Macro: Zandkasteeleconomie Macro: Zandkasteeleconomie Macro: Zandkasteeleconomie

Macro: Zandkasteeleconomie

PG
Peter Garnry

Chief Investment Strategist

Samenvatting:  Nu we het derde kwartaal van 2024 ingaan, blijft de economische groei robuust, zijn sectoren zoals defensie, AI en de productie van obesitasmedicijnen booming en staan de activaprijzen op een historisch hoogtepunt. Maar kunnen factoren zoals onhoudbare fiscale uitgaven in de VS, geopolitieke schokken of sombere demografische trends onze fragiele zandkasteeleconomie vernietigen? In deze Q3 Outlook lees je onze mening over waarom Europese aandelen en kwaliteitsobligaties met een korte looptijd interessant lijken. Je kunt ook lezen waarom energiegrondstoffen in beeld kunnen komen en waar je moet kijken bij forex.


Dit artikel is onderdeel van onze Quarterly Outlook. U kunt alle artikelen vinden op onze speciale Outlook-pagina. Meer weten? Kijk dan ook het (Engelstalige) webinar met Peter Siks en Peter Garnry van 2 juli.

 


In het kort:

  • Het concept van een "tweesporeneconomie" benadrukt verschillen waar sommige sectoren het goed doen en andere worstelen met hoge rentes, wat beslissingen over monetair beleid bemoeilijkt. 

  • Wij zijn positief over aandelen, met een voorkeur voor Europa, obligaties met een korte looptijd, grondstoffen, met name energie, en valuta's die risicovol zijn, zoals AUD en NZD. 

  • De economische stabiliteit is fragiel op de langere termijn door een onhoudbaar fiscaal beleid in de VS, geopolitieke risico's, stijgende kosten voor gezondheidszorg en demografische trends. 


We hebben een mooi zandkasteel gebouwd

De combinatie van een buitensporig fiscaal beleid in de VS sinds de pandemie en sterke investeringen in kunstmatige intelligentie, defensie, halfgeleiders en de productie van obesitasmedicijnen heeft gezorgd voor een verrassend veerkrachtige economische groei.  

De economische groei in de VS blijft robuust en ligt rond de trendgroei met historisch soepele financiële voorwaarden, terug te zien in lage credit spreads, ondanks een agressieve verhoging van de monetaire beleidsrente. De arbeidsmarkten in Europa en de VS koelen af, maar zijn nog steeds even krap als voor de pandemie. De activaprijzen staan ook op een historisch hoogtepunt, wat een gevoel van rijkdom en comfort geeft.  

In Europa komt de economie eindelijk in een groeifase na te zijn hersteld van de energie- en inflatieschok als gevolg van de oorlog in Oekraïne. China voegt meerdere steunmaatregelen toe om de economische groei te ondersteunen en de problemen in de vastgoedsector aan te pakken. De inflatie in de VS en Europa blijkt hoger te blijven dan aanvankelijk gedacht. Maar de inflatie neemt af tot een niveau waarop mensen een deel van hun verloren reële inkomen tijdens de inflatiepiek kunnen terugverdienen, waardoor een inkomensgedreven economische groei ontstaat. Met andere woorden, we gaan het derde kwartaal in met een goudlokje-scenario.  

De beleidsparadox van een tweesporeneconomie

De economie zit sinds begin 2020 vol verrassingen, waarbij het uitblijven van een recessie vorig jaar de grootste verrassing was waarover consensus bestond. Dit jaar was de grote verrassing dat de inflatie niet zo snel daalde als verwacht, wat het idee ondersteunt dat centrale banken de huidige inflatiedynamiek niet volledig begrijpen. Het feit dat de Fed er weer naast zat wat betreft het inflatiepad, heeft haar waarschijnlijk voorzichtiger gemaakt en daarom verwachten we pas later dit jaar een renteverlaging, tenzij de wereldeconomie wezenlijk vertraagt.

Indicatoren wijzen erop dat delen van de economie, zoals vastgoed en de autoproductie, het moeilijk hebben met de hoge rente, maar in andere sectoren van de economie, zoals defensie, halfgeleiders, AI en de productie van obesitasmedicijnen, gaat het goed. Beleggingen in die delen van de economie groeien sneller dan in het decennium voorafgaand aan de pandemie. Het is deze "economie met twee banen" die het monetaire beleid bemoeilijkt, omdat het helpen van het zwakke deel van de economie gepaard kan gaan met langdurige inflatie die duurder is.


Alle zandkastelen zijn kwetsbaar voor zelfs kleine golven

Zandkastelen zijn leuk om te bouwen, maar ze zijn van nature kwetsbaar en hetzelfde geldt voor de wereldeconomie. De economische groei zal stabiel blijven, maar in de toekomst kunnen verschillende factoren onze zandkasteleneconomie vernietigen.

De begrotingsuitgaven in de VS zijn op de lange termijn niet houdbaar en door de huidige rente op staatsobligaties stijgen de overheidsuitgaven in verband met de schuld, waardoor er minder middelen beschikbaar zijn voor welzijn en infrastructuur. De Amerikaanse regering moet het risico aanpakken dat de economie afkoelt of dat de inflatie langer hoog blijft.

De oorlog in Oekraïne heeft aangetoond dat geopolitiek de economie onverwacht kan schokken en deze risicobron zal nog jaren blijven bestaan. Andere trends, zoals 'friend-shoring' van de verwerkende industrie en een oorlogseconomie die zich niet alleen in Europa ontwikkelt, zullen ook een opwaartse druk op de inflatie uitoefenen. Exploderende budgetten voor gezondheidszorg, bijvoorbeeld door de toegenomen aandacht voor obesitasmedicijnen, een toename van onvoorspelbare weerpatronen en sombere demografische trends naarmate de wereld vergrijst, suggereren ook dat we moeten genieten van onze zandkasteleneconomie zolang die duurt.


Beleggingsallocatie

Onze macrobeoordeling hierboven suggereert een positief vooruitzicht op korte termijn, in de aanloop naar het cruciale vierde kwartaal met de Amerikaanse verkiezingen. Bovendien zijn perioden met een rustige financiële turbulentie en een inflatie die boven de inflatiedoelstelling van 2% ligt, historisch gezien positief geweest voor het rendement van beleggingscategorieën, met name aandelen, grondstoffen en bedrijfsobligaties.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Nederland alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Nederland niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Nederland is een handelsnaam van Saxo Bank A/S. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s. 

Saxo Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland