Complaints

If you as a client or a prospective client of Saxo Bank A/S have raised a question or an issue with Saxo Bank A/S for instance with your account manager or another employee of Saxo Bank A/S without receiving a satisfactory answer you may file a complaint with Saxo Bank A/S.

Please contact us in writing by using the following address:

Attn: Complaints
Saxo Bank A/S
Philip Heymans Allé 15
2900 Hellerup
Denmark

Or by e-mail to complaints@saxobank.com

If you are not satisfied with the response to your complaint, you may file a complaint directly with The Danish Complaint Board of Banking Services:

Pengeinstitutankenævnet
Amaliegade 8 B, 2. sal
Postboks 9029
DK-1022 København K
Denmark
www.pengeinstitutankenaevnet.dk

Váš prehliadať nedokáže túto webovú stránku správne zobraziť.

Naša webová stránka je optimalizovaná pre prehliadače na operačnom systéme iOS 9.x a IE 10 alebo vyššom. Ak používate starší systém alebo prehliadač, stránka sa nemusí zobrazovať správne. Pre lepší výsledok, rosím, aktualizuje svoj prehliadač alebo systém.