Råvarer: Er korrektionen overstået? Råvarer: Er korrektionen overstået? Råvarer: Er korrektionen overstået?

Råvarer: Er korrektionen overstået?

Ole Hansen

Chef for råvarestrategi

Oversigt:  Råvarer klar til opsving. "Metallets år" booster guld og sølv, kobber afventer rentesænkninger. Korn kan komme sig, naturgas stabiliseres. Guldets mål $2,300-$2,500/oz, Kobberets udbrud kan signalere vækst.


Fem kvartaler i dvale

En årelang konsolideringsfase efter stigningen fra 2020 til 2022, hvor Bloomberg Commodity Total Return Index mere end fordobledes som reaktion på en post-pandemisk vækstspurt understøttet af meget lave centralbankrenter, viser tegn på at være ved at modnes. I 1. kvartal handlede indekset tæt på uændret for femte kvartal i træk, da nogle sektorer forblev under pres, mens andre blomstrede. Når vi nærmer os et kvartal, der kan byde på rentenedsættelser fra de store centralbanker, anført af den amerikanske centralbank og Den Europæiske Centralbank, og den første renteforhøjelse i Japan siden 2007, kan udsigten til en blødere dollar og lavere finansieringsomkostninger til at understøtte væksten ende med at blive den udløsende faktor for et bredt opsving.

Hvis man ser bort fra naturgas, som er faldet med ca. 25 % i år, ville råvarerne være steget med ca. 2,5 %. Med de annoncerede produktionsnedskæringer fra de store amerikanske naturgasproducenter, som begynder at mindske overskuddet af udbud i de kommende måneder, ser vi ikke længere gas trække indekset ned. Derudover øger potentielle vækstunderstøttende rentenedsættelser, et velunderstøttet råoliemarked og en oversolgt kornsektor risikoen for et rebound ind i den vigtige plante- og vækstsæson på den nordlige halvkugle, hvilket øger udsigterne for, at det nævnte indeks leverer et positivt afkast i de kommende måneder.

Den viste ETF er kun til inspiration og er en blandt flere ETF'er, der følger Bloomberg Commodity Total Return Index.

Appetitten på guld stiger trods høje realrenter

I vores prognose for 1. kvartal talte vi om, at 2024 ville blive metallernes år med fokus på blandt andet guld, sølv og kobber. Indtil videre har denne forudsigelse fungeret godt for ædelmetallerne, som er den sektor, der har klaret sig næstbedst efter de stigende softs, og den er blevet realiseret noget tidligere end forventet med fortsat modvind fra forhøjede statsrenter og reducerede forventninger til amerikanske rentenedsættelser. Guldet formåede stadig at stige kraftigt og nåede en ny rekord, understøttet af en stærk fysisk efterspørgsel fra centralbanker og detailinvestorer i Asien. Mens noget af denne efterspørgsel måske vil aftage i 2. kvartal, når investorerne tilpasser sig en højere guldpris, kan udsigten til lavere finansieringsomkostninger endelig få efterspørgslen efter børshandlede fonde med guldbarrer i ryggen fra forvaltere af rigtige penge til at stige for første gang siden 2022.

Vi fastholder vores forventning om, at guldet i 2024 vil nå 2,300 USD pr. ounce, og det tekniske billede peger på et niveau så højt som 2,500 USD. I tråd med dette sænker vi vores sølvmål med to dollars til 28 USD.

Vil Kinas forsøg på at stimulere økonomien genoplive industrimetallerne?

Kombinationen af lavere finansieringsomkostninger, når renterne endelig begynder at falde, og en længe tiltrængt periode med genopbygning af lageret i industrien, samt at Kina fortsætter med at støtte sin skrantende økonomi, kan få udvalgte industrimetaller til at klare sig godt i de kommende måneder. Kobber, som har ligget inden for et interval i næsten et år, er stadig vores foretrukne industrimetal. Det skyldes den forventede robuste efterspørgsel, som vi har set i Kina det seneste år, og som har holdt de børsovervågede lagre tæt på det laveste niveau i flere år, og på grund af den stigende risiko for forsyningsforstyrrelser og nedjusteringer af produktionen. De fleste af de store minevirksomheder kæmper med stigende omkostninger til arbejdskraft og byggematerialer samt lavere malmkvalitet, efterhånden som minerne modnes.

Som nævnt foretrækker vi fortsat kobber, den såkaldte "konge af grønne metaller" på grund af dets anvendelse i mange applikationer. Det første tegn på en bevægelse væk fra den årelange, svingende opførsel ville være et brud over 4.3 USD pr. pund i High Grade og 9,500 USD pr. ton i LME. En vellykket pause kan efter vores mening føre til en ny rekord senere på året.

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.