Quarterly Outlook Q4 2023 | Samenvatting Quarterly Outlook Q4 2023 | Samenvatting Quarterly Outlook Q4 2023 | Samenvatting

Quarterly Outlook Q4 2023 | Samenvatting

Saxo

De grondgedachte in deze Quarterly Outlook is dat de reële rente te positief is, wat een terugslag veroorzaakt van sectoren en consumenten met (her)financieringsbehoeften. Aangezien de bestedingen waarschijnlijk zullen vertragen en de Amerikaanse begrotingscyclus omslaat van mee- naar tegenwind, heeft de wereld misschien inderdaad de 'piekrente' bereikt, wat een unieke kans biedt om long te gaan in obligaties.

In de valutamarkt blijft de USD sterk en met de toegenomen risico's op stagflatie in Europa en het VK, in combinatie met een structureel zwakke Chinese economie die te lijden heeft onder de dynamiek van balansrecessies, zou de USD zijn momentum kunnen verlengen, ondanks een prijsstelling van 'piekrentes' en renteverlagingen in 2024. Een teken van 'piekrentes' is de renteverlagingscyclus in opkomende markten die al is begonnen in Brazilië, China en Polen.

In aandelen heeft de strijd van de centrale banken tegen inflatie de kapitaalkosten naar een niveau geduwd dat begint te wegen op de wereldeconomie. De kapitaalintensieve industrieën in de “Green Transformation” zijn het hardst getroffen en hierin ligt de politieke motivatie voor het verlagen van de rentetarieven: de groene transformatie is niet houdbaar bij de huidige rentestand en grondstofprijzen. In het geval dat de 'piekrente' er is en de bestedingen vertragen terwijl Europa in stagflatie verkeert, zullen defensieve sectoren zoals energie, basisconsumptiegoederen, nutsbedrijven en gezondheidszorg naar verwachting de beste rendementen opleveren.

Bij obligaties kunnen de risico's van stagflatie en 'higher for longer' die worden waargenomen via de inflatieverwachtingen en recentelijk zijn aangewakkerd door hogere energieprijzen, een bedreiging zijn voor de timing voor ons thema van “Long bonds”. Een economische neergang, wanneer de vertraagde effecten van de recente renteverhogingscyclus doorwerken, zal centrale banken echter dwingen om de rente te verlagen, waardoor het kortlopende Amerikaanse rentecurve daalt. Naarmate de effecten dieper worden, zal de langlopende rentecurve volgen, wat de noodzaak weerspiegelt van lagere reële rentes op lange termijn of zelfs negatieve reële rentes.

Wat grondstoffen betreft, waren de energieprijzen in het derde kwartaal het belangrijkst, aangevoerd door olie, en we verwachten dat de krapte in het aanbod, niet alleen in energie maar in alle grondstoffen, het momentum in de grondstoffenprijzen zal verlengen. Dat zal de inflatie en het risico op stagflatie ondersteunen, maar ook druk uitoefenen op de centrale banken om deze beperking te compenseren door de reële rente te verlagen. Dit zou een bijzonder goed uitgangspunt moeten zijn voor edelmetalen in het vierde kwartaal.

Vaak worden grote omslagpunten in financiële markten zoals 'piekrentes' afgedwongen door centrale banken via een liquiditeitsevent. De Amerikaanse schatkist, de diepste en meest liquide pool van veilig overheidspapier, onderging een seismische verschuiving tijdens de eerste dagen van de pandemie, wat een potentieel onderliggend risico voor het financiële systeem blootlegde. Na verloop van tijd heeft de Amerikaanse overheid haar uitgifte van staatsobligaties drastisch verhoogd om de USD 1 biljoen aan extra fiscale uitgaven van de regering Biden te ondersteunen. Dit tempo staat haaks op de kapitaalbeperkingen waar primary dealers mee te maken hebben en de complexiteit van de Amerikaanse Treasury-markt.

Na de langste daling van de Amerikaanse 10-jaars rente op staatsobligaties in een halve eeuw, komen obligaties in alle vormen mogelijk binnenkort weer in de mode. In een economische vertraging voegen obligaties cruciale diversificatievoordelen toe aan portefeuilles en het huidige renteniveau heeft ook de carry returns verhoogd tot niveaus die verdere neerwaartse risico's vanaf hier aanzienlijk verminderen. Een verhoogde obligatieblootstelling in portefeuilles voegt op dit moment een beleggingscategorie toe met een goede risico-rendementverhouding en enige afdekking tegen een vertragende economie.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo België
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

Saxo België, handelend onder de naam Saxo, is het Belgisch bijkantoor van Saxo Bank A/S. Primair onder toezicht van de DFSA. In België geregistreerd bij NBB en onder toezicht van de FSMA en NBB.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België