Makro: Sandcastle economics Makro: Sandcastle economics Makro: Sandcastle economics

Makro: Sandcastle economics

Peter Garnry

Chefstrateg

Oversigt:  Når vi går ind i 3. kvartal 2024, er den økonomiske vækst fortsat stærk. Specielt sektorer som forsvar, kunstig intelligens og fremstilling af fedmemedicin blomstrer, og priserne på aktiver er på et historisk højt niveau. Men kan faktorer som ustabile finanspolitiske udgifter i USA, geopolitiske chok samt andre bekymrende demografiske tendenser påvirke markedets forventninger til fremtiden? I dette Q3 Outlook kan du læse vores strategiteams bud på, hvorfor europæiske aktier og obligationer med kort løbetid kan være interessante at se nærmere på. Du kan også blive klogere på råvarer, hvor energi og korn er i fokus samt hvilke valutaer der potentielt kan komme til at stige.


Vi har bygget et smukt sandslot

Kombinationen af en overdreven amerikansk finanspolitik siden pandemien og stærke investeringer i kunstig intelligens, forsvar, halvledere og fremstilling af fedmemedicin har skabt en overraskende modstandsdygtig økonomisk vækst. Den økonomiske vækst i USA er fortsat solid og ligger omkring trendvæksten med historisk løse finansielle forhold, hvilket afspejles i lave kreditspænd, på trods af en aggressiv stigning i de pengepolitiske renter. Arbejdsmarkederne i Europa og USA er ved at køle af, men de er stadig lige så stramme som før pandemien. Priserne på aktiver er også rekordhøje, hvilket giver en følelse af rigdom og komfort.

I Europa er økonomien endelig på vej ind i en vækstfase efter at være kommet sig over energi- og inflationschokket som følge af krigen i Ukraine. Kina tilføjer flere støtteforanstaltninger for at styrke den økonomiske vækst og håndtere udfordringerne i landets ejendomssektor. Inflationen i USA og Europa har vist sig at ligge på et højere niveau end først antaget. Men den er ved at falde til et niveau, der får folk til at genvinde noget af deres tabte realindkomst under inflationstoppen, hvilket skaber en indkomstdrevet økonomisk vækst. Det er med andre ord et guldlok-scenarie, når vi går ind i tredje kvartal.

Det politiske paradoks i den tosporede økonomi 

Økonomien har været fuld af overraskelser siden begyndelsen af 2020, hvor den manglende recession sidste år var den største overraskelse for konsensus. I år har den store overraskelse været, at den vedvarende inflation ikke faldt så hurtigt som forventet, hvilket underbygger opfattelsen af, at centralbankerne ikke helt forstår den nuværende inflationsdynamik. At Fed igen har taget fejl af inflationsudviklingen har sandsynligvis gjort dem mere forsigtige, og derfor forventer vi ingen rentesænkning før senere på året, medmindre den globale økonomi bremser væsentligt op.

Indikatorer tyder på, at dele af økonomien, som f.eks. fast ejendom og bilproduktion, kæmper med høje renter, men i andre sektorer af økonomien, som f.eks. forsvar, halvledere, kunstig intelligens og fremstilling af fedmemedicin, går det strygende. Kapitaludgifterne i disse dele af økonomien vokser hurtigere end i årtiet op til pandemien. Det er denne "tosporede økonomi", der komplicerer pengepolitikken, fordi hjælp til den svage del af økonomien kan medføre langvarig inflation, som er mere omkostningsfuld.

Alle sandslotte er sårbare over for selv små bølger

Sandslotte er sjove at bygge, men de er i sagens natur skrøbelige, og det samme gælder for den globale økonomi. Den økonomiske vækst vil forblive stabil, men på længere sigt kan flere faktorer ødelægge vores sandslotsøkonomi. De offentlige udgifter i USA er ikke bæredygtige i det lange løb, og de nuværende bligationsrenter øger de offentlige udgifter i forbindelse med gælden og skærer ned på ressourcerne til velfærd og infrastruktur. Den amerikanske regering må forholde sig til risikoen for at afkøle økonomien eller risikere at lade inflationen køre højt i længere tid.

Krigen i Ukraine har vist, at geopolitik kan give økonomien et uventet chok, og denne risikokilde vil fortsætte i årevis. Andre tendenser som "friend-shoring" af produktion og en krigsøkonomi under udvikling, ikke kun i Europa, vil også lægge et opadgående pres på inflationen. Eksploderende sundhedsbudgetter på grund af f.eks. øget fokus på fedmemedicin, en stigning i uforudsigelige vejrmønstre og dystre demografiske tendenser, efterhånden som kloden bliver ældre, tyder også på, at vi bør nyde vores sandslotsøkonomi, så længe den varer.

Allokering af investeringer

Vores makrovurdering ovenfor tyder på positive udsigter på kort sigt forud for det afgørende fjerde kvartal med det amerikanske valg. Desuden har perioder med et roligt miljø med finansiel turbulens og en inflation, der ligger over inflationsmålet på 2 %, historisk set været positive for aktivklassernes afkast og især for aktier, råvarer og virksomhedsobligationer.

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.