Makro: Ekonomika hradu z písku Makro: Ekonomika hradu z písku Makro: Ekonomika hradu z písku

Makro: Ekonomika hradu z písku

Peter Garnry

Hlavní investiční stratég

Shrnutí:  Ve třetím čtvrtletí roku 2024 je hospodářský růst stále silný, odvětví jako obrana, umělá inteligence a výroba léků proti obezitě jsou na vzestupu a ceny aktiv jsou na historickém maximu. Mohou však naši křehkou ekonomiku písečného hradu zničit faktory, jako jsou neudržitelné fiskální výdaje v USA, geopolitické otřesy nebo chmurné demografické trendy? V tomto výhledu na třetí čtvrtletí se můžete dozvědět, proč evropské akcie a krátkodobé kvalitní dluhopisy vypadají zajímavě. Můžete si také přečíst, proč se energetické komodity mohou dostat do popředí zájmu a kam se v rámci forexu podívat.


Postavili jsme pěkný hrad z písku

Kombinace nadměrné fiskální politiky USA po pandemii a silných investic do umělé inteligence, obrany, polovodičů a výroby léků proti obezitě vytvořila překvapivě odolný hospodářský růst. Ekonomický růst USA zůstává robustní a pohybuje se kolem trendového růstu s historicky uvolněnými finančními podmínkami, což se odráží v nízkých úvěrových spreadech, a to i přes agresivní zvýšení měnově-politických sazeb. Trhy práce v Evropě a USA se ochlazují, ale stále jsou stejně napjaté jako před pandemií. Ceny aktiv jsou také na historickém maximu, což poskytuje pocit bohatství a pohodlí.

V Evropě ekonomika konečně vstupuje do fáze růstu poté, co se vyléčila z energetického a inflačního šoku způsobeného válkou na Ukrajině. Čína zavádí řadu podpůrných opatření na podporu hospodářského růstu a řešení problémů v sektoru nemovitostí. Ukázalo se, že inflace v USA a Evropě přetrvává na vyšší úrovni, než se původně předpokládalo. Dochází však k jejímu zmírnění na úroveň, která způsobuje, že lidé získávají zpět část svých reálných příjmů ztracených během prudkého nárůstu inflace a vytváří hospodářský růst založený na příjmech. Jinými slovy, při vstupu do třetího čtvrtletí se jedná o zlatý scénář.

Politický paradox dvouproudé ekonomiky

Ekonomika je od začátku roku 2020 plná překvapení, přičemž největším překvapením byla absence recese v loňském roce. V letošním roce byla velkým překvapením přetrvávající inflace, která neklesá tak rychle, jak se očekávalo, což podporuje názor, že centrální banky plně nerozumějí současné inflační dynamice. Opětovný omyl ohledně vývoje inflace pravděpodobně přiměl Fed k větší opatrnosti, a proto neočekáváme snížení sazeb dříve než koncem letošního roku, pokud globální ekonomika výrazně nezpomalí.

Ukazatele naznačují, že některé části ekonomiky, jako jsou nemovitosti a výroba automobilů, se potýkají s vysokými úrokovými sazbami, ale v jiných odvětvích ekonomiky, jako je obrana, polovodiče, umělá inteligence a výroba léků proti obezitě, se daří. Kapitálové výdaje v těchto částech ekonomiky rostou rychleji než v desetiletí před pandemií. Právě tato "dvouproudá ekonomika" komplikuje měnovou politiku, protože pomoc slabé části ekonomiky může být spojena s dlouhodobou inflací, která je nákladnější.

Všechny hrady z písku jsou zranitelné i malými vlnami.

Stavět hrady z písku je zábavné, ale ze své podstaty křehké, a totéž platí pro globální ekonomiku. Hospodářský růst zůstane stabilní, ale v budoucnu může náš hrad z písku zničit několik faktorů. Fiskální výdaje v USA nejsou dlouhodobě udržitelné a současné výnosy z vládních dluhopisů zvyšují vládní výdaje spojené s jejím zadlužením a ukrajují z prostředků na sociální zabezpečení a infrastrukturu. Americká vláda musí řešit riziko ochlazení ekonomiky, jinak riskuje, že inflace bude trvat déle.

Válka na Ukrajině ukázala, že geopolitika může ekonomiku nečekaně otřást, a tento zdroj rizika bude přetrvávat ještě několik let. Tlak na růst inflace budou vytvářet i další trendy, jako je například "friend-shoring" výroby a rozvíjející se válečná ekonomika nejen v Evropě. Exploze rozpočtů na zdravotní péči, např. kvůli zvýšenému důrazu na léky proti obezitě, nárůst nepředvídatelných výkyvů počasí a chmurné demografické trendy s tím, jak zeměkoule stárne, také naznačují, že bychom si měli užívat naší ekonomiky písečných hradů, dokud trvá.

Alokace investic

Naše výše uvedené makrohodnocení naznačuje, že v krátkodobém horizontu, před klíčovým čtvrtým čtvrtletím, v němž proběhnou volby v USA, bude výhled pozitivní. Navíc období s klidným prostředím finančních turbulencí a inflací pohybující se nad 2% inflačním cílem byla v minulosti pozitivní pro výnosy tříd aktiv a zejména akcie, komodity a podnikové dluhopisy.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.