Macro: Zandkasteeleconomie Macro: Zandkasteeleconomie Macro: Zandkasteeleconomie

Macro: Zandkasteeleconomie

PG
Peter Garnry

Chief Investment Strategist

Samenvatting:  Nu we het derde kwartaal van 2024 ingaan, blijft de economische groei robuust, zijn sectoren zoals defensie, AI en de productie van obesitasmedicijnen booming en staan de activaprijzen op een historisch hoogtepunt. Maar kunnen factoren zoals onhoudbare fiscale uitgaven in de VS, geopolitieke schokken of sombere demografische trends onze fragiele zandkasteeleconomie vernietigen? In deze Q3 Outlook lees je onze mening over waarom Europese aandelen en kwaliteitsobligaties met een korte looptijd interessant lijken. Je kunt ook lezen waarom energiegrondstoffen in beeld kunnen komen en waar je moet kijken bij forex.


We hebben een mooi zandkasteel gebouwd

De combinatie van een buitensporig fiscaal beleid in de VS sinds de pandemie en sterke investeringen in kunstmatige intelligentie, defensie, halfgeleiders en de productie van obesitasmedicijnen heeft gezorgd voor een verrassend veerkrachtige economische groei. De economische groei in de VS blijft robuust en ligt rond de trendgroei met historisch ruime financiële voorwaarden, weerspiegeld in lage credit spreads, ondanks een agressieve verhoging van de monetaire beleidsrente. De arbeidsmarkten in Europa en de VS koelen af, maar zijn nog steeds even krap als voor de pandemie. De prijzen van activa zijn ook historisch hoog, wat een gevoel van rijkdom en comfort geeft.

In Europa komt de economie eindelijk in een groeifase na te zijn hersteld van de energie- en inflatieschok als gevolg van de oorlog in Oekraïne. China voegt meerdere steunmaatregelen toe om de economische groei te stimuleren en de problemen in de vastgoedsector aan te pakken. De inflatie in de VS en Europa is hoger gebleken dan aanvankelijk gedacht. Maar de inflatie neemt af tot een niveau waarop mensen een deel van hun verloren reële inkomen tijdens de inflatiepiek kunnen terugverdienen, waardoor een inkomensgedreven economische groei ontstaat. Met andere woorden, het is een goudlokjesscenario nu we het derde kwartaal ingaan.

De beleidsparadox van de tweebaans-economie

De economie zit vol verrassingen sinds begin 2020, met het uitblijven van een recessie vorig jaar als de grootste verrassing voor de consensus. Dit jaar was de grote verrassing dat de aanhoudende inflatie niet zo snel daalde als verwacht, wat het idee ondersteunt dat centrale banken de huidige inflatiedynamiek niet volledig begrijpen. De Fed is waarschijnlijk voorzichtiger geworden omdat ze er weer naast zat wat betreft het inflatiepad en daarom verwachten we pas later dit jaar een renteverlaging, tenzij de wereldeconomie wezenlijk vertraagt.

Indicatoren wijzen erop dat delen van de economie, zoals vastgoed en autoproductie, worstelen met hoge rentetarieven, maar in andere sectoren van de economie, zoals defensie, halfgeleiders, AI en de productie van obesitasmedicijnen, gaat het goed. Investeringen in die delen van de economie groeien sneller dan in het decennium voorafgaand aan de pandemie. Het is deze "economie met twee banen" die het monetaire beleid bemoeilijkt, omdat het helpen van het zwakke deel van de economie gepaard kan gaan met langdurige inflatie die duurder is.

Alle zandkastelen zijn kwetsbaar voor zelfs kleine golven

Zandkastelen zijn leuk om te bouwen, maar ze zijn van nature kwetsbaar en hetzelfde geldt voor de wereldeconomie. De economische groei zal stabiel blijven, maar in de toekomst kunnen verschillende factoren onze zandkasteleneconomie vernietigen. De fiscale uitgaven in de VS zijn op lange termijn niet houdbaar en de huidige rente op staatsobligaties verhoogt de overheidsuitgaven in verband met de schuld, waardoor er middelen worden uitgetrokken voor welzijn en infrastructuur. De Amerikaanse regering moet het risico aanpakken dat de economie afkoelt of dat de inflatie langer hoog blijft.

De oorlog in Oekraïne heeft aangetoond dat geopolitiek de economie onverwacht kan schokken en deze bron van risico zal nog jaren blijven bestaan. Andere trends zoals 'friend-shoring' van de verwerkende industrie en een zich ontwikkelende oorlogseconomie, niet alleen in Europa, zullen ook een opwaartse druk uitoefenen op de inflatie. Exploderende budgetten voor de gezondheidszorg, bijvoorbeeld door meer aandacht voor medicijnen tegen zwaarlijvigheid, een toename van onvoorspelbare weerpatronen en sombere demografische trends naarmate de aarde ouder wordt, suggereren ook dat we van onze zandkasteeleconomie moeten genieten zolang het duurt.

Investeringstoewijzing

Onze macrobeoordeling hierboven suggereert een positief vooruitzicht op de korte termijn, in de aanloop naar het cruciale vierde kwartaal met de Amerikaanse verkiezingen. Bovendien zijn perioden met een rustige financiële turbulentie en een inflatie die boven de inflatiedoelstelling van 2% ligt, historisch gezien positief geweest voor rendementen van beleggingscategorieën en dan met name aandelen, grondstoffen en bedrijfsobligaties.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.  

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo België alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo België niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo België is een handelsnaam van Saxo Bank A/S. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo België
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

Saxo België, handelend onder de naam Saxo, is het Belgisch bijkantoor van Saxo Bank A/S. Primair onder toezicht van de DFSA. In België geregistreerd bij NBB en onder toezicht van de FSMA en NBB.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België