Komodity: Je korekce u konce? Komodity: Je korekce u konce? Komodity: Je korekce u konce?

Komodity: Je korekce u konce?

Ole Hansen

Vedoucí oddělení komoditních strategií

Shrnutí:  Komodity jsou připraveny na oživení. "Rok kovu" posiluje zlato a stříbro, měď čeká na snížení sazeb. Obiloviny se mohou zotavit, zemní plyn se stabilizuje. Zlato má cíl na $2,300-$2,500/oz, Proražení mědi by mohlo znamenat růst.


Pět čtvrtletí hibernace

Po prudkém růstu v letech 2020 až 2022, během něhož se index Bloomberg Commodity Total Return Index více než zdvojnásobil v reakci na postpandemický růstový sprint podpořený nejnižšími sazbami centrálních bank, nastává rok trvající fáze konsolidace. V prvním čtvrtletí se index již páté čtvrtletí po sobě pohyboval téměř beze změny, protože některá odvětví zůstala pod tlakem, zatímco jiným se dařilo. Vzhledem k tomu, že se blíží čtvrtletí, ve kterém může dojít ke snížení sazeb ze strany hlavních centrálních bank v čele s americkým Federálním rezervním systémem a Evropskou centrální bankou a k prvnímu zvýšení sazeb v Japonsku od roku 2007, mohly by vyhlídky na měkčí dolar a nižší náklady na financování na podporu růstu nakonec být spouštěcím mechanismem, který podpoří široký odraz.

Bez zemního plynu, který meziročně poklesl o zhruba 25 %, by komodity vzrostly přibližně o 2,5 %. Vzhledem k tomu, že ohlášené snížení produkce hlavních amerických producentů zemního plynu začne v nadcházejících měsících snižovat převis nabídky, nevidíme již, že by plyn táhl index dolů. Kromě toho perspektivní snížení sazeb podporující růst, dobře podporovaný trh s ropou a přeprodaný sektor obilovin zvyšují riziko oživení v důležité osevní a pěstitelské sezóně na severní polokouli, což zvyšuje vyhlídky zmíněného indexu na kladný výnos v nadcházejících měsících.

Uvedený ETF je pouze pro inspiraci a je jedním z několika ETF sledujících index Bloomberg Commodity Total Return.

Chuť po zlatě roste navzdory vysokým reálným sazbám

V našem výhledu na 1. čtvrtletí jsme hovořili o tom, že rok 2024 se stane rokem kovů, přičemž jsme se zaměřili mimo jiné na zlato, stříbro a měď. Tato předpověď zatím dobře funguje pro drahé kovy, které jsou po rostoucích softech druhým nejvýkonnějším sektorem, a naplnila se poněkud dříve, než se očekávalo, a to v souvislosti s přetrvávajícím protivětrem v podobě zvýšených výnosů státních dluhopisů a snížených očekávání snižování sazeb v USA. Zlatu se přesto podařilo silně posílit a dosáhnout nového rekordu, podpořeného silnou fyzickou poptávkou centrálních bank a drobných investorů v Asii. Zatímco část této poptávky se může ve druhém čtvrtletí zpomalit, protože investoři se přizpůsobují vyšší ceně zlata, vyhlídka na nižší náklady na financování může konečně vést k tomu, že poptávka po burzovně obchodovaných fondech krytých zlatem od správců reálných peněz poprvé od roku 2022 vzroste.

Zachováváme naši prognózu pro rok 2024, kdy by zlato mělo dosáhnout úrovně USD 2,300 za unci, přičemž technický obraz ukazuje na úroveň až USD 2,500. V souladu s tím snižujeme náš cílový kurz pro stříbro o dva dolary na. USD 28.

Oživí čínské stimuly průmyslové kovy?

Kombinace nižších nákladů na financování, kdy se úrokové sazby konečně začínají snižovat, což je hnací silou dlouho očekávaného období obnovy zásob v průmyslu, a pokračující podpora čínské ekonomiky v potížích by mohla vést k tomu, že se vybraným průmyslovým kovům bude v nadcházejících měsících dařit. Měď, která se téměř rok pohybuje v daném rozmezí, zůstává naším oblíbeným průmyslovým kovem. Důvodem je očekávaná silná poptávka, která se v uplynulém roce projevila v Číně a díky níž se zásoby sledované na burze pohybují blízko mnohaletého minima, a rostoucí riziko přerušení dodávek a snížení produkce. Většina velkých těžařů se potýká s rostoucími náklady na pracovní sílu a stavební materiál a také s nižšími hodnotami rudy, protože doly dozrávají.

Jak již bylo zmíněno, nadále upřednostňujeme měď, takzvaného "krále zelených kovů", vzhledem k jejímu využití v mnoha aplikacích. První známkou odklonu od jejího celoročního chování v rozmezí by bylo prolomení hranice nad USD 4.3 za libru u High Grade a USD 9,500 za tunu u LME. Úspěšné prolomení by podle našeho názoru mohla vést k dosažení nového rekordu později v průběhu roku.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.