ESG-ratings og ratingbureauer ESG-ratings og ratingbureauer ESG-ratings og ratingbureauer

ESG-ratings og ratingbureauer

Education

Saxo Group

Prisen på ESG-evaluering

Enkeltpersoner, regeringer og samfundet vil gerne have store virksomheder til at agere mere etisk korrekt og bæredygtigt. Den stigende popularitet af bæredygtige investeringsprodukter viser, at mange investorer har det på samme måde. Det er svært, subjektivt, dyrt og tidskrævende at vurdere, hvordan selskaber klarer sig i forhold til hinanden med hensyn til deres indvirkning på miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Nogle af de data, der ville være praktiske at vurdere selskaber ud fra, er ikke offentligt tilgængelige. Når man skal vurdere, hvor godt et selskab behandler sine medarbejdere, vil det omfatte subjektive målinger af, hvordan medarbejderne har det, samt mere hårde data som medarbejdernes løn. Det er en fordel at kunne tale med ledelsen, medarbejdere og leverandører, men mulighederne for dette er begrænsede.

Ratingbureauer

Af denne grund findes der en række ESG-ratingbureauer, f.eks. KLD (MSCI Stats), Sustainalytics (Morningstar), Vigeo Eiris (Moody's), RobecoSAM (S&P Global), Asset 4 (Refinitiv), MSCI, Bloomberg, Dow Jones og Fitch. Det er vigtigt at huske på, at ratingbureauer måler den økonomiske effekt af et selskabs ESG-adfærd. Som samfundsborger bekymrer du dig måske mere om et selskabs indvirkning på de faktiske underliggende faktorer vedrørende miljø, sociale forhold og god selskabsledelse end om de økonomiske konsekvenser af denne indvirkning.

Datakilder

Der er ikke et standardsæt af datakilder, som ESG-ratingbureauerne bruger til at evaluere selskaber ud fra. Hver bureau bruger deres egne unikke datasæt. Datakilder omfatter data, som selskaberne har indberettet, data fra tredjeparter samt data om selskabets karakteristika. Data indberettet af selskaber omfatter regnskaber, fodnoter, udleverede ESG- og ledelsesspecifikke oplysninger, virksomheders hjemmesider og oplysninger om tilbagekaldte produkter. Tredjepartsdata kommer fra statslige instanser og tilsynsmyndigheder, universiteter og forskning, ikke-statslige organisationer (NGO'er), medierne, eksterne websteder, produktanmeldelser, risikoanalyser på makro- og begivenhedsniveau samt andre kilder. Data om selskabers karakteristika omfatter oplysninger om produkter og placering. Produkter som olie og gas har højere ESG-risici end andre produkter. Ud fra et ESG-mæssigt synspunkt er det mere risikabelt at drive virksomhed i EU end det er at drive virksomhed i mange udviklingslande på grund af love og bestemmelser.

Metode

Hvert ratingbureau bruger sin egen metode til rating. Der er mange underliggende ESG-indikatorer og kilder til disse data. Hver enkelt bureau vælger selv sin egen kombination af data til at evaluere og bedømme selskaberne ud fra. Selv med de samme data kan forskellige bureauer komme med forskellige vurderinger. Nogle bureauer sammenligner selskaber på tværs af alle brancher, mens andre kun sammenligner selskaber inden for samme branche. Bureauerne benytter forskellige metoder til at forbedre pålideligheden af dataene, f.eks. menneskelig analyse, kunstig intelligens, intern og ekstern evaluering samt fjernelse af bias i forhold til bestemte brancher og områder. Bureauer vil muligvis og muligvis ikke medtage data for fremtiden sammen med de aktuelle data. Sørg for som minimum at have en grundlæggende forståelse af metoden og dens styrker og svagheder for enhver rating, du benytter dig af.

Dækning

Ikke alle selskaber har en ESG-score. For nogle selskaber er der ikke tilstrækkeligt med data til rådighed. Store selskaber har de nødvendige personaleressourcer og økonomiske ressourcer til at stille de nødvendige data til rådighed. Uanset størrelse vil selskaber i EU med større sandsynlighed oplyse ESG-data. Efterspørgslen efter ESG-scores er mindre for små og mindre velansete selskaber, så bureauerne vil ikke bruge tid og ressourcer på at evaluere dem. Generelt set er der ESG-ratings tilgængelige for store selskaber målt på markedskapitalisering og for selskaber inden for områder, hvor der arbejdes for større ESG-gennemsigtighed.

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.