Beroering bij Europese banken - wat gebeurt er en wat zijn de opportuniteiten Beroering bij Europese banken - wat gebeurt er en wat zijn de opportuniteiten Beroering bij Europese banken - wat gebeurt er en wat zijn de opportuniteiten

Beroering bij Europese banken - wat gebeurt er en wat zijn de opportuniteiten

Macro
Adam Seagrave

Global Head of Sales Trading

Samenvatting:  In het kort: Na het faillissement van de Silicon Valley Bank (SVB) in de VS, de vrees dat dit overwaait naar Europa en de EuroStoxx-bankenindex die met meer dan 8% is gedaald, zijn de Europese banken opnieuw onder verkoopdruk komen te staan. Hoe is het zover kunnen komen? Waar moeten we op letten bij dergelijke koersbewegingen? En waarom is Saxo een veilige haven? We stellen u graag gerust in onderstaand artikel.


Wat gebeurt er nu op de financiële markten?

Toen vorige week de Amerikaanse bank SVB (Silicon Valley Bank) het faillissement aankondigde, traden de autoriteiten op om de gevolgen te beperken en een bredere impact op de financiële sector te voorkomen. Nieuwe liquiditeitsmaatregelen van de Federal Reserve en de aankondiging dat de depositohouders van zowel de SVB als de Signature Bank zullen worden vergoed, moesten de banksector beschermen tegen besmettingsgevaar.

Nu zijn we echter getuige van verdere beroering omdat de markten worstelen met verslechterende financiële omstandigheden en de vrees dat dit overwaait naar banken buiten de Verenigde Staten. Dit alles tegen de achtergrond van een zeer hoge inflatie die de centrale banken wereldwijd nog steeds willen aanpakken.

Er zit nog steeds veel hefboom in het systeem (hogere schuldgraad tegenover eigen activa) en de interbancaire markten zien de liquiditeit opdrogen nadat centrale banken de geldpers stopgezet hebben. Volatiliteit voedt verdere volatiliteit in een soortgelijke vicieuze cirkel die we ervaarden op de markten tijdens de Covid-19 crisis en klanten kunnen zich daar best op voorbereiden.

Vanuit een cross-asset perspectief hebben aandelen en kredieten zich tijdens de hele conjunctuurcyclus veel beter staande gehouden dan men zou verwachten. Vooral de waarderingen in de financiële sector zijn sterk gestegen, waardoor de sector kwetsbaar is voor een herwaardering. De Stoxx 600 banken zijn 15% gedaald sinds het verhaal over de SVB vorige week, maar de index is nog steeds +23% gestegen sinds eind september 2022 (zoals blijkt uit de grafiek). In zekere zin zou men zelfs kunnen zeggen dat dit al lang had moeten gebeuren en dus nodig was, ook al is de manier waarop het zich nu ontvouwt verre van optimaal.

Source: Bloomberg

Waarom klanten hun geld aan Saxo kunnen toevertrouwen?

Wij willen benadrukken dat ongerustheid in deze fase nergens nodig voor is maar wij willen wel een veilige haven aanbieden om jullie extra gemoedsrust te geven. Saxo biedt zeer concurrerende rentetarieven op deposito's van klanten en heeft strategische beslissingen genomen die ons in staat stellen in een sterke financiële positie te verkeren met een gezonde balans en een zeer lage blootstelling aan bewegingen in de lange rente. Saxo heeft geen hypotheek- of commerciële leningenportefeuille en is daarom niet blootgesteld aan de inherente risico's van kredietverliezen uit die activiteiten. Dit stelt Saxo in staat klanten en partners te blijven garanderen dat de bank een veilige plek is om hun deposito's in onder te brengen tijdens deze crisis­.

Interest op cash bij Saxo als alternatief voor de huidige markt

Vanaf 1 april 2023 wijzigt Saxo de manier waarop creditrente wordt berekend. Hoe hoger het bedrag op uw cashrekening, hoe meer rente u zal verdienen. Zo kunt u bij Saxo tot 1,27% rente verdienen op cash. Hierdoor is het interessant om uw cash geld te laten staan op uw Saxo rekening als alternatief in de huidige markt. Klik hieronder om te berekenen hoeveel rente u kunt krijgen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België