Streszczenie Streszczenie Streszczenie

Streszczenie

Saxo

Podsumowanie:  Banki centralne rozpoczną obniżki stóp procentowych w 2024 r., co oznacza zmianę w stosunku do kursu zacieśniania z poprzedniego roku. Możliwości pojawią się w obszarze metali szlachetnych, akcji, takich jak sektor obronny i akcje typu value, obligacji skarbowych o dłuższym czasie zapadalności oraz słabszym USD. Napięcia geopolityczne i populizm w polityce jawią się jako istotne czynniki ryzyka, które wymagają ścisłego monitorowania.


W IV kwartale ubiegłego roku zachęcaliśmy inwestorów do zajęcia długich pozycji na obligacjach, ponieważ uznaliśmy, że globalna gospodarka nie jest w stanie poradzić sobie z historycznie wysokimi realnymi rentownościami, ponieważ produktywność i wzrost liczby ludności po prostu nie są wystarczająco wysokie. Przy historycznie długim opóźnieniu w polityce pieniężnej, wysokie rentowności obligacji w 2023 r. w końcu zaczynają dawać o sobie znać, a banki centralne wyceniają obniżkę stóp procentowych w 2024 r., zmieniając zasadniczą dynamikę.

Krajobraz inwestycyjny w 2024 r. jest złożony i pełen wyzwań, co stawia inwestorów przed wieloma zagrożeniami i niepewnościami. Niemniej jednak w tym zamieszaniu nadal istnieją możliwości. Jeśli chodzi o akcje, inwestorzy powinni wziąć pod uwagę perspektywę rynków wschodzących, takich jak Indie, Meksyk, Brazylia i Wietnam. Rynki te są gotowe do wzrostu w wyniku globalnego trendu reshoringu. Inwestorzy powinni jednak zachować ostrożność w stosunku do amerykańskich spółek o dużej kapitalizacji, ponieważ ich wyceny są nie do utrzymania.

W przypadku instrumentów o stałym dochodzie inwestorzy powinni pozycjonować się na stromienie krzywej dochodowości i wydłużać okres przechowywania swoich portfeli obligacji, aby skorzystać z tego trendu. Ostrożność jest uzasadniona w przypadku obligacji o ratingu inwestycyjnym i obligacji o wysokiej rentowności, biorąc pod uwagę nieatrakcyjne spready w stosunku do obligacji skarbowych, ponieważ aktywność gospodarcza może spowolnić. Oczekuje się, że rynki walutowe będą świadkami osłabienia dolara amerykańskiego w 2024 roku. EURUSD może potencjalnie osiągnąć poziom 1,12 na początku I kwartału, podczas gdy EURJPY i GBPJPY mogą pozostać na wsparciach. Z drugiej strony, waluty azjatyckie mogą odbić, jeśli USD się osłabi, a Chiny wykażą oznaki ożywienia.

Jeśli chodzi o surowce, metale szlachetne są gotowe do odnowienia popytu, ponieważ stopa funduszy federalnych i realne rentowności prawdopodobnie spadną. Przewiduje się, że platyna doświadczy większych deficytów i napiętych warunków rynkowych. Miedź pozostaje w byczym nastawieniu na 2024 r. ze względu na perspektywę deficytu podaży.

Oczekuje się, że w 2024 r. geopolityka odegra znaczącą rolę w światowej gospodarce i na rynkach finansowych. Wzrost nastrojów populistycznych, napędzany niezadowoleniem gospodarczym i postrzeganą porażką tradycyjnych partii centrowych, jest kolejnym kluczowym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę. Inwestowanie w Chinach jest wyzwaniem, ale stwarza możliwości w zakresie technologii, zaawansowanej produkcji, energii i zielonych metali. Trzecie Plenum będzie kluczowym wskaźnikiem strategii rozwojowych Chin w perspektywie średnioterminowej.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.