Zawirowania w europejskich bankach - co się dzieje i jakie są możliwości Zawirowania w europejskich bankach - co się dzieje i jakie są możliwości Zawirowania w europejskich bankach - co się dzieje i jakie są możliwości

Zawirowania w europejskich bankach - co się dzieje i jakie są możliwości

Macro
Adam Seagrave

Global Head of Sales Trading

Podsumowanie:  Po upadku banku SVB w USA, europejskie banki znalazły się pod ponowną presją sprzedaży, ponieważ obawy o rozprzestrzenienie się problemów rosną, a indeks banków EuroStoxx spadł o ponad 8%. W tym artykule przyjrzymy się bardziej szczegółowo temu, co doprowadziło nas do teh sytuacji, a także temu, na co należy zwrócić uwagę w akcji cenowej i dlaczego Saxo Bank jako instytucja finansowa zapewnia zarówno bezpieczeństwo, jak i ochronę.


Co się dzieje teraz na rynkach?

W związku z upadkiem amerykańskiego banku SVB, który miał miejsce w ubiegłym tygodniu, władze podjęły działania mające na celu ograniczenie skutków upadku i zapobieżenie szerszemu oddziaływaniu na sektor finansowy. Nowe środki płynności ze strony Rezerwy Federalnej oraz zapowiedź, że deponenci SVB i Signature Bank zostaną wynagrodzeni, miały uchronić sektor bankowy przed ryzykiem zarażenia.

Obecnie jednak jesteśmy świadkami dalszego zamieszania, ponieważ rynki zmagają się z pogarszającymi się warunkami finansowymi i obawami o zarażenie poza bankami amerykańskimi. Wszystko to dzieje się na tle nadmiernie wysokiej inflacji, z którą banki centralne na całym świecie wciąż muszą się uporać.

W systemie wciąż istnieje duża dźwignia finansowa, a na rynkach międzybankowych obserwujemy wysychanie płynności. Zmienność napędza dalszą zmienność w podobnej pętli sprzężenia zwrotnego, jaką widzieliśmy podczas zawirowań na rynku walutowym, a klienci powinni się odpowiednio przygotować.

Z perspektywy różnych aktywów, akcje i kredyty zachowały się znacznie lepiej niż powinny podczas całego cyklu wzrostowego.  Wyceny sektora finansowego były szczególnie wysokie, co sprawiło, że sektor ten stał się podatny na weryfikację wycen. Indeks Stoxx 600 banków spadł o 15% od czasu zeszłotygodniowej informacji o SVB, ale od końca września 2022 r. jest on wciąż o +23% wyższy (co ilustruje wykres). W pewnym sensie można nawet powiedzieć, że było to już dawno spóźnione, a więc i potrzebne, choć sposób, w jaki się to rozwija, jest daleki od optymalnego.

Źródło: Bloomberg

Jakie możliwości daje obecna sytuacja na rynku?

Aby uzyskać najprostszą, mało ryzykowną metodę uzyskania zwrotu z pieniędzy, możesz po prostu trzymać je w gotówce w Saxo Banku. Saxo oferuje bardzo konkurencyjne oprocentowanie dla wielu walut.

Dla tych inwestorów kapitałowych, którzy chcą po prostu zmniejszyć ogólne ryzyko, można rozważyć krótkoterminowe obligacje lub trzymanie gotówki na koncie Saxo. Klienci zainteresowani poznaniem, czym są obligacje i co mogą zaoferować portfelowi w zakresie dochodu (zwłaszcza z niewykorzystanej gotówki) i dywersyfikacji portfela mogą znaleźć wiele przydatnych informacji w naszym opublikowanym Przewodniku dla początkujących.  Innym sposobem na zwiększenie dywersyfikacji dochodów stałych jest fundusz ETF na obligacje; fundusze iShares 20+ Year Treasury Bond Fund oraz iShares USD Treasury 7-10 Year UCITS ETF śledzące wyniki koszyka obligacji.

Analityk Saxo Peter Garnry napisał w notatce, że spółki o małej kapitalizacji zawsze stanowią większe ryzyko, gdy warunki finansowe ulegają zaostrzeniu, więc inwestorzy powinni rozważyć zmniejszenie ekspozycji na spółki o małej kapitalizacji. Preferowane powinny być firmy wysokiej jakości o niskim poziomie zadłużenia, wysokim zwrocie z zainwestowanego kapitału i wiodącej pozycji na rynku. Przykładami funduszy ETF zapewniających ekspozycję na różne odmiany jakości są FCF US Quality ETF, VanEck Morningstar Wide Moat oraz iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF.

Myśląc o "bezpiecznych przystaniach", John Hardy, szef działu strategii walutowych w Saxo, wskazał na japońskiego jena i złoto jako dwa najbardziej godne uwagi bezpieczne magazyny wartości, które poszybowały w górę, gdy na rynkach ciążyła uwaga na słabych bankach.

Ci, którzy wierzą , że sytuacja się pogarszy, zanim się poprawi, mogą szukać strategii zabezpieczających poprzez dodanie krótkiej ekspozycji (gra na spadki). Na platformie Saxo dostępne są w tym celu różne instrumenty, w tym fundusze Inverse Index Tracker, które zapewniają krótką ekspozycję na dany sektor lub indeks, zakup opcji put na poszczególne akcje lub indeks akcji, co przypomina zakup ubezpieczenia, lub wreszcie wykorzystanie prostego kontraktu CFD na indeks. Dodanie tych instrumentów do portfela akcji może zapewnieć zapewni zyski, które zrównoważą straty podczas bessy na rynku, kilka z przykładowych instrumentów „(inverse”) to; Lyxor S&P500 Daily Inverse UCITS ETF (DSP5:xpar), Lyxor CAC40 Daily 2x Inverse UCITS ETF (BX4:xpar), Xtrackers S&P500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (DBPK:xetr), Lyxor EuroStoxx 50 Daily 2x Inverse UCITS ETF (LSK8:xetr).

Jeśli obecna sytuacja nie wymknie się spod kontroli, wiodącym wskaźnikiem jest spojrzenie na korelacje pomiędzy ruchami cen akcji banków. Dopóki wszystkie ruchy są skrajnie skorelowane, rynek jest napędzany przez makro/strach/rozwijanie ryzyka. Gdy korelacje zaczynają się zmniejszać, jest to pierwszy znak, że za sterami znów stoją inteligentne pieniądze i fundamenty.

Dlaczego klienci mogą powierzyć Saxo swoje pieniądze

Saxo Bank oferuje bardzo konkurencyjne oprocentowanie depozytów klientów i podjął decyzje strategiczne, które pozwalają nam na utrzymanie silnej pozycji finansowej z solidnym bilansem i bardzo niską ekspozycją na zmiany długoterminowych stóp procentowych. Saxo nie posiada portfela kredytów hipotecznych ani komercyjnych i dlatego nie jest narażona na nieodłączne ryzyko strat kredytowych związanych z tą działalnością. Klienci i partnerzy mogą i powinni nadal ufać, że Saxo jest bezpieczną przystanią do lokowania swoich depozytów podczas tego kryzysu.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.