Samenvatting van de Quarterly Outlook Q1 2024 Samenvatting van de Quarterly Outlook Q1 2024 Samenvatting van de Quarterly Outlook Q1 2024

Samenvatting van de Quarterly Outlook Q1 2024

Saxo

Samenvatting:  Gaan de centrale banken in 2024 beginnen met renteverlagingen? Dat zou een verschuiving betekenen ten opzichte van het verkrappingsbeleid van het voorgaande jaar. En kansen voor edelmetalen, aandelenthema's als defensie- en waardeaandelen, staatsobligaties met een hogere looptijd. Geopolitieke spanningen en politiek populisme doemen op als belangrijke risicofactoren, en zullen nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden.


Level: Starter


Let op: dit artikel is overgenomen van ons moederbedrijf Saxo Bank A/S en maakt deel uit van Saxo's Quarterly Outlook. Deze serie artikelen is specifiek niet bedoeld als marktvoorspelling noch als beleggingsadvies of -aanbeveling. Alle meningen en standpunten over specifieke aandelen die in dit artikel kunnen worden geuit, zijn uitsluitend gebaseerd op speculatie.

Het originele, Engelstalige artikel is gepubliceerd door Saxo A/S op dinsdag 9 januari 2024 om 08:00 uur. De vertaling vindt u hieronder. Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

In het vierde kwartaal van vorig jaar focuste Saxo op de potentie van obligaties. De SaxoStrats - het team strategen van Saxo - erkenden dat de wereldeconomie niet kan omgaan met historisch hoge reële rendementen, omdat de productiviteit en bevolkingsgroei gewoon niet hoog genoeg zijn. Met een historisch lange vertraging ten opzichte van het monetaire beleid beginnen de hoge obligatierentes in 2023 eindelijk het verschil te maken. De centrale banken zullen naar verwachting in 2024 de beleidsrente verlagen, waardoor de onderliggende dynamiek verandert. 

Steen Jakobsen, Chief Investment Officer, licht toe: "De eens zo rooskleurige toekomst lijkt nu somberder dan ooit. Geopolitieke conflicten nemen toe zonder dat er een oplossing in zicht is. Ondanks een wijdverbreid verlangen naar politieke verandering, wat blijkt uit de opkomst van zowel extreemlinkse als extreemrechtse partijen, blijven de resultaten teleurstellend hetzelfde. Dit komt omdat de meeste politieke agenda's niets meer bieden dan herhaalde en afgezwakte versies van eerdere voorstellen voor verandering, zelfs het culturele leven wordt gedomineerd door herhalingen. Er is nauwelijks sprake van productiviteit in industrie, cultuur en politiek.”

Het beleggingslandschap van 2024 is complex en uitdagend en stelt beleggers voor een groot aantal risico's en onzekerheden. Toch blijven er kansen te midden van de onrust. Op het aandelenfront zijn er mogelijk positieve vooruitzichten voor opkomende markten als India, Mexico, Brazilië en Vietnam. Deze markten lijken klaar voor groei als gevolg van de wereldwijde reshoring-trend. Voor Amerikaanse megacaps voorzien de Strats moeilijkheden, aangezien hun waarderingen onhoudbaar zijn. 

Op het gebied van vastrentende waarden moeten beleggers zich positioneren voor een bull steeping van de rentecurve en de duration van hun obligatieportefeuilles verlengen om van deze trend te profiteren. Voorzichtigheid is geboden voor investment grade- en hoogrentende obligaties, gezien de onaantrekkelijke spreads ten opzichte van staatsobligaties, aangezien de economische activiteit zou kunnen vertragen. Verwacht wordt dat de valutamarkten in 2024 getuige zullen zijn van een verzwakking van de Amerikaanse dollar. De EURUSD zou begin Q1 mogelijk 1,12 kunnen bereiken, terwijl EURJPY en GBPJPY ondersteund zouden kunnen blijven. Aan de andere kant zouden Aziatische valuta's kunnen opveren als de USD verzwakt en China tekenen van herstel vertoont. 

In grondstoffen staan edelmetalen klaar voor een hernieuwde vraag, aangezien de Fed Funds Rate en de reële rendementen waarschijnlijk zullen dalen. Platina zal naar verwachting te maken krijgen met meer tekorten en krappe marktomstandigheden. Koper blijft bullish voor 2024 vanwege het vooruitzicht van een aanbodtekort. 

Geopolitiek zal naar verwachting in 2024 een belangrijke rol spelen in de wereldeconomie en de financiële markten. De opkomst van populistische sentimenten, gedreven door economische onvrede en het vermeende falen van traditionele centrumpartijen, is een andere belangrijke factor om rekening mee te houden. Investeren in China is een uitdaging, maar biedt kansen op het gebied van technologie, geavanceerde productie, energie en groene metalen. Het Derde Plenum zal een cruciale indicator zijn voor de ontwikkelingsstrategieën van China voor de middellange termijn. 

U leest alle artikelen van de Q1 Outlook op de landingspagina of direct via onderstaande links naar de artikelen:

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland