Towary: Czy korekta dobiegła końca? Towary: Czy korekta dobiegła końca? Towary: Czy korekta dobiegła końca?

Towary: Czy korekta dobiegła końca?

Ole Hansen

Dyrektor ds. strategii rynku surowców

Podsumowanie:  Towary gotowe do odbicia. "Rok metali" umacnia złoto i srebro, miedź czeka na obniżki stóp. Zboża mogą się odbudować, gaz ziemny ustabilizuje się. Złoto celuje w $2,300-$2,500/oz, wybicie miedzi może sygnalizować wzrost.


Pięć kwartałów hibernacji

Trwająca rok faza konsolidacji, następująca po gwałtownym wzroście w latach 2020-2022, podczas której indeks Bloomberg Commodity Total Return Index wzrósł ponad dwukrotnie w odpowiedzi na sprint wzrostu gospodarczego po pandemii wspieranego przez najniższe poziomy stopy procentowych, wykazuje oznaki dojrzewania. W pierwszym kwartale indeks pozostawał na niemal niezmienionym poziomie przez piąty kwartał z rzędu, ponieważ niektóre sektory pozostawały pod presją, podczas gdy inne rozkwitały. Ponieważ zbliżamy się do kwartału, w którym mogą nastąpić obniżki stóp procentowych przez główne banki centralne, na czele z Rezerwą Federalną USA i Europejskim Bankiem Centralnym, oraz pierwsza podwyżka stóp procentowych w Japonii od 2007 r., perspektywa łagodniejszego dolara i niższych kosztów finansowania w celu wsparcia wzrostu gospodarczego może okazać się bodźcem do szerokiego odbicia.

Wyłączając gaz ziemny, który w ujęciu rocznym spadł o około 25%, ceny surowców wzrosłyby o około 2,5%. Wraz z ogłoszeniem cięć produkcji przez głównych amerykańskich producentów gazu ziemnego, które zaczną zmniejszać nadwyżkę podaży w nadchodzących miesiącach, nie widzimy już, aby gaz ciągnął indeks w dół. Ponadto, potencjalne cięcia stóp procentowych wspierające wzrost, dobrze wspierany rynek ropy naftowej i wyprzedany sektor zbóż zwiększają ryzyko odbicia przed ważnym sezonem sadzenia i uprawy na półkuli północnej, zwiększając perspektywy dla wspomnianego indeksu, aby zapewnić dodatni zwrot w nadchodzących miesiącach.

Przedstawiony ETF służy wyłącznie jako inspiracja i jest jednym z kilku ETF-ów śledzących indeks Bloomberg Commodity Total Return Index.

Apetyt na złoto rośnie, pomimo wysokich realnych stóp procentowych

W naszej prognozie na pierwszy kwartał mówiliśmy o tym, że rok 2024 stanie się rokiem metali, koncentrując się między innymi na złocie, srebrze i miedzi. Jak dotąd, prognoza ta sprawdziła się w przypadku metali szlachetnych, drugiego najlepiej radzącego sobie sektora po rosnących cenach towarów konsumpcyjnych, i została zrealizowana nieco wcześniej niż przewidywano, przy utrzymujących się przeciwnościach ze strony wysokich rentowności obligacji skarbowych i zmniejszonych oczekiwań dotyczących cięć stóp procentowych w USA. Złoto nadal zdołało silnie rosnąć, osiągając nowy rekord, wspierane przez silny fizyczny popyt ze strony banków centralnych i inwestorów detalicznych w Azji. Podczas gdy część tego popytu może spowolnić w II kwartale, gdy inwestorzy dostosują się do wyższej ceny złota, perspektywa niższych kosztów finansowania może w końcu spowodować, że popyt ze strony zarządzających aktywami pieniężnymi na fundusze ETF oparte na kruszcu wzrośnie po raz pierwszy od 2022 roku.

Podtrzymujemy naszą prognozę, że w 2024 r. złoto osiągnie poziom USD 2,300 za uncję, przy czym obraz techniczny wskazuje na poziom nawet tak wysoki, jak USD 2,500. W związku z tym obniżamy naszą docelową cenę dla srebra o dwa dolary do USD 28.

Czy chińskie działania stymulacyjne ożywią metale przemysłowe?

Połączenie niższych kosztów finansowania, ponieważ stopy procentowe w końcu mają zacząć spadać, napędzając od dawna spóźniony okres uzupełniania zapasów w przemyśle, a Chiny nadal wspierają swoją osłabioną gospodarkę, może sprawić, że wybrane metale przemysłowe będą dobrze radzić sobie w nadchodzących miesiącach. Miedź, od prawie roku utrzymująca się w trendzie bocznym, pozostaje naszym ulubionym metalem przemysłowym. Wynika to z oczekiwanego, silnego popytu, jaki można było zaobserwować w Chinach w zeszłym roku, w wyniku którego zapasy utrzymywały się na poziomie zbliżonym do najniższych od wielu lat, a także ze względu na rosnące ryzyko zakłóceń podaży i spadku produkcji. Większość głównych górników boryka się z rosnącymi kosztami pracy i materiałów budowlanych, a także niższymi klasami rudy w miarę dojrzewania kopalń.

Jak wspomnieliśmy, nadal preferujemy miedź, tak zwanego "króla zielonych metali", biorąc pod uwagę jej zastosowanie w wielu aplikacjach. Pierwszą oznaką wyjścia z rocznego trendu bocznego byłoby przebicie powyżej USD 4.3 za funt miedzi High Grade i USD 9,500 za tonę w LME. Udane wybicie może, naszym zdaniem, doprowadzić do osiągnięcia nowego rekordu w dalszej części roku.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.