Shrnutí Shrnutí Shrnutí

Shrnutí

Saxo

Shrnutí:  Centrální banky se v roce 2024 pustí do snižování sazeb, což bude znamenat posun od zpřísňujícího postoje v předchozím roce. Příležitosti se objeví v drahých kovech, akciových tématech, jako jsou obranné a hodnotové akcie, státních dluhopisech s vyšší durací a slabším USD. Geopolitické napětí a populismus v politice se rýsují jako významné rizikové faktory, které vyžadují pečlivé sledování.


Ve 4. čtvrtletí loňského roku jsme vyzvali investory, aby zaujali dlouhou pozici vůči dluhopisům, protože jsme si uvědomili, že globální ekonomika se nedokáže vypořádat s historicky vysokými reálnými výnosy, protože produktivita a populační růst prostě nejsou dostatečně vysoké. S historicky dlouhým zpožděním měnové politiky se vysoké výnosy dluhopisů v roce 2023 konečně začínají projevovat a centrální banky jsou naceněny na snížení měnověpolitických sazeb v roce 2024, což mění základní dynamiku.

Investiční prostředí v roce 2024 je složité a náročné a představuje pro investory řadu rizik a nejistot. Uprostřed vřavy však stále přetrvávají příležitosti. Na akciové frontě by investoři měli přijmout vyhlídky na rozvíjející se trhy, jako jsou Indie, Mexiko, Brazílie a Vietnam. Tyto trhy jsou připraveny na růst v důsledku celosvětového trendu reshoringu. Investoři by však měli být opatrní vůči americkým mega caps, protože jejich ocenění je neudržitelné.

Na frontě s fixním výnosem by se investoři měli připravit na býčí strmost výnosové křivky a prodloužit duraci svých dluhopisových portfolií, aby mohli těžit z tohoto trendu. U dluhopisů s investičním stupněm a vysokým výnosem je nutná opatrnost vzhledem k neatraktivním spreadům vůči státům, neboť ekonomická aktivita by mohla zpomalit. Očekává se, že měnové trhy budou v roce 2024 svědky oslabení amerického dolaru. Měnový pár EUR/USD by mohl potenciálně dosáhnout úrovně 1,12 na začátku 1. čtvrtletí, zatímco EURJPY a GBPJPY by mohly zůstat podporovány. Na druhou stranu by se asijské měny mohly odrazit ode dna, pokud USD oslabí a Čína bude vykazovat známky oživení.

V komoditách jsou drahé kovy připraveny na obnovenou poptávku, protože sazba Fed Funds Rate a reálné výnosy pravděpodobně klesnou. Předpokládá se, že platina bude zažívat více deficitů a napjatých tržních podmínek. Měď zůstává pro rok 2024 býčí kvůli vyhlídce na deficit nabídky.

Očekává se, že geopolitika bude v roce 2024 hrát významnou roli v globální ekonomice a na finančních trzích. Dalším klíčovým faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je vzestup populistických nálad, poháněný ekonomickou nespokojeností a vnímaným selháním tradičních středových stran. Investice v Číně jsou náročné, ale představují příležitosti v oblasti technologií, pokročilé výroby, energetiky a zelených kovů. Třetí plenární zasedání bude zásadním ukazatelem střednědobých rozvojových strategií Číny.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.