tej prognozie na trzeci kwartał, możesz dowiedzieć się, dlaczego europejski akcje i obligacje krótkoterminowe wyglądają interesująco. Możesz również przeczytać, dlaczego towary energetyczne mogą znaleźć się w centrum uwagi i gdzie szukać możliwości na rynku Forex.


Zbudowaliśmy ładny zamek z piasku

Połączenie nadmiernej polityki fiskalnej USA od czasu pandemii i silnych inwestycji w sztuczną inteligencję, obronność, półprzewodniki i produkcję leków na otyłość stworzyło zaskakująco odporny wzrost gospodarczy. Wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych pozostaje solidny i zbliżony do trendu wzrostu przy historycznie luźnych warunkach finansowych, odzwierciedlonych w niskich spreadach kredytowych, pomimo agresywnego wzrostu stóp procentowych w polityce pieniężnej. Rynki pracy w Europie i Stanach Zjednoczonych ochładzają się, ale nadal są tak silne, jak przed pandemią. Ceny aktywów są również rekordowo wysokie, zapewniając poczucie bogactwa i komfortu.

W Europie gospodarka w końcu wchodzi w fazę wzrostu po wyleczeniu się z szoku energetycznego i inflacyjnego spowodowanego wojną na Ukrainie. Chiny wprowadzają liczne środki wsparcia, aby przyspieszyć wzrost gospodarczy i sprostać wyzwaniom w sektorze nieruchomości. Inflacja w USA i Europie okazała się utrzymywać na wyższym poziomie niż początkowo sądzono. Jest on jednak łagodzony do poziomów, które powodują, że ludzie odzyskują część swoich utraconych realnych dochodów podczas skoku inflacji, tworząc wzrost gospodarczy oparty na dochodach. Innymi słowy, wkraczając w trzeci kwartał, mamy do czynienia ze scenariuszem złotego środka.

Paradoks polityki gospodarki dwupasmowej

Od początku 2020 r. gospodarka była pełna niespodzianek, a brak recesji w ubiegłym roku był największym zaskoczeniem dla konsensusu. W tym roku dużą niespodzianką była utrzymująca się inflacja, która nie spadała tak szybko, jak oczekiwano, co potwierdza pogląd, że banki centralne nie w pełni rozumieją obecną dynamikę inflacji. Ponowna pomyłka co do ścieżki inflacji prawdopodobnie sprawiła, że Fed stał się bardziej ostrożny, a zatem nie spodziewamy się obniżki stóp procentowych do końca tego roku, chyba że globalna gospodarka znacznie spowolni.

Wskaźniki sugerują, że niektóre części gospodarki, takie jak nieruchomości i produkcja samochodów, zmagają się z wysokimi stopami procentowymi, ale w innych sektorach gospodarki, takich jak obronność, półprzewodniki, sztuczna inteligencja i produkcja leków na otyłość, wszystko kwitnie. Nakłady inwestycyjne w tych częściach gospodarki rosną szybciej niż w dekadzie poprzedzającej pandemię. To właśnie ta "dwupasmowa gospodarka" komplikuje politykę pieniężną, ponieważ pomoc słabej części gospodarki może wiązać się z przedłużającą się inflacją, która jest bardziej kosztowna.

Wszystkie zamki z piasku są podatne nawet na niewielkie fale

Zamki z piasku można budować, ale są one z natury kruche i to samo dotyczy globalnej gospodarki. Wzrost gospodarczy pozostanie stabilny, ale w przyszłości kilka czynników może zniszczyć naszą gospodarkę. Wydatki fiskalne w USA nie są zrównoważone w dłuższej perspektywie, a obecne rentowności obligacji rządowych zwiększają wydatki rządowe związane z zadłużeniem, zmniejszając środki na opiekę społeczną i infrastrukturę. Rząd USA musi zmierzyć się z ryzykiem schłodzenia gospodarki lub dłuższego utrzymywania się wysokiej inflacji.

Wojna w Ukrainie pokazała, że geopolityka może niespodziewanie wstrząsnąć gospodarką i to źródło ryzyka będzie utrzymywać się przez lata. Inne trendy, takie jak przenoszenie produkcji do krajów zaprzyjaźnionych i rozwijająca się gospodarka wojenna, nie tylko w Europie, również będą wywierać presję na wzrost inflacji. Eksplodujące budżety na opiekę zdrowotną, spowodowane np. zwiększonym naciskiem na leki na otyłość, wzrost nieprzewidywalnych wzorców pogodowych i ponure trendy demograficzne w miarę starzenia się globu również sugerują, że powinniśmy cieszyć się naszą gospodarką zamków z piasku, dopóki trwa.

Alokacja inwestycji

Nasza powyższa ocena makro sugeruje pozytywną prognozę w perspektywie krótkoterminowej, przed kluczowym czwartym kwartałem, w którym odbędą się wybory w USA. Ponadto okresy ze spokojnym środowiskiem zawirowań finansowych i inflacją utrzymującą się powyżej celu inflacyjnego na poziomie 2% były historycznie pozytywne dla zwrotów z klas aktywów, a zwłaszcza akcji, towarów i obligacji korporacyjnych.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.