Resume: Kvartalsudsigt for Q4 Resume: Kvartalsudsigt for Q4 Resume: Kvartalsudsigt for Q4

Resume: Kvartalsudsigt for Q4

Oskar Barner Bernhardtsen

Investeringsstrateg

Hovedpointen i denne kvartalsudsigt er, at realrenterne er for positive, hvilket skaber problemer hos virksomheder og forbrugere med refinansieringsbehov. Da forbruget sandsynligvis vil aftage, og den amerikanske finanspolitiske cyklus vender fra medvind til modvind, kan verden endelig have nået "peak rates". Med andre ord mener vi, at de globale ledende renter har toppet for nu. Det giver investorer en unik mulighed for at købe obligationer til porteføljen netop nu til attraktive prisniveauer.

På aktiemarkedet har centralbankernes kamp mod inflationen presset kapitalomkostningerne op på et niveau, der begynder at tynge den globale økonomi. De kapitalintensive industrier i den grønne omstilling er blevet hårdest ramt, og her ligger den politiske motivation for at sænke renten; den grønne omstilling er simpelthen ikke økonomisk bæredygtig med de nuværende renteniveauer og råvarepriser.

Hvis 'peak rates' er her, og forbruget falder i Europa samtidig med at inflationen forbliver høj, forventes defensive sektorer som energi, stabile forbrugsvarer, forsyningsselskaber og sundhed at levere de bedste afkast.

I obligationer kan lavere vækst og høj inflation samt højere renter i længere tid, som ses i inflationsforventningerne og på det seneste drevet af højere energipriser, udgøre en trussel mod kursstigninger i obligationer med langt til udløb.

Men en økonomisk afmatning, hvor de forsinkede effekter af de mange renteforhøjelser slår igennem, vil tvinge centralbankerne til at sænke renten og dermed sænke den korte ende af den amerikanske og europæiske rentekurve, og når effekterne bliver større, vil den lange ende af rentekurven følge med ned, hvilket afspejler behovet for lavere langsigtede realrenter.

På råvare var det energipriserne, der var i fokus i tredje kvartal med olie som en af de største vindere som blev drevet af stramninger i udbuddet. Vi forventer at denne udvikling fortsætter med et underudbud af råvarer. Ikke kun på olie og energi, men på alle råvareområder, og det vil forlænge prisstigningerne i råvarepriserne.

Det vil understøtte inflationsrisikoen, men også lægge pres på centralbankerne for at kompensere for denne begrænsning med lavere realrenter for at holde en hånd under en mere presset global økonomi. Et scenarie som dette vil især være positivt for ædelmetaller, som f.eks. guld.

Ofte bliver store vendepunkter på finansmarkederne, såsom "peak rates", påtvunget centralbankerne gennem en likviditetsbegivenhed. Det amerikanske finansministerium, den største og mest likvide pulje af sikre statspapirer, oplevede et stort skift i de tidlige dage af pandemien, der belyste en potentiel underliggende risiko for det finansielle system.

Som tiden er gået, har den amerikanske regering dramatisk øget sin udstedelse af statsobligationer for at støtte Biden-regeringens ekstra finansudgifter på 1000 milliarder USD. Dette tempo og voldsomme udvikling i både gæld og renteudgifter gør kompleksiteten på det amerikanske finansmarked større og de lovgivningsmæssige begrænsninger kan udløse en likviditetskrise, der kan tvinde bl.a. den amerikanske centralbank til at reagere med en mere lempelig politk.

Efter det længste kursfald i amerikanske 10-årige statsobligationer i et halvt århundrede, og efter at investorerne har undgået dem, kan obligationer i alle former snart blive populære igen. I en økonomisk afmatning tilfører obligationer porteføljer vigtige diversificeringsfordele, og de nuværende renteniveauer har også hævet den løbende rente til niveauer, der reducerer yderligere nedadgående risici betydeligt herfra, da den løbende rente man modtager lettere, kan modsvare kursfald ved stigende renter sammenlignet med for et par år siden. 

En øget obligationseksponering i porteføljer på nuværende tidspunkt tilføjer et aktiv med et godt forhold mellem risiko og afkast og en vis afdækning mod en aftagende økonomi. 

Konklusionen er derfor, at man som investor bør kigge nærmere på obligationer eftersom vi forventer, at de globale renter har toppet. Dog kan likviditetsproblemer og lavere globalt forbrug betyde, at nogle virksomheder kan blive presset, og derfor er det vigtigt, at man holder sig til obligationer af høj kvalitet og med god kreditvurdering. 

På aktiesiden finder vi de defensive sektorer mest interessant i et miljø med lavere globalt forbrug. Det er sektorer som stabilt forbrug, sundhed og forsyningsselskaber. Da vi forventer fortsat forventer opadgående energi og råvarepriser ser vi også energisektoren som interessant det næste kvartal. 


Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.